Om Christian

CC

Christian Carlsson, värmlänning bosatt i Bromma. Juristexamen från Stockholms universitet.

Jag har varit politiskt engagerad för Kristdemokraterna sedan 2002.

Mina uppdrag:

Ordförande för KD i Stockholms stad

Utrikes- och försvarspolitisk sakkunnig i Sveriges riksdag.

Ledamot av Stockholms kommunfullmäktige

Gruppledare i Utbildningsnämnden

Tidigare uppdrag:

  • Riksdagsledamot, hösten 2018 (tjänstgörande riksdagsersättare)
  • Förbundsordförande för Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU), 2016- 2018.

Det här arbetar jag för:

  • Starkare familjer – sänkta skatter, tid för barnen och valfrihet i barnomsorgen
  • En skola med ordning och kunskap i fokus
  • Fler poliser och hårdare straff för vålds- och sexualbrott.
  • Fler jobb och ett företagsklimat i världsklass
  • Begränsad invandring och tuffare krav på integration
  • Stoppa ungas psykiska ohälsa – vi behöver ett värderingsskifte.
  • Ett starkare försvar – dubblad försvarsbudget och svenskt medlemskap i Nato

Min politiska vision

Min vision handlar om ett  friare och tryggare Sverige,  där varje människa får möjlighet att utveckla sin person och förverkliga drömmar. Det handlar om ett samhälle där människor litar på varandra och känner ett ansvar inte bara för sig själva utan också för sina medmänniskor, dvs. ett samhälle där det råder samhällsgemenskap. Jag är övertygad om att ett sådant samhälle byggs bäst underifrån  av starka familjer och goda värderingar.

I min vision har Sverige fått uppleva ett värderingsskifte. Värden som frihet, ansvar, omtanke och respekt har fått en mer framträdande roll. Det är ett samhälle där människovärdet framhålls. Där den som är sjuk får våd i tid och äldre behandlas med respekt samt där vi lyckats pressa tillbaka ungas psykiska ohälsa, upplevd meningslöshet och den rotlöshet som förtvinar ett samhälle.

Jag vill se ett Sverige som skapar förutsättningar för starka familjer genom att politiken erbjuder valfrihet och en skattepolitik som ger mer pengar kvar i plånboken när skatten är betald. Det handlar om ett samhälle där unga inte behöver vara rädda, där brottsbekämpning prioriteras och rättvisa står i fokus för rättspolitiken. Det handlar inte minst om att skapa ett möjligheternas land där barnen får gå i en skola med ordning och kunskap i fokus, där små företag kan växa sig starka och där jobben därmed blir fler.

I min vision präglas vårt land av insikten att samhället är större än staten och att politiken har sina gränser, men också av politiskt ansvarstagande när det kommer till viktiga och helt avgörande frågor som en ekonomi i balans, en ansvarsfull migrationspolitik och ett starkt försvar av Sverige.

Kontakta mig: christian.carlsson@kristdemokraterna.se

36933731_1748292075205996_410293196380176384_o

Foto: Fredrik Bergström / Simon Berneblad