Om Christian

145653000_10165051186285314_8517585273191197716_o

Christian Carlsson, värmlänning, född i Karlstad, bosatt i Bromma tillsammans med fru och son. Juristexamen från Stockholms universitet. Politiskt engagerad för Kristdemokraterna sedan 2002.

Mina förtroendeuppdrag:

 • Riksdagsledamot (KD)
 • Ledamot i Utbildningsutskottet
 • Skolpolitisk talesperson
 • Distriktsordförande för KD i Stockholms stad

Tidigare uppdrag:

 • Riksdagsledamot, hösten 2018 (tjänstgörande riksdagsersättare)
 • Ledamot i Stockholms stads kommunfulmäktige (2018 – 2021)
 • Utbildningsnämnden i Stockholms stad (2015 – 2021)
 • Ordförande för Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU), 2016- 2018.

En skola med ordning och kunskap i fokus

Vi i Sverige behöver en skola med bättre ordning – så att kunskapen får stå i fokus, eleverna bemöts med respekt och lärarna kan förmedla den kunskap som krävs för att våra barn ska få möjlighet att förverkliga sina drömmar. Kristdemokraterna arbetar för en skola där ingen hålls tillbaka, och ingen lämnas efter.

Jag är därför så glad och tacksam över att få fokusera mitt arbete i riksdagen till Utbildningsutskottet och att där få arbeta för en bättre skola, och därmed en bättre framtid för våra barn. Det är utan tvekan något av det finaste som finns.

Det här arbetar jag för:

 • En familjepolitik i form av låga skatter, valfrihet och mer tid för barnen
 • En skola med ordning och kunskap i fokus
 • Fler jobb och ett företagsklimat i världsklass
 • Fler poliser och hårdare straff för vålds- och sexualbrott
 • En sjukvård som ger vård i tid, och en värdig äldreomsorg.
 • Begränsad invandring och tuffare krav på integration
 • Ett starkare försvar – och svenskt medlemskap i Nato

Min politiska vision

Min vision handlar om ett  tryggare Sverige,  där varje människa får möjlighet att utveckla sin person och förverkliga sina drömmar. Det handlar om ett samhälle där människor litar på varandra och känner ett ansvar inte bara för sig själva utan också samhörighet med sina medmänniskor, dvs. ett samhälle där det råder samhällsgemenskap. Jag är övertygad om att ett sådant samhälle byggs bäst underifrån av starka familjer och goda värderingar.

I min vision har Sverige fått uppleva ett värderingsskifte. Värden som frihet, ansvar, omtanke och respekt har fått en mer framträdande roll. Det är ett samhälle där människovärdet framhålls. Där den som är sjuk får våd i tid och äldre behandlas med respekt samt där vi lyckats pressa tillbaka ungas psykiska ohälsa, upplevd meningslöshet och den rotlöshet som förtvinar ett samhälle.

Jag vill se ett Sverige som skapar förutsättningar för starka familjer genom att politiken erbjuder valfrihet och en skattepolitik som ger mer pengar kvar i plånboken när skatten är betald. Det handlar om ett samhälle där unga inte behöver vara rädda, där brottsbekämpning prioriteras och rättvisa står i fokus för rättspolitiken. Det handlar inte minst om att skapa ett möjligheternas land där barnen får gå i en skola med ordning och kunskap i fokus, där små företag kan växa sig starka och där jobben därmed blir fler.

I min vision präglas vårt land av insikten att samhället är större än staten och att politiken har sina gränser, men också av politiskt ansvarstagande när det kommer till viktiga och helt avgörande frågor som en ekonomi i balans, en ansvarsfull migrationspolitik och ett starkt försvar av Sverige.

Kontakta mig: christian.carlsson@kristdemokraterna.se

36933731_1748292075205996_410293196380176384_o

Foto: Fredrik Bergström / Simon Berneblad