Om Christian

presskonferens-192

Christian Carlsson, från Värmland. Jurist och  bosatt i Bromma.

Jag har varit politiskt engagerad för Kristdemokraterna och Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU) sedan sommaren 2002.

  • Förbundsordförande för Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU).
  • Ledamot i Kristdemokraternas partistyrelse.
  • Gruppledare för Kristdemokraterna i Utbildningsnämnden i Stockholms stad

Det här arbetar jag för:

  • Starkare familjer – sänkta skatter och valfrihet i barnomsorgen.
  • En skola med ordning och kunskap i fokus.
  • Brottsofferstöd och hårdare straff för vålds- och sexualbrott.
  • Fler jobb och mer företagsamhet – Sveriges konkurrenskraft ska stärkas
  • Stoppa ungas psykiska ohälsa – vi behöver ett värderingsskifte i vårt land.
  • Ett starkare försvar – ökad förmåga och värdig veteranpolitik.
  • Ja till EU-samarbete – nej till europeisk superstat.

Min politiska vision

Min politiska vision har alltid handlat om ett frihetligt Sverige som vilar på en fast värdegrund, där människor känner ett ansvar inte bara för sig själva utan också för sina medmänniskor. Det handlar om ett samhälle som byggs underifrån där varje enskild människa får möjlighet att utvecklas i gemenskap med andra för att förverkliga sin fulla potential och där det råder samhällsgemenskap.

I min vision har Sverige fått uppleva ett värderingsskifte. Värden som frihet, ansvar, omtanke och respekt har fått en mer framträdande roll. Det är ett samhälle där människovärdet framhålls och där vi i samhället lyckats pressa tillbaka ungas psykiska ohälsa, upplevd meningslöshet och den rotlöshet som förtvinar ett samhälle.

Det handlar om ett Sverige som skapar förutsättningar för starka familjer genom att erbjuda valfrihet och en skattepolitik som ger större välfärd i form av mer pengar kvar i plånboken när skatten är betald. Det handlar om ett samhälle där unga inte behöver vara rädda, där brottsbekämpning prioriteras och där rättvisan och brottsofferperspektiv får stå i centrum för rättspolitiken. Det handlar inte minst om att skapa ett möjligheternas land med en växande ekonomi, där små företag kan växa sig starka och där jobben blir fler.

I min vision präglas vårt land av insikten att samhället är större än staten och att politiken har sina gränser, men också av politiskt ansvarstagande när det kommer till viktiga och helt avgörande frågor som en ekonomi i balans och till att säkerställa rikets försvar – försvaret av vår frihet demokrati och människovärdet.

Kontakta mig: christian.carlsson@kristdemokraterna.se