Kryssa Christian

145653000_10165051186285314_8517585273191197716_o-2

FÖR ETT TRYGGARE SVERIGE 

Sverige behöver en ny regering som erbjuder människor frihet att forma sitt liv och förverkliga drömmar, och som också tar tillbaka tryggheten i vårt land.

Människor i Sverige tvingas betala bland världens högsta skatter, men den som är sjuk får inte vård i tid och många äldre nekas plats på boende. Det innebär ett enormt välfärdssvek.

Det duger inte heller att parallellsamhällen av utanförskap breder ut sig, att en stelbent arbetsmarknad håller enskilda människor och företag tillbaka eller att så få brott klaras upp.

Kristdemokraterna vill att Sverige ska bli friare och tryggare. Som jurist vet jag att det krävs fler poliser och hårdare straff. Det behövs tuffare krav på integration och ett företagsklimat i världsklass. Men det krävs också politiska företrädare som förstår att ett tryggt samhälle bäst byggs underifrån av starka familjer, med goda värderingar och människor med hopp om en bättre framtid.

Sverige behöver därför en skola med bättre ordning och mer respekt, så att kunskapen får stå i fokus och lärarna kan förmedla den kunskap som krävs för att våra barn ska få möjlighet att förverkliga sina drömmar. Kristdemokraterna arbetar för en skola där ingen hålls tillbaka, och ingen lämnas efter.

Därför ska du rösta på Kristdemokraterna, och kryssa mig i valet till Stockholms stadshus och Sveriges riksdag.

Christian Carlsson

Fler poliser och hårdare straff

Som jurist vill jag jobba för ett tryggare och rättvisare Sverige. KD vill ha 10 000 fler poliser så att fler brott klaras upp och du kan vara trygg. Konkret så vill jag som jurist arbeta i Sveriges riksdag för att ge polisen fler verktyg i kampen mot brottsligheten och för en straffrättsreform för hårdare straff. Den som väljer att begå brott, istället för att behandla sina medmänniskor med respekt, ska dömas till straff som ger brottsoffret upprättelse och rättvisa. Bovarna ska sitta inne, så att du kan vara ute.

Företagsklimat i världsklass

För att klara de stora utmaningar som Sverige står inför krävs ett företagsklimat i världsklass. Vi behöver minska risken och kostnaden att anställa så att fler får chansen till ett jobb, men också en skattepolitik och ett utbildningssystem som gör att små företag växer sig starka här, istället för att flytta utomlands. Konkurrenskraften behöver stärkas. Utifrån min erfarenhet från Stockholm Business Region arbetar jag för ett företagsklimat i världsklass.

Tuffare krav på integration

Sverige är i behov av en gemensam värdegrund och kultur. Det har vi kristdemokrater pratat om sedan partiet bildades. Integrationspolitik kan därför inte stanna vid jobb eller språkkunskaper, utan måste syfta till att den som invandrar till Sverige anpassar sig till vårt samhälle och vår kultur på ett sätt som gör att han eller hon identifierar sig som svensk, tar till sig våra västerländska värderingar och känner ansvar för vårt samhälle. Det är avgörande, både för en lyckad integration och för ett Sverige som håller samman

Skola med ordning och kunskap i fokus

Sverige behöver en skola med bättre ordning och respekt, så att kunskapen får stå i fokus och lärarna kan förmedla den kunskap som krävs för att våra barn ska få möjlighet att förverkliga sina drömmar. Som skolpolitisk talesperson arbetar jag för en skola där ingen hålls tillbaka, och ingen lämnas efter.

STRAFFRÄTTSREFORM FÖR HÅRDARE STRAFF

 • Skärp minimistraffen för vålds- och sexualbrott.
 • Avskaffa ungdomsrabatten och de omoraliska billighetsskälen.
 • Slopa dagens mängdrabatt för seriebrottslingar. ”Ta tre betala för två” hör hemma på rean, inte i våra domstolar.

FÖRETAGSKLIMAT I VÄRLDSKLASS

 • Skatterna ska vara låga så att det lönar sig att jobba och driva företag.
 • Tillåt lägre ingångslöner.
 • Reformera LAS för att minska risken och kostnaden att anställa.
 • Fler ska få chansen till ett jobb.

TUFFARE KRAV PÅ INTEGRATION

 • Obligatorisk samhällsorientering som krav för försörjningsstöd.
 • Språk- och medborgarskapstest för medborgarskap.
 • Nej till muslimska bönetrop i våra bostadsområden.
 • Nej till heltäckande slöja som burka och niqab i skolan.

SKOLA MED ORDNING OCH KUNSKAP I FOKUS

 • Starkare skolledarskap och satsa på lärarna.
 • Mer tid till lärarledd undervisning, tidigare kunskapskontroller och fler vuxna i skolan.
 • Nolltolerans mot mobbning och kränkningar – det ska finnas ordningsregler med tydliga konsekvenser vid överträdelser och föräldraansvaret behöver återupprättas.
 • Förbättra elevhälsan och stärk stödet för elever med särskilda behov.

SVERIGE ÄR VÄRT ATT FÖRSVARA

 • Det är en plikt att försvara vårt land – det är bra att värnplikten har återinförts.
 • Fördubbla försvarsbudgeten.
 • Svenskt medlemskap i Nato.

 ”KD behövs för att bilda borgerlig regering, och för att Sverige ska vara tryggt.”