Vi är många som vill rädda resursskolorna

Vi är många som vill rädda de fristående resursskolorna. Vid torsdagens frågestund frågade jag därför utbildningsminister Anna Ekström (s) om hon är beredd att samarbeta för att ge resursskolorna en egen definition i skollagen med en finansieringsmodell som är bättre anpassad till resursskolornas särskilda förutsättningar och elevernas behov.

Andelen avslag på skolornas ansökningar om tilläggsbelopp har dessvärre ökat på grund av hur praxis har utvecklats i våra domstolar. Det sätter resursskolorna i en svår situation och gör att eleverna med de allra största stödbehoven, inte alltid får det stöd som de behöver.

Situationen är mycket allvarlig.

Många föräldrar som hör av sig till mig vittnar om hur flytten till resursskolan för deras barn har inneburit ökade kunskapsresultat men också att familjelivet plötsligt gått från kaos till att fungera.

Om resursskolorna tvingas lägga ned, och barnen rycks upp ifrån sina skolor, så vore det förödande för många barn och familjer.

Resursskolorna behöver finnas kvar och för mig står det klart att regeringen behöver agera snabbare i frågan.

Rättspraxis behöver inte bara tydliggöras – utan förändras, så att resursskolornas förutsättningar faktiskt förbättras.

Och arbetet med en lagändring kan inte vänta till i höst – vi måste börja nu.

Jag hoppas att utbildningsministern ska vara beredd att göra det.

Christian Carlsson (KD), riksdagsledamot

Skolpolitisk talesperson för Kristdemokraterna

Läs mer om resursskolorna: Rädda resursskolorna för elever med särskilda behov

Skolpolitisk talesperson för Kristdemokraterna

Kristdemokraterna gör förändringar i riksdagsgruppen, och jag har fått det fina förtroendet att väljas till ny skolpolitisk talesperson för vårt parti. Det här ska bli fantastiskt spännande.

Vi i Sverige behöver en skola med bättre ordning – så att kunskapen får stå i fokus, eleverna bemöts med respekt och lärarna kan förmedla den kunskap som krävs för att våra barn ska få möjlighet att förverkliga sina drömmar. Kristdemokraterna arbetar sedan tidigare för en skola där ingen hålls tillbaka, och ingen lämnas efter.

Jag är därför så glad och tacksam över att nu få fokusera mitt arbete i riksdagen till Utbildningsutskottet och att där få arbeta för en bättre skola, och därmed en bättre framtid för våra barn. Det är utan tvekan något av det finaste som finns.

Stort tack för förtroendet!

Christian Carlsson (KD), riksdagsledamot