Trygga familjer förebygger brott

Ett tryggt samhälle byggs bäst av starka familjer. Det är därför allvarligt att det finns barn i Sverige som aldrig har sett sina föräldrar gå till jobbet.

De vuxna förebilderna som hade behövt finnas i familjen, ersätts istället av kriminella som rekryterar barn, så unga som 9 år, till ungdomsgäng och organiserad brottslighet.

Vi kommer helt klart att behöva ställa tuffare krav på integration, men också erbjuda människor bättre möjlighet till jobb. EU:s fjärde högsta arbetslöshet funkar inte. Fler föräldrar behöver få känna stoltheten som det innebär att ha ett jobb att gå till, och fler unga behöver lyckas i skolan, så att de kan känna hopp om framtiden.

Föräldraansvaret måste stärkas i Sverige, och föräldrar måste få stöd att göra allt i sin makt för att styra sina barn bort från en kriminell bana.

Föräldrastöd är en beprövad metod och därför vill KD stärka föräldrastödet och införa föräldrastödsprogram i hela landet. Fler föräldrar behöver stöd att sätta gränser för barn som är på väg in i missbruk eller kriminalitet.

Rösta KD den 11 september!

Christian Carlsson (KD), riksdagsledamot Stockholms stad

Stärk elevhälsan och kapa köerna till BUP

KD vill stärka elevhälsan och psykiatrin, så att fler barn och unga får vård i tid. Idag besökte jag BUP Södertälje tillsammans med Maria Fälth och David Winerdal (KD).

Barnpsykiatrin kan tyvärr inte hjälpa alla de barn som söker vård idag. Alltför många föräldrar frustreras och förtvivlas över att deras barn fastnat i vårdköerna.

Det behöver inte fortsätta vara så här och vi i Kristdemokraterna prioriterar därför att stärka elevhälsan och psykiatrin.

1. Vi satsar 1,5 miljarder kr mer än regeringen på psykiatrin, med fokus på att kapa köerna till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP).

2. Vi vill satsa på fler vårdplatser, avskaffa regionerna och låta staten ta ansvar för vården.

3. Vi vill se en elevhälsogaranti som innebär att barnen ska kunna komma i kontakt med elevhälsan varje dag, och vi vill flytta ansvaret för elevhälsan till den samlade barn- och ungdomshälsovården så att resurserna riktas rätt, och våra barn får stöd i tid.

Rösta KD den 11 september, för vård i tid och ett tryggare Sverige för våra barn.

Christian Carlsson (KD), riksdagsledamot Stockholm

MP:s poserande hjälper ingen ur fattigdom

Slutreplik: Miljöpartiets replik på vårt förslag om att införa ett lokalt tiggeriförbud, är full av förvirring och fula anklagelser.

De miljöpartistiska företrädarna inleder sin replik med att hävda att Kristdemokraterna i Stockholm går till val på att ”förbjuda fattigdom”. Redan där avslöjas att man inte har lyckats ta till sig vad som står i vår artikel.

Kristdemokraternas förslag handlar inte om att förbjuda fattigdom eller att neka hjälp. Tvärtom så har vi ett ansvar att hjälpa samhällets utsatta. Skillnaden är att vi kristdemokrater inser att vi behöver ta det ansvaret, både genom att sätta stopp för tiggeriet och att hjälpa människor att förbättra sin situation.


”Ett tiggeri­förbud angriper inte roten till problemet” fortsätter miljöpartisterna. Som vi påpekade i vår artikel behöver Sverige på EU-nivå både stötta och ställa ytterligare krav på länder som Rumänien och Bulgarien, eftersom det bara är i de hitresta tiggarnas hemländer som den långsiktiga lösningen avseende utbildning och arbete måste finnas.

Det som ett tiggeriförbud faktiskt angriper är däremot att människor idag sitter och tigger på våra gator, och därmed cementerar sitt eget utanförskap utan att mötas av tillräckliga krav eller att få det stöd som krävs för att de ska förmå att resa sig ur sin fattigdom.

Ett tiggeriförbud angriper dessutom möjligheten för kriminella ligor att tjäna pengar på människohandel, genom att tvinga utsatta människor att tigga.

Miljöpartiets politik sätter inte stopp för tiggeriet. Deras poserande hjälper ingen utsatt ur fattigdom.

Frågan blir därför vad som egentligen är viktigast för MP – att själva framstå som goda eller att faktiskt hjälpa utsatta människor till ett bättre liv?

Miljöpartiet är tyvärr ett parti som närmast kroniskt vägrar att se samhällsproblemen som de faktiskt ser ut, och som därmed inte heller har politik för att lösa dem. Det är ett parti som har kommit att förkroppsliga den politiska naivitet som visat sig vara direkt skadlig för såväl samhället i stort, som för de mest utsatta människorna i det.

Christian Carlsson (KD), partidistriktsordförande Stockholms stad

Fredrik Wallén (KD), vice partidistriktsordförande Stockholms stad

Nike Örbrink (KD), andre vice partidistriktsordförande Stockholms stad

Läs vår artikel: Inför ett tiggeriförbud i Stockholm

Läs vår slutreplik i SVD: Miljöpartiets poserande hjälper ingen ur fattigdom

Inför tiggeriförbud i Stockholm

Vi kan inte fortsätta se på när människor utnyttjas och utanförskapet upprätthålls. Därför vill Kristdemokraterna införa ett lokalt tiggeriförbud i Stockholm.

Tiggeriet i svenska städer har länge varit ett utbrett problem och präglas av stort lidande. Som samhälle kan vi inte acceptera hur människovärdet kränks.

Tiggeriet är inte någon väg ur fattigdom utan riskerar snarare att cementera utanförskapet. Det låter fattigdomen gå i arv och det kan vi inte stå likgiltiga inför. I Stockholm vill Kristdemokraterna därför införa ett tiggeriförbud, för att slå vakt om människovärdet.

Det har länge funnits en beröringsskräck kring EU-migranters tiggeri och Sverige var länge ett av få länder i Europa utan regleringar. Idag finns enbart lokala begränsningar i knappt tio av Sveriges 290 kommuner och det står alltmer klart att det behövs fler riktiga åtgärder.

Vissa tiggare befinner sig i vår del av Europa frivilligt. Låga minimilöner i länder som Bulgarien och Rumänien gör att tiggeri i Sverige för vissa är mer lukrativt än hederliga jobb i hemländerna. Andra har fallit offer för ren människohandel. Polisen har vid flera tillfällen rapporterat hur kriminella ligor tjänar pengar på dessa utsatta människor, vid sidan om inkomster från stölder, narkotikaförsäljning och prostitution. De kontrollerar platser i gatumiljön, stjäl tiggarnas pengar och tvingar i vissa fall även barn in i verksamheten.

På grund av tiggeriet har social utsatthet och misär på många platser tyvärr blivit en självklar del av gatubilden. Olovliga bosättningar i nedgångna fastigheter och lekplatser eller i form av tältläger blir ofta boendet under vistelsen i Sverige. I Stockholm finns idag ett sextiotal olagliga bosättningar i stadens parker och grönområden. De sanitära förhållandena är mycket dåliga, vilket leder till att dessa områden också präglas av nedskräpning och vanskötsel. Bosättningarna skapar otrygghet och bara avhysningar och sanering av platserna kostar årligen skattebetalarna flera miljoner kronor.

De olovliga bosättningarna kan inte accepteras och kommunerna behöver få bättre verktyg, och ordningsvakterna större befogenheter, för att ordningsföreskrifterna ska efterlevas. Genom att ändra i Stockholms stads ordningsstadga vill vi också möjliggöra ett införande av lokalt tiggeriförbud.

För att förbättra situationen i de fattiga EU-migranternas hemländer reses ofta krav på såväl stöd som sanktioner. Det är bra då det är i hemländerna som den långsiktiga lösningen på problemet finns. KD i Stockholms stad vill samtidigt förstärka insatserna för att hjälpa de människor som lider av missbruk, långvarig hemlöshet och psykisk ohälsa.

Stockholms stad genomför tillsammans med civilsamhället många viktiga insatser, som att erbjuda tillfälliga boendelösningar, soppkök och alternativa försörjningsvägar. Staden ska fortsätta att förebygga utsattheten och erbjuda hållbara lösningar, men vi behöver samtidigt bli bättre på att se till så att de som befinner sig i Sverige för att tigga, bryter sin destruktiva livsstil och det mönster som gör att utsattheten upprätthålls.

Vi kan inte fortsätta att se på när människor utnyttjas och utanförskapet upprätthålls.

Det handlar inte om att förbjuda fattigdom eller att neka hjälp. Tvärtom så har vi ett moraliskt ansvar för samhällets mest utsatta, och vi måste ta det genom att visa vägen och leda människor bort från tiggeriet.

Ingen människa ska behöva sitta och tigga för att klara sin försörjning.

Christian Carlsson (KD), partidistriktsordförande, Stockholms stad

Fredrik Wallén (KD), vice partidistriktsordförande, Stockholms stad

Nike Örbrink (KD), andre vice partidistriktsordförande, Stockholms stad

Läs vår debattartikel i SVD: ”Inför förbud mot tiggeri i Stockholm”

Stoppa skjutningarna

En man har mördats på Emporia i Malmö.
Ännu en oskyldig kvinna har skadats allvarligt av gängens skott.

Att skotten avlossades mitt på fredagseftermiddagen inne på köpcentret Emporia, där många barn och unga vistas, visar att de gängkriminellas hänsynslöshet inte vet några gränser.

Barn har tidigare fallit offer när lekplatser har förvandlats till brottsplatser. Den här gången var det en förbipasserande kvinna som kom i vägen för gängens kulor.

Den mördade 31-åringen var välkänd av polisen och förekom i kriminella kretsar i Malmö. Hela Sverige befinner sig i en våldspiral som måste brytas.

Fredagens skjutning innebär att hela 45 personer har skjutits till döds bara i år. Det är redan lika många som under hela förra året. Sverige fortsätter att slå rekord i antalet skjutningar, och mördaren den här gången är en 15-årig tonårspojke.

Det är uppenbart att Sverige måste göra mer för att stoppa skjutningarna.

– Vi behöver fler poliser och starkare rättskedja.

– Vi behöver vassare verktyg för att bekämpa brotten; exempelvis i form av proaktiv avlyssning, vistelseförbud och utökad kameraövervakning.

– Utöver detta behövs skärpta straff för vapenbrott och för de gängkriminella. Ungdomsrabatten behöver bort, och sluten ungdomsvård bör ersättas av ungdomsfängelse och bedrivas av Kriminalvården.

Allt detta är viktigt, men lika viktigt är insikten att ett verkligt tryggt samhälle byggs bäst av starka familjer, med tid för barnen och av människor med hopp om en bättre framtid.

Det är därför allvarligt att det finns barn i Sverige som aldrig har sett sina föräldrar gå till jobbet. De vuxna förebilderna som hade behövt finnas i familjen, ersätts istället av kriminella som rekryterar barn, så unga som 9 år, till ungdomsgäng och organiserad brottslighet.

Vi kommer helt klart att behöva ställa tuffare krav på integration, men också erbjuda människor bättre möjlighet till jobb. EU:s fjärde högsta arbetslöshet funkar inte. Fler föräldrar behöver få känna stoltheten som det innebär att ha ett jobb att gå till, och fler unga behöver lyckas i skolan, så att de kan känna hopp om framtiden.

I skolan krävs tidiga kunskapskontroller och mer stödinsatser i form av utökad undervisningstid, speciallärare och särskilda undervisningsgrupper. Vi behöver också en skola med ordning och trygghet, där barnen behandlar varandra med respekt, så att kunskapen kan stå i fokus. Normöverträdelser måste markeras mot i tid.

Skolans viktigaste brottsförebyggande uppgift är att se till så att fler barn klarar skolan, men skolan skulle kunna göra ännu mer för att förebygga brott.

Vi vill därför ge Skolverket i uppdrag att stödja skolorna att ta ett bredare ansvar när det kommer till att förebygga brott.

– För det första så tycker vi att Skolverket ska kunna se till att skolor samverkar med ideella organisationer kring mentorskapsprogram. Fler barn ska kunna få de vuxna förebilder som saknas i hemmet.

– För det andra så förespråkar vi rena blåljussatsningar i skolan, där syftet är att skapa förtroende mellan barnen och blåljusmyndigheterna i skolan. Barnen behöver tidigt får förebilder som bekämpar brott och räddar liv i stället för förebilder i form av gängkriminella som begår brott och släcker liv.

– För det tredje så vill vi stärka föräldrautbildningar och föräldrastöd och socialtjänsten ska kunna bedriva sina föräldrastödsprogram inom ramen för skolans lokaler, så att trösklarna till stödet sänkas och fler föräldrar tar emot det stöd de behöver för att sätta gränser och stötta sina barn.

Det borde vara smärtsamt tydligt för alla vid det här laget, att ett tryggt samhälle börjar med barnen, och en politik för starkare och tryggare familjer.

Christan Carlsson (KD), riksdagsledamot, Stockholm

Avskaffa regionerna – låt staten ta ansvar för sjukvården

Rösta på KD för att avskaffa regioner och landsting. Låt staten ta ansvar för sjukvården, så att vi kan kapa vårdköerna och erbjuda en jämlik vård i hela landet.

Kostnaden för regionpolitikerna under 2021 var ca 1,7 miljarder kr, pengar som ex. skulle göra det möjligt att anställa 800 läkare och 2000 sjuksköterskor i vården.

KD vill därför att ansvaret för sjukvården ska gå från 21 regioner till ett statligt ansvar.

Rösta därför på KD den 11 september!

Christian Carlsson (KD), riksdagsledamot, Stockholm

Aftonbladet: ”Ebba Busch: Sparka alla regionpolitiker”

Redo att göra Sverige tryggare

Utvalt

Sverige behöver en ny regering som erbjuder människor frihet att forma sitt liv och förverkliga drömmar, och som också tar tillbaka tryggheten i vårt land.

Människor i Sverige tvingas betala bland världens högsta skatter, men den som är sjuk får inte vård i tid och många äldre nekas plats på boende.

Det innebär ett enormt välfärdssvek.

Det duger inte heller att parallellsamhällen av utanförskap breder ut sig, att en stelbent arbetsmarknad håller enskilda människor och företag tillbaka eller att så få brott klaras upp.

Kristdemokraterna vill att Sverige ska bli friare och tryggare. Som jurist vet jag att det krävs fler poliser och en straffrättsreform för hårdare straff. Det behövs tuffare krav på integration och ett företagsklimat i världsklass för att bryta segregationen. Men det krävs också politiska företrädare som förstår att ett tryggt samhälle bäst byggs underifrån av starka familjer, med goda värderingar och människor med hopp om en bättre framtid.

Sverige behöver därför en skola med bättre ordning och mer respekt, så att kunskapen får stå i fokus och lärarna kan förmedla den kunskap som krävs för att våra barn ska få möjlighet att förverkliga sina drömmar. Kristdemokraterna arbetar för en skola där ingen hålls tillbaka, och ingen lämnas efter.

Därför ska du rösta på Kristdemokraterna, och kryssa mig i valet den 11 september!

Christian Carlsson (KD)

1. FLER JOBB OCH MER INTEGRATION

Bryt segregationen genom fler jobb och krav på integration. Fler barn behöver få se sina föräldrar gå till jobbet.

Vi behöver minska risken och kostnaden att anställa så att fler får chansen till ett jobb, men också en skattepolitik och ett utbildningssystem som gör att små företag växer sig starka här, istället för att flytta utomlands. Sverige ska ha ett företagsklimat i världsklass.

Integrationspolitiken kan däremot inte stanna vid jobb eller språkkunskaper, utan måste syfta till att den som invandrar till Sverige anpassar sig till vårt samhälle på ett sätt som gör att han eller hon identifierar sig som svensk, tar till sig våra västerländska värderingar och känner ansvar för vårt samhälle. Sverige behöver en ansvarsfull migrationspolitik som skapar förutsättningar att bryta segregationen.

2. ORDNING OCH TRYGGHET I SKOLAN

Ordning i skolan, respekt och tidigare stöd gör att fler barn lyckas. Trygghet i skolan ger trygghet på stan.

Sverige behöver en skola med bättre ordning och respekt, så att kunskapen får stå i fokus och lärarna kan förmedla den kunskap som krävs för att våra barn ska få möjlighet att förverkliga sina drömmar. 

Tidiga kunskapskontroller behöver leda till tidiga stödinsatser, exempelvis i form av utökad undervisningstid och särskilda undervisningsgrupper och vi behöver förstärka elevhälsan i hela landet.

3. FLER POLISER, HÅRDARE STRAFF

Fler poliser, mer resurser till rättsväsendet och skärpta straff, så att brotten kan bekämpas och fler får se rättvisa skipas i våra domstolar.

Den som väljer att begå brott, istället för att behandla sina medmänniskor med respekt, ska dömas till straff som ger brottsoffret upprättelse och rättvisa. Skärp minimistraffen för vålds- och sexualbrott, avskaffa ungdomsrabatten och de omoraliska billighetsskälen samt slopa dagens mängdrabatt för seriebrottslingar. ”Ta tre betala för två” hör hemma på rean, inte i våra domstolar. Bovarna ska sitta inne, så att du kan vara ute.

Klicka på ”Fortsätt läsa” nedan, för fler av mina viktigaste frågor inför valet 2022.

Fortsätt läsa

5 förslag för att stärka ungas psykiska hälsa

Det finns ingen plan för den psykiska hälsan i Sverige. Resultatet är långa köer och förtvivlade barn och föräldrar. Därför redovisar Kristdemokraterna idag 5 av våra åtgärder för att förbättra barns och ungas psykiska välmående.

Barns och ungas psykiska ohälsa är ett växande problem. Samtidigt har mer än var tredje grundskola och nästan varannan gymnasieskola fått påpekanden från Skolinspektionen om brister inom elevhälsan.

Ju tidigare problemen fångas upp desto mindre är risken att de biter sig fast och följer med upp i vuxenlivet. Tyvärr har regeringen inte förmått ta i ordentligt när det gäller något av dessa områden.

Det finns ingen plan för den psykiska hälsan i Sverige. Resultatet är långa köer och förtvivlade barn och föräldrar.

Därför redovisar Kristdemokraterna idag 5 av våra åtgärder för att förbättra barns och ungas psykiska välmående.

1. Vi föreslår en gemensam barn- och ungdomshälsa. Elevhälsan ingår idag i skolan, alltså i kommunernas verksamhet, medan resten av den medicinska sjukvården finns hos vårdcentraler och specialistmottagningar. Det leder alltför ofta till att barnen faller mellan stolarna. Kristdemokraterna vill samla verksamheten under ett tak, en bred barn- och ungdomshälsa

2. Vi vill införa en elevhälsogaranti, som innebär att varje elev ska kunna komma i kontakt med elevhälsan under varje skoldag. Både skolsköterska och kurator ska finnas tillgänglig dagligen.

3. Vi föreslår ett förstärkt föräldrastödsprogram som erbjuds alla föräldrar. Vi vill även göra det obligatoriskt för kommuner att erbjuda föräldrautbildningar, både för småbarns- och tonårsföräldrar.

4. Primärvården, alltså vårdcentralerna, behöver stärkas på samma sätt som skolans elevhälsa. Fler medarbetare ska ha ett rimligt antal patienter.

5. Kristdemokraterna vill se en nationell norm för skolpengen. Skolans finansiering skiljer sig kraftigt åt mellan kommunerna. När kommunerna satsar för lite på skolpengen, det vill säga räknar upp skolpengen för lite så att rektor måste spara på skolan så blir det oftast elevhälsan och de särskilda undervisningsgrupperna som får stryka på foten.

Varje elev ska kunna känna trygghet i skolan och varje barn ska känna trygghet hemma.

Kristdemokraterna har redan satsat 1,5 miljarder kronor mer än regeringen på elevhälsan mellan 2021-2023. Men enbart pengar räcker inte.

De åtgärder vi här föreslår innebär stora förändringar och förstärkningar för att ge våra barn och unga det stöd de behöver och förtjänar. Vi är redo för en ny regering som prioriterar arbetet med barns och ungas hälsa.

Ebba Busch, partiledare, Kristdemokraterna


Acko Ankarberg Johansson, ordförande i riksdagens socialutskott, Kristdemokraterna

Christian Carlsson, skolpolitisk talesperson, Kristdemokraterna

Läs vår debattartikel i Aftonbladet: ”KD: 5 sätt att stärka ungas psykiska hälsa”

Bryt bidragsberoendet

Det är en svindlande siffra att 1,8 miljoner människor i arbetsför ålder saknar självförsörjning i Sverige.

Att fortsätta på nuvarande väg är en tickande bomb som skapar sociala problem och urholkar den svenska välfärden. Bidragsberoendet måste brytas för att inte gå i arv. Fler barn behöver få se sina föräldrar gå till jobbet.

Kristdemokraterna har flera förslag för att få in fler på arbetsmarknaden:

  1. Sänk skatten – inför dubbla jobbskatteavdrag för de som står långt ifrån arbetsmarknaden.
  2. Minska bidragen – inför ett bidragstak så att det alltid lönar sig att jobba.
  3. Motverka bidragsfusket – inför fler hembesök hos bidragstagare.
  4. Fler inträdesjobb – så att det blir billigare att anställa och så att fler får chansen till ett jobb.

Christian Carlsson (KD)

Riksdagsledamot, Stockholms stad

Motionstider i riksdagen

Nu idag lämnade jag in mina enskilda motioner. Det är en chans att lyfta andra viktiga frågor än skolfrågorna som jag vanligtvis ansvarar för. Här nedan finner ni årets motioner:

RÄTTSVÄSENDE

Straffrätt med rättvisa i fokus

Bekämpa terrorism

Kommunala ordningsvakter

Motverka tiggeri och utsatthet

INVANDRING OCH INTEGRATION

En ansvarsfull migrationspolitik

Motprestation som krav för försörjningsstöd

Språktest för medborgarskap

Hedersbrott som brottsrubricering

Nej till offentliga böneutrop

Uppvärdera medborgarskapet

JOBB OCH FÖRETAGANDE

Balansera fackföreningarnas makt

Skogsägarnas rättigheter

Behåll Bromma flygplats – och bygg ut Arlanda Airport

FÖRSVAR OCH SÄKERHET

Förstärk stödet till våra soldater

Nato och den transatlantiska länken

Stöd Afrikas kamp mot islamistisk terror

Stoppa förföljelsen av Iraks kristna

Christian Carlsson (KD), riksdagsledamot