Stort tack för förtroendet

Nu är rösterna räknade och det står klart att jag får representera Kristdemokraterna i riksdagen.

Jag är så stolt, glad och tacksam över att ha fått arbeta för att fler barn ska lyckas i skolan sedan jag blev riksdagsledamot i februari förra året, och det känns stort att nu också för första gången ha valts för en hel mandatperiod.

Det återstår att se om det blir en fortsättning i utbildningsutskottet eller i något annat utskott. Oavsett, så lovar jag att göra mitt absolut bästa för att förvalta ert förtroende, och för Sverige.

Stort tack till alla medlemmar i Stockholm som har gett mig ert förtroende, och till min familj och mina vänner som alltid har stöttat.

Särskilt stort tack till alla er som i år valde att rösta på KD och som kryssade mitt namn. Det betyder mycket, och jag hoppas nu också att få höra ifrån er under de kommande fyra åren.

Tillsammans ska vi göra Sverige tryggare.

Kristdemokraterna i podcasten: Hej Skolan!

Medverkar i podcasten: ”Hej Skolan! tillsammans med programledarna Maria Wiman och Håkan Furuvik.

Vi snackar om skolans värdegrund, kunskapsuppdraget och klassisk bildning, men också om ordning och trygghet samt hur fler barn ska få möjlighet att lyckas!

Lyssna här: ”Inför valet: Kristdemokraterna”

Christian Carlsson (KD), riksdagsledamot och skolpolitisk talesperson, Stockholm

Så vill KD utveckla den svenska skolan

Svenska Dagbladet (SVD) frågar idag alla partier om hur de vill utveckla den svenska skolan. Här följer deras frågor och mina svar.

Hur tycker ni att det svenska skolsystemet fungerar idag?

Skolan är inte likvärdig i hela landet. Vissa barn möts av låga förväntningar. Andra får inte stödet de behöver. Kristdemokraterna vill öka den statliga styrningen och säkerställa att stöd kan sättas in i tid. En nationell skolpengsnorm ska öka likvärdigheten.

Vilken enskild sakfråga inom skolan är viktigast att prioritera framöver – och vad vill ni göra där konkret?

Ordning och trygghet i skolan. KD satsar på fler vuxna i skolan och vill stärka lärarnas ledarskap genom fler befogenheter och mer utbildning i ledarskap och konflikthantering. Rektor ska för längre tid kunna flytta elever som agerar respektlöst och upprepat missköter sig.

Vad skiljer er skolpolitik från andra partier?

KD vill stärka elevhälsan. Skolsköterska, skolläkare, kurator och psykolog ska finnas i skolan, men elevhälsan bör tillhöra barn- och ungdomshälsovården. När kommuner satsar för lite, blir det ofta elevhälsan som får stryka på foten. En elevhälsogaranti ska finnas som innebär att elever ska kunna komma i kontakt med elevhälsan inom ett dygn.

Hur ser ni på möjligheterna till vinstuttag för friskolor?

Barnens kunskap och skolors kvalitet är viktigast. Vi vill inte stoppa välfungerande skolor, men friskolor utan kvalitet ska inte kunna dela ut vinst. Skolinspektionen behöver granska alla skolor utifrån kvalitet och kunskapsutveckling.

Christian Carlsson (KD), riksdagsledamot och skolpolitisk talesperson för Kristdemokraterna

Svenska Dagbladet (SVD): ”Detta vill partierna göra med skolan”

Rättvist skolval

Kristdemokraterna försvarar föräldrars och elevers rätt att välja skola. Vi säger nej till Socialdemokraternas förslag att avskaffa kötid som urvalsgrund till förmån för skollotterier och kvotering baserat på elevernas bakgrund, dvs. postadress. I fredags medverkade jag i Sveriges radio ekot om skolvalet.

Föräldrar ska kunna ta ansvar och påverka vilken skola deras barn går på, och det är inte fel att man erbjuds förtur om man väntat länge eller redan har barn på skolan.

Däremot så vill vi se ett rättvisare skolval och begränsa hur tidigt man kan sätta barnen i skolkön så att alla hinner informeras om valfriheten innan det är dags att välja. Vi vill också ha ett kommungemensamt skolvals- och antagningssystem med full insyn för alla huvudmän för att säkerställa att det är eleverna som väljer skola, inte tvärtom.

Vänsteralternativet till detta är att skolbyråkrater får makten över dina barns framtid, och att verktyg som kvotering eller skollotterier baserat på barnens bakgrund och föräldrarnas inkomst kan komma att tillämpas för att blanda elevsammansättningen så mycket som möjligt. Vi tycker att skolplacering baserat på föräldrarnas bakgrund och viss socioekonomisk bakgrund är orättvist, och säger blankt nej till det.

Rösta KD den 11 september!

Christian Carlsson (KD), riksdagsledamot och skolpolitisk talesperson

Skärp kraven till lärarutbildningen

För att fler barn ska lyckas i skolan krävs lärare som både kan sina ämnen och klarar av att hålla ordning i klassrummet så att barnen är trygga och behandlas med respekt.

Därför vill vi i Kristdemokraterna höja behörighetskraven till lärarutbildningen och även införa lämplighetstester likt dem som finns i Finland.

I Finland genomförs ett prov i kommunikativ förmåga, vilja att lära ut och motivation. Den sortens lämplighetstest bör vi ha på lärarutbildningen i Sverige.

För att minska avhoppen och säkerställa att studenterna kan tillgodogöra sig utbildningen på ett bra sätt, så vill vi också höja behörighetskraven till lärarutbildningen.

Kristdemokraterna vill kräva B i svenska, engelska och matte för att kunna antas till lärarutbildningen som grundlärare, och en ämneslärare ska också ha B i sina undervisningsämnen.

Vi vill stärka lärarnas befogenhet och ledarskap i klassrummet, anställa fler vuxna i skolan och stärka det särskilda stödet. Men det är också viktigt att man är lämplig att undervisa som lärare.

Medverkar i Sveriges Radio Ekot med anledning av att det nu finns en samsyn bland högerpartierna om att skärpa behörighetskraven och införa lämplighetstest på lärarutbildningarna.

Christian Carlsson (KD), skolpolitisk talesperson riksdagsledamot, Stockholm

Stoppa sexuella övergrepp mot barn

Igår var det debatt om barnrätt vid Trasdockans dag som arrangeras av föreningen Anhöriga till sexuellt utnyttjade barn (Atsub).

Familjen är alltid viktig och påverkar oss alla. Därför är det så fruktansvärt när hemmet, som ska vara en borg av trygghet, förvandlas till en plats där det förekommer våld och sexuella övergrepp.

Varje år tvingas mer än 4.200 barn till umgänge med sin misstänkta förövare, andra barn utsätts för övergrepp i förskola och skola och barnpsykiatrin kan tyvärr inte hjälpa alla de barn som söker vård.

Kristdemokraterna vill:

1. Rulla tillbaka (s) uppluckring av registerkontrollen för skolpersonal. Återinför kravet att registerutdrag ska överlämnas av den som söker jobb inom förskola och skola.

2. Avsätta 20 miljoner för att utbilda förskolor och skolor i hur de kan stärka barnens integritet, motverka sexuella övergrepp och få fler barn att våga berätta.

3. Inrätta ett nationellt kunskapscentrum för att motverka sexuellt våld.

4. Stärka psykiatrin. Vi satsar 1,5 miljarder mer än regeringen på psykiatrin, bl.a för att kapa köerna till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP).

5. Satsa på fler vårdplatser, avskaffa regionerna och låta staten ta ansvar för sjukvården.

6. Skärpa straffen för grov våldtäkt till 25 år och inför livstid för grov våldtäkt mot barn.

7. Slopa dagens mängdrabatt för seriebrottslingar som innebär att ”ta tre betala för två” gäller i svenska domstolar och ”straffrabatterna” som innebär att våldtäktsmän kan få kortare straff om de förlorar jobbet eller om brottsoffret dröjer med sin anmälan.

Rösta KD den 11 september, för att göra Sverige rättvisare och tryggare för barnen.

Christian Carlsson (KD), riksdagsledamot, Stockholms stad

Likvärdig skola i hela Sverige

Skolan ska vara likvärdig i hela landet, men i dag finns stora skillnader i kunskapsresultat mellan skolor i stad och land.

Skolpengen varierar också mycket beroende på om man bor i stan eller på landet, och den varierar mycket mellan olika kommuner.

Kristdemokraterna vill stärka eleverna på landsbygden och i våra mindre orter. Vi vill därför ge Skolverket i uppdrag att undersöka små skolors kvalitet, och ta fram rekommendationer i syfte att stärka förutsättningarna för elever och lärare på landets mindre skolor. Vi menar att byskolor i småorter kan behöva ett särskilt stöd från kommunen eller ifrån staten.

KD vill dessutom se en ökad statlig styrning av skolans finansiering i form av en nationell skolpengsnorm. Det behöver finnas likvärdiga förutsättningar mellan kommunala och fristående skolor, tillgången till särskilt stöd behöver säkras i hela landet och vi behöver ett finansieringssystem som beaktar glesbygdsskolornas särskilda förutsättningar. En särskild strukturersättning för byskolor på landsbygd och glesbygd ska vara en självklar del av en ny nationell skolpengsnorm, bland annat för att bevara och utveckla landets byskolor.

Socialdemokraternas förslag när det gäller skolans finansiering har hittills varit att sänka skolpengen för alla elever som väljer fristående skolor. Det är ett förslag som slår direkt mot mindre friskolor på landsbygden, som ofta drivs av föräldrar med stöd från bygden. Om glesbygdens skolor slås ut skulle också den levande landsbygden slås ut, utflyttningen av familjer som sker skulle avstanna och valfriheten för elever försämras.

Socialdemokraterna bedriver en landsbygdsfientlig skolpolitik men den har vi möjlighet att stoppa. Rösta KD den 11 september.

Christian Carlsson (KD), riksdagsledamot och skolpolitisk talesperson

Läs mer i Östersunds-posten: ”Skolan ska vara likvärdig i hela Sverige”

Läs mer i Smålandsposten: ”Kristdemokraterna vill stärka eleverna på landsbygden”

Läs mer i Sundsvalls tidning: ”Inför nationell skolpengsnorm”

Bättre stöd till eleverna med störst behov

Var fjärde elev gick ut grundskolan år 2021 utan fullständiga betyg. Det är ett stort misslyckande i en kunskapsnation som Sverige, eftersom dessa elever riskerar att hamna utanför både samhället och arbetsmarknaden.

En av de viktigaste skolpolitiska insatserna vi kan genomföra är att fånga upp dessa elever tidigt, och säkerställa att de får det stöd som de behöver för att klara skolan.

Kristdemokraterna vill att alla elever ska testas för läs- och skrivsvårigheter, och vi anser att det ska finnas krav som ser till att alla skolor arbetar med diagnostiska prov som mäter elevernas kunskapsutveckling.

Vi vill framförallt ge tidiga stödinsatser till de som konstaterats halka efter. Detta ska ske i form av utökad undervisningstid, läxhjälp och lovskola samt inte minst speciallärarstöd och särskilda undervisningsgrupper på varje skola.

Håller du med oss? Rösta på KD den 11 september!

Christian Carlsson (KD)

Riksdagsledamot och skolpolitisk talesperson

Stoppa skjutningarna

En man har mördats på Emporia i Malmö.
Ännu en oskyldig kvinna har skadats allvarligt av gängens skott.

Att skotten avlossades mitt på fredagseftermiddagen inne på köpcentret Emporia, där många barn och unga vistas, visar att de gängkriminellas hänsynslöshet inte vet några gränser.

Barn har tidigare fallit offer när lekplatser har förvandlats till brottsplatser. Den här gången var det en förbipasserande kvinna som kom i vägen för gängens kulor.

Den mördade 31-åringen var välkänd av polisen och förekom i kriminella kretsar i Malmö. Hela Sverige befinner sig i en våldspiral som måste brytas.

Fredagens skjutning innebär att hela 45 personer har skjutits till döds bara i år. Det är redan lika många som under hela förra året. Sverige fortsätter att slå rekord i antalet skjutningar, och mördaren den här gången är en 15-årig tonårspojke.

Det är uppenbart att Sverige måste göra mer för att stoppa skjutningarna.

– Vi behöver fler poliser och starkare rättskedja.

– Vi behöver vassare verktyg för att bekämpa brotten; exempelvis i form av proaktiv avlyssning, vistelseförbud och utökad kameraövervakning.

– Utöver detta behövs skärpta straff för vapenbrott och för de gängkriminella. Ungdomsrabatten behöver bort, och sluten ungdomsvård bör ersättas av ungdomsfängelse och bedrivas av Kriminalvården.

Allt detta är viktigt, men lika viktigt är insikten att ett verkligt tryggt samhälle byggs bäst av starka familjer, med tid för barnen och av människor med hopp om en bättre framtid.

Det är därför allvarligt att det finns barn i Sverige som aldrig har sett sina föräldrar gå till jobbet. De vuxna förebilderna som hade behövt finnas i familjen, ersätts istället av kriminella som rekryterar barn, så unga som 9 år, till ungdomsgäng och organiserad brottslighet.

Vi kommer helt klart att behöva ställa tuffare krav på integration, men också erbjuda människor bättre möjlighet till jobb. EU:s fjärde högsta arbetslöshet funkar inte. Fler föräldrar behöver få känna stoltheten som det innebär att ha ett jobb att gå till, och fler unga behöver lyckas i skolan, så att de kan känna hopp om framtiden.

I skolan krävs tidiga kunskapskontroller och mer stödinsatser i form av utökad undervisningstid, speciallärare och särskilda undervisningsgrupper. Vi behöver också en skola med ordning och trygghet, där barnen behandlar varandra med respekt, så att kunskapen kan stå i fokus. Normöverträdelser måste markeras mot i tid.

Skolans viktigaste brottsförebyggande uppgift är att se till så att fler barn klarar skolan, men skolan skulle kunna göra ännu mer för att förebygga brott.

Vi vill därför ge Skolverket i uppdrag att stödja skolorna att ta ett bredare ansvar när det kommer till att förebygga brott.

– För det första så tycker vi att Skolverket ska kunna se till att skolor samverkar med ideella organisationer kring mentorskapsprogram. Fler barn ska kunna få de vuxna förebilder som saknas i hemmet.

– För det andra så förespråkar vi rena blåljussatsningar i skolan, där syftet är att skapa förtroende mellan barnen och blåljusmyndigheterna i skolan. Barnen behöver tidigt får förebilder som bekämpar brott och räddar liv i stället för förebilder i form av gängkriminella som begår brott och släcker liv.

– För det tredje så vill vi stärka föräldrautbildningar och föräldrastöd och socialtjänsten ska kunna bedriva sina föräldrastödsprogram inom ramen för skolans lokaler, så att trösklarna till stödet sänkas och fler föräldrar tar emot det stöd de behöver för att sätta gränser och stötta sina barn.

Det borde vara smärtsamt tydligt för alla vid det här laget, att ett tryggt samhälle börjar med barnen, och en politik för starkare och tryggare familjer.

Christan Carlsson (KD), riksdagsledamot, Stockholm

Valfilm: Redo att göra Sverige tryggare

Våldtäkter, skjutningar och förnedringsrån. Idag är många rädda för att röra sig ute, men så behöver det inte vara.

Vi kristdemokrater är redo att ta tillbaka tryggheten. Vi står för fler poliser, och hårdare straff. Men också tid för barnen, en skola där barnen behandlas med respekt och fler får chansen att lyckas.

Trygghet i skolan, ger trygghet på stan.

Rösta KD för ett tryggare Sverige.

Christian Carlsson (KD), riksdagskandidat Stockholm

Läs mer här: ”Redo att göra Sverige tryggare”