KD kan göra Sverige tryggare

presskonferens-192

Det är uppenbart att staten inte längre klarar av sina mest grundläggande uppgifter och att landets rödgröna regering inte har politiken att vända trenden. Vad som nu behövs är en vassare politik för ett tryggare Sverige.  Skriver i Göteborgs-Posten (GP) om vad KD borde gå till val på 2018.

Sverige håller på att förändras. Med den rödgröna regeringen går utvecklingen åt fel håll. Skattetrycket ökar och valfriheten för vanliga familjer minskar. Samtidigt kämpar många äldre hårt för att få sin ekonomi att gå ihop.

Människor känner sig inte längre trygga med att polisen kommer när man ringer, vårdköerna växer och försvaret kan inte försvara vårt land. Omfattande invandring har dessutom lett till ett växande utanförskap som måste brytas.

Det är uppenbart att staten inte längre klarar av sina mest grundläggande uppgifter, men trots det envisas den rödgröna regeringen med att höja bidrag och ständigt tillföra nya offentliga åtaganden till den stora välfärdsstaten. Allt på skattebetalarnas bekostnad. Det fungerar inte.

Sverige behöver snarast en borgerlig regering med en ny politik och KD skulle kunna vara det parti som, med den vassaste politiken för ett tryggare Sverige, ger svenska folket hoppet och framtidstron tillbaka. En röst på KD ska vara en röst för ett tryggare Sverige.

  1. Sänk skatten – starkare familjer

Vi behöver för det första reformera arbetsmarknaden så att fler barn får se sina föräldrar gå till jobbet, men också sänka skatten så att den som arbetar och gör rätt för sig får behålla mer av sin lön. Verklig trygghet handlar om att få stå på egna ben, bygga upp ett sparande och planera framtiden med den man älskar.

KD borde därför fortsatt arbeta för sänkta skatter för vanliga familjer som jobbar och för minskade marginalskatter. Samtidigt är det rätt att KD vill sänka skatten för landets pensionärer. Sveriges äldre, de som har byggt vårt land, förtjänar respekt men också rättvis beskattning och en värdig vardag.

  1. Bra sjukvård för hela landet – förstatliga sjukvården

I dagens Sverige finns inte alltid sjukvården där när man behöver den, vårdköerna växer och vården håller inte lika god kvalitet över hela landet. Det duger exempelvis inte att sannolikheten att upptäcka lungcancer i ett tidigt skede i Västmanland eller Västernorrland är ett fall av tre, men bara ett fall av tio i Värmland. Det är ett välfärdssvek.

Det ska inte spela någon roll var i landet man bor för vilken kvalitet på vården man får. Vårdköerna måste kapas och sjukhusvården förstatligas – landstingen har spelat ut sin roll.

  1. Fler poliser – hårdare straff

Vi ska ta tillbaka tryggheten i våra bostadsområden. Kvinnor ska kunna gå hem sent utan att behöva vara rädda för att utsättas för brott och polisen ska komma när man ringer. Det ska gälla i hela landet. Den som väljer att begå brott ska dessutom dömas till rättvisa straff som ger brottsoffret upprättelse.

KD föreslår därför 10 000 fler poliser och hårdare straff för vålds- och sexualbrott. Det är bra att fler nu vill avskaffa ungdomsrabatten, men fler straffrabatter behöver slopas för att vi ska få en rättspolitik med rättvisan i fokus. KDU anser exempelvis att dagens mängdrabatt som brottslingarna får ska avskaffas och att återfallsförbrytare som döms för samma typ av brott för tredje gången automatiskt ska dömas till brottets maxstraff.

  1. Begränsad invandring – inför asylkvotsystem

För att Sverige ska vara tryggt behöver invandringen vara begränsad och anpassad efter förmågan att ta emot och integrera människor. Det är en anledning till varför vi behöver övergå till ett asylkvotsystem, men dagens asylsystem är dessutom omoraliskt. Det premierar den som har råd att betala smugglare dyrt för att själv sedan riskera livet på Medelhavet. Den som är kvinna, fattig, gammal eller sjuk blir oftast kvar i flyktinglägren.

Ett asylkvotsystem skulle innebära att vi i Sverige stänger de illegala vägarna. Vi skulle då själva avgöra hur många flyktingar vi ska ta emot, samtidigt som vi skulle kunna öppna möjligheten att söka asyl från hemlandet. Incitamenten för dödsresorna över haven skulle minska, och hjälpen skulle kunna gå till de som mest behöver den. Kristdemokraternas partigrupp i Europaparlamentet (EPP) förespråkar ett liknande system och vi i Sverige skulle behöva följa efter för att få till stånd en mer ansvarsfull migrationspolitik.

  1. Sverige är värt att försvara – stoppa terrorismen

Sverige är värt att försvara. KD behöver därför fortsätta arbetet för fördubblade försvarsanslag, värnplikt och svenskt medlemskap i Nato, men också intensifiera kampen mot islamistisk terrorism så att vi åter kan känna oss trygga på våra gator.

De som på olika sätt stödjer eller strider för Islamiska staten (IS) ska kunna dömas för landsförräderi, förlora medborgarskapet och utvisas från Sverige. Myndigheterna behöver dessutom ges i uppdrag att stoppa finansiering av moskéer och föreningar från utländska regimer och organisationer som kan bidra till radikalisering, våld och terror.

Svenska folket förtjänar att åter få känna både hopp och framtidstro. När otryggheten sprider sig behövs nu därför en kristdemokrati som är starkare än någonsin för att försvara de goda värderingar som har gjort landet starkt. Sverige kan bli tryggare, Sverige ska bli tryggare.

Christian Carlsson,

Förbundsordförande för KDU Sverige

Läs artikeln i GP (6/7): Vi kan göra Sverige friare, tryggare och starkare

Familjens frihet måste stärkas

CCSverige behöver en politik för starkare familjer och ett värderingsskifte. Det skriver Christian Carlsson, vice ordförande för Kristdemokratiska ungdomsförbundet (KDU).

Svenska traditioner och högtider är en styrka för vårt samhälle. De för oss närmare varandra, skänker glädje och en känsla av samhörighet som stärker samhällsgemenskapen.

Högtider kan samtidigt bli en obehaglig påminnelse om det egna hemmets brister för alla de barn som växer upp med problem hemma. Inte ens julen upplevs alltid en glädjens högtid för alla barn. Ett tecken på det är att trycket på stödsamtal hos Bris var rekordhögt under jullovet 2015. Antalet kontakter med barn som sökte stöd uppgick till 1 300 stycken, vilket var en ökning med hela 40 procent jämfört med 2014.

Den utbredda psykiska ohälsan bland unga är ett stort problem som många familjer lider av. Sedan början av 1990-talet har antalet unga som lider av psykisk ohälsa tredubblats och självmorden hos dem mellan 16 och 24 år har nått den högsta nivån på 25 år, enligt statistik från SCB och Socialstyrelsen.

KDU har därför välkomnat de senaste årens satsningar på fler vårdplatser och kortade köer i barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Sverige måste samtidigt gå till botten med varför så många unga människor mår dåligt.

Det kan naturligtvis finnas­ flera olika skäl, men de flesta­ barn som söker stöd uppger­ att oron beror på bråk och konflikter­ inom familjen. Det kan exempelvis­ handla om alkoholmissbruk­ inom familjen­, men också om stress över familjens ekonomi. Bråk om tid och pengar­ är ett alltför vanligt förekommande problem i vårt land, och ofta är det faktiskt dessa bråk som uppges vara orsaken när föräldrarelationer faller samman.

För att förebygga bråk om tid och pengar behövs en kraftfull politik för starkare familjer i Sverige, en politik som underlättar och gör skillnad i många människors vardag. Det handlar om sänkta skatter och valfrihet i barnomsorgen för att skapa utrymme i människors privatekonomi, flexibilitet och mer tid för barnen.

Med den rödgröna regeringen rör sig Sverige dock i fullt motsatt riktning.

I och med vårdnadsbidragets avskaffande och den ökade kvoteringen av föräldraförsäkringen, står det fullständigt klart att dagens familjepolitik inte syftar till att underlätta i människors vardag, utan istället till att styra över den. För varje dag som går försvagas vårt samhälle på grund av den familjefientliga politik som bedrivs. Det behövs därför en borgerlig motoffensiv med nya radikala förslag, som stärker landets familjer och familjens frihet.

Sverige behöver dock inte enbart starkare familjer, utan också ett värderingsskifte, om hur vi ser på oss själva och våra medmänniskor. Det handlar om att få fler att erkänna sitt eget och andras, lika och okränkbara värde, oavsett vilka vi är eller vad vi presterar.

Det handlar om att få fler att förlika sig med sina egen och andras ofullkomlighet, det vill säga att få fler att inse att upplevda förväntningar om perfektion på livets alla områden när det kommer till karriär, föräldraskap, i relation till vänner och partner, faktiskt inte är en särskilt realistisk förväntansbild, men att vi människor är värdefulla ändå.

Sunda normer och värderingar om dygder, etik och människosyn behöver i högre grad överföras. Det handlar inte alls om någon påtvingande moralism – endast om insikten att kännedom om dygder och etik kan hjälpa människor att leva rätt, och därmed också fungera som bålverk mot depression och nedstämdhet.

Den borgerliga vänster som tror att normlöshet och normkritik är vad Sverige behöver, har fel. Det rotlösa och normlösa samhället är i dubbel bemärkelse ett värdelöst samhälle, och motmedlet är en renässans för den kristna och västerländska människosyn som landet historiskt har vilat på.

Om Sverige ska stå starkt i framtiden behövs både en politik för starkare familjer och ett värderingsskifte i vårt land.

Christian Carlsson, vice ordförande för KDU Sverige

Läs debattartikeln i Tidningen Dagen (17/3): Familjens frihet måste stärkas

Ungas psykiska ohälsa kräver värderingsskifte

I världsekonomin avlöser nu de ekonomiska kriserna varandra. Europa kämpar för fullt med att rädda oss ur eurokrisen och rapporter om hanteringen av densamma når oss flera gånger dagligen. Konstigt vore det annars. Samtidigt pågår tusentals andra kriser i Sverige. Det är kriser av helt annan karaktär men som också förtjänar att belysas.

Det är fråga om de livskriser som drabbar barn och unga samt anhöriga i samband med att unga människor drabbas av psykisk ohälsa. Det är ingen hemlighet att ett av vår tids största samhällsproblem är ett av de svåraste att tala om. Det är hög tid att bryta tystnaden och våga tala om hur det förhåller sig med ungas psykiska välbefinnande.

Många av oss är smärtsamt medvetna om att människor i vår omgivning lider av psykisk ohälsa. Vi är också medvetna om att hon som plågas av ätstörningar, vännen som äter antidepressiva läkemedel eller klasskompisen som skär sig, dessvärre inte är ensamma om att befinna sig i sådana situationer. Den psykiska ohälsan ökar bland unga. I varje skolklass finns i genomsnitt två flickor som skär sig och en som har ätstörningar.

På tio år har utskrivningen av antidepressiv medicin ökat med 40 procent och självmordsförsöken fortsätter att öka bland 15 – 25 åringar. Det är omöjligt att från samhällets sida förhålla sig passivt inför en sådan situation.

Det återstår att se vilken förmåga politiken har att lyfta oss ur eurokrisen, men en sak är säker. Politiken kommer aldrig att ensam kunna leverera lösningen på det samhällsproblem som den psykiska ohälsan bland barn och unga utgör. Ungas psykiska ohälsa visar tvärtom med obehaglig tydlighet på politikens begränsningar.

KDU välkomnar satsningar på fler vårdplatser i barn- och ungdomspsykiatrin och verkar för att samtliga elever i den svenska skolan ska ha tillgång till en kurator. Vi inser dock att problemet med ungdomars psykiska ohälsa går mycket djupare än så. För att komma till rätta med detta krävs andra lösningar.

Det krävs en familje- och skattepolitik som ger större utrymme i människors privatekonomi och som på så vis förebygger de bråk om tid och pengar som annars riskerar att leda till familjesplittring och psykisk ohälsa, men det krävs också något så drastiskt som ett värderingsskifte.

Det flesta av oss känner med de som drabbas av psykisk ohälsa och inte sällan händer det att vi ställer oss frågan ”varför gör ingen något?”. Det som vi gemensamt behöver bli bättre på, istället för att förvänta oss att staten eller kommunen ska komma nedstigande och ställa allt till rätta, är dock att fråga vad vi själva kan göra för de människor som far illa i vår omgivning.

Staten eller politiken kommer nämligen aldrig att göra oss lyckliga. Människor kan endast själva göra varandra lyckliga. Vi måste därför bli bättre på att hjälpa människa till människa och då handlar det om att främja värderingar som omtanke, medmänsklighet och människovärde.

Barn och ungas psykiska ohälsa ska bekämpas men samhället är större än staten och för att klara av att bekämpa ett av vår tids största samhällsproblem duger det inte om solidariteten börjar i riksdagen – solidariteten börjar hos dig och mig.

Christian Carlsson
Andre vice ordförande
Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU)

Skatteavdrag för gåvor till hjälporganisationer

Idag presenterades en stor framgång i det pågående budgetarbetet. Kristdemokraterna har äntligen fått med de liberala partierna i Alliansen på att införa skatteavdrag för gåvor till ideella organisationer.

Regeringen inför från och med årsskiftet ett skatteavdrag för enskilda på 25 procent av gåvans värde upp till 6000 kr per år. För gåvogivare till exempelvis Barncancerfonden, Min stora dag eller Röda korset innebär det att en gåva på 6000 kr kommer att ge 1 500 kr mindre i skatt.

– Vi har stridit för frågan om skatteavdrag för gåvor till ideell verksamhet länge. Förslaget innebär att makt flyttas från staten till enskilda och samhället samt att incitamenten att ge mer ökar, säger Christian Carlsson, andre vice ordförande för KDU.

– Skattereformen skapar goda förutsättningar för ett starkare civilsamhälle och innebär därför inte enbart en seger för KD utan också en stor vinst för hela Sverige och det civila samhället, avslutar han.

För mer information:

Christian Carlsson
andre vice ordförande
0768937155

 

Kalle Bäck
Generalsekreterare
076 527 25 32

Inrätta ett svenskt veterancentrum

Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU) välkomnar regeringens åtgärder för en värdig vård och ett bättre stöd åt våra veteraner. Det är bra att regeringen tar de här frågorna på allvar. KDU vill dock gå steget längre. Vi vill vidareutveckla regeringens idé om en veteranadministration och inrätta ett svenskt veterancentrum, skriver CHRISTIAN CARLSSON och ANDREAS BRAW.

Sverige har bedrivit internationella insatser sedan 1948. Svenska soldater har under lång tid riskerat livet för andra människors fred och frihet, och de gör det än idag. Dessa svenskar gör en viktig insats för Sverige hemma och utomlands och det hedrar dem.

Varje år åker omkring 2 000 soldater till krigshärjade områden. Av de som åker skadas mellan fem och tio procent fysiskt eller psykiskt och flera av dem har stupat i fredens tjänst.

Trots de skador som många som många av våra soldater ådrar sig i fredens tjänst har Sverige inte haft någon samlad veteranpolitik på plats förrän i våras. Då presenterade försvarsminister Sten Tolgfors Sveriges första veteranpolitik någonsin.

Alliansens veteranpolitik innehåller många bra förslag. Stödet till anhöriga ska öka och Försvarsmakten får nu ett lagstadgat uppföljningsansvar för våra veteraner. Försvarsmakten ska också vidta stödåtgärder som är kopplade till rehabilitering och stödet till veteraner som skadats i tjänsten blir inte längre begränsat i tid.

Ytterligare ett förslag från regeringen är att inrätta en veteranadministration. Administrationen ska införas för att erbjuda veteransoldater och deras anhöriga vägledning. Samtidigt är den tänkt att utgöra en kontaktpunkt för veteran- och anhörigorganisationer samt andra myndigheter och organisationer av betydelse för omhändertagandet av våra soldater.

Vi har varit dåliga på att ta hand om våra veteraner i vårt land och det är ovärdigt. Många soldater och anhöriga upplever att man får mycket bristfällig hjälp efter att soldaterna återvänt hem till Sverige. Det finns ingen ursäkt för det. Så kan vi naturligtvis inte ha det.

Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU) välkomnar regeringens åtgärder för en värdig vård och ett bättre stöd åt våra veteraner. Det är bra att regeringen tar de här frågorna på allvar. KDU vill dock gå steget längre. Vi vill vidareutveckla regeringens veteranadministration och inrätta ett svenskt veterancentrum.

Svenska soldater skulle då kunna få kostnadsfri hjälp och vård efter avslutad militärtjänst på ett särskilt veterancentrum, där man enbart fokuserar på de problem som är bundna till soldaternas tjänst. Det är ett rimligt krav, med tanke på de särskilda behov som uppstår bland veteraner. Ett nationellt veterancentrum skulle samtidigt kunna fylla den funktion som regeringens veteranadministration är tänkt att fylla.

Redan idag pågår det insamlingar till ett svenskt veterancentrum. KDU vill att riksdagen ställer sig bakom förslaget och att ett svenskt veterancentrum inrättas i samarbete med Försvarsmakten och de intresseorganisationer som lyft frågan.

Välmående soldater är ett måste för ett effektivt försvar och ett veterancentrum skulle innebära ett steg i rätt riktning mot en värdig vård för våra svenska veteraner.

Christian Carlsson
Försvarspolitisk talesman för
Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU)

Kommentera artikeln på Newsmill: Inrätta ett svenskt veterancentrum

I heard of a girl – och ungas ohälsa

Det psykiska välbefinanndet har minskat i Sverige sedan 1980-talet. Många människor mår dåligt. Mycket tyder dessutom på att unga människor mår sämre än andra grupper i samhället.

Fler läkemedel och antidepressiva medel skrivs ut, de unga som drabbas av depressioner har blivit fler och antalet unga som skadar sig själva har ökat kraftigt. Vi ser dessvärre en negativ utveckling. Ungas psykiska hälsa är en fråga som måste  prioriteras för att vi ska kunna vända den utvecklingen.

Satsningar på ungdomspsykiatrin är välkomna. Vården av och stödet till personer måste fortsätta att förbättras. Personliga ombud borde även kunna erbjudas de psykiskt sjuka som är under 18 år, skolkuratorer borde finnas på varje högstadie- och gymnasium och arbetet med att korta väntetiden för att få komma i kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin måste fortsätta.

Som kristdemokrat inser jag dock att satsningar på ungdomspsykiatrin inte är hela lösningen. Problemen går förmodligen långt djupare än så. Vi  måste börja bygga ett medmänskligare samhälle.

I ett medmänskligare samhälle är det inte bara självklart att var och en har ett ansvar för sig själv, utan lika självklart att vi också bryr oss om varandra och tar hand om våra medmänniskor. I ett sådant samhälle förväntar vi oss inte att staten ska lösa problemet när vi hör om någon som mår dåligt och behöver hjälp. Istället vågar vi hjälpa människa till människa.

Vi kristdemokrater arbetar för att förändra värderingar i samhället. Vi arbetar för ett medmänskligare Sverige. Det är en svårare uppgift än att enbart stifta nya lagar eller att öka de ekonomiska anslagen. Det är dock en minst lika viktig uppgift för att förebygga ungas ohälsa.

Christian Carlsson
Förbundsstyrelseledamot för
Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU)

Leona Lewis och Rosa Bandet

Ikväll sändes Cancerfondens Rosa Bandet gala i TV3. Under kvällen samlades 47 miljoner kronor in till stöd för Cancerfonden och forskning kring bröstcancer. Det är fantastiskt att se vilken kraft som finns i det civila samhället! Genorösiteten är stor hos svenska folket.

Under kvällen uppträdde flera artister, bland andra den amerikanska sångerskan Leona Lewis. Det är alltid lika fint att se människor utnyttja sitt kändisskap för att främja välgörande ändamål. Leona Lewis har även i andra sammanhang utnyttjat sitt kändiskap för att sprida information om cancer.

Den som missade Rosa Bandet-galan kan se den på TV3:s hemsida.

Läs tidigare inlägg: Rosa Bandet 2009

Rosa Bandet 2009

I dag vill jag uppmuntra alla läsare att stödja Cancerfonden och Rosa Bandet. Varje år ställs ca 7000 bröstcancerdiagnoser i Sverige. Det innebär rent statistiskt att var nionde kvinna någon gång kommer att drabbas av bröstcancer. Många är de kvinnor som drabbas av denna hemska sjukdom och som tvingas genomgå stort lidande. Många är också de makar, söner, döttrar och vänner och som tvingas leva med stor oro och saknad på grund av cancern.

Tack vare forskningens framsteg botas idag så många som ca 80% av alla kvinnor som drabbas av bröstcancer. Genom att köpa Cancerfondens ”Rosa bandet” så stödjer du denna forskning ekonomiskt.

Cancerfonden är en fristående ideell insamlingsorganisation och den enskilt största finansiären av svensk cancerforskning.

Våra insatser behövs. Stöd Rosa Bandet du också!

Stöd Rosa Bandet

Läs också om Cancerfondens Blå bandet

www.cancerfonden.se

Stiftelsen Min Stora Dag

Stiftelsen Min Stora Dag är en stiftelse som hjälper svårt sjuka barn att förverkliga sina önskedrömmar. Under 2008 så fick över tusen barn ett välbehövligt avbrott från sin sjukhusvistelse tack vare stiftelsen. Min Stora Dag ger barn något att drömma om när behandlingarna känns som allra svårast. 

Stiftelsen som för övrigt har Prinssessan Madeleine som sin beskyddare, är mycket hedervärd. Därför har jag valt att länka till minstoradag.se för att uppmärksamma det fina arbete som Stiftelsen Min Stora Dag utför.

www.minstoradag.org

Vårdköerna kortare i Alliansens Sverige

Svenska Dagbladet skriver idag att operationsköerna fortsätter att minska i den svenska sjukvården. Det är nu nio landsting som klarar av de statliga reglerna för vårdgarantin. I Stockholm har vi ännu inte nått dit men sedan Allians för Sverige tog över Stockholms läns landsting 2006 så har vårdköerna minskat och vi har gått från att ha varit tredje sämst i landet med långa vårdköer till att placera oss på en niondeplats.

Vårdköerna blir kortare i Alliansens Sverige. Kristdemokraterna och Göran Hägglunds arbete ger resultat!