Ship to Visby seglar under Östersjövimpeln

Ship to Visby seglar under Östersjövimpeln! Som kristdemokrater stödjer vi självklart Världsnaturfondens arbete för ett renare och friskare hav i Östersjön. Världsnaturfonden har sedan en tid bedrivit denna kampanj för att rädda Östersjön med anledning av den allvarliga miljösituationen.

Genom att köpa Världsnaurfondens Östersjövimpel så bidrar du ekonomiskt till miljöarbetet i Östersjön. Genom att hissa blågrön flaggvimpel på din båt  eller genom att bära Östersjövimpeln som rockslagsmärke visar du också andra att du tar situationen i Östersjön på allvar.

Vi kristdemokrater kräver en skärpt övervakning av oljeutsläpp, höjda krav på miljösäkerhet i Östersjön och vill införa ett system av fiskerätter inom EU för att förhindra utfiskning. Vi vill  förbjuda användning av fosfor i tvättmedel och se till så att östersjöländerna följer överenskommelsen om utsläppstak för fosfor och kväve för att hejda övergödningen.

Det internationella miljösamarbetet inom ramen för EU och östersjöländerna måste utökas och forskningen kring miljösituationen i Östersjön måste intensifieras. Vi vill inom ramen för EU förlägga ett marint forskningsinstitut till östersjöområdet. 

För att stödja Världsnaturfondens arbete mot övergödning, utfiskning och farliga utsläpp så har besättningen på Ship to Visby valt att köpa och segla under Östersjövimpeln. Gör det du också!

Ett kristdemokratiskt skepp kommer lastat..med en ansvarsfull miljöpolitik!

Ship to Visby på Utö

Ship to Visby gav sig av från Tyresö- Brevik vid niotiden imorse. Nu ligger vi åter i hamn. Det är något molningare idag och det blåser lite mer vilket har gjort attvåra svarta seglarjackor från Kristdemokraterna har kommit till användning även om det fortfarande varmt och seglingen går fint. Vi befinner oss på Utö där besättningen precis njutit av utsökt strömmingmacka och en kall Wisby Pils. Vi har det bra. Samtidigt har Alliansfritt Sverige nu även noterat vår kristdemokratiska frihetsexpedition. Trevligt!  

Något som är ännu trevligare är att Kristdemokraterna inleder sin partikongress i Örebro idag! Flaskpost säger att Göran Hägglund höll ett fantastiskt inledningstal om Kristdemokraternas starka stöd för monarkin, Sveriges sunda statsfinanser, motståndet mot fastghetsskatten och förmögenhetsskatten samt vårt arbete för en värdig vård och ett mänskligare Sverige. Dessutom talade vår partiledare tydligen om det personliga ansvaret och politikens gränser.

Den som inte läst Göran Hägglunds tal på Kristdemokraternas partikongress kan göra det här.

Vi beklagar att vi inte kan närvara i Örebro på grund av vår expedition med Ship to Visby men kampen för verklighetens folk och ett frihetligare Sverige måste föras på flera fronter samtidigt. Vi hoppas och tror att Ship to Visby med sin kristdemokratiska flagga i masten kan göra skillnad. Människor vinkar och ropar glatt till oss från sina båtar och i eftermiddag så har besättningen på Ship to Visby delat ut partiets sommartidningar på Utö. 

Kristdemokraterna och Ship to Visby är på gång och vi har vind i seglen!  

Dagens kanonkulor:

1. Kristdemokraterna. Sveriges viktigaste parti samlas för att diskutera och besluta om politik!

2. Göran Hägglund.  Talet om politikens gränser, personligt ansvar och verklighetens folk visar han att står för något som andra gärna talar om men som de med sin politik inte står upp för. Om man dessutom nämner sitt starka stöd för monarkin, låga skatter, värderingar, personligt ansvar värdig vård och ett mänskligare Sverige i sitt partiledartal så är man en stenhård kanonkula! Ship to Visby ser redan fram emot Göran Hägglunds tal i Almedalen!

3. Else-Marie Lindgren. I dagens SVD står att läsa att KD vill ge försvaret mer pengar och dessutom kan man tänka sig att återinföra värnplikten om det nya systemet med frivillighet inte fungerar väl. Som försvarspolitisk talesman för KDU ombord på Ship to Visby så jublar man en dag som denna! 

4. Strömmingmacka och Wisbypils

5. P.J Anders Linders artikel på SVD:s ledarsida om att Peter Ahltin hamnat helt ur kurs när det kommer till monarkin. Ship to Visby skickar omedelbart en kompass och ett uppdaterad sjökort till republikanska föreningens ordförande Peter Ahltin.  

Dagens snedseglare:

1. Captain Morgan, eftersom han var den enda i besättningen som vägrade att dela ut sommartidningar

Ett kristdemokratiskt skepp kommer lastat…med stolta kristdemokrater och en sund försvarspolitik!

Ship to Visby kastar loss

Ship to Visby har nu lämnat Lidingö bakom sig och satt kurs mot Gotland och Almedalsveckan. Vädrets makter har varit med oss och vi har haft en fantastisk första dag på vår segling. Dagen avslutades med en mycket trevlig kväll hos familjen Setterwall på Tyresö- Brevik!

Roligt att makthavare.se skriver om Ship to Visby!

Dagens kanonkula:

Vårdval Stockholm. Se om den senaste rapporten om vårdvalet på DN-debatt.

Dagens snedseglare:

Mikaela Valtersson (mp) för hennes och de rödgrönas vilja att återinföra fastighetsskatten och för att hon sagt att den som inte har råd att betala får låna. Skatt på bundet kapital är dåligt och ingen medborgare ska behöva låna pengar för att betala skatt!

Ett kristdemokratiskt skepp kommer lastat…med vårdval och en politik för ett Sverige utan fastighetsskatt!

Vi organiserar Ship to Visby

Ship to Visby

”Vår intention är att sända politiska förnödenheter till Sveriges maktelit. Vi gör det för att häva den socialistiska blockering hos våra makthavare som förtrycker människor och som håller verklighetens folk tillbaka.”

Om några dagar samlas Sveriges maktelit på Gotland för Almedalsveckan. Politiska makthavare, media, betydande intresseorganisationer och opinionsbildare kommer åter att träffas i Visby för att diskutera Sveriges framtid.

Samtidigt påbörjar många andra svenskar semesterfirandet. Sol och bad och fläskkotletter är istället det som kommer att prägla vardagen för verklighetens folk, de som lever sina liv som folk gör mest. Det handlar om människor som vill ta ansvar för sig och sin familj, som vill att det ska finnas en värdig vård om någon far illa och att polisen ska komma när man ringer, men som i övrigt anser att politiker i stor utsträckning bör lämna människor ifred.

Verklighetens folk har tröttnat på klåfingriga politiker som styr och ställer i deras privatliv och som vill tvinga dem att leva under ett av världens högsta skattetryck. Det finns en befogad oro när Sverige efter fyra år med Alliansen nu åter hotas av en rödgrön regering. 

De rödgröna har hotat att göra det mindre lönsamt att arbeta genom kraftigt höjda inkomstskatter om de vinner valet den 19 september. De tänker återinföra den omoraliska fastighetsskatten och den skadliga förmögenhetsskatten. Dessutom kan verklighetens folk vänta sig kraftigt höjda bensinpriser, minskad valfrihet i familjepolitiken samt tvångskvoterad föräldraförsäkring om de rödgröna får bilda regering.

Sverige har bortsett från fyra befriande år med Alliansen under lång tid präglats av ett snedvridet politiskt klimat. Den politiska korrektheten har med det kulturradikala vänsteretablissemangets hjälp klätts i socialism och socialliberal pekpinnepolitik. När till och med Moderaterna som ett före detta högerparti överväger kvotering som tvångsmedel vet man att något har gått väldigt snett. Därför har vi organiserat Ship to Visby.

Vår intention är att sända politiska förnödenheter till Sveriges maktelit. Vi gör det för att häva den socialistiska blockering hos våra makthavare som förtrycker människor och som håller verklighetens folk tillbaka. Vi samlas kring visionen om ett frihetligt Sverige byggt på en fast värdegrund där människor tar ansvar för sig själva och sina medmänniskor och där människor får mer makt över sin egen vardag.

Vi sänder i dagarna en segelbåt från Stockholms skärgård till Visby med kristdemokratisk besättning i syfte att befria verklighetens folk från allt vad kollektivism, detaljregleringar och politiska pekpinnar heter. Vi är fast beslutna om att skjuta de rödgrönas politiska fartyg i sank.

Christian Carlsson
Förbundsstyrelseledamot för
Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU)

 

Carl- Johan Schiller
Distriktsombudsman för
Kristdemokratiska Ungdomsförbundet i Stockholm Stad