Presidentval 2008

Tisdagen den 4 november 2008. Det är dags för det amerikanska folket att gå till valurnorna för att avgöra vem som ska bli USA:s näste president. Därmed avgör man också vem som blir västvärldens nästa stora ledare.

Om man får tro opinionsmätningarna så pekar de på att det är demokraternas Barrack Obama som ganska enkelt kommer att kunna ta hem segern i presidentvalet. Inte särskilt mycket tyder på att republikanen John McCain så här alldeles i slutskedet ska kunna komma ifatt.

Flera traditionella republikanska delstater så som Virginia och Colorado ser i år ut att gå till Obama och republikanska fästen så som North Carolina och Indiana har helt plötsligt blivit ”Swing States”.  Även i delstater som vanligtvis lutar åt republikanerna så som exempelvis Florida har Obama ett försprång.

Personligen anser jag självklart att USA och västvärlden behöver en ledare med erfarenhet och pondus. En sådan ledare ser jag i John McCain. Dessutom tror jag att världsekonomin i detta läge av ekonomisk kris knappast behöver mer av höga skatter för företag och mindre frihandel. Tvärtom. Barrack Obamas ekonomiska politik tillsammans med den utrikespolitiska oerfarenheten gör honom till en i mina ögon mindre lämplig kandidat. Vi i Sverige som en exportberoende aktör skulle istället må bra av en frihandelsvän i Vita huset.

Det ser ur mitt perspektiv mörkt ut inför stundande presidentval, men jag slutar inte hoppas att jag under nattens valvaka glatt ska kunna konstatera att ”The Mac is back!”       

Sarah Palin – McCains vice president

John McCain har valt sin vice president och valet föll på Sarah Palin, den republikanska guvernören från Alaska. Palin är en 44 år ung kvinna och fembarnsmor som nu förhoppningsvis kan ge ny energi åt John McCains kampanj. Det finns förhoppningar om att Palin ska kunna locka kvinnliga väljare att rösta på McCain framför Obama, men framförallt så kommer Palins vicekandidatur kunna få den republikanska väljarbasen på fötter igen. 

Sarah Palin appellerar till grupper inom det republikanska partiet som McCain tidigare haft svårt att mobilisera. Det handlar om de starkt konservativa i det republikanska partiets högerfalang.

Sarah Palin har gjort sig känd för att framgångsrikt ha bekämpat korruption. Hon har minskat de offentliga utgifterna och sänkt förmögenhetsskatterna i Alaska och hon har profilerat sig i energifrågorna. Liksom John McCain så är Sarah Palin fast besluten om att göra USA energioberoende. Palin är för att bevara äktenskapet och står upp för så kallade ”family values”.

Valet av Sarah Palin är helt klart intressant och framtiden lär utvisa om det blir ett lyckat val. Oavsett vilket så ger Sarah Palin utan tvekan en helt annan lyster till presidentvalet och hon har redan bidragit till att ge en fräschare bild av John McCains valkampanj.

Se hela Sarah Palins tal efter John McCains presentation

Weimers i P1 om presidentvalet!

I morse diskuterade KDU:s förbundsordförande Charlie Weimers det amerikanska presidentvalet i P1 Morgon! Han debatterade till förmån för John McCain mot SSU:s Jytte Guteland som stöder Barack Obama. Debatten kom att handla om presidentkandidaternas person, deras inställning till abort, Irak och frihandel.

Charlie gjorde mycket bra ifrån sig!

Lyssna: Sista primärvalen i USA, Ungdomsförbundsordföranden.