Redo att göra Sverige tryggare

Utvalt

Sverige behöver en ny regering som erbjuder människor frihet att forma sitt liv och förverkliga drömmar, och som också tar tillbaka tryggheten i vårt land.

Människor i Sverige tvingas betala bland världens högsta skatter, men den som är sjuk får inte vård i tid och många äldre nekas plats på boende.

Det innebär ett enormt välfärdssvek.

Det duger inte heller att parallellsamhällen av utanförskap breder ut sig, att en stelbent arbetsmarknad håller enskilda människor och företag tillbaka eller att så få brott klaras upp.

Kristdemokraterna vill att Sverige ska bli friare och tryggare. Som jurist vet jag att det krävs fler poliser och en straffrättsreform för hårdare straff. Det behövs tuffare krav på integration och ett företagsklimat i världsklass för att bryta segregationen. Men det krävs också politiska företrädare som förstår att ett tryggt samhälle bäst byggs underifrån av starka familjer, med goda värderingar och människor med hopp om en bättre framtid.

Sverige behöver därför en skola med bättre ordning och mer respekt, så att kunskapen får stå i fokus och lärarna kan förmedla den kunskap som krävs för att våra barn ska få möjlighet att förverkliga sina drömmar. Kristdemokraterna arbetar för en skola där ingen hålls tillbaka, och ingen lämnas efter.

Därför ska du rösta på Kristdemokraterna, och kryssa mig i valet den 11 september!

Christian Carlsson (KD)

1. FLER JOBB OCH MER INTEGRATION

Bryt segregationen genom fler jobb och krav på integration. Fler barn behöver få se sina föräldrar gå till jobbet.

Vi behöver minska risken och kostnaden att anställa så att fler får chansen till ett jobb, men också en skattepolitik och ett utbildningssystem som gör att små företag växer sig starka här, istället för att flytta utomlands. Sverige ska ha ett företagsklimat i världsklass.

Integrationspolitiken kan däremot inte stanna vid jobb eller språkkunskaper, utan måste syfta till att den som invandrar till Sverige anpassar sig till vårt samhälle på ett sätt som gör att han eller hon identifierar sig som svensk, tar till sig våra västerländska värderingar och känner ansvar för vårt samhälle. Sverige behöver en ansvarsfull migrationspolitik som skapar förutsättningar att bryta segregationen.

2. ORDNING OCH TRYGGHET I SKOLAN

Ordning i skolan, respekt och tidigare stöd gör att fler barn lyckas. Trygghet i skolan ger trygghet på stan.

Sverige behöver en skola med bättre ordning och respekt, så att kunskapen får stå i fokus och lärarna kan förmedla den kunskap som krävs för att våra barn ska få möjlighet att förverkliga sina drömmar. 

Tidiga kunskapskontroller behöver leda till tidiga stödinsatser, exempelvis i form av utökad undervisningstid och särskilda undervisningsgrupper och vi behöver förstärka elevhälsan i hela landet.

3. FLER POLISER, HÅRDARE STRAFF

Fler poliser, mer resurser till rättsväsendet och skärpta straff, så att brotten kan bekämpas och fler får se rättvisa skipas i våra domstolar.

Den som väljer att begå brott, istället för att behandla sina medmänniskor med respekt, ska dömas till straff som ger brottsoffret upprättelse och rättvisa. Skärp minimistraffen för vålds- och sexualbrott, avskaffa ungdomsrabatten och de omoraliska billighetsskälen samt slopa dagens mängdrabatt för seriebrottslingar. ”Ta tre betala för två” hör hemma på rean, inte i våra domstolar. Bovarna ska sitta inne, så att du kan vara ute.

Klicka på ”Fortsätt läsa” nedan, för fler av mina viktigaste frågor inför valet 2022.

Fortsätt läsa

Knyt en polis till varje skola

Inför valet intervjuas alla skolpolitiska talespersoner av Altinget. Jag lyfte Kristdemokraternas förslag för att fler barn ska klara skolan, om hur vi vill ta tillbaka tryggheten och att skolan kommer att behöva ta ett ännu större ansvar för det brottsförebyggande arbetet.

”För att fler elever ska klara skolan vill Kristdemokraternas Christian Carlsson ha fler lärarledda timmar och mer fokus i läroplanerna på inlärning av faktakunskaper.”

Framför allt behövs det tidiga kunskapskontroller så stödinsatserna kan sättas in i tid. Vi anser det viktigt med särskilda undervisningsgrupper på alla skolor. Det är en del av att göra upp med likriktningsskolan som vi menar har kommit att prägla Socialdemokraternas tid vid makten och som innebär att för många elever undervisas på samma sätt och i samma klassrum trots att det går ut över barnen med de största stödbehoven, säger han till Altinget.

”Men den största frågan för Kristdemokraterna handlar om trygghet i skolan.”

Var femte elev i årskurs nio känner sig inte trygga i skolan. Hälften av högstadieeleverna uppger att personalen inte alltid agerar när en elev kränks eller behandlas illa. Det här är ett enormt svek från vuxenvärlden. Partiet vill därför införa fler disciplinära åtgärder, till exempel göra det lättare för rektor att flytta på elever och elever ska kunna omplaceras en längre tid.

Den viktigaste brottsförebyggande insatsen som skolan kan stå för är att fler barn klarar skolan, men vi menar också att skolan behöver ta större ansvar för det brottsförebyggande arbetet. Kristdemokraterna vill därför ge Skolverket i uppdrag att stödja skolorna att ta ett bredare ansvar när det kommer till att förebygga brott.

Dels tycker vi att Skolverket ska kunna se till att skolan samverkar med ideella organisationer kring mentorskapsprogram. Fler barn ska kunna få vuxna förebilder som allt för ofta saknas i det egna hemmet.

Vi förespråkar också rena blåljussatsningar, där syftet är att skapa förtroende mellan barnen och blåljusmyndigheterna i skolan. Vi vill knyta en polis till varje skola så att barnen tidigt får förebilder som bekämpar brott och räddar liv i stället för förebilder i form av gängkriminella som begår brott och släcker liv.

Läs gärna gärna hela intervjun:

Altinget (28/6): Christian Carlsson (KD): Knyt en polis till varje skola”

Bekämpa brotten mot företagarna

Idag besökte jag HÅJ Transporter för att ta reda på hur det är att driva företag i Stockholm just nu, i deras viktiga bransch.

Bröderna Nicklas och Rickard Johansson som driver familjeföretaget, vittnade bl.a. om hur brottsligheten i allt högre utsträckning drabbar svenska företagare, och om hur de kriminella är beredda att gå allt längre.

I vissa av Stockholms förorter levereras gods numera i taxi för att minska risken för brott. De berättade även hur lastbilar borras sönder och hur deras egna chaufförer förföljs av de kriminella för att brotten ska kunna begås.

– Brottsligheten kostar våra företag över 100 miljarder kronor varje år.

-Dieselstölderna i år har ökat med 126 procent.

Justitieminister Morgan Johanssons kommenterar dieselstölderna i Ekot så här:

”De här företagen tjänar en hel del pengar. Man har ett eget ansvar också faktiskt att medverka till att man skyddar sin egendom. Man kan inte bara lägga över allting här på att polisen ska lösa alla problem.”

Provokatören Morgan…

Det han inte nämner är att svenska företag redan lägger 30 miljarder kronor per pr på att försöka skydda sin egendom.

Transportföretaget Håj Transporter investerar 40000-50000 kr per bil, bara i extra säkerhetssystem, men justitieminister Morgan Johansson (s) anser att brottsoffren ska göra mer…

Sanningen är Sverige behöver en regering som gör mer. Bara 52 % av företagen som anmäler varje gång de utsätts för brott, eftersom polisen inte kommer när man ringer och för att utredningarna alltid läggs ned.

Så kan vi inte ha det.

Kristdemokraterna är beredda att göra mer för att bekämpa brotten.

Vi är redo för en ny regering.

Christian Carlsson (KD)

Riksdagsledamot, Stockholm

Statsministern agerade ansvarslöst

Statsminister Magdalena Andersson (s) agerade ansvarslöst när hon hotade att avgå med hela regeringen ifall riksdagen saknade förtroende för justitieministern.

Sverige har misslyckats med det mest grundläggande, tryggheten. Gängskjutningarna har nästan tredubblats på tio år. Det sker ungefär en skjutning om dagen. Nästan varje vecka mördas någon i en gänguppgörelse.

Våldtäkts- och mordutredningar har lagts på hög och antalet förnedringsrån, våldtäkter och sexualbrott har skjutit i höjden. På vissa platser är nu så många som varannan kvinna otrygg när hon rör sig ute i sitt eget bostadsområde

Regeringens rättspolitik har varit ett misslyckande, precis som justitieminister Morgan Johansson (s).

Justitieministern har inte vidtagit tillräckliga åtgärder, förvägrar polisen viktiga verktyg i kampen mot brottsligheten och fortsätter försvara straffrabatter för grova brottslingar trots situationen i landet. Han har vid flera tillfällen dessutom prickats av KU för lögner och felaktiga uppgifter.

När SD väckte misstroende mot Morgan Johansson så fanns skäl för det. Det som har följt därefter har skadat Sverige.

– Magdalena Andersson agerade ansvarslöst när hon hotade att avgå med hela regeringen ifall riksdagen saknade förtroende för justitieministern.

Ebba Busch (KD) erbjöd därefter statsministern att plocka bort Morgan Johansson vars förtroende efter prickningar i KU är förbrukat. Vi lovade i utbyte att inte stödja fler misstroenden innan valdagen. Tillsammans hade vi kunnat lotsa Sverige till medlemskap i Nato.

– Magdalena Andersson (s) valde istället att sätta Morgan Johansson framför Sveriges säkerhet genom att göra sig fortsatt beroende av den politiska vilden Amineh Kakabaveh, trots att detta riskerar Sveriges medlemskap i Nato, och vår säkerhet.

Det är inte bara Kakabaveh som är ett problem för svensk NATO-ansökan. Statsminister Magdalena Andersson och regeringen har själva gjort sig till ett säkerhetsproblem den här veckan.

Den 11 september ska regeringen bytas ut.

Christian Carlsson (KD), riksdagsledamot

Stoppa skjutningarna

En man i 20-årsåldern sköts på ihjäl nära Funkaboskolan. Vad som ska vara barnens trygga plats förknippas istället med mord.

Polisens närvaro syns. Föräldrar och lärare tvingas förklara för alltifrån förskolebarn till tonåringar, att en man mördats. Tyvärr är det inte ovanligt att uppgörelser sker nära skolor. Fyra av tio skjutningar sker i närheten av en skola eller förskola. Tanken på vad en förlupen kula kan göra skrämmer, inte minst eftersom problemen bara växer. Ett femtiotal oskyldiga personer har träffats av kulor.

2022 är det hittills dödligaste året någonsin i gangsterkrigens Sverige. Mellan januari och april sköts 26 människor ihjäl och 36 har skadats. Nattens dödsskjutning är tyvärr bara en i raden av skjutningar i Kalmar den senaste tiden. Våldet är närvarande i hela Sverige.

Regeringen har misslyckats med att upprätthålla ordning i landet. Sedan 2017 har över 1 700 skottlossningar skett i Sverige. Det är nästan en om dagen. Varje vecka har någon mördats med skjutvapen. Sverige befinner sig i ett nationellt nödläge, men de enda som tycks vända på stenar är upploppsmakare. Regeringen har misslyckats på område efter område. Sverige behöver en ny regering som tar itu med problemen på allvar. Kristdemokraterna är redo att axla ansvaret. Vi har en rad förslag om förebyggande arbete, för att stärka samverkan mellan familj, skola och socialtjänst, innan den unge fastnat i kriminalitet. Vi föreslår dessutom följande reformer för att stärka rättsväsendet och bekämpa kriminaliteten.

◾️ Fler poliser som kan bekämpa brotten. Sedan S-regeringen tog makten har över 3 000 poliser slutat andra skäl än pension. Det främsta skälet de själva uppger är lönen. KD vill genomföra en riktad polislönesatsning för att höja polislönerna. Dessutom vill vi avlasta polisen från andra uppgifter så som passhantering, vapenlicenser och transporter.

◾️ Skärp straffen för vapenbrott. Döms du för grovt vapenbrott idag sitter du i fängelse i genomsnitt i mindre än ett och halvt år. Det avskräcker ingen kriminell. Vi vill höja straffet till fem år. Den som är beredd att ta till vapen måste sitta länge i fängelse. Dessutom vill vi införa tipspengar för den som tipsar polisen om vapen.

◾️ Tillåt anonyma vittnen. Det största problemet med att fälla gängkriminella är att ingen vittnar. Inför ett system med anonyma vittnen, som finns i flera av våra grannländer.

◾️ Förhindra brott innan de sker genom hemlig dataavläsning. När fransk polis knäckte Encrochat kunde hundratals personer dömas i Sverige och flera mord stoppas. Svensk polis kan inte avlyssna i preventivt syfte. Det vill vi ändra på.

◾️ Utöka möjligheten till kameraanvändning. Kommunerna bör själva kunna besluta om kameraövervakning utan att söka tillstånd, så att barnens skolgårdar inte kan fungera som bekvämlighetszon för gängkriminella.

Att stoppa skjutningarna är en fråga om att rädda liv och att öka tryggheten, men det är också en fråga om att konkret skydda barnen som varje morgon tar på sig ryggsäcken för att gå till skolan. Sverige behöver en regering som förstår det, och som gör vad som krävs för att ta tillbaka tryggheten.

Christian Carlsson (KD), riksdagsledamot och skolpolitisk talesperson

Andreas Carlson (KD), riksdagsledamot och rättspolitisk talesperson

Gudrun Brunegård (KD), riksdagsledamot från Kalmar län

Debattartikel: ”Sverige befinner sig i ett nationellt nödläge”

Nej till kortare straff för våldtäktsmän som förlorar jobbet


”Våldtäktsmän, rånare eller andra grova brottslingar kan få kortare straff om de förlorar sitt arbete eller skadar sig i samband med ett brott. Fullt rimligt enligt forskare och advokater. Helt fel menar riksdagsledamoten Christian Carlsson (KD).”

Så här skriver Hallands Nyheter:

”En man i 40-årsåldern från Varberg döms i tingsrätten till 2,5 års fängelse för våldtäkt mot barn och sexuellt ofredande. Hovrätten väljer att sänka straffet till ett år och tio månader. Anledningen? Mannen förlorade sitt arbete.”

”I höstas dömdes en man i 45-årsåldern från Falkenberg för grov våldtäkt mot barn efter tiotalet övergrepp under ett par års tid. Även den här gången fick gärningsmannen sänkt straff, från tio till nio år.”

Mot bakgrund av detta och min interpellation till justitieminister Morgan Johansson (s) så intervjuas jag i Hallands Nyheter.

Jag är jurist själv och redan under utbildningen upptäckte jag att det finns en hel del orättvisa i det rättssystem och den straffrätt vi har. Ett sådant exempel är att våldtäktsmän och andra brottslingar kan få lindrigare påföljd om de förlorar jobbet. Ska vi behöva ha det så i Sverige?

Det ska finnas förmildrande omständigheter, till exempel om man själv anger sig eller försöker begränsa skadan av brottet. Då man inser att man gjort fel och bidrar till att rättvisa skipas.

Men om du exempelvis överfaller någon på stan och den slår tillbaka, då bör du själv få ta konsekvenserna av ditt beteende och ska inte få kortare straff för att du skadat dig i samband med brottet. Jag tycker att flera av billighetsskälen bör plockas bort.

Att man kan få kortare straff om man förlorar jobbet till följd av brottet kan tas bort rakt av.

Christian Carlsson (KD), riksdagsledamot

Hallands Nyheter: ”Kritik mot lag som gav lokala Våldtäktsmän lägre straff”

Försämrat skydd för barnen är inte ”förbättringar”

Socialdemokraterna borde inte ha drivit igenom en ny ordning som innebär att arbetsgivare varken kan kontrollera registerutdrag i efterhand eller säkerställa att kontrollen har utförts korrekt.

”De förslag som ligger på riksdagens bord är förbättringar av reglerna”, påstod Gunilla Svantorp och Aylin Fazelian (S) inför riksdagens beslut om förändrade regler för registerkontroll av den som vill jobba inom förskola och skola.

Men ett försämrat skydd för barnen innebär inte ”förbättringar”.

Det är bra att skollagens bestämmelser om obligatorisk registerkontroll utökas till att även omfatta gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Det förtar inte det faktum att den rödgröna regeringen och deras liberala stödpartier har drivit igenom en uppluckring av samma registerkontroll.

Tidigare har alla som sökt jobb inom förskola och skola behövt överlämna ett registerutdrag ur belastningsregister. Framöver kommer det nu att räcka med att detta visas upp.

Skolverket konstaterade att regeringens förslag saknade tillräckligt med barnperspektiv och avstyrkte det. Barnombudsmannen har uttryckt oro över att förslaget försämrar barnens säkerhet eftersom ett utdrag som enbart visas upp är lättare att förfalska. Detta var tydligen inte tillräckligt tung kritik för att få regeringen att tänka om.

Kristdemokraterna står fast vid att om Socialdemokraterna menade allvar med att ”uppenbart olämpliga personer ska inte arbeta med barn och elever” så borde man inte ha drivit igenom en ny ordning för registerkontroll som innebär att arbetsgivare varken kan kontrollera registerutdragen i efterhand eller säkerställa att kontrollen har utförts korrekt. Säkerheten blir större om registerutdrag överlämnas.

Socialdemokraterna försöker nu avfärda vår kritik som ett försök att ”plocka politiska poänger i en fråga som saknar praktisk betydelse”, men en sak är säker. För oss kristdemokrater och för landets barnfamiljer, så kommer frågan om barnens trygghet och säkerhet alltid att vara av största betydelse.

Christian Carlsson (KD)
Skolpolitisk talesperson

Andreas Carlson (KD)
Rättspolitisk talesperson

Expressen: ”Försämrat skydd för barnen är inte ”förbättringar”

Skolbarnens trygghet är viktigare än pedofilers integritet

Regeringen föreslår att personer som ska jobba inom förskola och skola inte längre ska behöva överlämna ett utdrag ur belastningsregistret. Skolbarnens trygghet är dock viktigare än pedofilers och andra brottslingars integritet, och förslaget behöver därför stoppas när frågan ska avgöras i nästa vecka. Skriver tillsammans med Andreas Carlson (KD). 

Alla som vill jobba inom förskolan eller skolan måste i dag, enligt skollagen, lämna ett utdrag ur belastningsregistret till den som erbjuder anställningen. Detta innebär en stor trygghet för landets föräldrar som ska lämnar sina barn till förskola eller skola.

Trots att antalet anmälda sexualbrott mot barn har ökat de senaste åren, bl.a. våldtäkt mot barn, så föreslår regeringen nu att den som söker jobb inom bl.a. förskola och skola endast ska behöva visa upp sitt registerutdrag, i stället för att överlämna det. Ingen dokumentation rörande kontrollen eller registerutdraget ska enligt förslaget få göras, annat än en notering om att ett utdrag har visats upp.

Tunga remissinstanser har sagt att regeringens förslag försämrar barnens trygghet och säkerhet. Skolverket konstaterar att regeringens förslag saknar tillräckligt med barnperspektiv. Att begära in registerutdraget är en viktig del i skolans säkerhetsarbete och man skriver att förslaget skulle leda till stora svårigheter om det i efterhand visar sig att det har fuskats med kontrollen eller registerutdraget. Barnombudsmannen har uttryckt oro över att förslaget försämrar barnens säkerhet eftersom ett utdrag som enbart visas upp är lättare att förfalska. Kristdemokraterna instämmer i detta, och vill därför stoppa förslaget.

Det är bra att skollagens bestämmelser om obligatorisk registerkontroll nu utökas till att även omfatta gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Kristdemokraterna vill gå längre och föreslår att skollagens regler om registerkontroll också ska gälla för chaufförer som kör skolskjuts. Vi menar att en obligatorisk registerkontroll för chaufförer som anlitas för skolskjuts skulle minska risken för att tidigare dömda sexualbrottslingar och pedofiler ska kunna komma i kontakt med barn som befinner sig på väg till eller ifrån skolan.

Det är däremot ansvarslöst av regeringen att föreslå en ordning som innebär att arbetsgivaren inte i efterhand kan kontrollera registerutdragen eller säkerställa att kontrollen har utförts korrekt. Vi kristdemokrater är inte beredda att riskera våra barn. Barnens säkerhet måste väga tyngre än tjänstemännens intresse av att slippa administration, och skolbarnens trygghet kommer för oss alltid att vara viktigare än pedofilers och andra brottslingarnas integritet.

Statsminister Stefan Löfven, utbildningsminister Anna Ekström prioriterar annorlunda, men vi kristdemokrater anser att utdrag ur belastningsregistret fortsättningsvis ska överlämnas när någon söker jobb inom förskola eller skola. Sveriges riksdag behöver rösta nej till regeringens förslag om registerkontroll.

Christian Carlsson (KD)

Riksdagsledamot och skolpolitisk talesperson

Andreas Carlson

Riksdagsledamot, gruppledare och rättspolitisk talesperson

Läs debattartikeln i Expressen: ”Skolbarnens trygghet viktigare än pedofilers integritet”

Kortare straff för brottslingar som förlorar jobbet

Kortare straff för brottslingar som förlorar jobbet. Rättvist eller orättvist? Det är givetvis orättvist och därför bad jag om en interpellationsdebatt med justitieminister Morgan Johansson (s).

Inledningsanförande

Fru ålderspresident,

Sverige behöver en rättspolitik, med människors trygghet och rättvisan i fokus.

En man dömdes nyligen i tingsrätten för att ha våldtagit en kvinna under en massagebehandling vid ett svenskt spa – men eftersom han förlorat jobbetpå grund av brottet, och förmodligen inte kan jobba som massör igen – så valde hovrätten att sänka straffet, med tre månader.

Dagens Juridik har rapporterat om fallet den 9 februari i år, och det tydliggör en sedan tidigareuppenbar och allvarlig brist inom svensk straffrätt.

I Brottsbalkens 29 kap. 5 § nämns en rad omständigheter, så kallade ”billighetsskäl”, som gör att rätten får döma till lindrigare straff än vad som annars är föreskrivet för brottet.

Det är alltså en av punkterna i den här bestämmelsen, som gör att kriminella i det här landet kan få kortare straff, eller en lindrigare påföljd, om de blir av med jobbet, på grund av sin egen brottslighet.

Frågan är om det är rimligt?

Ska vi verkligen behöva ha det så?…

Sverige tillhör nu länderna med värst våldtäktsstatistik, enligt World Population Reviews. Våldtäktsstatistiken kan av flera skäl inte jämföras rakt av, men samtidigt så har de anmälda våldtäkterna i Sverige ökat med hela 44 procent på bara 10 år, enligt Brottsförebyggande rådet. I flera av våra förorter är nu så många som varannan kvinna otrygg när hon rör sig i sitt eget bostadsområde.

Jag känner själv flera tjejer som berättat hur de gårmed nycklarna mellan knogarna och mobiltelefonen fastklistrad vid örat av rädsla för att utsättas för brott.

Våldtäktsmännen och andra brottslingar, de får däremot kortare straff, om de förlorar jobbet, på grund av övergrepp som dom själva har begått.

Var finns brottsofferperspektivet i detta?

Hur står det till med rättvisan i Sverige?

Det är mot bakgrund av detta som jag har frågatjustitieminister Morgan Johansson om han anser att det är rättvist att våldtäktsmän kan få kortare fängelsestraff om de på grund av sitt brott riskerar att förlora jobbet.

Av ministerns svar att döma så verkar regeringen dessvärre anse att det här är rättvist. Jag hör i alla fall inte att eller regeringen är beredd att göra något åt orättvisorna i 29 kap. 5 § Brottsbalken.

Det är djupt beklagligt.

Andra anförandet

Tack fru ålderspresident,

Och tack för svaret justitieministern.

Men första fråga är inte särskilt svår att besvara.

Den handlar om rättvisa.

Antingen är det rättvist, att våldtäktsmän och andra brottslingar, kan få kortare straff om de riskerar att förlora jobbet…

Eller så är det orättvist….

Om det är orättvist, då borde regeringen också vara beredd att förändra brottsbalken.

En rättspolitik som fokuserar mer på brottslingen,än att säkerställa att straffen som utdöms i våra domstolar är rättvisa, och faktiskt ger brottsoffret upprättelse, det är ärligt talat inte mycket till rättspolitik.

Rättvisa handlar ju i grunden om att respektera andra människor och deras rättigheter – rättigheter som följer av alla människors lika värde.

Den som väljer att begå brott, istället för att behandla andra med respekt…

Den som stjäl, slår eller våldtar…

Den som förtrycker… och på så vis är beredd att sätta sig själv över andra… skapar en moralisk skuld i förhållandet till brottsoffer och samhälle, som måste betalas tillbaka, för att rättvisans vågskål skaväga jämnt.

I och med straffet upprättas brottsoffret, och det är genom att avtjäna ett rättvist straff sonar brottslingen också sin skuld. På så vis kan brottslingen förtjäna en andra chans – en chans att bättra sig. Men det är först när skulden betalas tillbaka, genom ett rättvist straff, som rättvisa skipas.

Självklart ska det finnas både förmildrande och försvårande omständigheter.

Ett rättvist billighetsskäl kan ex. vara om gärningsmannen frivilligt angett sig eller försökt begränsa skadan av brottet – men varje omständighet som riksdagen säger får användas i våra domstolar, måste påverka straffet på ett sätt som är rättvist.

Idag finns det en massa omoraliska straffrabatter och orättvisa billighetsskäl som ger brottslingar kortare straff, och som inte går att motivera.

Om en rånare spränger sig in i en bank och skadas i samband med sprängningen.

Om ett gäng överfaller en ung man och någon i gänget själv skadas.

Eller om ett brottsoffer av någon anledning har dröjt med sin anmälan.

Detta kan leda till flera månader, eller till och med år kortare fängelsestraff…

Det är inte rättvist i förhållande till brottsoffret, och därför behövs en utredning för att revidera 29 kapitlet 5 § BrB.

Justitieministern borde vara beredd att stödja Kristdemokraterna i detta.

Avslutningsanförande

Tack fru ålderspresident,

Och tack justitieminister Morgan Johansson.

I Sverige kan våldtäktsmän och andra kriminella få kortare straff om de på grund av brottet blir av med jobbet.

Det tycker justitieminister Morgan Johansson är rättvist. Han är inte beredd att göra något åt detta.

Men det är inte rättvist, det saknar brottsofferperspektiv och är inte moraliskt försvarbart.

För att rättvisa ska kunna skipas i våra domstolar,så behöver straffen istället stå i proportion till brottets allvar och kränkningen av brottsoffret.

Frågan att ställa sig för justitieminister Morgan Johansson är därför…

Blir en våldtäkt mot en kvinna mindre allvarlig för att våldtäktsmannen förlorar jobbet, eller behöver byta bransch?

Blir ett förnedringsrån mot en ung kille mindre allvarligt, för att rånaren själv skadar sig i samband med brottet?

Eller blir våld i hemmet, mindre allvarligt. för att mamman som misshandlats dröjer med sin anmälan….

Det entydiga svaret på dessa frågor borde förstås vara: NEJ!

Och därför ska inte heller den sortensomständigheter heller kunna resultera i kortare straff för gärningsmannen…

Vi behöver säkerställa att rättvisa straff kanutdömas i våra domstolar. 

För det krävs en ny regering och en svensk straffrättsreform som prioriterar människors trygghet, och syftar till rättvisa.

Tack.

Christian Carlsson (KD), riksdagsledamot

Se hela debatten här:

”Kortare straff för brottslingar som förlorar jobbet”

Läs debattartikeln i Expressen:

”Våldtäktsmän borde inte få kortare straff för att de förlorar jobbet”

Läs Dagen Juridik:

”Våldtäktsdömd massör får straffrabatt i Hovrätten”

Våldtäktsmän borde inte få kortare straff för att de förlorar jobbet

Våldtäktsmän och andra brottslingar kan få kortare fängelsestraff i vårt land, om de exempelvis förlorat eller riskerar att förlora jobbet. Det är inte moraliskt försvarbart, eller vad säger justitieminister Morgan Johansson (s)?

En man dömdes i Nacka tingsrätt för att ha våldtagit en kvinna under en massagebehandling vid en spa-anläggning. Eftersom brottet medfört att mannen förlorat sin anställning och han inte kan arbeta som massör igen, så sänkte hovrätten fängelsestraffet med tre månader.

Dagens Juridik rapporterade om fallet den 9 februari 2021, och det tydliggör en uppenbar brist inom svenskt rättsväsende. Rättvisan står varken i fokus för regeringens rättspolitik eller straffrätten, och det behöver förändras.

I 29 kap. 5 § Brottsbalken (BrB) anges en rad omständigheter, ”billighetsskäl”, som domstolen får använda för att döma till lindrigare straff än vad som annars är föreskrivet för brottet. 

Ett exempel på en sådan omständighet som leder till kortare straff nämns i 29 kap. 5 § punkten 7:  

”Om den tilltalade förorsakas men till följd av att han eller hon på grund av brottet blir eller kan antas bli avskedad eller uppsagd från anställning eller drabbas av annat hinder eller synnerlig svårighet i yrkes- eller näringsutövning.”

Det finns fler exempel på omständigheter som kan ge kortare straff.

Om en rånare exempelvis spränger sig in i en bank och skadas i samband med sprängningen eller om en förövare överfaller en ung man och själv skadas så kan straffet sättas ned. Detsamma gäller om en utländsk medborgare med anknytning till Sverige ska utvisas, eller om ett brottsoffer av någon anledning har dröjt med anmälan. 

Alla dessa omständigheter kan leda till flera månader eller, om brottet är allvarligt, flera år, kortare fängelsestraff, alternativt en mildare påföljd.

Det här är inte moraliskt försvarbart.

Det är helt enkelt inte rättvist i förhållande till de brottsoffer som har utsatts eller deras familjer att en gärningsman kan få kortare straff för att han förlorat jobbet, skadat sig i samband med brottet eller för att brottsoffret av någon anledning har dröjt med anmälan.

För att verklig rättvisa ska kunna skipas i våra domstolar så behöver de utdömda straffen i stället stå i proportion till brottets allvar och kränkningen för brottsoffret. En sak är säker, och det är att en våldtäkt inte blir mindre allvarlig, därför att våldtäktsmannen förlorar jobbet, behöver byta bransch eller skadar sig i samband med brottet.

Frågan som justitieminister Morgan Johansson (S) behöver besvara är om den rödgröna regeringen anser att det är rättvist att våldtäktsmän och andra brottslingar kan få kortare fängelsestraff i vårt land, om de exempelvis förlorat eller riskerar att förlora jobbet. 

I annat fall är det hög tid för den ”feministiska regeringen” att börja ta sitt ansvar, ställa sig på brottsoffrens sida och att ansluta till vad Kristdemokraterna tidigare har föreslagit. Vi vill rensa upp bland de förmildrande omständigheterna i 29 kap. 5 § BrB, så att rättvisa straff kan utdömas i våra domstolar, och så att fler brottsoffer kan få upprättelse.

Sverige behöver en rättspolitik som är beredd att sätta vanliga människors trygghet, och rättvisan främst.

Christian Carlsson (KD), riksdagsledamot

Andreas Carlson (KD), riksdagsledamot och rättspolitisk talesperson

Läs debattartikeln på Expressen Debatt: ”Våldtäktsmän borde inte få kortare straff för att de förlorarna jobbet”