Borgerligt maktskifte – ”Tidöavtalet”

Sverige kan nu få en ny regering. Kristdemokraterna har för avsikt att bilda regering tillsammans med Moderaterna och Liberalerna och vi kommer att samarbeta med Sverigedemokraterna. Våra partier har nu presenterat vår första överenskommelse, ”Tidöavtalet” som visar på att det borgerliga maktskiftet kommer att innebära en ny riktning som ger hopp om ett bättre och tryggare Sverige.

Här nedan följer ett urval av våra viktiga samarbetsprojekt och förslag.

BÄTTRE HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

✔️ Första stegen tas mot statligt ansvar för sjukvården, så att vi får en mer jämlik och likvärdig vård i hela landet.

✔️ Nationell vårdförmedling för att kapa vårdköerna, en plan för fler vårdplatser och primärvården byggs ut kraftigt.

✔️ En nationell strategi för psykisk hälsa tas fram samtidigt som särskilda satsningar genomförs på cancervården, förlossningsvården och vård för sexuellt våldsutsatta.

✔️ En utredning tillsätts för att stärka tandvårdens högkostnadsskydd.

✔️ Språkkrav utreds för personalen inom äldreomsorgen.

BEKÄMPA BROTTEN

✔️ Vassare verktyg i kampen mot brottsligheten. Visitationszoner, anonyma vittnen och utökade möjligheter till preventiva tvångsmedel för att förhindra och upptäcka brott i kriminella nätverk.

✔️Tuffare tag mot organiserad brottslighet – kriminalisera deltagande i kriminella gäng, skärpa straffen för vapenbrott, utpressning och bedrägerier samt dubbla straffen för gängkriminella.

✔️En svensk straffrättsreform. Hårdare straff för vålds- och sexualbrott samt en revidering av billighetsskälen och av brottsbalkens förmildrande och försvårande omständigheter. Ungdomsrabatten för brottslingar som är över 18 år tas bort, och ungdomsrabatten för personer under 18 år ses över. Dagens mängdrabatt för seriebrottslingar avskaffas och istället ska upprepade återfall i brottslighet straffas hårdare. Presumtionen mot fängelse avskaffas, gränsen för obligatorisk häktning sänks till ett ett års fängelse och fler brottslingar ska kunna utvisas.

✔️ Bygg ut våra fängelser och häkten, kostnadseffektivisera kriminalvården, kriminalisera rymning och hyr fängelseplatser utomlands. Kriminalvården ska samtidigt överta ansvaret för tungt kriminella ungdomar och inrätta särskilda ungdomsfängelser.

✔️ Förebygg brott genom en utbyggnad av föräldrastödsprogram som stärker familjen.

✔️Stärkt brottsofferperspektiv. Brottsoffrets ansvar att själv driva in skadeståndet från gärningsmannen ska minska och vi föreslår utökad möjlighet att utdöma vistelseförbud samt mer långtgående regler för kontaktförbud.

✔️ Skydda polisen och annan blåljuspersonal. Straffen för våld och hot mot tjänsteman skärps, missfirmelse mot tjänsteman ska återinföras och straffet för blåljussabotage ses över.

MIGRATION OCH INTEGRATION

✔️ Minskad invandring. Sveriges lagstiftning för asylmottagande anpassas till den rättsliga miniminivån inom EU.

✔️ Ordning och reda i migrationspolitiken. EBO avskaffas och utgångspunkten ska vara att hela asylprocessen ska ske i transitcenter. De inre gränskontrollerna till Sverige ska stärkas och den som vistas olovligen i landet ska inte ha rätt till ekonomiskt bistånd. Vi kommer även att utreda utökad användning av fingeravtryck och DNA i utlänningsärenden, vid inre gränskontroller och för att motverka fusk och bidragsbrott.

✔️ Svenska medborgarskapet uppvärderas. Kunskaper i svenska språket och samhällskunskap, egen försörjning och vistelsetid i Sverige om minst 8 år ska krävas för medborgarskap.

✔️ Vi vill förbjuda utländsk finansiering av trossamfund och andra organisationer med kopplingar till islamism och extremism.

TILLVÄXT OCH FAMILJERNAS EKONOMI

✔️Sänkt skatt på arbetsinkomster, pensioner och sparande ska genomföras under mandatperioden för att stärka familjernas ekonomi. Skattesänkningarna ska framförallt rikta sig till låg- och medelinkomsttagare.

✔️Bidragstak som gör att den som kan arbeta, aldrig sammantaget kan få högre inkomster från bidrag än genom eget arbete samt ett aktivitetskrav som innebär att alla som uppbär försörjningsstöd av arbetsmarknadsskäl ska delta i aktiviteter motsvarande sin arbetsförmåga för att få fullt bidrag.

✔️ Sänkta drivmedelspriser genom minskad reduktionsplikt för bränsle till EU:s miniminivå.

✔️ Ett högkostnadsskydd till drabbade hushåll och företag, samtidigt som vi tar viktiga steg för att få på plats ny kärnkraft.

Christian Carlsson (KD), riksdagsledamot

Här kan du läsa mer: Tidö-avtalet

Skolpolitisk talesperson

Riksdagen har valt utskott och igår fick jag förtroendet att fortsätta som skolpolitisk talesperson och ledamot i utbildningsutskottet.

Jag ser fram emot att nu få fortsätta arbetet för mer tid för barnen, att förbättra kunskapsresultaten och för att varje barn ska få känna sig trygg i skolan.

Christian Carlsson (KD), riksdagsledamot

Utbildningspolitisk talesperson

Stort tack för förtroendet

Nu är rösterna räknade och det står klart att jag får representera Kristdemokraterna i riksdagen.

Jag är så stolt, glad och tacksam över att ha fått arbeta för att fler barn ska lyckas i skolan sedan jag blev riksdagsledamot i februari förra året, och det känns stort att nu också för första gången ha valts för en hel mandatperiod.

Det återstår att se om det blir en fortsättning i utbildningsutskottet eller i något annat utskott. Oavsett, så lovar jag att göra mitt absolut bästa för att förvalta ert förtroende, och för Sverige.

Stort tack till alla medlemmar i Stockholm som har gett mig ert förtroende, och till min familj och mina vänner som alltid har stöttat.

Särskilt stort tack till alla er som i år valde att rösta på KD och som kryssade mitt namn. Det betyder mycket, och jag hoppas nu också att få höra ifrån er under de kommande fyra åren.

Tillsammans ska vi göra Sverige tryggare.

Stort tack för allt stöd!

Tack till alla er som röstade på Kristdemokraterna i söndagens val. Tack även till alla er som på andra sätt stöttat mig och KD Stockholm i årets valrörelse.

Våra medlemmar i partiavdelningarna, vår fantastiska personal Louise, Angelika, Erik och Amanda och inte minst KDU Stockholm har kämpat och slitit något oerhört de senaste sex veckorna. Det har även min fru Charlotte och många andras respektive, men på hemmafronten. Ett särskilt tack till er som har ställt upp så fint.

Kristdemokraterna i Stockholms stad hade självklart hoppats på starkare valresultat efter årets valrörelse, men vi behåller vårt riksdagsmandat från Stockholms stad och just nu ser vi ut att lyckas med vårt viktigaste uppdrag.

Sverige håller på att få en ny regering och ett nytt ledarskap som kommer göra allt för att ta tillbaka tryggheten och ge människor möjlighet att känna hopp och framtidstro.

Det hade inte varit möjligt utan ert stöd.

Så därför, stort tack!

Christian Carlsson (KD), riksdagsledamot, partidistriktsordförande, Stockholms stad

Mindre barngrupper – mer tid för barnen

Barnomsorgens viktigaste uppgift är att ge varje barn en trygg start i livet, och små barn behöver små barngrupper.

Vi arbetar därför för mindre barngrupper i förskolan och mer tid för barnen

– Mindre barngrupper i förskolan

– Inför maxtak på tolv barn i småbarnsgrupperna.

– Rätt till familjedaghem i hela landet

Trygga barn är det som också lägger grunden för ett tryggt samhälle.

Christian Carlsson, (KD)

Gå med i KD!
KD.nu/blimedlem

Toppkandidat för KD Stockholm, till riksdagen

Stort tack för förtroendet!

I helgen valdes jag till toppkandidat för Kristdemokraterna i Stockholms stad inför riksdagsvalet 2022.

Att få vara distriktsordförande för Kristdemokraterna i Stockholms stad är fantastiskt fint. Att dessutom få representera våra medlemmar och våra väljare i riksdagen, det är om möjligt ett ännu finare uppdrag.

Jag är så stolt och tacksam över att ha fått förtroendet att vara toppnamn till riksdagen. Det värmer något oerhört, och jag ser fram emot den kommande valrörelsen.

Jag tänker ge allt för att vi ska ta tillbaka tryggheten i det här landet.

Stockholm, Sverige – ja, hela vårt land, behöver bli tryggt igen.

Det kommer att krävas fler poliser och hårdare straff. Det behövs tuffare krav på integration och ett företagsklimat som gör att fler människor får jobb och kan stå på egna ben.

Allt det här är värt att kämpa för, och det ska vi göra inför valet 2022.

Men vet ni vad…

För att ta tillbaka tryggheten krävs även politiska ledare som förstår att ett verkligt tryggt samhälle byggs bäst underifrån av starka familjer, med goda värderingar och av människor med hopp om en bättre framtid. Därför behövs en skola med ordning och kunskap i fokus, där ingen hålls tillbaka, ingen lämnas efter och där alla barn behandlas med respekt.

Och för att Sverige ska bli tryggt för alla, då behövs även en politisk kraft som ser till att den som är sjuk får vård i tid, och att äldre människor behandlas med respekt.

Kristdemokraterna är den kraften.

Vi ska vinna valet, byta ut sossarna och bilda en borgerlig regering, som ger svenska folket hoppet och framtidstron tillbaka.

Och vi ska göra det tillsammans.

Stort grattis Erik Slottner som valdes till förstanamn i valet till Stockholms stadshus och till Désirée Pethrus som toppar vår valsedel inför valet till regionfullmäktige.

Än en gång stort tack för förtroendet.

Nu ger vi järnet för borgerlig valseger 2022.

Christian Carlsson (KD), Riksdagsledamot och skolpolitisk talesperson

Kristdemokrati – för att människor ska få utvecklas och förverkliga sin potential

Före det att jag valdes till riksdagsledamot var jag skolpolitiker för Kristdemokraterna i Stockholms stad. Det här samtalet mellan mig och Maria Maric spelades in då, tidigare i år.

Jag fick möjlighet att berätta om arbetet inom ramen för utbildningsnämnden, vad som gjorde att jag valde Kristdemokraterna och om vad som är min främsta ideologiska drivkraft när det kommer till skolpolitiken.

Fokus hamnade på synen på familjen, skolan och tryggheten i samhället som helhet.Intervjun är en del av en serie från idéinstitutet Civitas.

Stort tack för samtalet Maria!

Christian Carlsson (KD), distriktsordförande för Kristdemokraterna i Stockholms stad

Kandidat i provvalet till riksdagen – ”Kryssa Christian”

Just nu pågår Kristdemokraternas provval, och jag hoppas på ditt förtroende att få fortsätta företräda vårt parti i riksdagen.

Sedan i februari representerar jag Kristdemokraterna Stockholm stad, inte bara som partidistriktsordförande, utan också som riksdagsledamot. Jag vill gärna fortsätta arbetet i riksdagen för att göra Sverige friare, tryggare och mer rättvist.

Som jurist vet jag att det kommer att krävas både fler poliser och hårdare straff för att ta tillbaka tryggheten för människor i vårt land, men ett verkligt tryggt samhälle börjar med starka och trygga familjer, goda värderingar och människor med hopp om framtiden.

Därför är jag kristdemokrat.

Vårt samhälle behöver nu både stram invandringspolitik och en mycket högre ambition med integrationen för att motverka segregation och utanförskap som gör att människor far illa, men vi behöver också en skola med ordning, respekt och kunskapsfokus, så att fler barn kan känna hopp om en bättre framtid. Jag är därför så glad och tacksam över att få fokusera mitt arbete i riksdagen till Utbildningsutskottet i min nya roll som skolpolitisk talesperson.

Nu hoppas jag på din röst i Kristdemokraternas provval inför valet 2022.

Tillsammans ska vi göra allt för att Sverige ska få både en borgerlig regering, och ett större och starkare Kristdemokraterna som sätter välfärden och människors trygghet främst.

Stort tack till alla som redan har röstat, till er som hört av sig och som visar ert stöd.

/Christian

Twitter/Instagram: @ChristianCkd

http://www.christiancarlsson.se

Stoppa smutskastningen, (S)

Socialdemokraterna bedriver nu en omfattande smutskastningskampanj i sociala medier för att ”sätta borgarna mot väggen” som det heter i deras nätforum.
Man är dessutom beredd att betala stora summor för det.

Socialdemokraterna sprider lögner om Kristdemokraternas politik. Det sprids exempelvis en bild av att aborträtten skull vara hotad, trots att KD har stått för dagens abortlagstiftning och kvinnans rätt att välja, åtminstone sedan Alf Svenssons dagar som partiledare på 90-talet. Socialdemokraterna vet det, men försöker ändå föra väljarna bakom ljuset.

De har också försökt påverka bilden av Ebbas husaffär. Det stora statsbärande regeringspartiet har alltså försökt påverka bilden av en rättsprocess där man konsekvent har valt att smutskasta ena parten. Det är inte direkt okontroversiellt.

Det är kanske därför som Socialdemokraterna inte heller alltid står för sitt budskap, utan seglar under falsk flagg.

De socialdemokratiska nättrollen aktiveras istället via nätsidor som ”Sverige inför verkligheten”, som organiseras av Tankesmedjan Tiden och ägs av socialdemokraterna, LO och ABF. Ett annat forum som man använder sig av är ”Samtidigt i Sverige”, en digital satsning från Socialdemokraternas partiorgan Aktuellt i Politiken (AiP) – där självaste partisekreteraren sitter i styrelsen.


Jag tycker att det vore bättre om Socialdemokraterna själva stod för sina smutsiga metoder, istället för att skapa den här typen av anonyma kampanjsidor där vanliga människor inte känner till avsändaren.


Det bästa vore dock om rödgröna regeringspartierna började behandla sanningen med större respekt. Om man inte gör det så ska man vara medveten om att man öppnar en Pandoras ask som riskerar att skada hela demokratin.


Det är för övrigt farligt om vi låter ord som rasism och nazism urholkas till att bli skällsord och omskrivningar för allt till höger om socialdemokraterna och deras liberala stödpartier.
Ropa inte varg efter kristdemokrater, konservativa eller högerliberaler. Ropa bara om det är berättigat. Den som ropar måste nämligen kunna bli tagen på allvar.

Just nu är det svårt att ta Socialdemokraterna på allvar.

Christian Carlsson (KD), partidistriktsordförande för KD Stockholms stad

Aftonbladet: ”KD:s attack på S – har egna trollfabriker”
Expressen: ”KD anklagar S för näthat mot Ebba Busch”
KD Stockholms stads facebook: https://www.facebook.com/kdstockholm
Peter Kullgren (KD) i Aftonbladet Debatt: S gör som Trump – kastar skit på andra

Riksdagsledamot för Kristdemokraterna

Kristdemokraterna i Stockholms stads riksdagsledamot Désirée Pethrus är utsedd till att bli vårt nästa regionråd i Region Stockholm, vilket är fantastiskt roligt. Det här innebär också att jag inom kort får möjlighet att tjänstgöra som riksdagsledamot.

Först och främst stort tack till min familj och mina vänner, till partivänner i KD Stockholms stad och KDU Sverige, och till alla er andra som visade mig ert stöd inför förra valet. Det var fantastiskt att få representera medlemmarna i Kristdemokraterna Stockholm och svenska folket i riksdagen under en kort period hösten 2018, och jag ser så mycket fram emot att få fortsätta detta viktiga arbete nu.

Ni vet säkert att vi kristdemokrater alltid prioriterar välfärden – att den som är sjuk ska få vård i tid och att äldre människor får en värdig omsorg och behandlas med respekt.

Det kommer vi att fortsätta med.

Men Sverige behöver också bli tryggare och mer rättvist på flera andra sätt.

Det handlar om att med fler poliser och hårdare straff få bort de gängkriminella från våra gator, och att se till att rättvisa skipas i våra domstolar. Detta så att den som utsatts för brott får upprättelse och vanliga människor kan känna trygghet.

Det handlar också om att fler behöver förstå att ett verkligt tryggt samhälle börjar med en politik för starka och trygga familjer, och med hopp om framtiden.

Vårt land behöver en skola med bättre ordning, där eleverna bemöts med respekt och lärarna förmedlar den kunskap som krävs för att våra barn ska få makt att forma det liv de vill leva.

Vi behöver en arbetsmarknadspolitik som skapar förutsättningar för fler människor i jobb och ett företagsklimat i världsklass.

Och vi behöver en ansvarsfull invandrings- och integrationspolitik som motverkar segregation och parallellsamhällen, och som istället syftar till samhällsgemenskap.

Detta är bara några av alla saker som jag vill arbeta för som riksdagsledamot för Kristdemokraterna.

Det är ännu inte klart vilket som blir mitt utskott eller vad som blir mina arbetsuppgifter i riksdagsgruppen, men jag lovar att göra allt jag kan för att Sverige ska bli bättre.

Därför kommer jag också att göra allt som står i min makt för att Kristdemokraterna tillsammans med Moderaterna ska få till stånd ett borgerligt maktskifte efter valet 2022. Nu hoppas jag på ditt stöd i det kommande arbetet.

Vi gör det tillsammans!

Christian Carlsson (KD)