Medverkar i Studentradio Göteborg om feministiskt självförsvar

På nyårsafton sände Studentradio Göteborg ett program om feministiskt självförsvar i vilket jag medverkar. Radioprogrammet finns nu att lyssna till på Youtube: KDU – Christian Carlsson om feministiskt självförsvar

Christian Carlsson
Andre vice ordförande för
Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU)

I NWT om feministiskt självförsvar

I torsdags eftermiddag blev jag uppringd av NWT:s reporter Magnus Hermansson med anledning av att jag reserverat mig mot att Karlstads- Hammarö gymnasienämnd vill erbjuda sina elever ubildning i feministiskt självförsvar. Reservationen och intervjun ledde till en tidningsartikel som publicerades i dagens upplaga av Nya Wermlandstidningen.

Läs artikeln i NWT: Elever ska utbildas i självförsvar

Nej till feministiskt självförsvar!

Onsdagen 12 december och åter dags för sammanträde med Karlstads- Hammarögymnasienämnd. Det kom att bli ett sammanträde som inleddes med julbord och som för min egen del slutade i reservation.

Det känns alltid lika bra att på innan nämndsammanträdena fästa den mörkblå loggan på kavajslaget och kunna stoltsera med vitsippan som bekänner min politiska färg. Synd att inte fler företrädare i gymnasienämnden valde att gör detsamma! Med tanke på flera ledamöters politiskt färglösa agerande så hade nog en logga på rockslaget både hjälpt en eller två nygamla moderater att bekänna färg just denna dag. På dagordningen stod att behandla bland annat verksamhetsplan och budget för år 2008. Att anta budgeten gick smärtfritt men att anta verksamhetsplanen visade sig bli betydligt svårare. Majoriteten hade bestämt sig för att driva igenom att feministiskt självförsvar skulle erbjudas Karlstads- Hammarös gymnasieelever!

För mig har gymnasieskolan främst två huvuduppgifter! Dels är det uppgiften att vara kunskapsförmedlare och dels är det uppgiften att inta en normöverförande roll i samhället. Självförsvarsutbildning är visserligen något positivt men det faller i min mening helt klart utanför gymnasieskolans verksamhetsområde. Utbildning i självförsvar är något som det civila samhället kan och bör stå för. I diskussionen fick jag glädjande nog med mig hela den borgerliga gruppen i detta. Gruppen bestod om man ser till de beslutsfattande för dagen endast av moderater, med undantag av mig själv. 

Vänstermajoriteten i nämnden kände hur som helst inte alls lika stort förtroende för vad det civila samhället faktiskt kan klara av att åstadkomma som vi andra. Ingen större överraskning men de insisterade därför på att självförsvarsutbildning visst skulle vara en del av skolans verksamhet. Mitt andra grepp blev att försöka förklara att om självförsvar ska vara en del av gymnasieförvaltningens verksamhet så bör den definitivt inte benämnas med en politisk etikett så som ”feministisk”. Jag förespråkar givetvis alla människors lika värde men min tolkning av feminismen är att det är en ideologi som i sin strävan efter jämlikhet mellan könen skapar och bygger hela sin existens på en konflikt där män ställs mot kvinnor. Min syn på jämställdhet handlar om att söka samförstånd och gemensamt försöka se till så att varje enskild människa får chansen att utveckla sin egen potential och tillvarata sin inneboende kraft. Oavsett vilken tolkning man väljer att göra av den feministiska ideologin så kan man ändå inte bortse från att Karlstads- Hammarö gymnasienämnd väljer att förknippa en utbildning i självförsvar med en särskild politisk ideologi. Svaret från nämndens ordförande Christer Alnebratt (s) på det blev att det nog mest var jag som såg det hela som något politiskt. Han upplevde inte feminismen som något särskilt politiskt. Det kändes tråkigt att behöva upplysa Alnebratt om att feminismen faktiskt inte är statsideologi i det här landet än, även om vissa onekligen har väldigt lätt att tro det!     

I det här läget hade jag fortfarande hela den borgerliga gruppen med mig. Mötet ajournerades för överläggningar inom den borgerliga respektive socialistiska gruppen. Både moderater och folkpartisten var framme och klappade mig på axeln för att jag kämpat väl i diskussionerna med sossarna och vänstern. Sen hände något intressant! Mötet återupptogs. Majoriteten i nämnden hade glädjande nog gått med på ett förslag som jag inkommit med om att förtydliga vad en sådan eventuell självförsvarsutbildning skulle innehålla. Likväl så vägrade de att backa när det gällde att självförsvarsutbildningen skulle vara feministiskt. Förslaget röstades igenom. Reservation!

Av fyra moderater med rösträtt valde endast en att stödja min reservation. Märk hur samtliga borgerliga företrädare tidigare under mötet varit helt överens med mig. När det väl kom till kritan röstade endast en med mig. De övriga valde att tigande sitta stilla i båten. Så mycket stod moderaterna, den nya mitten, upp för de måttfulla principerna idag. Moderat M-et lyste med sin frånvaro både på rockslagen och i den praktiska politiken. Särskilt förvånande? Nej, inte direkt. Moderaterna har agerat sossar förr. Men desto sorgligare? Definitivt. 

(mp) – gymnasieskolans ”flipp-flopp”!

Det har hänt mer än en gång att miljöpartiet överraskat positivt och ingivit hopp om hur vi i flera avseenden skall kunna förbättra gymnasieskolan. Det har skett både på riksplanet och lokalt här i Karlstads- Hammarö. Vid flera tillfällen har man gått ut i tidningar och media och deklarerat sin hållning i viktiga och avgörande frågor. Hållningarna som presenterats har glädjande nog väldigt många gånger legat oss borgerliga och kristdemokrater väldigt nära.

Ta till exempel frågan om friskolor. Kristdemokraterna är en stark förespråkare av friskoleetableringar. Friskolor öppnar upp för en ökad valfrihet åt eleven och den bidrar till en mångfald inom utbildningsväsendet som gör det lättare för eleven att hitta en utbildning som passar just den enskildes förutsättningar och behov. De friskoleetableringar som vi sett på senare tid har bidragit med mycket positivt till gymnasieskolan.

Även miljöpartiet har sedan en längre tid också förespråkat friskolor och så sent som den nionde februari i år valde miljöpartiet på riksplanet att helt och hållet bryta med socialdemokraternas friskolefientliga politik. Istället presenterade man en rad förslag som tillsammans syftar till att förbättra friskolors rättssäkerhet och att stärka elevens rätt till en bra utbildning. Man skriver bland annat att ”Många friskolor är hårt trängda av friskolefientliga kommuner och bristande regelverk.”

När man läser detta kan vi som kristdemokrater naturligtvis glädjas åt de båda språkrörens goda intentioner och vi välkomnar deras förslag. Det som dock oroar oss är hur illa den politik miljöpartiet säger sig förespråka i själva verket stämmer överens med den de valt att driva i Karlstads-Hammarö gymnasienämnd.

Miljöpartiet i Karlstads-Hammarö gymnasienämnd valde att i höstas säga nej till flera olika friskolor som ansökte om att få etablera sig här i Karlstad. På så vis har miljöpartiet i allra högsta grad varit en bidragande orsak till att Karlstad och Hammarö förblivit två friskolefientliga kommuner, trots att man själva säger sig vilja motverka såna kommuner. Inkonsekvensen från de grönas sida är total.

Ett annat exempel på denna miljöpartistiska inkonsekvens är hur man hanterat frågan om Älvkullegymnsiets framtid. Den 8 februari publicerades en debattartikel av Åke Pettersson och Ulla Brodow. I artikeln argumenterar man för att Älvkullegymnasiet bör bli kvar på Sundsta och att Sundsta- Älvkullegymnasiet i framtiden kan utvecklas till att bli ett attraktivt och modernt campus. När gymnasienämnden sammanträdde senare samma dag så valde miljöpartisterna i Karlstads-Hammarö gymnasienämnd att avstå från att driva den linje man samma morgon i sin debattartikel sagt sig förespråka. Istället valde man att skicka vidare frågan till kommunstyrelsen utan att själv ha en egen uppfattning i frågan.

Miljöpartiet har blivit Karlstads- Hammarös gymnasieskolas egen ”flipp-flopp”. Ena stunden förespråkar man en viss linje för att i nästa stund agera helt i enlighet med en annan eller i vissa fall inte alls. Miljöpartiet är ett osäkert kort inom gymnasieskolan. Frågan är om partiet hinner lämna besked till väljarna om hur man lokalt kommer att ställa sig till framtida friskoletableringar samt om partiet kommer att fortsätta med sin oberäkneliga inkonsekvens även efter 2006 års allmänna val?

Christian Carlsson (kd),
Ers. Karlstads- Hammarö gymnasienämnd

Charlie Weimers (kd)
Ers. Karlstads- Hamamarö gymnasienämnd