Grattis MUF Stockholm 100 år!

tina-ghasemi

Tina Ghasemi (muf) och Christian Carlsson (kdu)

I helgen höll Moderata Ungdomsförbundet i Stockholm distriktsstämma. Ordförandeval stod i fokus men framförallt så firade MUF 100 år av verksamhet i Stockholm. Igår besökte jag därför förbundets högtidsbankett för att gratulera och överlämna en present till MUF:s distriktsordförande Tina Ghasemi. Som ordförande för KDU Stockholm Stad riktade jag ett stort grattis till Moderata Ungdomsförbundet i Stockholm för dess 100 års jubileum men också till Tina för distriktets omval av henne som ordförande.

Det är onekligen mycket som skiljer dagens moderata ungdomsförbund från 1908 års Ungsvenska förbundet och andra föregångare som Ungsvenskarna och Högerns ungdomsförbund. Som ung kristdemokrat önskar man att dagens MUF stått fast vid fler av de profilfrågor som man ansåg vara viktiga i förbundets ungdom.

Då tillskillnad från nu talades exempelvis om gemensamma värderingar, religionens, familjens och gemenskapers betydelse. Värnandet av monarkin och försvaret var självklarheter. Det vore fel att påstå att MUF:s ordförande Niklas Wykman driver dessa frågor med samma intensitet som sina föregångare.

Moderata Ungdomsförbundet har dock förblivit en stark försvarare av enskild äganderätt och företagsamhet. Förbundet har också alltid fört en hård kampen mot socialism och kommunism och det har man gjort sedan långt innan vårt fantastiska KDU ens var bildat. Detta hedrar moderata ungdomsförbundet och det kändes därför naturligt för mig som ordförande för Stockholms viktigaste ungdomsförbund att uppmärksamma mina allianskollegor i MUF Stockholm på högtidsdagen.   

Stort tack till Tina och MUF Stockholm för det varma mottagandet och för att KDU Stockholm Stad fick möjlighet att delta i festligheterna. Vi ser fram emot ett gott samarbete inför de kommande valen.

Christian Carlsson, Ordförande KDU Stockholm Stad

Allians för Sveriges nya vänner

Ett nytt nätverk har bildats. Det kallar sig Alliansens vänner. ”Vi är vänner till Allians för Sverige” är det som står att läsa överst på de nya vännernas hemsida. Nätverket består av personer som själva står utanför partipolitiken men som ändå anser att bildandet av Allians för Sverige 2004 och maktskiftet 2006 varit bra för Sverige- Nätverket menar att borgerligheten leder landet i rätt riktning.

Alliansen är större än de fyra partierna! Det är ett utav nätverkets huvudbudskap. Det stämmer och det är därför glädjande att Alliansens vänner avser att aktivt bidra till en fortsatt alliansregering efter valet 2010.

Konceptet känns fräscht. Det är bra att det nu finns ett sätt för Alliansens supportrar att engagera sig för svensk borgerlighet även om de själva inte känner för att ta steget in i partipolitiken!

Läs mer på: www.alliansensvanner.se

Allianskväll för ungdomsförbunden i Stockholm

Igår, den 24 september anordnade KDU-Stockholm Stad en allianskväll tillsammans med MUF, LUF och CUF i Stockholm Stad. Det blev en mycket lyckad och trevlig kväll för de fyra borgerliga ungdomsförbunden. Alliansträffen som gick under temat ”Halvtid i mandatperioden” handlade om hur Allians för Sverige förberett sig inför valet 2010 och vilka strategier man kommer att vidta för att vända opinionen.

Dagen till ära så höll vi till i Moderata partikansliets stora och smakfullt inredda praktssal. Det var tur med tanke på att trycket till alliansaktiviteten var så stort att sittplatserna inte ens räckte till. Sammankomsten lockade hela 85 st unga alliansare till moderaternas partihögkvarter i Gamla Stan.

Moderator för kvällen var ingen mindre än Timbros vd Maria Rankka och bland de som blivit inbjudna att sitta i expertpanelen fanns flera andra tunga namn. De borgerliga representanterna var Pär Henriksson, kommunkationschef (m), Henrik Ehrenberg, stabschef för Göran Hägglund (kd), Tobias Krantz, riksdagsledamot (fp) och Anders Flanking, partisekreterare (c).

Det var roligt att se så många taggade företrädare för Alliansen på en och samma gång. Extra kul att så många KDU:are fanns på plats, såväl gamla som helt nya medlemmar. Det kändes att våra medlemmarna var nöjda med kvällen och att vi tillsammans gick än mer stärkta och laddade när vi gick därifrån.

Utan att avslöja för mycket så kan vi konstatera att det finns all anledning att se ljust på framtiden för Allians för Sverige och vi har med rätta stora förhoppningar på vad vi kommer kunna  åstadkomma innan valet 2010.

Siktet för de borgerliga ungdomsförbunden är nu inställt på en enda sak. Vi tänker skjuta vänsterkartellen i sank och se till att Alliansen vinner valet 2010! Förberedelserna för oss i Stockholm började redan igår… 

En stor eloge skall avslutningsvis riktas till ombudsmännen Natalia (luf), Alexander (muf), Elisabeth (cuf) och Madde (kdu) som stått för planeringen av alliansträffen!

(Kd) och Allians för Sverige uppåt i opinionen!

Mitt förra inlägg avslutades med meningen ”Opinionen kan äntligen börja vändas!”. Det ser ut som jag hade belägg för vad jag skrev.

 I söndags, den 10 februari, presenterade Demoskop en undersökning som visar att såväl Kristdemokraterna som Allians för Sverige i sin helhet vänder uppåt i opinionen. Kristdemokraterna stiger självt med nästan en hel procentenhet och Allians för Sverige knappar in på socialdemokraterna med 2,5 procentenheter.

Med hårt arbete får vi hoppas att de nyvändna vindarna kommer hålla sig i de borgerliga seglen ända fram till valdagen 2010!