Skolpolitiska segrar i Tidöavtalet

Som skolpolitisk talesperson för Kristdemokraterna känns det fantastiskt att så mycket av vår skolpolitik nu ser ut att bli verklighet. Här följer några av våra skolpolitiska framgångar.

KUNSKAPSFOKUS

✅ Skolans läroplaner får ökat fokus på inlärning samt fakta- och ämneskunskaper.

✅ Mer lärarledd undervisning med fokus på svenska och matematik.

✅ En svensk kulturkanon ska tas fram samtidigt som läsförståelse och läsning av litterära texter får större plats i skolan.

✅ Satsning på läroböcker och andra läromedel för att sträva mot principen om en lärobok per elev och ämne.

✅ Motverka betygsinflation – exempelvis genom att koppla skolornas genomsnittliga betygsnivå till resultaten vid de nationella proven.

✅ De nationella proven ska vara digitala, rättas centralt och vara jämförbara över tid.

SATSA PÅ LÄRARNA

✅ Vi föreslår höjda antagningskrav till lärarutbildningen samtidigt som utbildningsinnehållet reformeras med ökat fokus på ämneskunskap, kognitionsvetenskap och praktisk metodik.

✅ Minska lärarnas administrativa börda. T.ex. vad avser kraven på individuella utvecklingsplaner. Kravet på skriftlig dokumentation av mindre långtgående disciplinära åtgärder tas bort.

EN SKOLA DÄR INGEN LÄMNAS EFTER

✅ Tidiga kunskapskontroller och återkommande diagnostiska prov så att elever med behov av stöd fångas upp i tid och att elevernas kunskapsutveckling systematiskt följs upp.

✅ Tidiga stödinsatser i form av utökad studietid och lovskola i tidigare åldrar samt obligatorisk läxhjälp för elever som behöver det. Fler speciallärare och fler elever i särskilda undervisningsgrupper.

✅ Förbättra elevhälsan. Elevhälsans vårduppdrag bör återupprättas. En elevhälsogaranti införs. Alla skolhuvudmän ska ha samverkan med sjukvården och socialtjänsten för att stärka elevhälsoarbetet. En översyn görs av huvudmannaskapet för elevhälsan.

ORDNING OCH TRYGGHET I SKOLAN

✅ Skolledningen ska ha mandat att besluta om ordningsregler. Ordningsreglerna ska innehålla en konsekvenstrappa som förklarar vad som händer vid överträdelser.

✅ Inför förväntansdokument om skolans ordningsregler som elever och föräldrar förväntas skriva på.

✅ Rektor ska i fler fall än i dag ska kunna besluta om åtgärden tillfällig placering och rektor ska vara skyldiga att flytta elever när det är nödvändigt.

✅ Åtgärderna tillfällig omplacering, tillfällig placering och i särskilt allvarliga fall avstängning ska kunna beslutas för längre tid än i dag.

SKOLVALET OCH EN LIKVÄRDIG SKOLA

✅ Vi vill införa ett gemensamt och obligatoriskt skolval med bättre information till föräldrar och elever samt kortad kötid.

✅ En ny friskolelag införs med vinstutdelningsbegränsning vid kvalitetsbrister i förhållande till transparenta kvalitetsnormer och bättre insyn i fristående skolor.

✅ Steg tas mot en nationell skolpengsnorm i syfte att genom statlig styrning öka likvärdigheten i den svenska skolan i hela landet.

✅ Tydligare reglering av minsta garanterad undervisningstid samt tillgången till skolbibliotek, laborationsutrustning, skolgårdar, elevhälsa i skolans lokaler samt läroböcker och andra läromedel av god kvalitet.

✅ Skolinspektionens tillsynsuppdrag breddas till att följa upp skolors resultat utifrån objektiva kvalitetskriterier. Skolinspektionen ska göra fler inspektioner, i högre grad även oanmälda.

Vi står redo att bilda en regering som är beredd att forma en skola där barnen är trygga och behandlas med respekt, så att kunskapen får stå i fokus.

Vi är redo för en skola där ingen hålls tillbaka, ingen lämnas efter och en skola där fler barn får möjlighet att lyckas.

Christian Carlsson (KD), skolpolitisk talesperson

Läs hela Tidöavtalet här.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s