Borgerligt maktskifte – ”Tidöavtalet”

Sverige kan nu få en ny regering. Kristdemokraterna har för avsikt att bilda regering tillsammans med Moderaterna och Liberalerna och vi kommer att samarbeta med Sverigedemokraterna. Våra partier har nu presenterat vår första överenskommelse, ”Tidöavtalet” som visar på att det borgerliga maktskiftet kommer att innebära en ny riktning som ger hopp om ett bättre och tryggare Sverige.

Här nedan följer ett urval av våra viktiga samarbetsprojekt och förslag.

BÄTTRE HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

✔️ Första stegen tas mot statligt ansvar för sjukvården, så att vi får en mer jämlik och likvärdig vård i hela landet.

✔️ Nationell vårdförmedling för att kapa vårdköerna, en plan för fler vårdplatser och primärvården byggs ut kraftigt.

✔️ En nationell strategi för psykisk hälsa tas fram samtidigt som särskilda satsningar genomförs på cancervården, förlossningsvården och vård för sexuellt våldsutsatta.

✔️ En utredning tillsätts för att stärka tandvårdens högkostnadsskydd.

✔️ Språkkrav utreds för personalen inom äldreomsorgen.

BEKÄMPA BROTTEN

✔️ Vassare verktyg i kampen mot brottsligheten. Visitationszoner, anonyma vittnen och utökade möjligheter till preventiva tvångsmedel för att förhindra och upptäcka brott i kriminella nätverk.

✔️Tuffare tag mot organiserad brottslighet – kriminalisera deltagande i kriminella gäng, skärpa straffen för vapenbrott, utpressning och bedrägerier samt dubbla straffen för gängkriminella.

✔️En svensk straffrättsreform. Hårdare straff för vålds- och sexualbrott samt en revidering av billighetsskälen och av brottsbalkens förmildrande och försvårande omständigheter. Ungdomsrabatten för brottslingar som är över 18 år tas bort, och ungdomsrabatten för personer under 18 år ses över. Dagens mängdrabatt för seriebrottslingar avskaffas och istället ska upprepade återfall i brottslighet straffas hårdare. Presumtionen mot fängelse avskaffas, gränsen för obligatorisk häktning sänks till ett ett års fängelse och fler brottslingar ska kunna utvisas.

✔️ Bygg ut våra fängelser och häkten, kostnadseffektivisera kriminalvården, kriminalisera rymning och hyr fängelseplatser utomlands. Kriminalvården ska samtidigt överta ansvaret för tungt kriminella ungdomar och inrätta särskilda ungdomsfängelser.

✔️ Förebygg brott genom en utbyggnad av föräldrastödsprogram som stärker familjen.

✔️Stärkt brottsofferperspektiv. Brottsoffrets ansvar att själv driva in skadeståndet från gärningsmannen ska minska och vi föreslår utökad möjlighet att utdöma vistelseförbud samt mer långtgående regler för kontaktförbud.

✔️ Skydda polisen och annan blåljuspersonal. Straffen för våld och hot mot tjänsteman skärps, missfirmelse mot tjänsteman ska återinföras och straffet för blåljussabotage ses över.

MIGRATION OCH INTEGRATION

✔️ Minskad invandring. Sveriges lagstiftning för asylmottagande anpassas till den rättsliga miniminivån inom EU.

✔️ Ordning och reda i migrationspolitiken. EBO avskaffas och utgångspunkten ska vara att hela asylprocessen ska ske i transitcenter. De inre gränskontrollerna till Sverige ska stärkas och den som vistas olovligen i landet ska inte ha rätt till ekonomiskt bistånd. Vi kommer även att utreda utökad användning av fingeravtryck och DNA i utlänningsärenden, vid inre gränskontroller och för att motverka fusk och bidragsbrott.

✔️ Svenska medborgarskapet uppvärderas. Kunskaper i svenska språket och samhällskunskap, egen försörjning och vistelsetid i Sverige om minst 8 år ska krävas för medborgarskap.

✔️ Vi vill förbjuda utländsk finansiering av trossamfund och andra organisationer med kopplingar till islamism och extremism.

TILLVÄXT OCH FAMILJERNAS EKONOMI

✔️Sänkt skatt på arbetsinkomster, pensioner och sparande ska genomföras under mandatperioden för att stärka familjernas ekonomi. Skattesänkningarna ska framförallt rikta sig till låg- och medelinkomsttagare.

✔️Bidragstak som gör att den som kan arbeta, aldrig sammantaget kan få högre inkomster från bidrag än genom eget arbete samt ett aktivitetskrav som innebär att alla som uppbär försörjningsstöd av arbetsmarknadsskäl ska delta i aktiviteter motsvarande sin arbetsförmåga för att få fullt bidrag.

✔️ Sänkta drivmedelspriser genom minskad reduktionsplikt för bränsle till EU:s miniminivå.

✔️ Ett högkostnadsskydd till drabbade hushåll och företag, samtidigt som vi tar viktiga steg för att få på plats ny kärnkraft.

Christian Carlsson (KD), riksdagsledamot

Här kan du läsa mer: Tidö-avtalet

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s