MP:s poserande hjälper ingen ur fattigdom

Slutreplik: Miljöpartiets replik på vårt förslag om att införa ett lokalt tiggeriförbud, är full av förvirring och fula anklagelser.

De miljöpartistiska företrädarna inleder sin replik med att hävda att Kristdemokraterna i Stockholm går till val på att ”förbjuda fattigdom”. Redan där avslöjas att man inte har lyckats ta till sig vad som står i vår artikel.

Kristdemokraternas förslag handlar inte om att förbjuda fattigdom eller att neka hjälp. Tvärtom så har vi ett ansvar att hjälpa samhällets utsatta. Skillnaden är att vi kristdemokrater inser att vi behöver ta det ansvaret, både genom att sätta stopp för tiggeriet och att hjälpa människor att förbättra sin situation.


”Ett tiggeri­förbud angriper inte roten till problemet” fortsätter miljöpartisterna. Som vi påpekade i vår artikel behöver Sverige på EU-nivå både stötta och ställa ytterligare krav på länder som Rumänien och Bulgarien, eftersom det bara är i de hitresta tiggarnas hemländer som den långsiktiga lösningen avseende utbildning och arbete måste finnas.

Det som ett tiggeriförbud faktiskt angriper är däremot att människor idag sitter och tigger på våra gator, och därmed cementerar sitt eget utanförskap utan att mötas av tillräckliga krav eller att få det stöd som krävs för att de ska förmå att resa sig ur sin fattigdom.

Ett tiggeriförbud angriper dessutom möjligheten för kriminella ligor att tjäna pengar på människohandel, genom att tvinga utsatta människor att tigga.

Miljöpartiets politik sätter inte stopp för tiggeriet. Deras poserande hjälper ingen utsatt ur fattigdom.

Frågan blir därför vad som egentligen är viktigast för MP – att själva framstå som goda eller att faktiskt hjälpa utsatta människor till ett bättre liv?

Miljöpartiet är tyvärr ett parti som närmast kroniskt vägrar att se samhällsproblemen som de faktiskt ser ut, och som därmed inte heller har politik för att lösa dem. Det är ett parti som har kommit att förkroppsliga den politiska naivitet som visat sig vara direkt skadlig för såväl samhället i stort, som för de mest utsatta människorna i det.

Christian Carlsson (KD), partidistriktsordförande Stockholms stad

Fredrik Wallén (KD), vice partidistriktsordförande Stockholms stad

Nike Örbrink (KD), andre vice partidistriktsordförande Stockholms stad

Läs vår artikel: Inför ett tiggeriförbud i Stockholm

Läs vår slutreplik i SVD: Miljöpartiets poserande hjälper ingen ur fattigdom

Stoppa sexuella övergrepp mot barn

Igår var det debatt om barnrätt vid Trasdockans dag som arrangeras av föreningen Anhöriga till sexuellt utnyttjade barn (Atsub).

Familjen är alltid viktig och påverkar oss alla. Därför är det så fruktansvärt när hemmet, som ska vara en borg av trygghet, förvandlas till en plats där det förekommer våld och sexuella övergrepp.

Varje år tvingas mer än 4.200 barn till umgänge med sin misstänkta förövare, andra barn utsätts för övergrepp i förskola och skola och barnpsykiatrin kan tyvärr inte hjälpa alla de barn som söker vård.

Kristdemokraterna vill:

1. Rulla tillbaka (s) uppluckring av registerkontrollen för skolpersonal. Återinför kravet att registerutdrag ska överlämnas av den som söker jobb inom förskola och skola.

2. Avsätta 20 miljoner för att utbilda förskolor och skolor i hur de kan stärka barnens integritet, motverka sexuella övergrepp och få fler barn att våga berätta.

3. Inrätta ett nationellt kunskapscentrum för att motverka sexuellt våld.

4. Stärka psykiatrin. Vi satsar 1,5 miljarder mer än regeringen på psykiatrin, bl.a för att kapa köerna till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP).

5. Satsa på fler vårdplatser, avskaffa regionerna och låta staten ta ansvar för sjukvården.

6. Skärpa straffen för grov våldtäkt till 25 år och inför livstid för grov våldtäkt mot barn.

7. Slopa dagens mängdrabatt för seriebrottslingar som innebär att ”ta tre betala för två” gäller i svenska domstolar och ”straffrabatterna” som innebär att våldtäktsmän kan få kortare straff om de förlorar jobbet eller om brottsoffret dröjer med sin anmälan.

Rösta KD den 11 september, för att göra Sverige rättvisare och tryggare för barnen.

Christian Carlsson (KD), riksdagsledamot, Stockholms stad

Få saker gör mig så förbannad som våld mot polisen

Polisens dag. Få saker gör mig så förbannad som attacker mot svensk polis och vårdpersonal, vårt samhälles beskyddare.

Det handlar om medmänniskor som är beredda att riskera sin egen säkerhet för andra människors skull och för att vårt samhälle ska vara tryggt.

Utbrända bilar, kapade polisbilar och en stadsbuss i lågor. Också en vit men blodig, sprucken polishjälm.

Medan de flesta av oss samlades för att fira påsk i våras avlöste kravaller, upplopp och stenkastning varandra. Det skedde i Skäggetorp, Norrköping, Örebro, Malmö, Landskrona och i Rinkeby,

400 poliser skadades.

Polisen Karl Erik Ludvigsson från Karlstad var kommenderad till Örebro och stod i första ledet på långfredagen.

Han vittnade om stenar som fick poliser att svimma av och hur det fortsatte att regna stenar. Inte bara över polisbilar utan över på poliser som låg ner på marken.

Karl Erik frågade i Aktuellt.

”Varför är det ett sådant hat emot oss. Vi är ju där för att upprätthålla demokratin.”

Frågan kan tyckas berättigad., men mitt svar är tyvärr:

”Just precis därför”

Rapporter sa att det var gängkriminella och islamister som gjorde gemensam sak under påskkravallerna.

Att gängkriminella inte respekterar lagen är inte en överraskning, men inte heller att det finns islamister som inte gör det. Enligt islamismen måste ju varje stat underställas Allah och sharialagar för att betraktas som legitim. Rasmus Paludans koranbränningar är respektlösa, men de har också med all tydlighet visat att i Sverige hålls den demokratiska principen om yttrandefrihet högre än både Allah och sharialagarna.

Det gör att svensk demokrati inte är legitim i vissas ögon. Istället blir polisen legitimt mål för hat och förakt mot allt vad frihet, demokrati och människovärde heter.

Som en av stenkastarna i Skäggetorp själv uttryckte det.

”Jag kände mig frustrerad över att lagen stod på hans sida.”

”Poliserna skyddade fel person”.

En attack mot polisen är alltid en attack mot hela samhället. Det spelar ingen roll vilka böcker som bränts, eller om någon känner sig kränkt.

En attack mot polisen är en attack mot Sverige, vår frihet, demokrati och den rättsstat som är satt att skydda oss. Den som kastar sten på polisen behöver därför alltid vara beredd att möta samhällets fulla kraft.

Polisen förtjänar att känna politikens och medborgarnas stöd när det stormar, men också alla andra dagar, som idag på polisens dag. Därför vill jag passa på att rikta ett stort tack till alla kvinnor och män i uniform. Polis, ambulans, räddningstjänst och våra soldater.

Tack för att ni gör Sverige tryggare!

Christian Carlsson (KD), riksdagsledamot, Stockholms stad

Hårdare straff – slopa straffrabatterna!

Våldtäktsmän och andra kriminella kan få kortare straff om de blir av med jobbet, skadar sig i samband med brottet eller om brottsoffret dröjer med sin anmälan. Det tycker justitieminister Morgan Johansson (S) är rättvist, men det är inte rättvist och saknar brottsofferperspektiv.

En våldtäkt mot en flicka blir inte mindre allvarlig för att våldtäktsmannen förlorar jobbet eller behöver byta bransch. Ett förnedringsrån mot en ung kille blir inte mindre allvarligt för att rånaren själv skadar sig i samband med brottet. Våld i hemmet blir inte mindre allvarligt för att mamman som misshandlats dröjer med sin anmälan. Dessa straffrabatter är inte moraliskt försvarbara. Straffen måste stå i proportion till brottets allvar och kränkningen för brottsoffret.

Kristdemokraterna tycker att Sverige behöver en omläggning av kriminalpolitiken, så att brottsoffer och vanliga människors trygghet får stå i centrum. Vi vill se avsevärt skärpta straff för vålds- och sexualbrott samt slopa straffrabatterna. Brottsoffer måste få upprättelse, och när våldsverkare sitter inlåsta kan de inte begå nya brott. Det är dags för en rättspolitik som sätter rättvisan och människors trygghet främst.

Rösta KD den 11 september.

Christian Carlsson (KD). Riksdagsledamot, Stockholms stad

Likvärdig skola i hela Sverige

Skolan ska vara likvärdig i hela landet, men i dag finns stora skillnader i kunskapsresultat mellan skolor i stad och land.

Skolpengen varierar också mycket beroende på om man bor i stan eller på landet, och den varierar mycket mellan olika kommuner.

Kristdemokraterna vill stärka eleverna på landsbygden och i våra mindre orter. Vi vill därför ge Skolverket i uppdrag att undersöka små skolors kvalitet, och ta fram rekommendationer i syfte att stärka förutsättningarna för elever och lärare på landets mindre skolor. Vi menar att byskolor i småorter kan behöva ett särskilt stöd från kommunen eller ifrån staten.

KD vill dessutom se en ökad statlig styrning av skolans finansiering i form av en nationell skolpengsnorm. Det behöver finnas likvärdiga förutsättningar mellan kommunala och fristående skolor, tillgången till särskilt stöd behöver säkras i hela landet och vi behöver ett finansieringssystem som beaktar glesbygdsskolornas särskilda förutsättningar. En särskild strukturersättning för byskolor på landsbygd och glesbygd ska vara en självklar del av en ny nationell skolpengsnorm, bland annat för att bevara och utveckla landets byskolor.

Socialdemokraternas förslag när det gäller skolans finansiering har hittills varit att sänka skolpengen för alla elever som väljer fristående skolor. Det är ett förslag som slår direkt mot mindre friskolor på landsbygden, som ofta drivs av föräldrar med stöd från bygden. Om glesbygdens skolor slås ut skulle också den levande landsbygden slås ut, utflyttningen av familjer som sker skulle avstanna och valfriheten för elever försämras.

Socialdemokraterna bedriver en landsbygdsfientlig skolpolitik men den har vi möjlighet att stoppa. Rösta KD den 11 september.

Christian Carlsson (KD), riksdagsledamot och skolpolitisk talesperson

Läs mer i Östersunds-posten: ”Skolan ska vara likvärdig i hela Sverige”

Läs mer i Smålandsposten: ”Kristdemokraterna vill stärka eleverna på landsbygden”

Läs mer i Sundsvalls tidning: ”Inför nationell skolpengsnorm”

Bättre stöd till eleverna med störst behov

Var fjärde elev gick ut grundskolan år 2021 utan fullständiga betyg. Det är ett stort misslyckande i en kunskapsnation som Sverige, eftersom dessa elever riskerar att hamna utanför både samhället och arbetsmarknaden.

En av de viktigaste skolpolitiska insatserna vi kan genomföra är att fånga upp dessa elever tidigt, och säkerställa att de får det stöd som de behöver för att klara skolan.

Kristdemokraterna vill att alla elever ska testas för läs- och skrivsvårigheter, och vi anser att det ska finnas krav som ser till att alla skolor arbetar med diagnostiska prov som mäter elevernas kunskapsutveckling.

Vi vill framförallt ge tidiga stödinsatser till de som konstaterats halka efter. Detta ska ske i form av utökad undervisningstid, läxhjälp och lovskola samt inte minst speciallärarstöd och särskilda undervisningsgrupper på varje skola.

Håller du med oss? Rösta på KD den 11 september!

Christian Carlsson (KD)

Riksdagsledamot och skolpolitisk talesperson

Inför tiggeriförbud i Stockholm

Vi kan inte fortsätta se på när människor utnyttjas och utanförskapet upprätthålls. Därför vill Kristdemokraterna införa ett lokalt tiggeriförbud i Stockholm.

Tiggeriet i svenska städer har länge varit ett utbrett problem och präglas av stort lidande. Som samhälle kan vi inte acceptera hur människovärdet kränks.

Tiggeriet är inte någon väg ur fattigdom utan riskerar snarare att cementera utanförskapet. Det låter fattigdomen gå i arv och det kan vi inte stå likgiltiga inför. I Stockholm vill Kristdemokraterna därför införa ett tiggeriförbud, för att slå vakt om människovärdet.

Det har länge funnits en beröringsskräck kring EU-migranters tiggeri och Sverige var länge ett av få länder i Europa utan regleringar. Idag finns enbart lokala begränsningar i knappt tio av Sveriges 290 kommuner och det står alltmer klart att det behövs fler riktiga åtgärder.

Vissa tiggare befinner sig i vår del av Europa frivilligt. Låga minimilöner i länder som Bulgarien och Rumänien gör att tiggeri i Sverige för vissa är mer lukrativt än hederliga jobb i hemländerna. Andra har fallit offer för ren människohandel. Polisen har vid flera tillfällen rapporterat hur kriminella ligor tjänar pengar på dessa utsatta människor, vid sidan om inkomster från stölder, narkotikaförsäljning och prostitution. De kontrollerar platser i gatumiljön, stjäl tiggarnas pengar och tvingar i vissa fall även barn in i verksamheten.

På grund av tiggeriet har social utsatthet och misär på många platser tyvärr blivit en självklar del av gatubilden. Olovliga bosättningar i nedgångna fastigheter och lekplatser eller i form av tältläger blir ofta boendet under vistelsen i Sverige. I Stockholm finns idag ett sextiotal olagliga bosättningar i stadens parker och grönområden. De sanitära förhållandena är mycket dåliga, vilket leder till att dessa områden också präglas av nedskräpning och vanskötsel. Bosättningarna skapar otrygghet och bara avhysningar och sanering av platserna kostar årligen skattebetalarna flera miljoner kronor.

De olovliga bosättningarna kan inte accepteras och kommunerna behöver få bättre verktyg, och ordningsvakterna större befogenheter, för att ordningsföreskrifterna ska efterlevas. Genom att ändra i Stockholms stads ordningsstadga vill vi också möjliggöra ett införande av lokalt tiggeriförbud.

För att förbättra situationen i de fattiga EU-migranternas hemländer reses ofta krav på såväl stöd som sanktioner. Det är bra då det är i hemländerna som den långsiktiga lösningen på problemet finns. KD i Stockholms stad vill samtidigt förstärka insatserna för att hjälpa de människor som lider av missbruk, långvarig hemlöshet och psykisk ohälsa.

Stockholms stad genomför tillsammans med civilsamhället många viktiga insatser, som att erbjuda tillfälliga boendelösningar, soppkök och alternativa försörjningsvägar. Staden ska fortsätta att förebygga utsattheten och erbjuda hållbara lösningar, men vi behöver samtidigt bli bättre på att se till så att de som befinner sig i Sverige för att tigga, bryter sin destruktiva livsstil och det mönster som gör att utsattheten upprätthålls.

Vi kan inte fortsätta att se på när människor utnyttjas och utanförskapet upprätthålls.

Det handlar inte om att förbjuda fattigdom eller att neka hjälp. Tvärtom så har vi ett moraliskt ansvar för samhällets mest utsatta, och vi måste ta det genom att visa vägen och leda människor bort från tiggeriet.

Ingen människa ska behöva sitta och tigga för att klara sin försörjning.

Christian Carlsson (KD), partidistriktsordförande, Stockholms stad

Fredrik Wallén (KD), vice partidistriktsordförande, Stockholms stad

Nike Örbrink (KD), andre vice partidistriktsordförande, Stockholms stad

Läs vår debattartikel i SVD: ”Inför förbud mot tiggeri i Stockholm”

Stoppa skjutningarna

En man har mördats på Emporia i Malmö.
Ännu en oskyldig kvinna har skadats allvarligt av gängens skott.

Att skotten avlossades mitt på fredagseftermiddagen inne på köpcentret Emporia, där många barn och unga vistas, visar att de gängkriminellas hänsynslöshet inte vet några gränser.

Barn har tidigare fallit offer när lekplatser har förvandlats till brottsplatser. Den här gången var det en förbipasserande kvinna som kom i vägen för gängens kulor.

Den mördade 31-åringen var välkänd av polisen och förekom i kriminella kretsar i Malmö. Hela Sverige befinner sig i en våldspiral som måste brytas.

Fredagens skjutning innebär att hela 45 personer har skjutits till döds bara i år. Det är redan lika många som under hela förra året. Sverige fortsätter att slå rekord i antalet skjutningar, och mördaren den här gången är en 15-årig tonårspojke.

Det är uppenbart att Sverige måste göra mer för att stoppa skjutningarna.

– Vi behöver fler poliser och starkare rättskedja.

– Vi behöver vassare verktyg för att bekämpa brotten; exempelvis i form av proaktiv avlyssning, vistelseförbud och utökad kameraövervakning.

– Utöver detta behövs skärpta straff för vapenbrott och för de gängkriminella. Ungdomsrabatten behöver bort, och sluten ungdomsvård bör ersättas av ungdomsfängelse och bedrivas av Kriminalvården.

Allt detta är viktigt, men lika viktigt är insikten att ett verkligt tryggt samhälle byggs bäst av starka familjer, med tid för barnen och av människor med hopp om en bättre framtid.

Det är därför allvarligt att det finns barn i Sverige som aldrig har sett sina föräldrar gå till jobbet. De vuxna förebilderna som hade behövt finnas i familjen, ersätts istället av kriminella som rekryterar barn, så unga som 9 år, till ungdomsgäng och organiserad brottslighet.

Vi kommer helt klart att behöva ställa tuffare krav på integration, men också erbjuda människor bättre möjlighet till jobb. EU:s fjärde högsta arbetslöshet funkar inte. Fler föräldrar behöver få känna stoltheten som det innebär att ha ett jobb att gå till, och fler unga behöver lyckas i skolan, så att de kan känna hopp om framtiden.

I skolan krävs tidiga kunskapskontroller och mer stödinsatser i form av utökad undervisningstid, speciallärare och särskilda undervisningsgrupper. Vi behöver också en skola med ordning och trygghet, där barnen behandlar varandra med respekt, så att kunskapen kan stå i fokus. Normöverträdelser måste markeras mot i tid.

Skolans viktigaste brottsförebyggande uppgift är att se till så att fler barn klarar skolan, men skolan skulle kunna göra ännu mer för att förebygga brott.

Vi vill därför ge Skolverket i uppdrag att stödja skolorna att ta ett bredare ansvar när det kommer till att förebygga brott.

– För det första så tycker vi att Skolverket ska kunna se till att skolor samverkar med ideella organisationer kring mentorskapsprogram. Fler barn ska kunna få de vuxna förebilder som saknas i hemmet.

– För det andra så förespråkar vi rena blåljussatsningar i skolan, där syftet är att skapa förtroende mellan barnen och blåljusmyndigheterna i skolan. Barnen behöver tidigt får förebilder som bekämpar brott och räddar liv i stället för förebilder i form av gängkriminella som begår brott och släcker liv.

– För det tredje så vill vi stärka föräldrautbildningar och föräldrastöd och socialtjänsten ska kunna bedriva sina föräldrastödsprogram inom ramen för skolans lokaler, så att trösklarna till stödet sänkas och fler föräldrar tar emot det stöd de behöver för att sätta gränser och stötta sina barn.

Det borde vara smärtsamt tydligt för alla vid det här laget, att ett tryggt samhälle börjar med barnen, och en politik för starkare och tryggare familjer.

Christan Carlsson (KD), riksdagsledamot, Stockholm

Avskaffa regionerna – låt staten ta ansvar för sjukvården

Rösta på KD för att avskaffa regioner och landsting. Låt staten ta ansvar för sjukvården, så att vi kan kapa vårdköerna och erbjuda en jämlik vård i hela landet.

Kostnaden för regionpolitikerna under 2021 var ca 1,7 miljarder kr, pengar som ex. skulle göra det möjligt att anställa 800 läkare och 2000 sjuksköterskor i vården.

KD vill därför att ansvaret för sjukvården ska gå från 21 regioner till ett statligt ansvar.

Rösta därför på KD den 11 september!

Christian Carlsson (KD), riksdagsledamot, Stockholm

Aftonbladet: ”Ebba Busch: Sparka alla regionpolitiker”

Stoppa stöldligorna

Stockholm är värst drabbat av stöldligor som stjäl bildelar. Närmare 4000 stölder årets första sex månader, och 8000 stölder förra året.

Kristdemokraterna vill höja straffen, stärka tullen och skärpa gränskontrollerna för att stoppa de utländska stöldligorna.

Håller du med? Rösta KD!

Christian Carlsson (KD), riksdagsledamot Stockholm

Läs mer här: ”Stölder av bildelar – Stockholm värst drabbat”