Företagsbesök hos Arta plast på Tyresö

Keso, Créme fraiche, Arboga Leverpastej, Eriks Bearnaise, GB Bigpack och Annas Pepparkakor.

Nej, det är inte inköpslistan inför helgen som jag av misstag råkat posta här, utan några av alla de välkända produkter vars förpackningar har skapats här på företaget Arta plast, på Tyresö.

CEO Helge Steg, och COO Alexandra Fromme tog emot på sitt innovativa företag som specialiserat sig på formsprutning inom medicinsk teknik och just förpackningar.

Arta plast är ett exempel på hur små och medelstora företag kan bidra till innovation, klimatsmarta lösningar och till att stärka svensk export. Vi behöver fler sådana företag i Sverige. Från politikens sida behöver vi arbeta för att Sverige ska ha ett företagsklimat i världsklass.

Vi behöver utbildningsreformer för att arbetsmarknaden på ett bättre sätt ska klara av kompetensförsörjningen, vi behöver underlätta för mindre företag att få del av medel för innovation och vi behöver vara duktiga på att främja deras export.

Avslutningsvis var det kul att få höra hur Arta plast framgångsrikt har rekryterat personal som inte ens kan svenska, för att lära upp dem i språket från grunden. De kräver språkkunskaper snabbt, inom ett halvår, men när man klarar språket, och lärt sig svenska, erbjuds man som motprestation en tillsvidareanställning.

Vi Kristdemokraterna är övertygade om att vi behöver både ställa tuffare krav på integration och skapa fler möjligheter till jobb, för att vi i Sverige ska klara att bryta segregationen.

Arta plast gör både och, och de lyckas framgångsrikt.

Stort tack Helge och Alexandra för besöket, och tack till Jessica Drugge, på Svenskt Näringsliv för möjligheten till dagens företagsbesök.

Bryt bidragsberoendet

Det är en svindlande siffra att 1,8 miljoner människor i arbetsför ålder saknar självförsörjning i Sverige.

Att fortsätta på nuvarande väg är en tickande bomb som skapar sociala problem och urholkar den svenska välfärden. Bidragsberoendet måste brytas för att inte gå i arv. Fler barn behöver få se sina föräldrar gå till jobbet.

Kristdemokraterna har flera förslag för att få in fler på arbetsmarknaden:

 1. Sänk skatten – inför dubbla jobbskatteavdrag för de som står långt ifrån arbetsmarknaden.
 2. Minska bidragen – inför ett bidragstak så att det alltid lönar sig att jobba.
 3. Motverka bidragsfusket – inför fler hembesök hos bidragstagare.
 4. Fler inträdesjobb – så att det blir billigare att anställa och så att fler får chansen till ett jobb.

Christian Carlsson (KD)

Riksdagsledamot, Stockholms stad

Skolbarn ska inte kvoteras

Barns sociala bakgrund ska inte avgöra huruvida de kommer in på en skola eller inte.

Socialdemokraterna har lagt ett förslag om att skolor ska verka för en “allsidig social sammansättning”, något som i praktiken skulle innebära att elever som bor i ett annat område kan få förtur vid antagning, och att kvoterade elever kan bussas från ett område till ett annat. Det är inte rättvist att ett barns sociala bakgrund ska avgöra antagningen till en skola.

Kristdemokraterna står för elevers och föräldrars rätt att välja skola utan kvotering baserad på postadress.

Christian Carlsson (KD)

Riksdagsledamot och skolpolitisk talesperson

Bekämpa brotten mot företagarna

Idag besökte jag HÅJ Transporter för att ta reda på hur det är att driva företag i Stockholm just nu, i deras viktiga bransch.

Bröderna Nicklas och Rickard Johansson som driver familjeföretaget, vittnade bl.a. om hur brottsligheten i allt högre utsträckning drabbar svenska företagare, och om hur de kriminella är beredda att gå allt längre.

I vissa av Stockholms förorter levereras gods numera i taxi för att minska risken för brott. De berättade även hur lastbilar borras sönder och hur deras egna chaufförer förföljs av de kriminella för att brotten ska kunna begås.

– Brottsligheten kostar våra företag över 100 miljarder kronor varje år.

-Dieselstölderna i år har ökat med 126 procent.

Justitieminister Morgan Johanssons kommenterar dieselstölderna i Ekot så här:

”De här företagen tjänar en hel del pengar. Man har ett eget ansvar också faktiskt att medverka till att man skyddar sin egendom. Man kan inte bara lägga över allting här på att polisen ska lösa alla problem.”

Provokatören Morgan…

Det han inte nämner är att svenska företag redan lägger 30 miljarder kronor per pr på att försöka skydda sin egendom.

Transportföretaget Håj Transporter investerar 40000-50000 kr per bil, bara i extra säkerhetssystem, men justitieminister Morgan Johansson (s) anser att brottsoffren ska göra mer…

Sanningen är Sverige behöver en regering som gör mer. Bara 52 % av företagen som anmäler varje gång de utsätts för brott, eftersom polisen inte kommer när man ringer och för att utredningarna alltid läggs ned.

Så kan vi inte ha det.

Kristdemokraterna är beredda att göra mer för att bekämpa brotten.

Vi är redo för en ny regering.

Christian Carlsson (KD)

Riksdagsledamot, Stockholm

Nej till sänkta kunskapskrav

Alltför många barn sviks i socialdemokraternas Sverige. Barnen får inte det stöd de behöver, men kunskapsbristerna försvinner inte för att man avskaffar betyget underkänt, dvs. F. Avskaffade betygssteg som skolministern nu öppnar för i Dagens Nyheter, leder inte till höjda kunskapsresultat.

Kristdemokraterna vill istället se över svårbegripliga kunskapskrav och betygskriterier för att styra mot mer av inlärning av faktakunskaper och mindre fokus på att eleverna ska kunna föra abstrakta, flummiga resonemang, särskilt i de tidiga åldrarna.

Vi vill också att betygen tydligare ska kopplas till resultaten på nationella proven, dvs på skolenhetsnivå. Detta för att undvika betygsinflation och orättvis betygssättning.

Sverige behöver betygsreformer, men att låta eleverna rinna igenom utbildningssystemet utan att de har fått med sig de mest grundläggande kunskaperna är ett dubbelt svek mot alla de elever som inte har fått det stöd de behöver.

Christian Carlsson (KD), skolpolitisk talesperson

Västerländska värderingar i skolan

Kristdemokraterna vill att skolor som inte står för ”västerländska värden” ska förlora tillståndet. Vi föreslår nu att läroplanens formulering om ”kristen tradition och västerländsk humanism” tas in i skollagen och att betydelsen av den stärks. Förslaget kommer att innebära att fler muslimska friskolor kan behöva stänga.

Ett alltmer segregerat Sverige, med islamism och hederskultur som breder ut sig gör att religiösa friskolor ifrågasätts.

Det kan framstå som en enkel lösning på segregationen att förbjuda konfessionella skolor eller att verka för ett etableringsstopp.

Samtidigt skulle den sortens förslag också drabba många välfungerande skolor.

Det behövs mer träffsäkra förslag.

Kristdemokraterna står för elevers och föräldrars rätt att välja skola oavsett om de väljer en fristående eller kommunal skola.

Vi är för alla friskolor som följer skollagen, läroplanen och skolans värdegrund om de dessutom presterar goda kunskapsresultat.

Skolor som inte står för skolans grundläggande värden ska däremot stoppas, och de behöver stoppas tidigare än idag.

I läroplanen står idag att de värden som skolan ska gestalta och förmedla ska vara i överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism.

Så är det inte på alla skolor i Sverige.

Vi har haft muslimska friskolor, Al-Azahrskolan i Vällingby, som könssegregerat undervisningen, och hänvisat flickorna längst bak i skolbussen, och andra skolor har låtit kvinnliga lärare undervisa i heltäckande slöja som niqab. Vi har till och med skolor där man anställt återvändare från Islamiska staten, och så sent som i maj kom nyheten att två muslimska friskolor tvingats stänga efter att Skolinspektionen har dragit in tillstånd efter larm från Säkerhetspolisen.

Det är bra att flera skolor har fått sina tillstånd indragna, men vi behöver tala klarspråk om problemen. Det ska inte finnas skolor med islamistiska kopplingar där elever riskerar att radikaliseras och det behövs åtgärder för att tidigare komma åt de skolor som inte bedriver verksamhet i enlighet med skolans grundläggande värden.

Västerländska värderingar ska genomsyra svensk skola, och det ska gälla i varje klassrum. De västerländska värderingarna behöver därför få en mer framskjuten roll för den som vill bedriva skola.

 • Kristdemokraterna förslår att läroplanens formulering att skolan skaförmedla värden i överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism” skrivs in i skollagen, så att vi kan stärka dess betydelse vid beviljande av tillstånd att bedriva skola, och vid Skolinspektionens granskningar.
 • Vi vill att alla skolor ska vara skyldiga att deklarera sin filosofiska eller religiösa grund samt hur denna kommer till uttryck i utbildningen.
 • Vi vill dessutom ge Skolinspektionen ett skarpt uppdrag att granska alla skolor utifrån om utbildningen ger uttryck för västerländska värden, dvs. judisk-kristen etik.
 • Tillståndet ska dras in för skolor som inte klarar detta.
 • Skolinspektionens förmåga att granska enskilda skolor behöver stärkas. Vi vill se fler oanmälda inspektioner. I Kristdemokraternas budget anslogs 18 miljoner mer än regeringen för att stärka Skolinspektionen år 2022 och 2023.

Vårt förslag innebär att fler muslimska friskolor kan behöva stänga, medan de skolor som är bärare av de västerländska värderingarna får fortsätta att verka.  Ytterst så blir det upp till varje skola att visa att man bedriver verksamhet i enlighet med västerländska värderingar, men vi avser att göra det tydligare att det är judisk-kristen etik som är grunden för västerländsk humanism och det är vad skolan ska förmedla.

Christian Carlsson (KD), skolpolitisk talesperson

Läs mer i Expressen: ”Stäng skolor utan västerländska värden”

Två besök på Skansen gör ingen naturbruksskola

Det hade varit skrattretande att läsa Dagens Nyheters granskning om Realgymnasiet om det inte vore för att det går ut över eleverna. Naturbruksgymnasium som tar med eleverna till Skansen för att titta på kor istället för att arbeta med dem, är löjeväckande och direkt oseriöst, och de oseriösa skolorna måste bort.

Väljer man naturbruksgymnasium så ska man kunna veta vad man får för utbildning. Det behövs därför en ökad statlig styrning av skolan, och även av skolans finansiering.

Det är förstås helt fel att hålla ned kostnaderna genom att inte ha egna djur på skolan, men att ändå kunna ta emot skolpengsbelopp som är beräknat för att täcka kostnader för egna djur. Skolor ska inte ha ersättning för något som de inte erbjuder. Ett sådant system är respektlöst mot skattebetalarna och ett slöseri med skattebetalarnas pengar som måste upphöra.

Kristdemokraterna har varit med och arbetat fram ett utskottsinitiativ som riksdagen beslutade om i onsdags. Vi har gett regeringen i uppdrag att utreda på vilka grunder som skolpengen ska kunna dras tillbaka av en kommun, dels om det förekommer ekonomisk eller annan allvarlig brottslighet, dels om skolpengen inte används enligt vad utredningen kommer fram till är lämpligt.

För att få bort oseriösa skolor så vill vi i Kristdemokraterna dessutom ge Skolinspektionen ett skarpt uppdrag att granska alla skolor utifrån både kvalitet och elevernas kunskapsutveckling.

I både Norge och England mäts kunskapsutvecklingen på varje skola och det behöver vi göra i Sverige också för att sedan årligen ranka landets skolor utifrån elevernas kunskapsutveckling, och en rad kvalitetsfaktorer och nyckeltal som skolforskarna bedömer är relevanta för att utvärdera skolornas kvalitet. Skolor som inte klarar av att leverera tillräcklig kvalitet eller kunskapsutveckling ska inte kunna dela ut vinst, de ska övertas eller stängas.

Christian Carlsson (KD)
Riksdagsledamot och skolpolitisk talesperson

Kommenterar i Dagens Nyheter: ”Starka reaktioner efter uppgifter om naturbruksskolor utan djur”

***

OBS! Sedan texten skrevs har DN backat från flera påståenden om Realgymnasiet. Här kan du läsa skolans egen kommentar: ”Bemötande av artikel i DN”

Statsministern agerade ansvarslöst

Statsminister Magdalena Andersson (s) agerade ansvarslöst när hon hotade att avgå med hela regeringen ifall riksdagen saknade förtroende för justitieministern.

Sverige har misslyckats med det mest grundläggande, tryggheten. Gängskjutningarna har nästan tredubblats på tio år. Det sker ungefär en skjutning om dagen. Nästan varje vecka mördas någon i en gänguppgörelse.

Våldtäkts- och mordutredningar har lagts på hög och antalet förnedringsrån, våldtäkter och sexualbrott har skjutit i höjden. På vissa platser är nu så många som varannan kvinna otrygg när hon rör sig ute i sitt eget bostadsområde

Regeringens rättspolitik har varit ett misslyckande, precis som justitieminister Morgan Johansson (s).

Justitieministern har inte vidtagit tillräckliga åtgärder, förvägrar polisen viktiga verktyg i kampen mot brottsligheten och fortsätter försvara straffrabatter för grova brottslingar trots situationen i landet. Han har vid flera tillfällen dessutom prickats av KU för lögner och felaktiga uppgifter.

När SD väckte misstroende mot Morgan Johansson så fanns skäl för det. Det som har följt därefter har skadat Sverige.

– Magdalena Andersson agerade ansvarslöst när hon hotade att avgå med hela regeringen ifall riksdagen saknade förtroende för justitieministern.

Ebba Busch (KD) erbjöd därefter statsministern att plocka bort Morgan Johansson vars förtroende efter prickningar i KU är förbrukat. Vi lovade i utbyte att inte stödja fler misstroenden innan valdagen. Tillsammans hade vi kunnat lotsa Sverige till medlemskap i Nato.

– Magdalena Andersson (s) valde istället att sätta Morgan Johansson framför Sveriges säkerhet genom att göra sig fortsatt beroende av den politiska vilden Amineh Kakabaveh, trots att detta riskerar Sveriges medlemskap i Nato, och vår säkerhet.

Det är inte bara Kakabaveh som är ett problem för svensk NATO-ansökan. Statsminister Magdalena Andersson och regeringen har själva gjort sig till ett säkerhetsproblem den här veckan.

Den 11 september ska regeringen bytas ut.

Christian Carlsson (KD), riksdagsledamot

Stort steg för att rädda resursskolorna”

”Ingenting kan väl vara värre än att se hur de egna barnen far illa, och att samtidigt vara totalt maktlös inför att förändra situationen till det bättre.”

För drygt ett år sedan fick jag förmånen att bli riksdagsledamot.

Många föräldrar hade redan innan dess hört av sig till mig och de vittnade om hur de blivit svikna av den kommunala skolan. Man hade inte fått det särskilda stöd man behövde och de beskrev hur flytten till resursskolan för deras barn hade inneburit ökade kunskapsresultat men också att familjelivet plötsligt gått från kaos till att fungera.

Det första jag gjorde när jag kom in i riksdagen för ett år sedan var därför att försöka rädda resursskolorna.

Min första fråga gick till utbildningsminister Anna Ekström och min fråga var om hon var beredd att samarbeta för att ge resursskolorna en egen definition i skollagen, och en finansieringsmodell som är bättre anpassad till resursskolornas särskilda förutsättningar och elevernas behov.

Kristdemokraterna lade sedan tillsammans M ett utskottsinitiativ om detta. Tyvärr röstades det nej av de rödgröna partierna, liberalerna och centerpartiet. De enda som var beredda att ansluta till vårt förslag den gången var Sverigedemokraterna, men i övrigt var ställningstagandet från de andra partierna en stor besvikelse.

Nu idag lite drygt ett år senare, beslutade dock riksdagen att ge regeringen i uppdrag att återkomma med förslag på en förutsägbar och långsiktig finansiering av skolgång för resursskolornas målgrupp, och att det snarast bör tillsättas en utredning med detta uppdrag.

Dagens votering innebär en viktig seger för Kristdemokraterna, men framförallt för alla föräldrar som kämpat.

Vi kommer fortsätta att kämpa, men dagens beslut i riksdagen var ett stort steg framåt för att rädda resursskolorna.

Christian Carlsson (KD)
Riksdagsledamot, Stockholms stad
Skolpolitisk talesperson och ledamot i utbildningsutskottet

Bekämpa hederskulturen – så tar vi tillbaka tryggheten i skolan

I Norge finns särskilda minoritetsrådgivare som fokuserar på hedersproblematik och som behärskar den kulturella terräng som orsakar hedersförtryck. Vi vill införa sådana rådgivare även i Sverige, skriver Ebba Busch och Christian Carlsson (KD).

Sveriges skolor möter växande problem med mobbning, bristande ordning och elever som sitter fast i hedersförtryck. Det är omöjligt att fokusera på skolan och lärandet om man samtidigt lever med ångest över trakasserier, i ett stökigt klassrum, samtidigt som man tvingas bära oron över att giftas bort eller misshandlas. Nu måste denna mörka utveckling bekämpas, så att vi äntligen lever upp till ambitionen om att stödja varenda unges rätt till utbildning och inte lämna någon i sticket.

Mobbandets former har förändrats. I takt med att elever blivit alltmer uppkopplade så har trakasserier och kränkningar blivit ett dygnet runt-problem. Skolinspektionen har pekat på att många skolor är för passiva när det gäller nätmobbing och Folkhälsomyndigheten anser att Sverige inte längre är ett föregångsland vad gäller mobbning.

Dessutom är skolan ofta otillräckligt rustad när det gäller att identifiera och hantera uttryck för hederskultur och de former av kontroll och förtryck som hänger ihop med hederskulturen. Varje hösttermin står stolar i klassrummen plötsligt tomma, sedan barn skickats i väg under sommarlovet för att giftas bort. Det här är ett av de största frihetshot som det svenska samhället i dag står inför.

När problemen är många måste även lösningarna vara det. Ju mer tid som spills, desto svårare blir det att bemästra problemen och desto fler barn kommer att drabbas och få sin skolgång och i värsta fall sina liv förstörda. Vi är redo att ta tag i alla dessa problem, samlat och beslutsamt.

 1. Skolans ansvar för kränkningar på nätet måste förtydligas i skollagen och arbetet med barn som utsätter andra för mobbning behöver bli mer metodiskt. I Finland har man kommit längre med barn som utsätter andra för mobbning. Vi behöver lära av deras erfarenheter.
 2. Skolor med tydlig policy för sexuell läggning och könsöverskridande uttryck har visat sig bättre på att skydda HBT+-personer i skolan. Det är alltså viktigt att alla skolor inför en sådan policy.
 3. Skolan har en nyckelroll när det gäller att förebygga kriminalitet. Den viktigaste brottsförebyggande åtgärden är en skola som levererar goda kunskapsresultat. Kristdemokraterna vill införa mentorskapsprogram som kan både vara ett sätt att stärka integrationen, och att förebygga brottslighet, genom att elever ges nya och bättre förebilder.
 4. Skollagen ger rektorer och lärare rätt att besluta om utvisning från klassrummet, kvarsittning, tillfällig omplacering, tillfällig placering vid annan skolenhet eller avstängning. Men den rätten behöver förtydligas. Barn- och elevombudet, som ingår i Skolinspektionen, har fått berättigad kritik för hur den drivit rättsfall mot lärare som gjort rimliga ingripanden mot elever som agerat störande och hotfullt i skolan. Så kan vi inte ha det.
 5. Fortfarande är okunskapen stor när det gäller hedersförtryckets orsaker och mekanismer. Varningssignaler missas, missförstånd kvarstår – till exempel att det enbart skulle vara flickor som drabbas. I Norge finns särskilda minoritetsrådgivare som fokuserar på hedersproblematik och som behärskar den kulturella terräng som orsakar hedersförtryck. Vi vill införa sådana rådgivare även i Sverige.

Det här är åtgärder som krävs om Sveriges skolmiljö åter ska bli lugn och trygg för elever och personal. Varje elev och lärare ska veta att Sveriges institutioner inte kommer backa när det gäller att upprätthålla trygghet, ordning och personlig frihet i skolan. Och vi ska alla kunna lita på att skolor och förskolor är trygga och kunskapsspridande platser för våra barn. Men det kräver en nystart – och en ny regering.

Ebba Busch (KD), partiledare

Christian Carlsson (KD), Skolpolitisk talesperson

Läs vår debattartikel i Expressen: ”Så gör vi skolan till en trygg plats igen”