Stoppa skjutningarna

En man i 20-årsåldern sköts på ihjäl nära Funkaboskolan. Vad som ska vara barnens trygga plats förknippas istället med mord.

Polisens närvaro syns. Föräldrar och lärare tvingas förklara för alltifrån förskolebarn till tonåringar, att en man mördats. Tyvärr är det inte ovanligt att uppgörelser sker nära skolor. Fyra av tio skjutningar sker i närheten av en skola eller förskola. Tanken på vad en förlupen kula kan göra skrämmer, inte minst eftersom problemen bara växer. Ett femtiotal oskyldiga personer har träffats av kulor.

2022 är det hittills dödligaste året någonsin i gangsterkrigens Sverige. Mellan januari och april sköts 26 människor ihjäl och 36 har skadats. Nattens dödsskjutning är tyvärr bara en i raden av skjutningar i Kalmar den senaste tiden. Våldet är närvarande i hela Sverige.

Regeringen har misslyckats med att upprätthålla ordning i landet. Sedan 2017 har över 1 700 skottlossningar skett i Sverige. Det är nästan en om dagen. Varje vecka har någon mördats med skjutvapen. Sverige befinner sig i ett nationellt nödläge, men de enda som tycks vända på stenar är upploppsmakare. Regeringen har misslyckats på område efter område. Sverige behöver en ny regering som tar itu med problemen på allvar. Kristdemokraterna är redo att axla ansvaret. Vi har en rad förslag om förebyggande arbete, för att stärka samverkan mellan familj, skola och socialtjänst, innan den unge fastnat i kriminalitet. Vi föreslår dessutom följande reformer för att stärka rättsväsendet och bekämpa kriminaliteten.

◾️ Fler poliser som kan bekämpa brotten. Sedan S-regeringen tog makten har över 3 000 poliser slutat andra skäl än pension. Det främsta skälet de själva uppger är lönen. KD vill genomföra en riktad polislönesatsning för att höja polislönerna. Dessutom vill vi avlasta polisen från andra uppgifter så som passhantering, vapenlicenser och transporter.

◾️ Skärp straffen för vapenbrott. Döms du för grovt vapenbrott idag sitter du i fängelse i genomsnitt i mindre än ett och halvt år. Det avskräcker ingen kriminell. Vi vill höja straffet till fem år. Den som är beredd att ta till vapen måste sitta länge i fängelse. Dessutom vill vi införa tipspengar för den som tipsar polisen om vapen.

◾️ Tillåt anonyma vittnen. Det största problemet med att fälla gängkriminella är att ingen vittnar. Inför ett system med anonyma vittnen, som finns i flera av våra grannländer.

◾️ Förhindra brott innan de sker genom hemlig dataavläsning. När fransk polis knäckte Encrochat kunde hundratals personer dömas i Sverige och flera mord stoppas. Svensk polis kan inte avlyssna i preventivt syfte. Det vill vi ändra på.

◾️ Utöka möjligheten till kameraanvändning. Kommunerna bör själva kunna besluta om kameraövervakning utan att söka tillstånd, så att barnens skolgårdar inte kan fungera som bekvämlighetszon för gängkriminella.

Att stoppa skjutningarna är en fråga om att rädda liv och att öka tryggheten, men det är också en fråga om att konkret skydda barnen som varje morgon tar på sig ryggsäcken för att gå till skolan. Sverige behöver en regering som förstår det, och som gör vad som krävs för att ta tillbaka tryggheten.

Christian Carlsson (KD), riksdagsledamot och skolpolitisk talesperson

Andreas Carlson (KD), riksdagsledamot och rättspolitisk talesperson

Gudrun Brunegård (KD), riksdagsledamot från Kalmar län

Debattartikel: ”Sverige befinner sig i ett nationellt nödläge”

Mindre barngrupper i förskolan

Det får vara nog nu. Det är hög tid tid att förbättra villkoren i förskolan.

Kristdemokraterna vill minska barngruppernas storlek och införa ett maxtak på 12 barn per småbarnsgrupp.

Förskolepersonalen förtjänar bättre, och det behövs mer tid för barnen.

Rösta Kd den 11 september!

Christian Carlsson (KD), riksdagsledamot Skolpolitisk talesperson

KD: ”Tidiga kunskapskontroller är avgörande”

Mindre administration, tidiga kunskapskontroller och stärkt särskilt stöd. Det är några av de förslag Kristdemokraterna vill genomföra i svensk skola. Det skriver jag i Lärarens debattserie med riksdagspartierna.

För att fler barn ska klara studierna krävs fler vuxna i skolan. Det behövs mer tid till lärarledd undervisning som bedrivs av lärare med höga förväntningar, mer ordning så att barnen i skolan är trygga, och det särskilda stödet behöver stärkas så att färre barn lämnas efter

I det läget duger det inte att vi har en socialdemokratisk regering som under de senaste mandatperioderna har lagt allt fokus på landets friskolor. Självklart ska vi se till att både skolvalet och friskolereformen förbättras, men regeringen saknar rätt fokus för att lösa skolans verkliga problem. Därför krävs ett maktskifte.

  1. Satsa på lärarna. En bra skola börjar med bra lärare, som tack vare sin ämneskunskap inspirerar eleverna att lära sig, leder klassen och håller ordning i klassen. Det ska finnas möjlighet till god löneutveckling och det behövs satsningar på vidareutbildning. Alla lärare behöver kontinuerligt få del av forskning, men också få fokusera på det de utbildas för, dvs. undervisningen. Det handlar om att se över lärarnas dokumentationskrav och att rensa i arbetsuppgifter, vilket är möjligt med fler vuxna i skolan. Mindre administration och mer tid till undervisning är bästa sättet att förbättra skolresultaten.
  2. Kunskapsfokus. I läroplanerna ska det finnas tydliga kunskapskrav och betygskriterier med fokus på inlärning av faktakunskaper, särskilt i de tidiga årskurserna. Tidiga kunskapskontroller är avgörande. Alla barn behöver testas för läs- och skrivsvårigheter tidigt, men stödinsatserna måste också sättas in tidigt i form av utökad undervisningstid, läxhjälp och lovskola samt speciallärarstöd och särskilda undervisningsgrupper. Skolinspektionen bör även ges i uppdrag att granska alla skolor utifrån elevernas kunskapsutveckling. I både Norge och England mäts elevernas kunskapsutveckling, och det skulle även vi kunna göra i Sverige. Skolinspektionen kan sedan ranka landets skolor utifrån elevernas kunskapsutveckling, och en rad nyckelfaktorer som är relevanta för att utvärdera skolornas kvalitet. Så värnar vi valfriheten, och sätter kunskapen främst.
  3. Ordning och trygghet. Det ska vara ordning i skolan så att barnen är trygga och behandlas med respekt. Kristdemokraterna vill stärka lärarna i ledarskapet i klassrummet genom förtydliganden och utökade befogenheter i skollagen, men också genom mer utbildning i ledarskap och konflikthantering. Vi vill göra det lättare för rektor att flytta på elever, som inte behandlar de andra med respekt och elever som omplaceras bör kunna flyttas för längre tid än idag.
  4. Stärk det särskilda stödet. Vi måste göra upp med den likriktningsskola som innebär att alltför många elever undervisas i samma klass, och på samma sätt, trots att det går ut över barnen med de största stödbehov och deras föräldrar. Barn är olika, och har olika behov. Det är inte något fel, men rektor behöver större flexibilitet att utforma sina undervisningsgrupper och resurser för att göra det. Det särskilda stödet behöver stärkas, och vi behöver fler lärare, speciallärare och särskilda undervisningsgrupper, så att fler barn får chansen att klara skolan. 
  5. Likvärdig skola i hela landet. Vi har inte en likvärdig skola. Kunskapsresultaten är idag lägre bland elever som bor på landet jämfört med elever i våra större städer, men även finansieringen och förutsättningarna att bedriva skola skiljer sig åt. Det kan skilja så mycket som 30–40 procent mellan de kommuner som satsar mest och de som satsar minst på skolan. Storstäder satsar exempelvis mer pengar på läromedel. Kristdemokraterna vill stärka förutsättningarna för elever och lärare på landsbygden och vi har därför föreslagit en nationell skolpengsnorm som kan vägleda kommunerna mot en mer jämlik och bättre skola för alla i hela landet.

Så skapar vi en skola där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter, där fler barn får lyckas och kan förverkliga drömmar. En skola där fler barn får lyckas och känner trygghet lägger också grunden för ett tryggare Sverige.

Christian Carlsson (KD), riksdagsledamot och skolpolitisk talesperson

Läs artikeln i tidningen Läraren: KD: ”Tidiga kunskapskontroller är avgörande”

Ja till svenskt medlemskap i Nato

Socialdemokraterna är nu beredda att ansöka om svenskt Nato-medlemskap. Det är viktigt och en seger för oss som har varit pådrivande för svenskt medlemskap i Nato, men alltför länge har socialdemokraterna både hållit nere försvarsanslagen och förvägrat svenska folket försvarsgarantierna som krävs för att försvara vårt land.

Det har varit direkt oansvarigt, och ett stort svek.

Förutom att vissa av oss anser att Sverige alltid ska ha ett starkt försvar och därför har ifrågasatt den förda försvarspolitiken i decennium, så har vi sedan länge kunnat se den negativa utvecklingen i Ryssland och dess aggressiva utrikespolitik. Alla politiska partier i Sverige har dessutom varit medvetna om att svensk säkerhet bygger på att vi kan ta emot hjälp från andra.

Det anmärkningsvärda är därför inte att S nu svänger utan att Socialdemokraterna inte har velat ta sitt ansvar tidigare.

Svenska folket förtjänar företrädare som alltid är beredda att prioritera vårt försvar. Rösta därför för maktskifte den 11 september.

Christian Carlsson (kd)

Riksdagsledamot, Stockholms stad


Läs min riksdagsmotion från i höstas om svenskt medlemskap i Nato: ”Nato och den transatlantiska länken”

Stöd till Ukraina

Idag talade jag vid Måndagsrörelsens manifestation vid Norrmalmstorg. Måndagsrörelsen är en manifestation till stöd för Ukraina, och en protest mot Vladimir Putins vidriga anfallskrig.

För drygt 10 år besökte jag Ukraina för första gången genom mitt uppdrag för KDU Sverige. Jag och mina kollegor, Aron Modig och Sara Skyttedal möttes i Kiev av hoppfulla unga människor med längtan efter frihet och demokrati.

Alisa, Viktoriia, Iryna och Anatolii var några av dem.

Det är deras land som just nu befinner sig i fullskaligt krig. Det är deras vänner, familjer och landsmän som tvingas söka skydd undan ryska bomber och missilattacker.

Det gör ont att tänka på.

Striderna rasar just nu i ukrainska städer som Kharkiv, Izyum och i Mariupol – den stad som har beskrivits helvetet på jorden.

Vid fronten kämpar och sliter ukrainska soldater heroiskt, som de hjältar de är. Men lidandet är enormt, och det är chockerande att se med vilken hänsynslöshet och grymhet Vladimir Putin och hans soldater bedriver sitt anfallskrig i Ukraina.

De ryska våldtäkterna och krigsförbrytelserna visar att föraktet mot människovärdet är totalt. Människovärdet förtrampas varje dag.

Människor har fått sina bostäder, men också hela hemstäder totalförstörda. Många tusentals har förlorat familjemedlemmar. En av dem är Viktoria Nazarenko, vars man sköts till döds av en prickskytt tre veckor innan parets tvillingar föddes.

” Det är så orättvist”, säger hon.

Det är omöjligt att inte fälla tårar när man lyssnar till Viktoria, när man ser kvinnor och barn fly undan ryska raketer, eller hur äldre människor bärs ut ur byggnader i ukrainska städer som har blivit till ruiner. Men tårarna förtjänar inte heller att hållas tillbaka. Det är tårar av medmänsklighet och solidaritet. Samma solidaritet som har omvandlats till stöd i både ord och handling.

Ukraina ska vara fritt, självständigt och demokratiskt. Sverige och väst måste därför göra mer för att stötta Ukraina. Det är vår skyldighet att bistå med mer vapen, fordon och annat som är fundamentalt. Vi ska göra det för Ukrainas och det ukrainska folkets skull, men också för vår egen, därför att Ukrainas sak är vår.

Att Ryssland försöker flytta nationsgränser i vår del av världen genom att våldföra sig på ett demokratiskt grannland, är ett brutalt övergrepp som hotar hela Europas och Sveriges säkerhet.
Bit för bit bryta försöker Vladimir Putin bryta loss eller kuva delar av Europa. Och Ryssland försöker även skrämma Sverige till underkastelse.

”Om Sverige går med i Nato krävs ett ryskt svar.” har det sagts, och i helgen kränktes på nytt svenskt luftrum.

Men låt mig vara tydlig.

Sverige har varit fritt och självständigt i mer än 500 år. Vi väljer själv vår säkerhetspolitik. Vi väljer själv vilka vi samarbetar med utifrån vad som tjänar svenska folket bäst, och vi accepterar inga hot från Moskva.

Kristdemokraterna är redo är att gå med i Nato, men oavsett vad man tycker om den saken, så finns inget viktigare nu än att stödja Ukraina, så att Europas försvarare, kan försvara sig och vinna kriget.

Den ukrainska drömmen om frihet och att leva i självständighet lever.

Alisa som jag träffade i Ukraina, kommer från Izyum i östra Ukraina – en stad som inte längre existerar. Hennes hemstad är totalförstörd, striderna rasar fortfarande där.

Trots det är hennes budskap: ”precis som majoriteten av mina landsmän förblir jag optimistisk om Ukrainas framtid efter segern.”

Det ska vi också vara.

Det finns nämligen bara en tänkbar utgång.
Ukraina ska vinna det här kriget, och de ska göra det med stöd av oss i väst.

Friheten och demokratin ska segra och respekten för människovärdet återupprättas så att våra barn får växa upp i ett Europa med hopp och framtidstro.

Seger och ära åt Ukraina!

Christian Carlsson (kd)

Riksdagsledamot, Stockholms stad