”Bokstavsbarn” behöver små undervisningsgrupper

Alltför många barn sviks av svensk skola. I SVT Uppdrag granskning: ”Bokstavsbarnen”, fick vi träffa Ture. Ture får ångest av att gå till skolan, men när han stannar hemma får han ångest för att han inte är där.

Vi måste göra upp med den likriktningsskola som innebär att för många elever undervisas i samma klass, på samma sätt, trots att det går ut över barnen med de största stödbehoven.

Min fråga till skolminister Lina Axelsson Kihlblom:


Är skolministern beredd att ställa krav på att det ska finnas särskilda undervisningsgrupper på varje skola?

Skolministern snackade runt och skyllde som vanligt på ”marknadsskolan”, men inte nog med att hon bortsåg ifrån att just friskolor har inneburit räddningen för många av de barn som svikits av den kommunala skolan.

Skolministern valde att inte alls svara på min fråga om särskilda undervisningsgrupper.

Christian Carlsson (KD)

Riksdagsledamot och skolpolitisk talesperson

Mindre barngrupper – mer tid för barnen

Barnomsorgens viktigaste uppgift är att ge varje barn en trygg start i livet, och små barn behöver små barngrupper.

Vi arbetar därför för mindre barngrupper i förskolan och mer tid för barnen

– Mindre barngrupper i förskolan

– Inför maxtak på tolv barn i småbarnsgrupperna.

– Rätt till familjedaghem i hela landet

Trygga barn är det som också lägger grunden för ett tryggt samhälle.

Christian Carlsson, (KD)

Gå med i KD!
KD.nu/blimedlem

Stärk beredskapen för mottagande av ukrainska skolbarn

Vi måste se till att barnen som flyr undan Vladimir Putins anfallskrig får ett humant och ordnat mottagande av Sverige. En besvikelse är därför att skolministern inte kan redogöra för vilka scenerier regeringen jobbar med för att förbereda mottagandet till svenska skolor.

Det kommer att krävas olika lösningar. Regeringen behöver agera för att vi snabbt ska hitta lärare som kan undervisa hela klasser av ukrainska barn i Sverige. Snabbspår för ukrainska lärare bör organiseras så att barnen kan fortsätta gå i skolan och att vuxna som flytt snabbt får sysselsättning.

Friskolor borde dessutom få göra undantag från antagningsreglerna för att ta emot ukrainska flyktingar. Friskolorna vill själva hjälpa till och vi tror på kraften i frivilligheten.

Christian Carlsson (KD)
Skolpolitisk talesperson