Solidaritet med Ukraina

”Idag är hjärtat tungt. Det är fullt av sorg och vrede över Rysslands anfallskrig mot Ukraina, men det är också fullt av solidaritet med Ukraina, och det ukrainska folket.

Det finns inget viktigare för oss nu än att fullt ut stödja Ukraina.

Friheten och demokratin ska segra, så att våra barn, Europas barn, får växa upp med hopp och framtidstro.”

Så inledde jag idag riksdagens debatt om förskola och barnomsorg

Förskola och barnomsorg

Herr/Fru talman.

Kristdemokraternas främsta ambition med barnomsorgen är att varje barn ska få en trygg start i livet.

Föräldrar ska därför ha möjlighet att själv välja barnomsorgsform – oavsett om de väljer kommunal eller fristående förskola eller en dagmamma.

Det finns idag en skyldighet i skollagen att kommunen ska informera vårdnadshavare och elever om utbildning i bl.a. förskolor och pedagogisk verksamhet.

Informationen ska vara saklig, relevant, jämförbar, lättförståelig och lättillgänglig.

Men tyvärr fungerar det inte alltid så.

Uppdrag om att öka andelen barn i förskolan har på sina håll gjort att de andra barnomsorgsformerna, exempelvis familjedaghemmen, göms undan.

  • Vi vill därför för det första införa ett ”aktivt barnomsorgsval” i kommunerna, liknande ett aktivt skolval, där kommunen blir skyldig att likvärdigt och tydligt informera alla föräldrar om vilka barnomsorgsformer som faktiskt finns. På så sätt får familjerna makten att göra ett informerat val av barnomsorgsform och bestämma själva vilken barnomsorg man vill ge sina barn.
  • För att stärka valfriheten vill vi för det andra införa vad man skulle kunna kalla för en ”dagmammagaranti”, dvs. lagstifta om att kommuner ska vara skyldiga att erbjuda familjedaghem för de föräldrar som så önskar. För många barn, speciellt de yngsta, ger familjedaghemmen en trygghet och ett lugn som är svårt att få i förskolan.
  • För det tredje föreslår vi att Skolinspektionen tar över tillståndsgivning och tillsyn över familjedaghem och förskolor, så att tillsynen sker på objektiva grunder.

***

Herr/Fru talman,

Valfriheten är viktig – man ska inte lämnas maktlös i välfärdsstaten.

Men som förälder ska man också kunna känna sig trygg med att förskolan är stimulerande och utvecklande för barnen.

Svenska förskolor ska hålla en hög pedagogisk nivå, bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete – och självklart ska dagarna rymma mycket lek och rörelse som fokus bör vara barnets sociala utveckling.

Jag vill samtidigt betona att det är helt rätt att förskolans läroplan nu har ändrats, så att det tydligt framkommer att barnens utveckling av det svenska språket ska stärkas.

Alla barn i förskolan behöver få lyssna till högläsning och prata om sagorna och berättelserna som de har lyssnat till, men för de barn som sällan eller aldrig möter det svenska språket är det särskilt viktigt, och därför har vi ifrån Kristdemokraternas sida tagit initiativ till en utredning om språkförskola eller annan barnomsorg på deltid, från fyra års ålder.

***

Herr / fru talman,

Det viktigaste för oss kristdemokrater – oavsett barnomsorgsform, det är att det finns tid för barnen.

Vi behöver därför minska barngruppernas storlek i förskolan.

Skolverket ger idag som riktmärke 6–12 barn per småbarnsgrupp för barn i åldern 1–3 år.

Men 75 procent av förskollärarna arbetar i en småbarnsgrupp som är större än det rekommenderade riktmärket, enligt Lärarförbundet-

32 procent arbetar i en barngrupp med 16 barn eller fler.

Så kan vi inte ha det.

De stora barngrupperna måste minska och vi behöver ett maxtak på 12 barn per småbarnsgrupp i förskolan.

Och Herr/fru talman,

Jag vill avslutningsvis säga att jag är glad över att vi i Kristdemokraterna tack vare vårt samarbete med Moderaterna och Sverigedemokraterna har fått stöd för en budget som innebär mer pengar för att minska barngruppernas storlek.

Den nystart för Sverige som vi står för – innebär mindre barngrupper i förskolan, och mer tid för barnen. Vår politik gör att fler barn blir sedda, bekräftade och känner sig trygga – och trygga barn det är också vad som mer än något annat lägger grunden för ett tryggare samhälle.

Tack!

Rödgröna röstade nej till vårt förlag för att stoppa betygsinflation

Nu i eftermiddag röstade de rödgröna partierna, S,C,V och MP ”NEJ” till vårt förslag om digitala nationella prov med extern rättning.

Betygsinflation är ett problem i svensk skola. Orättvis och olikvärdig betygsättning behöver motverkas, var det än förekommer.

Första steget mot mer rättvisa betyg, är att införa digitala nationella prov som rättas externt.

Nästa steg för att komma till rätta med orättvis och olikvärdiga betygsättning skulle kunna vara att tydligare koppla betygen på skolenhetsnivå, till resultaten i de nationella proven.

Det skulle leda till mer rättvisa betyg, och också en mer rättvis antagning till högre utbildning.

I en votering i Sveriges riksdag i eftermiddag röstade de rödgröna partierna (S, C, V och MP) ner mitt och utbildningsutskottets förslag om att införa digitala nationella prov med extern rättning.

Röstsiffrorna blev 150-151, men bara 20@ dagar kvar till valet.

Vi kommer tillbaka.

Christian Carlsson (KD)

Riksdagsledamot och skolpolitisk talesperson

Vi försvarar det fria skolvalet

Det är sorgligt att se hur Socialdemokraterna nu skyller skolans alla problem på friskolorna och det fria skolvalet för att dölja sina egna misslyckanden.

Visst finns det saker att förbättra på friskoleområdet, både när gäller granskning av kvalitet och skolvalet, men det viktigaste glöms i debatten.

Det är tack vare det fria skolvalet och landets friskolor vi som föräldrar idag har möjlighet att välja skola för våra barn.

Vi är inte längre maktlösa i välfärdsstaten.

Vänsteralternativet till detta är inte bara att elever som väljer en friskola ska få lägre skolpeng, dvs. att man försöker rycka undan mattan för friskolorna genom att rycka undan en del av skolpengen.

Socialdemokraterna och vänstern föreslår också att makten över skolvalet ska tas tillbaka och flyttas tillbaka till byråkraterna i de kommunala korridorerna. Genom kvotering eller skollotterier ska byråkraterna försöka styra vilken skola dina barn ska få gå i utifrån barnens bakgrund, och vad ni som föräldrar tjänar.

Ett sådant Sverige vill inte vi kristdemokrater ha, men om socialdemokraterna vinner valet i höst, blir konsekvensen att valfriheten minskar och att lärare och elever, kommer att få se sina skolor stänga.

Christian Carlsson (KD), riksdagsledamot

Skolpolitisk talesperson

Nej till kortare straff för våldtäktsmän som förlorar jobbet


”Våldtäktsmän, rånare eller andra grova brottslingar kan få kortare straff om de förlorar sitt arbete eller skadar sig i samband med ett brott. Fullt rimligt enligt forskare och advokater. Helt fel menar riksdagsledamoten Christian Carlsson (KD).”

Så här skriver Hallands Nyheter:

”En man i 40-årsåldern från Varberg döms i tingsrätten till 2,5 års fängelse för våldtäkt mot barn och sexuellt ofredande. Hovrätten väljer att sänka straffet till ett år och tio månader. Anledningen? Mannen förlorade sitt arbete.”

”I höstas dömdes en man i 45-årsåldern från Falkenberg för grov våldtäkt mot barn efter tiotalet övergrepp under ett par års tid. Även den här gången fick gärningsmannen sänkt straff, från tio till nio år.”

Mot bakgrund av detta och min interpellation till justitieminister Morgan Johansson (s) så intervjuas jag i Hallands Nyheter.

Jag är jurist själv och redan under utbildningen upptäckte jag att det finns en hel del orättvisa i det rättssystem och den straffrätt vi har. Ett sådant exempel är att våldtäktsmän och andra brottslingar kan få lindrigare påföljd om de förlorar jobbet. Ska vi behöva ha det så i Sverige?

Det ska finnas förmildrande omständigheter, till exempel om man själv anger sig eller försöker begränsa skadan av brottet. Då man inser att man gjort fel och bidrar till att rättvisa skipas.

Men om du exempelvis överfaller någon på stan och den slår tillbaka, då bör du själv få ta konsekvenserna av ditt beteende och ska inte få kortare straff för att du skadat dig i samband med brottet. Jag tycker att flera av billighetsskälen bör plockas bort.

Att man kan få kortare straff om man förlorar jobbet till följd av brottet kan tas bort rakt av.

Christian Carlsson (KD), riksdagsledamot

Hallands Nyheter: ”Kritik mot lag som gav lokala Våldtäktsmän lägre straff”

Nej till sänkt skolpeng

Socialdemokraterna försöker rycka undan mattan för friskolorna, den här gången genom att även rycka undan en del av skolpengen.

Förslaget som presenterades idag på regeringens presskonferens innebär ännu ett hårt slag från regeringen mot alla de föräldrar och barn som har valt eller vill välja en friskola.

Det är sant att kommunens uppdrag idag är större på vissa områden, men man har också vissa fördelar som friskolorna inte har. Detta motiverar inte sänkt skolpeng för alla friskolor.

Kristdemokraterna eftersträvar likvärdiga villkor mellan kommunala skolor och friskolor, men hellre än att sänka skolpengen för alla friskolor, så skulle man exempelvis kunna öka likvärdigheten genom att utreda om ansvaret för skolplaceringar bör delas av alla skolor.

Vi menar att det behövs ett bredare grepp kring skolpengen och skolans finansiering. Det stora problemet med skolpengen är att den idag varierar för mycket beroende på var i landet du bor. Vi kristdemokrater har därför föreslagit en nationell skolpengsnorm för att stärka likvärdigheten över hela landet, så att alla barn får möjlighet till en god utbildning. Vi säger däremot nej till det ensidiga förslaget från socialdemokraterna att friskolor ska få lägre skolpeng än andra skolor.

Kristdemokraterna försvarar rätten till full skolpeng, oavsett om man som förälder har valt en kommunal eller fristående skola för sina barn, och vi avvisar socialdemokratiska förslag som enbart syftar till att slå mot friskolorna och valfriheten.

Christian Carlsson (KD), riksdagsledamot och skolpolitisk talesperson

Aftonbladet: ”Kritik mot skolförslaget – respektlöst”

Sveriges Radio Ekot:
https://sverigesradio.se/topsy/ljudfil/srse/8204479.mp3