Stoppa våldet mot lärarna

Varannan lärare på låg- och mellanstadiet har utsatts för fysiskt våld. Värst är det för lärare i fritidshem, enligt en färsk medlemsundersökning från Lärarförbundet.

Tidningen Läraren ställde följande frågor med anledning av undersökningen. Här nedan kan du läsa mina svar.

Hur reagerar ni på siffrorna?

Ordningsproblemen och våldet i skolan är förskräckligt. Under socialdemokraternas tid vid makten har otryggheten ökat. De senaste tio åren märks en negativ trend och både lärare och elever upplever att tryggheten har minskat.

Vuxenvärlden måste nu ta kommando över skolan göra upp med stöket och otryggheten, så att såväl barnen som lärarna behandlas med respekt.

Svensk skola ska bedrivas på lärarnas och rektors villkor. Punkt slut.

Vad vill ni göra åt problemet?

Vi kräver fler vuxna i skolan, tidiga kunskapskontroller och stödinsatser – inte minst fler speciallärare och särskilda undervisningsgrupper. Vi satsar mer än regeringen på lärarnas ledarskap och konflikthantering samt på att stärka föräldraansvaret, men elever som inte behandlar andra barn med respekt behöver i högre grad också kunna stängas av och flyttas. Kristdemokraterna är beredda att göra vad som krävs för att återupprätta ordning, trygghet och respekt i skolan.

Christian Carlsson (KD)

Riksdagsledamot och skolpolitisk talesperson

Läraren: Så ska våldet mot lärarna stoppas

Debatt: PISA-skandalen

Utbildningsminister Anna Ekström (s) fick svara på mina frågor om PISA-skandalen 2018. För många elever undantogs felaktigt från Pisa-undersökningen 2018.

På utbildningsdepartementet fanns redan i december 2019 larm från regeringens egna tjänstemän om att för många elever exkluderats. Utbildningsministern kände till detta, men trots varningarna gjorde regeringen inte tillräckligt för att följa upp de misstänkta felen.

Riksrevisionen har riktat skarp kritik mot regeringen för detta.

Men inte nog med det.

I ett skriftligt svar till riksdagen den 9 juli 2020 svarade utbildningsministern:

”Jag har inte haft några uppgifter som skulle antyda att elever exkluderats på felaktiga grunder och har därför inte haft några skäl att ifrågasätta den officiella statistiken…”

Det är detta som gör PISA-skandalen så allvarlig.

Varför påstod utbildningsministern i sitt svar att hon inte ”haft några uppgifter som skulle antyda att elever exkluderats på felaktiga grunder”?

Vi har tidigare hört utbildningsminister Anna Ekström säga, att hon ”inte medvetet ljugit för riksdagen”.

Men oavsett om ministern har ”ljugit”, medvetet eller av misstag, så har hon farit med osanning.

Ministern svarade ordagrant…

”Jag har inte haft några uppgifter som skulle antyda att elever exkluderats på felaktiga grunder.

Detta var inte sant.

Det var precis sådana uppgifter som ministern försetts med av sina egna tjänstemän i interna PM, i december 2019.

Det här duger inte.

Sveriges riksdag måste kunna lita på att det som statsråden skriver i sina svar är sant, och inte falskt.

Hur ska svenska folket annars kunna känna något förtroende för regeringen?

Christian Carlsson (KD)

Riksdagsledamot och skolpolitisk talesperson

Se hela debatten: Felaktigheterna i samband med PISA 2018

Intervju med VikarielärarPodden

Vad är det viktigaste för svensk skola att fokusera på?

Hur vill Kristdemokraterna avlasta landets lärare?

Vad är viktigast för att förbättra PISA-resultaten

Vad tycker Kristdemokraterna om betyg?

Vad är det första du skulle göra som utbildningsminister?

Det var några av frågorna som jag fick besvara hos Vikarielärarpodden för några veckor sedan. Ett utmärkt tillfälle att föra fram några av våra förslag för en skola med ordning och kunskap i fokus.

  • Tidiga kunskapskontroller och stödinsatser
  • Krav på kunskapsmätningar som mäter elevernas faktiska kunskaper och kunskapsutveckling.
  • Stärkt skolledarskap och stärkt ledarskap i klassrummet.
  • Reformerad lärare- och rektorsutbildning.
  • Fler vuxna i skolan Lyssna gärna på avsnittet via länken nedan.

Christian Carlsson (KD), riksdagsledamot och skolpolitisk talesperson

Lyssna på Vikarielärarpodden: ”Kristdemokraterna

Blytung kritik mot regeringen för siffertrixandet

Vi vet av PISA-skandalen att regeringen och utbildningsminister Anna Ekström mörkat kunskapsbristerna i skolan.

Nu riktas åter igen blytung kritik mot regeringen efter att det avslöjats att mer en tredjedel av de utrikes födda eleverna saknades i den senaste PIRLS-undersökningen.

De kan felaktigt ha gallrats bort – som i PISA.

Det här visar på nytt att de barn som har det svårast, och som har störst behov att bli sedda göms i skolstatistiken.

Det är både skamligt och sorgligt.

Alltför många barn sviks och lämnas efter i Socialdemokraternas Sverige.

Utbildningsminister Anna Ekström måste förstå att det är inte dimridåer för att mörka kunskapsbristerna, eller sänkta kunskapskrav som barnen i svensk skola behöver.

Istället behöver vi göra upp med Socialdemokraternas flumskola, och återupprätta kunskapsskolan.

För det första behövs tidiga kunskapskontroller och stödinsatser redan i lågstadiet. Alla elever bör testas för skrivsvårigheter tidigt, det ska finnas krav som säkerställer att alla skolor återkommande arbetar med diagnostiska prov och systematiskt arbetar för att ge tidiga stödinsatser i tid – ex. i form av utökad undervisningstid, läxhjälp och lovskola – samt inte minst speciallärarstöd och särskilda undervisningsgrupper.

För det andra kräver Kristdemokraterna att varje skola får i uppdrag att mäta elevernas faktiska kunskaper och elevernas kunskapsutveckling. Norge och England mäter detta idag och Sverige borde ta efter. Det här är helt centralt för att kunna utvärdera lärarnas förmåga att förmedla kunskap, men också för att avgöra om stödet som sätts in är rätt, och vilka skolor som lyckas.

Inget barn ska behöva gömmas undan i Sverige, och alla barn behöver få chansen att lyckas. För det krävs en ny regering som är beredd att ta ansvar och att göra upp med siffertrixande och flumskolan.

I valet nästa år kommer de rödgrönas flumskola, att ställas mot en återupprättad kunskapsskola

Christian Carlsson (KD)

Riksdagsledamot och skolpolitisk talesperson

Motionstider i riksdagen

Nu idag lämnade jag in mina enskilda motioner. Det är en chans att lyfta andra viktiga frågor än skolfrågorna som jag vanligtvis ansvarar för. Här nedan finner ni årets motioner:

RÄTTSVÄSENDE

Straffrätt med rättvisa i fokus

Bekämpa terrorism

Kommunala ordningsvakter

Motverka tiggeri och utsatthet

INVANDRING OCH INTEGRATION

En ansvarsfull migrationspolitik

Motprestation som krav för försörjningsstöd

Språktest för medborgarskap

Hedersbrott som brottsrubricering

Nej till offentliga böneutrop

Uppvärdera medborgarskapet

JOBB OCH FÖRETAGANDE

Balansera fackföreningarnas makt

Skogsägarnas rättigheter

Behåll Bromma flygplats – och bygg ut Arlanda Airport

FÖRSVAR OCH SÄKERHET

Förstärk stödet till våra soldater

Nato och den transatlantiska länken

Stöd Afrikas kamp mot islamistisk terror

Stoppa förföljelsen av Iraks kristna

Christian Carlsson (KD), riksdagsledamot