Kräver debatt om PISA-skandalen med utbildningsminister Anna Ekström (s)

PISA-skandalen växer.

Utbildningsminister har ljugit inför riksdagen och hon informerade aldrig Skolverket om regeringens PM med beräkningar som visat att för många elever exkluderats och att det kunde ha påverkat Sveriges resultat i PISA 2018.

Nu har jag lämnat in följande interpellation till utbildningsministern, och debatt väntar mellan oss i riksdagens kammare.

Christian Carlsson (KD)

Riksdagsledamot och skolpolitisk talesperson


Till Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Riksrevisionen riktar kritik mot regeringen i sin granskningsrapport RiR 2021:12 (Pisa-undersökningen 2018 – arbetet med att säkerställa ett tillförlitligt elevdeltagande).

För många elever undantogs felaktigt från Pisaundersökningen 2018. Det handlade om elever med utländsk bakgrund och bristande språkkunskaper men även om elever med funktionsnedsättningar och elever som var frånvarande vid provtillfället. Kunskapsbristerna i Sverige är därför större än vad regeringen och utbildningsminister Anna Ekström har gett sken av.

På Utbildningsdepartementet fanns redan i december 2019 information från regeringens egna tjänstemän om att för många elever exkluderats från att göra provet. Utbildningsministern hade kännedom om detta, men trots varningarna gjorde hon eller regeringen inte tillräckligt för att följa upp de misstänkta felen. I stället för att ta reda på sanningen har man låtit den felaktiga bilden om de svenska kunskapsresultaten kvarstå.

Inte nog med detta. I ett skriftligt svar till riksdagen den 9 juli 2020 påstod utbildningsministern därefter felaktigt följande:

”Jag har inte haft några uppgifter som skulle antyda att elever exkluderats på felaktiga grunder och har därför inte haft några skäl att ifrågasätta den officiella statistiken från myndigheter och OECD.”

Skolverket misslyckades med genomförandet av Pisa, och följden har blivit att kunskapsbristerna i den svenska skolan har mörkats. Regeringen har inte varit transparent med dessa felaktigheter, och det är ett svek mot alla barn som i dag hamnar efter och inte får möjlighet att lyckas i skolan.

Med anledning av detta vill jag fråga utbildningsminister Anna Ekström:

Varför valde ministern att inte tillsätta en oberoende granskning av genomförandet och kunskapsresultaten i Pisa efter de första varningarna inom Utbildningsdepartementet, den 4 december 2019?

Varför har ministern skriftligen svarat Sveriges riksdag att hon inte ”haft några uppgifter som skulle antyda att elever exkluderats på felaktiga grunder”​?

När informerades statsministern om att för många elever hade exkluderats från att delta i Pisaundersökningen​?

På vilket sätt avser regeringen att gå vidare med Riksrevisionens rekommendationer till regeringen i RiR 2021:12?

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att de elever som felaktigt har exkluderats ska få möjlighet att förbättra sina kunskapsresultat?


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s