KD och M: Utskottsinitiativ för att rädda resursskolorna

Alla barn ska få det stöd de behöver för att klara skolan. Det behöver därför finnas väl fungerande alternativ för eleverna med de största stödbehoven så att ingen elev lämnas efter. Förutsättningarna att bedriva resursskola i Sverige är dock bristfällig. Kristdemokraterna och Moderaterna lämnad därför idag ett förslag om utskottsinitiativ för att rädda resursskolorna.

Skollagen och reglerna för tilläggsbelopp är inte anpassade till resursskolornas särskilda karaktär och förutsättningar. För att tilläggsbelopp ska kunna beviljas måste resursskolorna precis som alla andra friskolor både precisera den enskilda elevens behov och vilka åtgärder samt kostnader som man knyter till den enskilde eleven.

På en resursskola har dock alla elever stort stödbehov och hela verksamheten är byggd runt dem. Det kan därför vara svårt att koppla stödinsatserna och kostnaderna till en enskild elev, då många elever drar nytta av samma typ av stödinsats. Av denna anledning riskerar skolornas ansökningar om tilläggsbelopp att avslås, utan att elevens behov i realiteten har minskat.

Statliga utredningar har de senaste åren konstaterat ”att dagens bestämmelser och ordning för beslut om tilläggsbelopp för elever i fristående skolor som har ett omfattande behov av särskilt stöd behöver utredas vidare” (SOU 2020:28), och att både tillämpningen av bestämmelserna och hanteringen av ansökningar skiljer sig betydligt mellan kommuner” (SOU 2020:42).

Skolverket har fått i uppdrag att ta fram riktlinjer för att främja en bättre tillämpning av regelverken om tilläggsbelopp när det gäller vilka krav som ställs på ansökan och hur kommunens bedömningsstöd för hantering av ansökan ska se ut.

Det räcker dock inte att sammanställa praxis och regelverk eller att ta fram riktlinjer.

Vi behöver en lagstiftning som kan garantera långsiktiga och varaktiga villkor för resursskolorna, men regeringen har dessvärre inte velat påbörja något lagstiftningsarbete i den riktningen.

De fristående resursskolorna behövs, och de behöver bättre förutsättningar att verka för att varje barn ska kunna få det stöd de behöver. Kristdemokraterna och Moderaterna tar nu därför initiativ till ett utskottsinitiativ för att rädda resursskolorna och säkerställa att barn får det stöd de behöver.


Vi föreslår nu att utskottet uppmanar regeringen att omgående påbörja ett lagstiftningsarbete för att ge resursskolorna en egen definition i skollagen och en finansieringslösning som är bättre anpassad efter resursskolornas särskilda förutsättningar och elevernas behov.

Christian Carlsson (KD), ledamot utbildningsutskottet

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s