Kandidat i provvalet till riksdagen – ”Kryssa Christian”

Just nu pågår Kristdemokraternas provval, och jag hoppas på ditt förtroende att få fortsätta företräda vårt parti i riksdagen.

Sedan i februari representerar jag Kristdemokraterna Stockholm stad, inte bara som partidistriktsordförande, utan också som riksdagsledamot. Jag vill gärna fortsätta arbetet i riksdagen för att göra Sverige friare, tryggare och mer rättvist.

Som jurist vet jag att det kommer att krävas både fler poliser och hårdare straff för att ta tillbaka tryggheten för människor i vårt land, men ett verkligt tryggt samhälle börjar med starka och trygga familjer, goda värderingar och människor med hopp om framtiden.

Därför är jag kristdemokrat.

Vårt samhälle behöver nu både stram invandringspolitik och en mycket högre ambition med integrationen för att motverka segregation och utanförskap som gör att människor far illa, men vi behöver också en skola med ordning, respekt och kunskapsfokus, så att fler barn kan känna hopp om en bättre framtid. Jag är därför så glad och tacksam över att få fokusera mitt arbete i riksdagen till Utbildningsutskottet i min nya roll som skolpolitisk talesperson.

Nu hoppas jag på din röst i Kristdemokraternas provval inför valet 2022.

Tillsammans ska vi göra allt för att Sverige ska få både en borgerlig regering, och ett större och starkare Kristdemokraterna som sätter välfärden och människors trygghet främst.

Stort tack till alla som redan har röstat, till er som hört av sig och som visar ert stöd.

/Christian

Twitter/Instagram: @ChristianCkd

http://www.christiancarlsson.se

PISA-skandalen: ”Skolverket misslyckades, regeringen mörkade och ministern ljög”

PISA-skandalen: ”Skolverket misslyckades, regeringen mörkade och utbildningsministern ljög inför riksdagen”

Idag frågades utbildningsminister Anna Ekström (S) ut av Utbildningsutskottet.Utfrågningen var på flera sätt klargörande.

På regeringskansliet fanns i december 2019 information från regeringens egna tjänstemän om att för många elever undantagits från att göra provet. Utbildningsministern hade kännedom om detta, men har mörkat de manipulerade kunskapsresultaten.

Det här betyder att utbildningsministern ljög inför riksdagen när hon sommaren 2020 svarade att hon inte ”haft några uppgifter som skulle antyda att elever exkluderats på felaktiga grunder…”

Det hela är en skolpolitisk praktskandal.

Statsminister Stefan Löfven har för mindre än en vecka sedan kallat kritiken mot regeringen för PISA-skandalen för befängd.

Han har bett de som är kritiska att inte vara så sura.

Frågan som nu behöver ställas till statsministern är om han själv känt till mörkandet och de lögner som har förekommit.

Har han fortsatt förtroende för sin utbildningsminister?

Christian Carlsson (KD), riksdagsledamot och skolpolitisk talesperson

Sveriges Radios Ekot: ”Hårda kritiken mot Ekström: Har ljugit”

Expressen: ”Regeringen har mörkat och ministern har ljugit”

Omni: Oppositionens sågning: ”Manipulerar och mörkar”

Bulletin: ”KD om skolministern: Har ljugit inför riksdagen”

Dagens Nyheter: ”Oppositionen missnöjd med Ekströms svar på PISA-kritik”

Upsala Nya Tidning (UNT): ”Därför vill S försköna skolresultaten”

Borås Tidning: ”Efter PISA-härvan: tuffare för s inför valet”

PISA-skandalen växer: Utbildningsministern har ljugit inför riksdagen

Den skolpolitiska skandalen om de manipulerade kunskapsresultaten i PISA-undersökningen växer.

Utbildningsminister Anna Ekström (s) påstår nu att regeringen följde upp misstankarna om de felaktiga kunskapsresultaten i PISA-undersökningen genom kontakter med Skolverket, dvs. de som själva har ansvarat för undersökningens genomförande.

Om regeringen nu menar att man faktiskt har agerat på egna tjänstemännens uppgifter om misstänkt fusk, så kvarstår ändå ett par mycket viktiga frågor.

– Varför bad regeringen inte om en oberoende granskning av de manipulerade kunskapsresultaten i PISA redan efter första varningarna på Utbildningsdepartementet, den 4 december 2019?

– Varför valde Anna Ekström (s) att ljuga inför Sveriges riksdag den 9 juli 2020 då hon svarade så här:

”Jag har inte haft några uppgifter som skulle antyda att elever exkluderats på felaktiga grunder och har därför inte haft några skäl att ifrågasätta den officiella statistiken från myndigheter och OECD.”

PISA-skandalen växer.

Och slutsatsen är enkel.

– Regeringen har inte agerat tillräckligt för att gå till botten med de manipulerade kunskapsresultaten. Det har inneburit att kunskapsbristerna i svensk skola har mörkats.

– Utbildningsministern har dessutom ljugit för Sveriges riksdag.

I torsdags skrev jag till utbildningsutskottets ordförande för att framföra min önskan om att utskottet ska kalla utbildningsminister Anna Ekström till riksdagen. På torsdag kommer vi att få ställa våra frågor, och det finns onekligen en del för utbildningsministern att förklara.

Christian Carlsson (KD), riksdagsledamot och skolpolitisk talesperson

Läs mer i Expressen: ”Hemliga PISA-rapporterna slog larm om stora brister”