Debatt: ”Skolbarnens trygghet är viktigare än pedofilers integritet”

Idag debatterades regeringens kontroversiella förslag att personer som vill jobba inom förskola och skola inte längre ska behöva överlämna ett registerutdrag ur belastningsregistret.

Vissa insatser för ökad lärarkompetens – det är rubriken.

Förslagen i regeringens proposition beskrivs som ett initiativ för ”att öka möjligheterna till tillgången till kompetenta lärare.”

Jag önskar att det var hela sanningen.

***

Bland förslag – som att förtydliga huvudmannens ansvar för kompetensutveckling, och att motverka bristen på behöriga lärare inom (sfi) – gömmer sig nämligen något helt annat… 

Ett förslag som försämrar tryggheten och säkerheten för våra barn.

Alla som vill jobba inom förskola eller skola måste i dag, enligt skollagen, lämna ett utdrag ur belastningsregistret. 

Det här innebär en stor trygghet för landets alla föräldrar – som varje morgon lämnar sitt allra dyrbaraste på förskolan, eller kramar sina barn hej då innan de ger sig av för en ny dag i skolan. 

Trots att antalet anmälda sexualbrott mot barn har ökat de senaste åren, så föreslår den rödgröna regeringen nu att den som söker jobb inom bl.a. förskola och skola inte längre ska behöva överlämna något registerutdrag, 

Ett utdrag ska visas upp – men ingen dokumentation rörande kontrollen, registerutdraget eller dess innehåll ska enligt regeringen få göras… 

Inget annat än en liten notering om att ett utdrag har visats upp. 

***

Tunga remissinstanser har påpekat att det här försämrar barnens trygghet och säkerhet.  Skolverket konstaterar att regeringens förslag saknar barnperspektiv.  

Att begära in registerutdraget är en viktig del i skolans säkerhetsarbete… 

Och förslaget skulle leda till stora svårigheter, om det i efterhand visar sig att det har fuskats med kontrollen eller registerutdraget.  Barnombudsmannen har i sin tur uttryckt oro över att förslaget försämrar barnens säkerhet – eftersom utdrag som bara visas upp blir lättare att förfalska.  

Trots detta väljer den rödgröna regeringen, och de liberala stödpartierna – Liberalerna och Centerpartiet – att gå vidare med ett förslag som luckrar upp skyddet för vårt samhälles allra minsta – för barnen. 

*** 

Det är bra att skollagens bestämmelser om obligatorisk registerkontroll ska utökas till att även omfatta gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.  

Kristdemokraterna vill gå längre, och har därför yrkat på att skollagens regler också ska gälla för chaufförer som kör skolskjuts.  

Det hade ytterligare minskat risken för att pedofiler och tidigare dömda sexualbrottslingar ska kunna komma i kontakt med barn när de är på väg till eller ifrån skolan. 

Det är däremot fullständigt oansvarigt av regeringen – att föreslå en ny ordning för registerkontroll, som innebär att arbetsgivaren varken kan ta del av registerutdraget i efterhand eller säkerställa att kontrollen faktiskt har utförts.  

*** 

Kristdemokraterna är inte beredda att riskera våra barn. 

Vi röstar därför nej till regeringens förslag om att registerutdrag inte längre ska behöva överlämnas… 

Och det gör ont att inte fler partier än Moderaterna och Sverigedemokraterna har varit beredda att stödja Kristdemokraterna i detta. 

Det är rent av skamligt. 

Ska det verkligen vara så svårt att ta ställning för barnen? 

Barnens säkerhet – måste väl ändå väga tyngre – än tjänstemännens intresse av att slippa administration?  

Och skolbarnens trygghet – måste vara viktigare än pedofilers, och andra brottslingarnas integritet. 

För oss kristdemokrater är det så. 

För oss är det därför självklart att utdrag ur belastningsregistret fortsättningsvis ska överlämnas när någon söker jobb inom förskola eller skola.

Statsminister Stefan Löfven, utbildningsminister Anna Ekström och den socialdemokratiskt ledda regeringen, prioriterar annorlunda – och det verkar inte bättre än att Liberalerna och Centerpartiet. är beredda att stötta den rödgröna regeringen i det. 

Det enda rätta vore, att rösta nej.  

Christian Carlsson (KD), riksdagsledamot och skolpolitisk talesperson

Kräver debatt om PISA-skandalen med utbildningsminister Anna Ekström (s)

PISA-skandalen växer.

Utbildningsminister har ljugit inför riksdagen och hon informerade aldrig Skolverket om regeringens PM med beräkningar som visat att för många elever exkluderats och att det kunde ha påverkat Sveriges resultat i PISA 2018.

Nu har jag lämnat in följande interpellation till utbildningsministern, och debatt väntar mellan oss i riksdagens kammare.

Christian Carlsson (KD)

Riksdagsledamot och skolpolitisk talesperson


Till Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Riksrevisionen riktar kritik mot regeringen i sin granskningsrapport RiR 2021:12 (Pisa-undersökningen 2018 – arbetet med att säkerställa ett tillförlitligt elevdeltagande).

För många elever undantogs felaktigt från Pisaundersökningen 2018. Det handlade om elever med utländsk bakgrund och bristande språkkunskaper men även om elever med funktionsnedsättningar och elever som var frånvarande vid provtillfället. Kunskapsbristerna i Sverige är därför större än vad regeringen och utbildningsminister Anna Ekström har gett sken av.

På Utbildningsdepartementet fanns redan i december 2019 information från regeringens egna tjänstemän om att för många elever exkluderats från att göra provet. Utbildningsministern hade kännedom om detta, men trots varningarna gjorde hon eller regeringen inte tillräckligt för att följa upp de misstänkta felen. I stället för att ta reda på sanningen har man låtit den felaktiga bilden om de svenska kunskapsresultaten kvarstå.

Inte nog med detta. I ett skriftligt svar till riksdagen den 9 juli 2020 påstod utbildningsministern därefter felaktigt följande:

”Jag har inte haft några uppgifter som skulle antyda att elever exkluderats på felaktiga grunder och har därför inte haft några skäl att ifrågasätta den officiella statistiken från myndigheter och OECD.”

Skolverket misslyckades med genomförandet av Pisa, och följden har blivit att kunskapsbristerna i den svenska skolan har mörkats. Regeringen har inte varit transparent med dessa felaktigheter, och det är ett svek mot alla barn som i dag hamnar efter och inte får möjlighet att lyckas i skolan.

Med anledning av detta vill jag fråga utbildningsminister Anna Ekström:

Varför valde ministern att inte tillsätta en oberoende granskning av genomförandet och kunskapsresultaten i Pisa efter de första varningarna inom Utbildningsdepartementet, den 4 december 2019?

Varför har ministern skriftligen svarat Sveriges riksdag att hon inte ”haft några uppgifter som skulle antyda att elever exkluderats på felaktiga grunder”​?

När informerades statsministern om att för många elever hade exkluderats från att delta i Pisaundersökningen​?

På vilket sätt avser regeringen att gå vidare med Riksrevisionens rekommendationer till regeringen i RiR 2021:12?

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att de elever som felaktigt har exkluderats ska få möjlighet att förbättra sina kunskapsresultat?


PISA-skandalen växer efter utfrågningen av Skolverkets generaldirektör

Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson frågades idag ut av Utbildningsutskottet i riksdagen och PISA-skandalen växer.

Skolverkets generaldirektör fortsätter att ge en bild, utbildningsministern en annan, och de stämmer inte med varandra.  

Vad som är sant och falskt är fortfarande oklart när det gäller vad som sades vid Skolverkets dragning för utbildningsministern, den 2 december 2019.  

Skolverkets generaldirektör var i alla fall tydlig med att de vid dragningen innan presskonferensen då PISA 2018 skulle presenteras informerade utbildningsministern om att fanns en underrepresentativitet av utrikesfödda elever i urvalet. Utbildningsministern har förnekat detta.

Vad vi med säkerhet vet är att det i december 2019 fanns uppgifter på utbildningsdepartementet om en för hög exkludering av elever i PISA 2018. Utbildningsministern kände till detta – men regeringen mörkade och ministern ljög i sitt svar till riksdagen i juli 2020.  Hon påstod att hon inte ”haft några uppgifter som skulle antyda att elever exkluderats på felaktiga grunder…”   

Det är detta som gör PISA-skandalen så allvarlig, och spektakulär. 
 
Vid dagens utfrågning framkom även ny information.

Utbildningsministern informerade aldrig Skolverket om regeringens PM med beräkningar som visat att för många elever exkluderats och att det kunde ha påverkat Sveriges resultat i PISA 2018. Hon informerade inte ens generaldirektören att regeringen satt på egna beräkningar som tydde på felaktigheter.

PISA-skandalen fortsätter därför att växa, och nu väntar en välbehövlig granskning i Konstitutionsutskottet. 

Christian Carlsson (KD)

Riksdagsledamot och skolpolitisk talesperson

Kommentarer med anledning av utfrågningen av generaldirektören:

Expressen: Pressen på Skolverket ökar

Expressen: Nya lögnanklagelser mot Anna Ekström

TT: Oppositionen i ny kritik mot Pisahanteringen

Sveriges Radio: Ny kritik från oppositionen mot Pisahanteringen


Skolbarnens trygghet är viktigare än pedofilers integritet

Regeringen föreslår att personer som ska jobba inom förskola och skola inte längre ska behöva överlämna ett utdrag ur belastningsregistret. Skolbarnens trygghet är dock viktigare än pedofilers och andra brottslingars integritet, och förslaget behöver därför stoppas när frågan ska avgöras i nästa vecka. Skriver tillsammans med Andreas Carlson (KD). 

Alla som vill jobba inom förskolan eller skolan måste i dag, enligt skollagen, lämna ett utdrag ur belastningsregistret till den som erbjuder anställningen. Detta innebär en stor trygghet för landets föräldrar som ska lämnar sina barn till förskola eller skola.

Trots att antalet anmälda sexualbrott mot barn har ökat de senaste åren, bl.a. våldtäkt mot barn, så föreslår regeringen nu att den som söker jobb inom bl.a. förskola och skola endast ska behöva visa upp sitt registerutdrag, i stället för att överlämna det. Ingen dokumentation rörande kontrollen eller registerutdraget ska enligt förslaget få göras, annat än en notering om att ett utdrag har visats upp.

Tunga remissinstanser har sagt att regeringens förslag försämrar barnens trygghet och säkerhet. Skolverket konstaterar att regeringens förslag saknar tillräckligt med barnperspektiv. Att begära in registerutdraget är en viktig del i skolans säkerhetsarbete och man skriver att förslaget skulle leda till stora svårigheter om det i efterhand visar sig att det har fuskats med kontrollen eller registerutdraget. Barnombudsmannen har uttryckt oro över att förslaget försämrar barnens säkerhet eftersom ett utdrag som enbart visas upp är lättare att förfalska. Kristdemokraterna instämmer i detta, och vill därför stoppa förslaget.

Det är bra att skollagens bestämmelser om obligatorisk registerkontroll nu utökas till att även omfatta gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Kristdemokraterna vill gå längre och föreslår att skollagens regler om registerkontroll också ska gälla för chaufförer som kör skolskjuts. Vi menar att en obligatorisk registerkontroll för chaufförer som anlitas för skolskjuts skulle minska risken för att tidigare dömda sexualbrottslingar och pedofiler ska kunna komma i kontakt med barn som befinner sig på väg till eller ifrån skolan.

Det är däremot ansvarslöst av regeringen att föreslå en ordning som innebär att arbetsgivaren inte i efterhand kan kontrollera registerutdragen eller säkerställa att kontrollen har utförts korrekt. Vi kristdemokrater är inte beredda att riskera våra barn. Barnens säkerhet måste väga tyngre än tjänstemännens intresse av att slippa administration, och skolbarnens trygghet kommer för oss alltid att vara viktigare än pedofilers och andra brottslingarnas integritet.

Statsminister Stefan Löfven, utbildningsminister Anna Ekström prioriterar annorlunda, men vi kristdemokrater anser att utdrag ur belastningsregistret fortsättningsvis ska överlämnas när någon söker jobb inom förskola eller skola. Sveriges riksdag behöver rösta nej till regeringens förslag om registerkontroll.

Christian Carlsson (KD)

Riksdagsledamot och skolpolitisk talesperson

Andreas Carlson

Riksdagsledamot, gruppledare och rättspolitisk talesperson

Läs debattartikeln i Expressen: ”Skolbarnens trygghet viktigare än pedofilers integritet”

Hemligstämplad skolinformation – rena cirkusen

Allt fler talar om ordning och reda i skolan – men det har sannerligen inte varit någon ordning och reda  när det gäller skolstatistiken de senaste åren så har

Det har varit rena cirkusen.

Våren 2019 meddelade SCB oväntat en ny tolkning av vad som räknas som sekretessbelagda uppgifter.

I december 2019 slog Kammarrätten i Göteborg sedan fast att uppgifter om friskolors betygssättning och elevsammansättning skulle omfattas av sekretess.

Detta ledde senare till att Skolverket gjorde bedömningen att man inte längre kunde publicera någon statistik, på skolnivå.

Regeringen borde snabbt ha tagit ansvar, och agerat för att skolstatistiken snarast skulle kunna vara offentlig.

Det gjorde man inte…

Det dröjde ett halvår från domen i Kammarrätten, innan regeringen, den 18 juni 2020, gav Skolverket i uppdrag att kartlägga och redovisa vilka lagändringar som skulle behövas för att statistiken skulle kunna vara tillgänglig…

Man beslutade dessutom att uppdraget skulle redovisas till regeringen först den 4 september 2020 – fyra dagar efter det datum från och med vilket Skolverket bedömde att man tvingades ta bort all skolstatistik.

Den hemligstämplade skolstatistiken har försvårat – inte bara för elever och föräldrar inför skolvalet – utan också för beräkningen av skolpeng och tilldelning av statsbidrag – för de så viktiga kunskapsutvärderingarna – och för kvalitetsgranskningen av den svenska skolan.

Inte ens, Skolinspektionen har kunnat genomföra ordentlig tillsyn eftersom skolstatistiken inte har kunnat ligga till grund för inspektion.

Idag debatterades frågan i riksdagen.

Kristdemokraterna vill stärka det fria skolvalet.

För att det ska vara möjligt, måste elever och föräldrar kunna göra ett aktivt och informerat skolval, och då måste data kunna jämföras.

Vi stödjer därför den tidsbegränsade lösningen för att åter säkerställa tillgång till skolinformation, är efterlängtad. Det är på tiden att vi får en återställare som gör att information och uppgifter kan delas på samma sätt som tidigare.

Vi vill samtidigt betona att en permanent sekretessbrytande regel behöver komma på plats snarast, så att det även fortsättningsvis går att få del av de uppgifter om som krävs för en god skolutveckling – granskning av skolor, fördelning statsbidrag – och för att elever och föräldrar ska kunna använda sin rätt att välja skola – till att göra fria, informerade och välgrundade skolval.

Christian Carlsson (KD), riksdagsledamot, skolpolitisk talesperson och ledamot av utbildningsutskottet

Här kan du ta del av hela debatten:

”Tidsbegränsad lösning för att säkerställa tillgång till skolinformation”

KD och M: Utskottsinitiativ för att rädda resursskolorna

Alla barn ska få det stöd de behöver för att klara skolan. Det behöver därför finnas väl fungerande alternativ för eleverna med de största stödbehoven så att ingen elev lämnas efter. Förutsättningarna att bedriva resursskola i Sverige är dock bristfällig. Kristdemokraterna och Moderaterna lämnad därför idag ett förslag om utskottsinitiativ för att rädda resursskolorna.

Skollagen och reglerna för tilläggsbelopp är inte anpassade till resursskolornas särskilda karaktär och förutsättningar. För att tilläggsbelopp ska kunna beviljas måste resursskolorna precis som alla andra friskolor både precisera den enskilda elevens behov och vilka åtgärder samt kostnader som man knyter till den enskilde eleven.

På en resursskola har dock alla elever stort stödbehov och hela verksamheten är byggd runt dem. Det kan därför vara svårt att koppla stödinsatserna och kostnaderna till en enskild elev, då många elever drar nytta av samma typ av stödinsats. Av denna anledning riskerar skolornas ansökningar om tilläggsbelopp att avslås, utan att elevens behov i realiteten har minskat.

Statliga utredningar har de senaste åren konstaterat ”att dagens bestämmelser och ordning för beslut om tilläggsbelopp för elever i fristående skolor som har ett omfattande behov av särskilt stöd behöver utredas vidare” (SOU 2020:28), och att både tillämpningen av bestämmelserna och hanteringen av ansökningar skiljer sig betydligt mellan kommuner” (SOU 2020:42).

Skolverket har fått i uppdrag att ta fram riktlinjer för att främja en bättre tillämpning av regelverken om tilläggsbelopp när det gäller vilka krav som ställs på ansökan och hur kommunens bedömningsstöd för hantering av ansökan ska se ut.

Det räcker dock inte att sammanställa praxis och regelverk eller att ta fram riktlinjer.

Vi behöver en lagstiftning som kan garantera långsiktiga och varaktiga villkor för resursskolorna, men regeringen har dessvärre inte velat påbörja något lagstiftningsarbete i den riktningen.

De fristående resursskolorna behövs, och de behöver bättre förutsättningar att verka för att varje barn ska kunna få det stöd de behöver. Kristdemokraterna och Moderaterna tar nu därför initiativ till ett utskottsinitiativ för att rädda resursskolorna och säkerställa att barn får det stöd de behöver.


Vi föreslår nu att utskottet uppmanar regeringen att omgående påbörja ett lagstiftningsarbete för att ge resursskolorna en egen definition i skollagen och en finansieringslösning som är bättre anpassad efter resursskolornas särskilda förutsättningar och elevernas behov.

Christian Carlsson (KD), ledamot utbildningsutskottet

Kandidat i provvalet till riksdagen – ”Kryssa Christian”

Just nu pågår Kristdemokraternas provval, och jag hoppas på ditt förtroende att få fortsätta företräda vårt parti i riksdagen.

Sedan i februari representerar jag Kristdemokraterna Stockholm stad, inte bara som partidistriktsordförande, utan också som riksdagsledamot. Jag vill gärna fortsätta arbetet i riksdagen för att göra Sverige friare, tryggare och mer rättvist.

Som jurist vet jag att det kommer att krävas både fler poliser och hårdare straff för att ta tillbaka tryggheten för människor i vårt land, men ett verkligt tryggt samhälle börjar med starka och trygga familjer, goda värderingar och människor med hopp om framtiden.

Därför är jag kristdemokrat.

Vårt samhälle behöver nu både stram invandringspolitik och en mycket högre ambition med integrationen för att motverka segregation och utanförskap som gör att människor far illa, men vi behöver också en skola med ordning, respekt och kunskapsfokus, så att fler barn kan känna hopp om en bättre framtid. Jag är därför så glad och tacksam över att få fokusera mitt arbete i riksdagen till Utbildningsutskottet i min nya roll som skolpolitisk talesperson.

Nu hoppas jag på din röst i Kristdemokraternas provval inför valet 2022.

Tillsammans ska vi göra allt för att Sverige ska få både en borgerlig regering, och ett större och starkare Kristdemokraterna som sätter välfärden och människors trygghet främst.

Stort tack till alla som redan har röstat, till er som hört av sig och som visar ert stöd.

/Christian

Twitter/Instagram: @ChristianCkd

http://www.christiancarlsson.se

PISA-skandalen: ”Skolverket misslyckades, regeringen mörkade och ministern ljög”

PISA-skandalen: ”Skolverket misslyckades, regeringen mörkade och utbildningsministern ljög inför riksdagen”

Idag frågades utbildningsminister Anna Ekström (S) ut av Utbildningsutskottet.Utfrågningen var på flera sätt klargörande.

På regeringskansliet fanns i december 2019 information från regeringens egna tjänstemän om att för många elever undantagits från att göra provet. Utbildningsministern hade kännedom om detta, men har mörkat de manipulerade kunskapsresultaten.

Det här betyder att utbildningsministern ljög inför riksdagen när hon sommaren 2020 svarade att hon inte ”haft några uppgifter som skulle antyda att elever exkluderats på felaktiga grunder…”

Det hela är en skolpolitisk praktskandal.

Statsminister Stefan Löfven har för mindre än en vecka sedan kallat kritiken mot regeringen för PISA-skandalen för befängd.

Han har bett de som är kritiska att inte vara så sura.

Frågan som nu behöver ställas till statsministern är om han själv känt till mörkandet och de lögner som har förekommit.

Har han fortsatt förtroende för sin utbildningsminister?

Christian Carlsson (KD), riksdagsledamot och skolpolitisk talesperson

Sveriges Radios Ekot: ”Hårda kritiken mot Ekström: Har ljugit”

Expressen: ”Regeringen har mörkat och ministern har ljugit”

Omni: Oppositionens sågning: ”Manipulerar och mörkar”

Bulletin: ”KD om skolministern: Har ljugit inför riksdagen”

Dagens Nyheter: ”Oppositionen missnöjd med Ekströms svar på PISA-kritik”

Upsala Nya Tidning (UNT): ”Därför vill S försköna skolresultaten”

Borås Tidning: ”Efter PISA-härvan: tuffare för s inför valet”

PISA-skandalen växer: Utbildningsministern har ljugit inför riksdagen

Den skolpolitiska skandalen om de manipulerade kunskapsresultaten i PISA-undersökningen växer.

Utbildningsminister Anna Ekström (s) påstår nu att regeringen följde upp misstankarna om de felaktiga kunskapsresultaten i PISA-undersökningen genom kontakter med Skolverket, dvs. de som själva har ansvarat för undersökningens genomförande.

Om regeringen nu menar att man faktiskt har agerat på egna tjänstemännens uppgifter om misstänkt fusk, så kvarstår ändå ett par mycket viktiga frågor.

– Varför bad regeringen inte om en oberoende granskning av de manipulerade kunskapsresultaten i PISA redan efter första varningarna på Utbildningsdepartementet, den 4 december 2019?

– Varför valde Anna Ekström (s) att ljuga inför Sveriges riksdag den 9 juli 2020 då hon svarade så här:

”Jag har inte haft några uppgifter som skulle antyda att elever exkluderats på felaktiga grunder och har därför inte haft några skäl att ifrågasätta den officiella statistiken från myndigheter och OECD.”

PISA-skandalen växer.

Och slutsatsen är enkel.

– Regeringen har inte agerat tillräckligt för att gå till botten med de manipulerade kunskapsresultaten. Det har inneburit att kunskapsbristerna i svensk skola har mörkats.

– Utbildningsministern har dessutom ljugit för Sveriges riksdag.

I torsdags skrev jag till utbildningsutskottets ordförande för att framföra min önskan om att utskottet ska kalla utbildningsminister Anna Ekström till riksdagen. På torsdag kommer vi att få ställa våra frågor, och det finns onekligen en del för utbildningsministern att förklara.

Christian Carlsson (KD), riksdagsledamot och skolpolitisk talesperson

Läs mer i Expressen: ”Hemliga PISA-rapporterna slog larm om stora brister”