Skolan ska vila på fast grund

Vid onsdagens debatt om grundläggande skolfrågor debatterade vi skolans värdegrund, bildning, ordning och trygghet samt skolans arbete mot hedersvåld.

Fru talman,

Skolans uppgift ska vara att skapa förutsättningar för att varje barn ska få lära så mycket som möjligt, utvecklas som person och förverkliga sin potential.

För att det ska vara möjligt krävs att skolan erbjuder kunskap för ett liv på arbetsmarknaden – men också, klassisk bildning – dvs. förståelse för vårt samhälle – för vår historia, vårt kulturarv – samt de värdefulla dygder och den etik som förvaltats av kristen och västerländsk idétradition.

Klassikerlista

Det är bl.a. mot den här bakgrunden som Kristdemokraterna vill att Skolverket ska ta fram en klassikerlista – en lista med litterära verk som alla elever bör komma i kontakt med under sin skolgång. Det skulle bidra till att ge eleverna gemensamma referenspunkter, och skapa större förståelse för samhället. 

Den fria läsningen skulle också behöva utökas både inom grundskola och gymnasium. Att behärska språket är en nyckel till framgång i livet, och för ett barn som växer upp i ett hem utan böcker och lästradition är det särskilt viktigt att skolan uppmuntrar till just läsning.

Ordning och trygghet

För att läsningen och kunskapen ska kunna stå i fokus, så är mer rörelse i skolan ett framgångsrecept – men också trygghet och studiero.

Skolledarskapet är här avgörande – och lärarna behöver ha förmåga att både inspirera eleverna och hålla ordning i klassrummet.

Det ska finnas ordningsregler på varje skola – men de elever som bryter mot reglerna behöver också mötas med tydliga konsekvenser. 

Det finns möjlighet till omhändertagande av föremål – utvisning, kvarsittning, tillfällig omplacering – eller i värsta fall avstängning. 

Den här typen av åtgärder behöver kunna användas i större utsträckning. 

Den som saboterar bör själv kunna vara med och laga skadan, och det är rimligt att notan för det som saboterats i vissa fall kan skickas till föräldrarna.

Det måste finnas en nolltolerans mot klotter och skadegörelse – men framförallt mot mobbing och kränkningar. Den sortens beteende behöver rapporteras hem, så att föräldrarna får möjlighet att ta sitt så viktiga föräldraansvar. 

Samhället är större än staten och i det här fallet är vi kristdemokrater övertygade om att familjerna själva, men också civilsamhället, i högre grad skulle kunna bidra till att öka tryggheten i skolan.

Skolans värdegrund

Fru talman,

Dagens debatt rör bl.a. också skolans värdegrund.

I läroplanerna står att ”människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor, är de värden som skolan ska gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism – sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande.”

Kristdemokraternas uppfattning är att skolan fortsatt ska vila på denna fasta grund.

Skolavslutningar i kyrkan

Med tanke på vilken grund som skolan faktiskt vilar på, och på det kristna kulturarvets helt avgörande betydelse för vårt samhälle, så måste jag dock säga att det är sorgligt att se, hur regeringen har förhalat frågan om skolavslutningar i kyrkan. Detta trots riksdagens tillkännagivanden om detta redan den 12 maj 2016.

Självklart ska traditionen med skolavslutningar i kyrkan vid svenska högtider få leva vidare – och självklart ska prästen då också, både kunna be en bön och sjunga en psalm tillsammans med eleverna.

Riksdagen har varit tydlig – och det är hög tid för regeringen att agera.

Bekämpa hedersvåldet

Fru talman,

Sverige ska vara ett land, där frihet och jämställdhet, är självklara värden…

Men alltför många barn lever dessvärre under hedersförtryck.

Flickor misshandlas och mördas i hederns namn – eller så riskerar de att giftas bort – och kommer aldrig tillbaka ifrån sommarlovet.

Skolan har därför en viktig roll att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck.

I Stockholms stad genomförde vi en kampanj mot hedersförtryck inför sommarlovet i form av ett brev till alla högstadie- och gymnasieelever, och stadens samtliga rektorer – detta med syfte att minska risken för tvångsgiften. 

Det är ett exempel – men kunskapen om hederskultur, behöver också förbättras bland skolpersonalen.

Varje förskola och skola bör ha handlingsplaner mot hedersrelaterat våld och förtyck – med exempel på varningssignaler och tidiga tecken på att någon far illa – och riktlinjer vid misstanke om att en elev kan vara utsatt. 

Fru talman,

Kampen mot hederskulturen handlar i grunden om vilka värderingar Sverige ska bygga på – men det handlar framförallt om att stå upp för enskilda människors frihet, och om att försvara några av samhällets mest utsatta.

Därför är det en viktig kamp – och den behöver föras i skolan.

Tack!

Christian Carlsson (KD)

Riksdagsledamot och skolpolitisk talesperson

Se anförandet och debatten: ”Skolan ska vila på fast grund”

1 tanke på “Skolan ska vila på fast grund

  1. På tiden att något händer vad gäller ordning och säkerhet inom skolan. Personalen skall inte behöva utsättas för hot eller våld på sin arbetsplats. Vad gör lärarfacken för att motverka en destruktiv utveckling inom skolan. Vågar någon att ”sätta ner foten” och säga ifrån.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s