Bättre ledarskap, lärare och en skola där ingen lämnas efter

Under torsdagen debatterades utbildningsutskottets betänkande UbU11 ”Lärare och elever”. Här nedan kan du ta del av mitt anförande i sin helhet.

Fru talman,

Jag vill börja med att yrka bifall till reservation13.

En bra rektor, med ett tydligt ledarskap, som genomsyrar hela skolan, och riktigt duktiga lärare – det är de viktigaste framgångsfaktorerna för en skola.

Kristdemokraterna har därför flera förslag för att säkerställa att vi har skickliga rektorer, och lärare med de bästa förutsättningarna att förmedla den kunskap som krävs för att våra barn ska få makt att forma sitt liv och förverkliga sina drömmar.

Rektorsutbildningen bör exempelvis öppnas även för den som vill bli rektor, som det fungerar i Finland. Och alla rektorer bör återkommande erbjudas fortbildning och handledning för att utveckla sitt skolledarskap.

Fru talman

Vid gårdagens debatt förklarade jag att Kristdemokraterna vill se en mer kunskapsbunden skola, mer undervisningstidoch tidiga kunskapskontroller, så att stödinsatser kan sättas in tidigt…

Men allt börjar med riktigt bra lärare – som tack vare sin ämneskunskap inspirerareleverna till kunskap, leder klassen framåt – och håller ordning i klassrummet.

Vi behöver höja behörighetskraven till lärarutbildningen, och även fortsatta satsningar på karriärtjänster i form av förstelärare och lektorer. Detta för attmöjliggöra karriärvägar och lönelyft för landets lärare. Karriärtjänsterna behövs inte minst i våra utanförskapsområden…

Det behövs också satsningar på vidareutbildning för alla lärare. Lärarna måste kontinuerligt få del av forskning och utveckling, och vi skulle exempelvis vilja se mer av utbildning i ledarskap och konflikthantering, både inom ramen för lärarutbildningen och som vidareutbildning i kommunerna.

***

Fru talman,

Det gäller också att de bästa lärarna stannar inom yrket.

Att en gång för alla göra upp medordningsproblemen och stöket i skolan är en viktig sak för att förbättra lärarnas arbetsmiljö, men lärarna behöver också få fokusera på undervisningen.

Det handlar om att se över lärarnas dokumentationskrav och att rensa i arbetsuppgifter, vilket är möjligt med fler vuxna i skolan.

Avlastning kan exempelvis ske genom särskilda mentorer, så att de undervisande lärarna helt kan fokusera på just undervisningen – eller genom att dra nytta av en ideellt engagerad klassmorfar.

En sak är säker, och det är att mer tid till lärarledd undervisning är det bästa sättet att förbättra skolresultaten.

Fru talman..

Alltför många elever lämnas efter i socialdemokraternas Sverige.

Eleverna kommer inte alltid till sin rätt, och stöket och trakasserierna – gör att många barn mår dåligt eller hamnar efter i skolan.

I värsta fall slutar de att komma.

Skolans syfte ska ju vara att varje enskild elev ska få skaffa så mycket kunskap och bildning som möjligt, och det kräver att vi bättre anpassar undervisningen till elevernas förutsättningar och behov.

Den inkluderingstanke som innebär att alla elever helst ska undervisas på samma sätt i samma klass har gått för långt, och gör att många barn far illa.

Istället behöver vi nu satsa på fler speciallärare och specialpedagoger, och ge våra skolledningar större frihet att bygga utoch utforma särskilda undervisningsgrupper.

Regeringen behöver dessutom, omedelbart, agera för att förbättra förutsättningarna för att bedriva resursskolor i Sverige. Eleverna med de största behoven, måste få det stöd de behöver.

***

Avslutningsvis…fru talman…

Hur eleverna mår, påverkar också hur det går i skolan.

Vi skulle behöva en elevhälsogaranti som innebär att varje elev ska kunna komma i kontakt med elevhälsan varje dag, och tillgängligheten behöver också förbättras på vårdcentraler och BUP.

Kristdemokraterna vill därför ge regionerna det samlade ansvaret för den medicinska och psykosociala elevhälsan, samtidigt som skolsköterska, skolläkare, kurator och skolpsykologer ska finnas kvar i skolverksamheterna.

Det skulle skapa bättre förutsättningar att tidig fånga upp, både de elever som mår dåligt, och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Fram tills att ansvaret flyttas, bör alla skolhuvudmän ha samverkansavtal med regionerna för att undvika att elever hamnar mellan stolarna, och alla barn behöver erbjudas, rutinmässiga, samtal med skolans kurator.

Att stärka elevhälsan och fånga upp eleversom mår dåligt är avgörande för att åstadkomma en skola – där ingen hålls tillbaka, och ingen lämnas efter.

Tack!

Christian Carlsson (KD)

Ledamot av Sveriges riksdag och utbildningsutskottet

Se anförandet här.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s