Bättre kunskapsresultat och fritt skolval

Bättre kunskapsresultat, återupprättat föräldraansvar och försvar av det fria skolvalet. Det var mitt fokus vid onsdagens skoldebatt i riksdagen.

Fru talman,

Kristdemokraterna arbetar för en skola där inget barn hålls tillbaka och ingen lämnas efter. Därför tar vi de bristande kunskapsresultaten på största allvar.

Var fjärde elev går idag ut nionde klass utan fullständiga betyg, och 16 procent går ut utan behörighet till gymnasiet.

Det här är inte tillräckligt bra.

Varje elev i det här landet behöver få möjlighet att gå i en skola där det råder ordning, eleverna bemöts med respekt och kunskapen kan stå i fokus. Lärarna behöver bättre förutsättningar att förmedla den kunskap som krävs för att fler barn ska nå behörighet, och få möjlighet att förverkliga sina drömmar.

Fru talman,

Sverige skulle behöva mer av en kunskapsbunden skola, dvs. att man går i skolan tills man lärt sig det man ska. Den som riskerar att inte klara målen behöver i höge utsträckning gå i skolan även under loven – och det behöver gälla redan i lågstadiet.

Framförallt behöver elever som inte når målen i vissa årskurser gå kvar tills kunskapskraven nås. Det är mot denna bakgrund som Kristdemokraterna har föreslagit att utreda möjligheten att införa läroplikt, eller att förlänga skolplikten tills dess att man når målen.

Vi menar att detta skulle vara ett viktigt steg i rätt riktning för att säkerställa att eleverna faktiskt får med sig de kunskaper de behöver. 

Nyckeln för att förbättra kunskapsresultaten är dock skickliga rektorer med ett tydligt skolledarskap, och riktigt bra lärare. Det behövs mer undervisningstid i grundskolan och tidiga kunskapskontroller – inte minst av språkutvecklingen, så att stödinsatser kan sättas in i tid, och läxorna ska kunna läsas i skolan, för de barn som inte kan göra det i hemmet. 

Fru talman,

Vi kristdemokrater talar ofta om familjens betydelse – och föräldrarnas och familjens och betydelse för elevernas skolgång kan inte nog betonas.

Hur kompensatorisk vi än vill att skolan ska vara.  Hur mycket vi än försöker ställa till rätta. Hur mycket vi önskar att familjebakgrund inte ska spela någon roll för skolresultaten – så kommer familjen alltid att vara viktig.

Familjens betydelse behöver därför erkännas, och föräldraansvaret återupprättas.

Kristdemokraterna vill att det ska finnas föräldrakontakt – ett ansvarskontrakt mellan skola, föräldrar och elev – som tydliggör förväntningarna på eleven – när det gäller skolans ordningsregler, bemötande och själva studierna – men också vad föräldrarna kan göra för att stötta sitt barn och höja kunskapsresultaten.

Tidningen Mitti lyfte nyligen fram Kista International School i Akalla som ett framgångsrikt exempel på hur en starkt segregerad skola genom att involvera föräldrarna har lyckats lyfta skolresultaten. Man har haft minst 92 % behörighet till gymnasiet fem år i rad nu, vilket är över genomsnittet i Stockholm, och gör skolan till en av Sveriges mest framgångsrika skolor.

Jag tror nog att fler föräldrar, uppmuntrande, skulle vilja höra att något av det viktigaste de kan göra för att skapa goda förutsättningar för sina barns skolgång är att läsa högt för dem varje kväll. Också att de har en helt avgörande roll när det kommer till att säkerställa att barnen äter rätt, rör på sig, lägger sig i tid – och att läxorna då är gjorda. Bara att tala om för barnen att de ska lyssna på och göra som läraren säger, och att varje dag fråga hur det har varit i skolan, spelar roll.

Skola och föräldrar behöver helt enkelt hjälpas åt för att våra barn ska få möjlighet att lära så mycket som möjligt i skolan.

Fru talman,

Det pågår just nu en viktig debatt om bristande likvärdighet i skolan.

Vi kristdemokrater anser att möjligheten till en ökad statlig finansiering eller styrning av densamma bör övervägas för att skapa mer likvärdiga och jämlika förutsättningar i landet.

Det finns dock de som istället försöker skylla den bristande jämlikheten på det fria skolvalet eller landets friskolor.

Valfriheten hotas som så ofta i jämlikhetens namn.

Kristdemokraterna kommer därför fortsätta att försvara det fria skolvalet. Vi står upp för elevers och föräldrars rätt att välja. Och det gäller oavsett om de väljer en fristående, kommunal eller för den delen kristen friskola. För att öka jämlikheten förslår vi istället ett aktivt och obligatoriskt skolval, och dessutom utökad information inför skolvalet.

Självklart ska Skolinspektionen ha muskler att stänga ned dåliga skolor, men friskolor som följer skollag, läroplan och skolans värdegrund– och som dessutom presterar goda kunskapsresultat – innebär en vinst för Sverige.

Tack vare dem, har fler barn fått möjlighet att gå i en skola där de inte längre hålls tillbaka, eller lämnas efter.

Tack!

Christian Carlsson (KD), riksdagsledamot, skolpolitisk talesperson och ledamot i Utbildningsutskottet

Se mitt anförande här.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s