Nya avgifter till kulturskolan

Christian_kulturdebatt

Stockholms nya avgiftssystem för kulturskolan innebär att de föräldrar som har råd att betala för sina barns fritidsaktiviteter återigen får betala lite mer, medan möjligheten till avgiftsreducering utökas för barn som behöver det som mest.

Här kan du ta del av mitt inlägg vid gårdagens debatt i Stockholms stadshus:

Fru ordförande,

Kultur är fantastiskt! Vårt kulturarv utgör en värdefull länk tillbaka till vår historia, till våra rötter och kulturen förmedlar många viktiga värden och lärdomar – om livet i stort, och vad det innebär att vara människa. Det gör att kulturen hjälper oss att bättre förstå det samhälle som vi alla är en del av.

Inte minst erbjuder kulturen sammanhang och gemenskap – för alla som sjunger, danser och spelar, men också för alla oss som vanligtvis samlas i rockbarer, på konserter eller besöker teaterföreställningar. Kulturen skänker med andra ord en massa glädje, men den hjälper oss också att utvecklas, och det är fantastiskt.

Kulturskolan Stockholm är mot bakgrund av detta viktig. Där har många drömmar formulerats, och där har många stjärnor tänts.

Det är dock bekymmersamt att barn i vissa stadsdelar, med viss bakgrund, fortfarande är så kraftigt underrepresenterade i kulturskolans verksamhet.

Den tidigare vänstermajoritetens generella avgiftssänkningar och informationsinsatser har inte varit tillräckliga eller rätt riktade, för att kunna ändra på detta – och därför prövar vi kristdemokrater och den grönblå majoriteten nu nya vägar för att fler barn ska få chansen att upptäcka kulturskolans verksamhet.

Vi föreslår därför att föräldrar som kan betala för sina barns fritidsaktiviteter gör det i större utsträckning. Samtidigt utökar vi möjligheten till nedsatt avgift och avgiftsbefrielse för de familjer som behöver det som mest.

Vi utökar dessutom informationsinsatserna och ansträngningarna för att fler barn ska komma i kontakt med kulturskolans verksamhet – ex. genom avgiftsfri ”drop-in-verksamhet” i samarbete med skolor och fritidshem.

Vår förhoppning, är att detta ska leda till att fler barn ska få chansen att upptäcka kulturskolans verksamhet, formulera sina drömmar och förhoppningsvis också förverkliga dem.

Christian Carlsson (KD), ledamot av kommunfullmäktige

Webbsändningen från kommunfullmäktige

Inledningsanförande

Replik till Salar Rashid (S)