Frihetstalet 2017

Christian Carlsson-5

Den 19-20 maj anordnade KDU Frihetsdagarna i Uppsala. Här kan du läsa mitt tal under lördagen. Varje år håller KDU:s förbundsordförande det så kallade Frihetstalet i samband med Frihetsdagarna.

Inledning

Tack så mycket!

Det här är första gången jag står på KDU:s Frihetsdagar och får möjlighet att hålla frihetstalet.

Så inför idag har jag förstås funderat på – vad är frihet, vad innebär det för mig.

Min första tanke var att frihet, det är den känslan när man bara kan lägga sig ner i solen och ta en öl – titta ut över vattnet, och kanske kasta sig i för att bada…

Men frihet är också att vara född i ett land som Sverige – där man har rätt att tycka och tro vad man vill, där man får välja sina politiska företrädare och man har rätt att leva med, och gifta sig med, vem man vill…

Frihet är att ha ett arbete att gå till, att få bygga upp ett sparande som gör att man kan stå på egna ben och planera framtiden med den man älskar. Det är att få välja barnomsorg och skola åt sina barn – och att kunna röra sig fritt i sitt eget bostadsområde utan att behöva vara rädd att utsättas för brott

Frihet är att få söka lyckan – det är att ha möjligheter och makten över sitt liv och sin vardag.  Det är att få välja, att kunna välja – att få använda sin fria vilja och bestämma själv.

Frihet, ansvar och goda värderingar

Friheten är viktig för oss kristdemokrater, därför att vi människor är skapade med en fri vilja, vi har en förmåga att fatta rationella beslut och att skilja mellan rätt och fel. Det ligger i vår natur.

Det betyder inte att vi alltid fattar kloka beslut, eller att vi alltid gör rätt därför att vi är samtidigt bara människor och ofullkomliga. Men trots att vi ibland väljer fel, måste vi få möjlighet att välja själva och ta ansvar, därför att det ligger i vår natur att göra det – och om vi förvägras den möjligheten, ja då förvägras vi också en del av oss själva.

Ingen människa kommer kunna utvecklas och förverkliga sin potential om någon annan alltid fattar besluten och tar ansvaret ifrån oss, och i en sådan situation blir det också väldigt svårt för oss att nå framgång i jakten på lycka.

Vi behöver helt enkelt vår frihet.

Vissa påstår att friheten skulle vara målet i sig, men då är det viktigt att komma ihåg att frihet inte per automatik leder till personlig utveckling eller mänsklig lycka. Inte heller till materiellt välstånd. Jag skulle snarare säga att friheten är en förutsättning för allt det där…

Vårt mål som kristdemokrater är ju ett samhälle där varje människa får möjlighet att utveckla sin person och förverkliga sin potential i gemenskap med andra och ett samhälle där det råder samhällsgemenskap. Med det menas ett samhälle där man känner samhörighet och solidaritet råder, där man inte bara känner ansvar för sig själv utan också för sina medmänniskor.

För att ett sådant samhälle ska vara möjligt så krävs frihet – men friheten måste också kombineras med personligt ansvar och goda värderingar.

Normer eller normkritik?

Alla vi som är en del av samma samhälle, är på olika sätt ömsesidigt beroende av varandra, och vi har faktiskt rätt att förvänta oss att andra tar ansvar och gör rätt för sig. Det är därför den sortens individualism som vägrar att erkänna människans moraliska ansvar, på förhand är dömd att misslyckas.

Vi har ett ansvar att göra det som är rätt och att avstå från det som är fel. Det är inte alltid lätt, men att vi försöker, det är faktiskt helt avgörande för att Sverige ska fortsätta vara ett bra land för människor att leva i. Ett fritt samhälle kan nämligen inte upprätthållas oberoende av vilka värderingar och vilken mentalitet som präglar dess medborgare…

Vad är det då för dygder, värderingar och förhållningssätt som vi som medborgare och medmänniskor ska eftersträva för att bidra till det goda samhället…

Ja, det handlar om att vara ödmjuk och tala sanning – att vara ärlig.

Det handlar om att vara flitig, arbeta hårt och göra rätt för sig – om att vara eftertänksam och värdera erfarenhet. Det handlar också om att ha tålamod när livet går oss emot, samt styrka och mod att övervinna sina rädslor.

Framförallt handlar det inte bara om oss själva.

Det handlar om att se sina vänner och sin omgivning – att behandla andra rättvist, att vara lojal och pålitlig. Det handlar om att vara generös, att visa medkänsla, och omtanke om sina medmänniskor – om att hjälpa andra, visa kärlek och också om att förlåta…

Det är verkligen en brist, att hur vi beter oss mot varandra och hur vi borde bete oss får så lite uppmärksamhet i dagens samhälle. Goda normer och värderingar finns ju inte till för att vi ska moralisera eller döma andra, de finns till för att ”göra livet lite lättare att leva”, som Alf Svensson brukade säga.

Istället för tal om vilka normer och värderingar som ska ligga till grund för vårt samhälle, så är det tvärtom normkritik som är det heta i Sverige. Relativister och postmodernister tävlar i att lura i svenska folket att det inte finns några objektiva sanningar, att alla val är lika bra – och hur vi väljer att agera och behandlar varandra tycks ärligt talat inte heller alltid spela så stor roll, därför att välfärdsstaten har ju ändå som ambition att ta över det fulla ansvaret för våra liv…

Om vi bara höjer skatterna, om vi bara satsar mer på välfärden och om vi bara utjämnar klassklyftorna, då kommer allt bli bra…

Socialistiskt bedrägeri

Jag är ledsen… men det här att mer pengar alltid kan lösa människors problem, att en växande välfärdsstat skulle innebära mer trygghet och att politiken eller staten skulle ha en förmåga att göra oss människor lyckliga, det är socialistiskt bedrägeri. Det är bara en röd täckmantel för att motivera höjda skatter och ekonomisk utjämning, för att närma sig det socialistiska målet – om det klasslösa samhället.

Problemet är dock att när staten tillåts ta över mer och mer av ansvaret, desto mindre tycks medborgarna uppleva att man har behov för sina goda värderingar och dygder, och när det personliga ansvaret och skyldigheterna gentemot varandra börjar försvinna så hämmar det utvecklingen. När det inte längre går att hänvisa till skyldigheter eller ett ansvar som sträcker sig längre än till sig själv, så blir samhället svagare, det blir mindre trevligt och människor riskerar att bli alltmer olyckliga.

Påståendet att politiken kan göra människor lyckliga är lögn. Lyckliga kan vi människor endast göra oss själva, genom att göra rätt, ta ansvar och framförallt genom att vi behandlar varandra med värdighet och respekt…

Sanningen är att vi inte alls behöver mer av den stora välfärdsstaten, vi behöver en mindre av den…

Frihet, ansvar, och goda värderingar – det är vägen framåt!

Tyvärr har vi en regering som just nu tar Sverige i helt fel riktning. Den stora välfärdsstaten sväller, den tilldelas ständigt nya uppgifter, skatterna höjs och de offentliga åtagandena blir alltmer långtgående. Samtidigt förstår regeringen varken att prioritera statens kärnuppgifter eller att försvara vår frihet.

Sveriges försvar – frihetens garant

Den yttersta garanten för vår frihet – det är vårt försvar.

Men trots att de ryska försvarsutgifterna fördubblats de senaste 10 åren och närmare 25 procent av ryska statsbudgeten utgjordes av militära utgifter 2016, har Sverige dock valt att ha lägst försvarsbudget runt hela Östersjön.

Och försvarsminister Peter Hultqvist vill inte ens offentligt avslöja hur mycket han och den rödgröna regeringen är beredda att satsa på försvaret.

Det kanske framstår som en fullt rimlig hållning för den som i de slutna rummen tvingas sitta och bromsa i försvarsförhandlingarna.… men det duger ju inte!

Det duger inte heller att regeringen vägrar svenska folket de försvarsgarantier som behövs för att försvara vårt land och som vi skulle få genom ett svenskt medlemskap i Nato.

Hur kan man ens göra så?

Modiga soldater i det här landet, är beredda att riskera livet för vår frihet, för vår demokrati och för oss som bor här. Men regeringen förvägrar dem rimliga förutsättningar att försvara vårt land. Det är skamligt, och en bra anledning till varför Sverige behöver en ny regering.

Mer valfrihet – inte mindre

Men inte nog med att sossarna inte är beredda att försvara friheten. På område efter område minskar de den dessutom.

Svenska barnfamiljer, som inte drömmer om något annat än att ge sina barn så goda förutsättningar som möjligt i livet, får exempelvis inte längre frihet att välja den barnomsorg man tror är bäst, i och med vårdnadsbidraget har avskaffats.

Och alltfler barn riskerar dessutom att behöva börja på förskola i förtid i och med att sossar och liberaler i Sveriges riksdag har beslutat att öka kvoteringen av föräldraledigheten. För de barn vars föräldrar inte har möjlighet att fördela föräldraledigheten exakt så som pappa staten vill, innebär det mindre tid med familjen. Det är ett förskräckligt förmynderi…

Vi har idag också fått höra att förslag om vinstbegränsningar i välfärden och kommunala veton så hotas också det fria skolvalet. Vi har alltså en regering som på fullt allvar tycker att trötta gamla kommunpolitiker i rödgrönt styrda kommuner ska sitta och bestämma vilka skolor som svenska elever ska ha rätt att välja mellan…

Det senaste förslaget i raden för att begränsa valfriheten, det är s-förslaget om att förbjuda konfessionella inslag i skolan. Jag måste säga att jag tycker det är väldigt svårt att se hur en friskola ska kunna vara konfessionell, utan konfessionella inslag. Svenska kyrkan verkar dela min bedömning, och de har därför också meddelat att de nu överväger att stänga samtliga sina förskolor med kristen profil om socialdemokraternas förslag blir verklighet. Det skulle innebära att 4000 barn kommer att få se sina förskolor stänga och valfriheten för svenska barnfamiljer skulle minska på ännu ett område.

Nej, Sverige behöver en ny regering – en borgerlig regering som stärker valfriheten i stället för att minska den. Med ett av världens högsta skattetryck så behöver skatterna dessutom sänkas så att fler får chansen att bygga upp ett eget sparande så att man kan planera sin framtid och fler av de lågutbildade som nu kommer till Sverige behöver över huvud taget få en rimlig chans att konkurrera på arbetsmarknaden. Därför behövs frihetliga reformer också på arbetsmarknadens område. Annars riskerar brottsligheten och otryggheten att öka.

Det största hotet mot friheten

Om jag skulle säga att den rödgröna regeringen är det största hotet mot friheten – så skulle många av er förmodligen instinktivt hålla med. Det är inte konstigt, eftersom den rödgröna regeringen, är ett hot mot friheten. Men det finns faktiskt ännu större hot mot friheten. Jag pratar om den våldsbejakande islamismen, och dess vidriga terrorism…

När jag höll mitt riksmötestal som nyvald förbundsordförande – nämnde jag att vi under det senaste året har vi alltför för ofta tvingats läsa om blodiga terrorattacker som drabbat den fria världen.

Jag nämnde terrorattackerna mot Bataclan och restaurangerna runt om i den franska huvudstaden Paris. Jag nämnde San Bernardino, Bryssel och attacken mot flygplatsen Zavantem – Orlando och masskjutningen på gayklubben Pulse.

Jag nämnde lastbilsattacken på strandpromenaden i Nice och fader Jacques Hamel – den katolske prästen, som hela sitt liv arbetat för en öppnare och varmare värld men som till slut fick halsen avskuren av två islamister, som tagit sig in hans kyrka.

Det är med sorg som jag nu tvingas lägga till Stockholm och terrorattacken på Drottninggatan den 7 april i raden av blodiga händelser. Terrorattacken då Rakhmat Akilov kapade en lastbil för att sedan köra i full fart längs med en av Stockholms mest trafikerade gator för att ta helt oskyldiga människors liv.

Vi visste sedan tidigare att det finns onda krafter i vårt samhälle och i vår omvärld som vill förinta Sverige och resten av västvärlden. Vi visste att det fanns islamistiska extremister och terrorister. Vi visste att deras mål inte bara är att förinta friheten som finns här och våra värderingar, utan också oss som bor här och hela vårt samhälle. Vi visste att islamistisk extremism är ett av vår tids största hot mot Sverige. Vi visste det därför att islamismen står i direkt konflikt med vårt västerländska samhälle och hotar vår demokrati, då den menar att varje stat måste underställas Allah och sharialagar för att betraktas som legitim…

När terrorn drabbade Stockholm kände vi alla stor sorg och förtvivlan, men det var också fantastiskt  att se hur svenska folket sedan kom samman och stod starka tillsammans. Nu gäller det för oss att omvandla den kraften och beslutsamheten som svenska folket har visat och rikta ett hårt slag mot den islamistiska extremism som hotar vår frihet.

Vi är frihetens försvarare

Det första vi borde göra är att se till att personer som stödjer eller strider för Islamiska staten (IS) kan dömas för landsförräderi samt att samröre med terrororganisationer kriminaliseras. Utöver det behöver Sverige införa ett förbud mot medlemskap i organisationer med syfte att störta demokratin, likt det som finns i Tyskland, där kristdemokraterna och Angela Merkel styr.

Men jag är dock övertygad om att kampen behöver föras på fler fronter.

Forum för Levande Historia behöver ges i uppdrag att undervisa om islamism i svenska skolor på samma sätt som man gör om nazismen och kommunismens brott mot mänskligheten, och fler föreningar med islamistiska kopplingar måste förlora sina bidrag.

Utöver det behöver svenska myndigheter också få i uppdrag att stoppa finansiering av moskéer och föreningar från utländska regimer och organisationer som kan bidra till radikalisering, våld eller terror – och det behöver finnas långtgående befogenheter för spaning mot misstänkta islamister och hatpredikanter i Sverige.

Tyvärr så håller inte alla med – och då tänker jag inte bara på Rashid Musa.

”Det är inte vårt krig”, vi ska ”inte välja sida”, var budskapet från Ung vänsters förbundsordförande Hanna Cederin efter terrorattacken på Drottninggatan.

Det stämmer kanske att kriget mot islamistisk terror inte är Ung vänsters, men det är vårt, därför att vi är frihetens försvarare – och vi viker oss aldrig i kampen. Friheten, demokratin och människovärdet ska försvaras.

I flera decennier har striden mellan väst och islamistisk terror nu pågått och samtidigt har islamismen vuxit sig starkare i vårt land. Kampen mot islamismen behöver därför intensifieras och jag är övertygad det behövs en stark kristdemokrati som motvikt för att försvara de goda värderingar som har gjort vårt land starkt.

Jag skulle därför vilja avsluta den här dagen med en uppmaning till er.

Fortsätt ert viktiga arbete att göra Sverige till ett friare och tryggare land för vanliga människor – fortsätt att göra Sverige mer kristdemokratisk. Jag är verkligen tacksam för alla de insatser som ni gör och för ert engagemang och jag är stolt över att få vara er förbundsordförande.

Ikväll firar vi friheten – imorgon fortsätter vi att försvara den.

Tack så mycket, för en bra dag!

 Christian Carlsson, Förbundsordförande, Kristdemokratiska Ungdomsförbundet

Frihetsdagarna i Uppsala, 2017-05-20

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s