KDU: Inför ordningsbetyg i skolan

Amanda_CC

För att unga människor ska få möjlighet att skaffa sig ett bra liv och förverkliga sin potential krävs en skola med ordning och kunskap i fokus, men idag uppger 15 procent av landets niondeklassare att de inte känner sig trygga i skolan och hela 60 procent upplever att andra elever stör undervisningen.

Den nedslående bilden från Skolinspektionens senaste omfattande enkätundersökning stämmer tyvärr med vad vi tidigare har kunnat ta del av i flera internationella undersökningar. OECD, PISA och andra rapporter har visat på problemen med skadegörelse och ovårdat språk, att svenska elever ofta kommer för sent, stör varandra på lektionerna, undervisas i stökiga klassrum och att skolk är vanligt förekommande.

Det duger inte att den stökiga situationen på svenska skolor tillåts påverka skolresultaten negativt. Självklart ska elever kunna känna trygghet och arbetsro. Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU) kräver flera åtgärder för att återskapa ordning och reda i skolan.

Vi i vill för det första införa ordningsbetyg. Ordningsbetyget skulle kunna påverkas av huruvida eleven kommer i tid, beteende i klassrummet och av om man behandlar lärare och klasskamrater med respekt. Skolan skulle därmed få ytterligare ett verktyg för att ta tag i ordningsproblemen och fler elever skulle fästa större vikt vid sitt beteende. Samtidigt skulle den del av skolans uppgift som handlar om att utveckla elevens förmåga att skilja mellan rätt och fel samt att bemöta andra med respekt uppvärderas.

Vi vill för det andra införa mer av utbildning i ledarskap och konflikthantering för landets lärare, både på lärarutbildningen och som vidareutbildning i yrkeslivet. Som lärare gäller det både att klara av att inspirera eleverna till kunskap och att hålla ordning och reda i klassrummet.

Vi vill för det tredje betona att ett återupprättat föräldraansvar är fullständigt avgörande för att skapa förutsättningar för såväl bättre skolresultat som ökad trygghet i skolan. Fler föräldrar måste ta sitt ansvar genom att se till att eleverna gör sina läxor och inte minst genom att förmedla att skolan är någonting viktigt, att skolans ordningsregler är till för att följas och att klasskompisar ska mötas med respekt. För att betona detta anser vi att det ska upprättas ansvarskontrakt mellan elev, föräldrar och skolan där det framgår vem som ansvarar för vad för en lyckad skolgång.

Svenska politiker behöver fortsätta arbetet med att vädra ut flumskolan för att skapa den skola med ordning och kunskap i fokus som landets elever förtjänar. Vår uppmaning till landets utbildningsminister Gustav Fridolin lyder – stärk landets lärare och återinför ordningsbetyg, nu!

Christian Carlsson, förbundsordförande för KDU

Amanda Nordbö, utbildningspolitisk talesperson för KDU

 

Läs artikeln i Västerviks-Tidningen: Sätt betyg i uppförande”

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s