Mer auktoritet i klassrummet

CC

”Sverige ska ha kompetenta lärare som kan inspirera eleverna till kunskap, men det ska också vara lärare som förmår att hålla ordning och reda klassrummet”. Det skriver Christian Carlsson, vice ordförande för KDU.

Sverige behöver stärka lärarnas roll i klassrummet för att vända de sjunkande skolresultaten. Detta har OECD slagit fast. Idag är det alltför ofta stökigt vilket gör att eleverna inte får den studiero som behövs. Nära var tredje elev i årskurs 9 och i gymnasiets årskurs 2 upplever att de inte har studiero på lektionerna, och det är oacceptabelt att andelen elever som upplever sig bli störda av andra elever på nästan varje lektion fördubblades mellan åren 2006 och 2012.

Så här kan vi inte fortsätta att ha det. Sverige ska ha kompetenta lärare som kan inspirera eleverna till kunskap och leda klassen framåt, men det ska också vara lärare som förmår att hålla ordning och reda klassrummet. Det behövs därför åtgärder som kan få fler av landets lärare att visa mer auktoritet i klassrummet.

Det är för det första viktigt att landets skolor erbjuder höga lärarlöner och karriärmöjligheter för lärare så att fler duktiga personer söker sig till läraryrket, men det behövs också ett särskilt antagningsprov och ett lämplighetstest till lärarprogrammet. Detta för att säkerställa förkunskaperna och kompetensen hos de som ska utbildas.

För det andra behöver lärarstudenter i högre grad utbildas i ledarskap och konflikthantering. Det är nämligen inte bara ledarskapet bland skolledare som behöver stärkas utan också lärarnas ledarskap i klassrummet. Utbildning i ledarskap och konflikthantering skulle även kunna underlätta vardagen för många av landets redan befintliga lärare, varför huvudmän och enskilda skolor bör fästa särskilt stor vikt vid den sortens vidareutbildning.

Avslutningsvis så är ett konsekvent förhållningssätt i förhållande till elever och föräldrar vid en skola helt avgörande för lärarnas auktoritet. Det handlar om att skolan i ord och handling måste förmedla samma normer, värderingar och ordningsregler, oavsett klassrum eller viken lärare som undervisar, men det kan också handla om en så enkel sak som att manifestera skolans enighet och professionalitet genom en gemensam klädkod för lärare. Klädkod har visat sig underlätta när det kommer till att vinna förtroende och klädsel har betydelse för identitetsskapande och vilka värderingar som sätts på skolan. Det kan både förstärka lärarnas auktoritet och skolans identitet.

Om regeringen inte gör mer för att Sverige ska få bättre lärare, dvs. lärare som inspirerar till kunskap, leder till framgång, visar auktoritet och håller ordning och reda i klassrummet, då riskerar skolans problem att förvärras och de sjunkande skolresultaten att fortsätta. Elevernas viktigaste resurs är läraren och därför måste vi fortsätta att satsa på lärarna. Så satsar vi också på eleverna, det gör Sverige starkare och vår framtid ljusare.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s