Det stinker vänsterfeminism

Felicia_CC

”Det hela är ett fullständigt horribelt förslag som stinker både vänsterfeminism och unken kvinnosyn”, skriver Christian Carlsson och Felicia Sundmark (KDU) om förslaget att kvinnor som studerar it på universitetet ska få sina studieskulder avskrivna.

I Sverige är it-sektorn avgörande och programmerare har redan blivit en av de största yrkesgrupperna. Andelen kvinnor i branschen är dock låg och minskar samtidigt som nära hälften av de svenska it-utbildningarna har mindre än 15 procent kvinnliga studenter.

För att råda bot på detta har Digitaliseringskommissionen nu föreslagit för it-minister Mehmet Kaplan (mp) och regeringen, att kvinnor som studerar it på universitet ska få sina studieskulder avskrivna i samband med examen. Bidragsdelen ska dessutom ”nollställas” så att kvinnorna får möjlighet att gå en helt ny utbildning om de skulle ångra sitt studieval. Upp emot en miljard kronor beräknas kalaset få kosta, och tanken är att kvinnor ska ha rätt till de lånefria studierna tills det att 30 procent av de it-studerande är kvinnor. Efter denna magiska gräns räknar kommissionen nämligen med att ”jämställdheten” fortsätter att öka av sig själv.

Det hela är ett fullständigt horribelt förslag som stinker både vänsterfeminism och unken kvinnosyn. Varför skulle exempelvis risken vara så mycket större att kvinnor fattar fel beslut och ångrar sitt studieval att det berättigar att staten erbjuder diskriminerande särlösningar? Mest skrämmande är dock att kommissionen, likt värsta sortens socialistiska radikalfeminist, stirrat sig blind på den ”materiella jämställdheten”, dvs. lika utfall för de stora kollektiven män och kvinnor, så att man inte ser hur de egna förslagen samtidigt skulle slå sönder den ”formella jämställdheten”, dvs. lika möjligheter för enskilda oavsett kön.

Jämställdhet handlar för oss i kristdemokrater om lika möjligheter oavsett kön, inte nödvändigtvis om lika utfall mellan de stora kollektiven. Digitaliseringskommissionens förslag är därför ur vårt perspektiv ett tydligt exempel på könsdiskriminering. Det är fullständigt oacceptabelt och det faktum att förslaget läggs i jämställdhetens namn är inte någon förmildrande omständighet.

Digital teknik ökar i alla tänkbara sammanhang och it-branschen är en bransch där många av framtidens arbetstillfällen växer fram. Sverige behöver därför stärka sin konkurrenskraft på området och för att lyckas med det behöver vi rekrytera fler personer, även kvinnor. För att fånga upp it-intresserade tidigt vill vi i KDU se satsningar på it redan i grundskolan, vi anser att programmering ska läras ut från och med högstadiet och välkomnar olika typer av rekryteringskampanjer från branschen. Könsdiskriminering i det svenska utbildningssystemet för att göra statistiken vackrare för vänstersympatisörer med genusglasögon, det kommer vi dock aldrig att acceptera. Sverige styrs visserligen av en rödgrön regering – men förslaget att avskriva kvinnliga it-studenters skulder är så radikalt att vi trots det förväntar oss att it-minister Kaplan och regeringen omedelbart förpassar förslaget till papperskorgen.

Christian Carlsson (KDU), vice ordförande och utbildningspolitisk talesperson

Felicia Sundmark (KDU),  jämställdhetspolitisk talesperson

Läs debattartikeln på SVD: ”En helt oacceptabel könsdiskriminering”

Stöd ett svenskt medlemskap

CC

Vilken förmåga har Socialdemokraterna att ta ansvar och hur mycket värnar Sverigedemokraterna om Sverige? Visa nu att ni är beredda att ta ansvar för Sverige, på riktigt. Stöd ett svenskt medlemskap i Nato, skriver Christian Carlsson.

Sverige befinner sig i ett mycket allvarligt läge – årtionden av ansvarslös försvarspolitik och kraftiga nedskärningar har lett till en situation där försvarsförmågan inte längre duger till att försvara vårt land. Det är fullständigt oacceptabelt.

Den försvarspolitiska utgångspunkten för Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU) är att Sverige alltid måste ha ett starkt försvar. Dels därför att vi inser att vi lever i en ofullkomlig värld, att människor har en förmåga till både ont och gott och att vi aldrig med säkerhet kan veta vad omvärlden har för avsikter eller vilka försvars- och säkerhetspolitiska utmaningar vi ställs inför. Dels också därför att vi anser att Sverige – vår demokrati, frihet, våra västerländska värderingar och människorna som bor här faktiskt är värt att kunna försvara.

Vår utgångspunkt är skäl nog för att uppröras och oroas över försvarsmaktens nuvarande styrka och sammansättning men det finns fler skäl att oroas och uppröras. Utvecklingen i vår omvärld är ett sådant. Det är omöjligt att inte uppröras över Rysslands hot och aggressioner, det upptrappade säkerhetspolitiska läget i Östersjön och kriget i Ukraina. Något annat som är omöjligt är att de ryska provokationerna mot Sverige skulle kunna driva vårt land i någon annan riktning än mot ett fullvärdigt medlemskap i Nato.

Det svenska försvaret är i stort behov av upprustning. Den nuvarande försvarsuppgörelsen är otillräcklig, även om den hade varit ännu sämre utan Kristdemokraterna. Dagens yrkessoldater behöver dessutom kompletteras med värnpliktiga för att vi ska kunna åstadkomma större och starkare förband. Detta arbetar KDU sedan länge för, men vi inser också att säkerheten kommer att behöva byggas tillsammans med andra. Ett svenskt medlemskap i Nato är därför nödvändigt och något som vi och Kristdemokraterna arbetar för.

Frågan är när även socialdemokrater och sverigedemokrater ska inse detta. Den svenska alliansfriheten är nämligen en papperstiger – den lurar ingen. Allra minst Vladimir Putin och den ryska björnen. Det säkerhetspolitiska vakuum som Sverige orsakat skapar istället stor oro och osäkerhet i vårt närområde. Det är varken ansvarsfullt eller solidariskt mot våra grannländer.

Det faktum att socialdemokraterna leder regeringen och förväntas vara statsbärande förpliktigar. Det gör det också att likt sverigedemokrater titulera sig ”Sverigevän”. Vi i KDU ser oss också som vänner av Sverige och vi värnar därför den svenska försvarsförmågan. Vi inser bland annat att ensidiga solidaritetsförklaringar inte duger till, utan att det är försvarsgarantier som vi behöver för att försvara vårt land.

Kristdemokraterna och resten av Alliansen är nu beredda att ta ansvar för att Sverige ska få den typen av försvarsgarantier som vi så väl behöver. Nu är det dags för socialdemokrater och sverigedemokrater att bekänna färg. Vilken förmåga att ta ansvar har socialdemokraterna och hur mycket värnar egentligen sverigedemokraterna om Sverige? Budskapet till såväl socialdemokrater som sverigedemokrater är att ni måste våga ompröva er politik för att möta de säkerhetspolitiska utmaningar vi står inför. Visa nu att ni är beredda att ta ansvar för Sverige, på riktigt. Stöd ett svenskt medlemskap i Nato.

Christian Carlsson, Vice ordförande  KDU Sverige

Läs debattartikeln i NWT (16/11): Stöd ett svenskt medlemskap