Försämrad syskonförtur i Stockholm

IMG_9091Syskonförtur ger större trygghet för barnen och underlättar i familjers vardag, men rödgrönrosa i Stockholm bedriver varken ansvarsfull eller familjevänlig politik.

Nästa läsår försämrar den rödgrönrosa majoriteten i Stockholms stad reglerna för syskonförtur. Förändringarna som föreslås innebär bland annat en minskning av syskonförturen till att gälla till och med att det äldre syskonet går i årskurs 3. I dagsläget gäller den till att det äldre syskonet går i årskurs 5.

Syskonförturen är viktig därför att det kan innebära en större trygghet för barn att få gå på samma skola som sina syskon, samtidigt som det underlättar i familjers vardag då man slipper skjutsa och hämta barnen vid flera olika skolor. Försämringarna av syskonförturen kommer att få stora konsekvenser i människors vardag och det är därför anmärkningsvärt att beslutet inte föregåtts av en noggrann analys. Den rödgrönrosa majoriteten genomför förändringarna utan att veta hur många barn som berörs och vilka följder det kommer att få. Det är varken att föra en ansvarsfull eller familjevänlig politik.

Christian Carlsson (kd), Gruppledare i Utbildningsnämnden i Stockholms stad

Rätten att välja skola hotas

CC

Regeringen dansar efter vänsterdebattörernas pipa till tonerna av en nedmontering av rätten att välja skola, skriver Christian Carlsson.

Sverige styrs i dag av en rödgrön regering och det märks genom att rätten att välja skola är hotad. Redan inför valet förra året stod det klart att vänsterdebattörer försökte använda flumskolans misslyckanden med sjunkande studieresultat som argument för att avskaffa det fria skolvalet. Det gjorde man trots att bl a en studie från Reforminstitutet visat att kommuner där reell valfrihet råder och det finns många olika skolor tenderar att ha bättre skolresultat.

Vi kristdemokrater har varnat för att ett avskaffande av det fria skolvalet och en tillbakagång till närhetsprincipen skulle vara förödande. Ett sådant beslut skulle låsa fast unga människor i utanförskapsområden. Den elev som tycker att den lokala skolan har brister kan, än så länge, söka en utbildning i en annan stadsdel, en annan kommun eller på en friskola. Så ska det fortsätta att vara. Det fria skolvalet och rätten att välja en friskola är viktigt också därför att det gör att fler finner en skolform som passar.

Trots vikten av det fria skolvalet och rätten att själv få välja skola står det klart att den nya regeringen trollbundits av sina mer radikala anhängare. Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) och resten av regeringen dansar nu efter vänsterdebattörernas pipa till tonerna av en successiv nedmontering av rätten att välja skola.

Först ut var civilminister Ardalan Shekarabi (S) och Jonas Sjöstedt (V) som den 5 mars deklarerade att den rödgröna regeringen efter överenskommelse med Vänsterpartiet gett en utredare i uppdrag att ”starkt begränsa möjligheterna att dela ut vinst”. Det skulle gälla skolföretag och andra som utför värdefulla välfärdstjänster. Problemet är bara att vi som gillar valfrihet inser att en politik för välfärdsföretagande där möjligheten att göra vinst i princip försvinner medan möjligheten att göra förlust finns kvar, skrämmer bort många seriösa aktörer och hotar de privata friskolornas existens. Det inser den rödgröna regeringen också, men för dem är det inte ett problem om svenska elever får färre skolor att välja mellan.

Nästa steg i regeringens friskolefientliga politik togs den 1 april. Utbildningsministern presenterade då ett tilläggsdirektiv till skolkostnadsutredningen om att utreda ett kommunalt veto mot nyetableringar av privata friskolor. Det är bara att beklaga att regeringens besked inte var ett dåligt aprilskämt. Frågan som måste ställas är nämligen hur mycket som kvarstår av det fria skolvalet om rödgröna politiker i vänsterstyrda kommuner ges frikort att stoppa varje privat friskoleetablering eller om de vinstdrivande friskolorna tvingas bort?

Vårt besked till utbildningsminister Gustav Fridolin är att vi kristdemokrater inte kommer att acceptera en ordning där vänsterpolitiker av ideologiska skäl tillåts bestämma vilka skolor som elever ska ha rätt att välja mellan. Elever i hela landet ska ha möjlighet att hitta en skolform som passar och friskolor som lever upp till kvalitetskraven ska självklart få erbjuda undervisning, oavsett om det är fråga om privata eller ideella aktörer. Vi försvarar det fria skolvalet och vi står upp för elevers och föräldrars rätt att välja skola. Till skillnad från den rödgröna regeringen, är valfriheten i välfärden här för att stanna.

Christian Carlsson

Vice ordförande för Kristdemokratiska Ungdomsförbundet

Nya Wermlandstidningen (NWT) (15/8): Rätten att välja skola hotas

Barngruppernas storlek ökar på Kungsholmen

IMG_9091Det är dags att omsorgsperspektivet i förskolan lyfts fram och att stadshusmajoritetens politik börjar motsvara de stora orden om satsningar på förskolan som vi hörde i valrörelsen. Små barn behöver små barngrupper.

Barngruppernas storlek ökar i flera av Stockholms förskolor och andra varnar för att barngruppernas storlek kan komma att utökas och personalen minskas på grund av sämre ekonomiska förutsättningar. På Kungsholmen har det gått så långt att stadsdelsnämnden tvingats frångå kommunfullmäktiges sedan länge beslutade tak för barngruppernas storlek.

Vi kristdemokrater är oroade över utvecklingen. Antalet barn i förskoleålder i Stockholm beräknas öka med 500 barn per år fram till år 2018 och ännu rymmer inte vänstermajoritetens budget tillräckliga satsningar för att minska barngruppernas storlek. De rödgrönrosa partierna har till råga på allt beslutat att avskaffa vårdnadsbidraget. Det innebär inte enbart att valfriheten i familjepolitiken försvinner, vilket är illa nog. Avskaffandet av vårdnadsbidraget kan också komma att påverka behovet av förskoleplatser, enligt Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad.

Kristdemokraterna står upp för valfriheten i familjepolitiken och vill att stadsdelarna på ett tydligare sätt ska informera om alternativen inom barnomsorgen. Samtidigt arbetar vi för mer tid för barnen genom mindre barngrupper i förskolan. Sedan 2006 har Stockholm under Alliansen konsekvent satsat på att minska barngruppernas storlek. I det kristdemokratiska förslaget till budget för 2015 fanns också förutsättningar att fortsätta dessa satsningar. Kristdemokraterna specialdestinerade 50 miljoner kronor som syftar till mindre barngrupper i förskolan och tillsammans med schablonökningen på 96,7 miljoner hade det skapat större förutsättningar att minska barngruppernas storlek än de som vänstermajoriteten erbjuder. Det är dags att omsorgsperspektivet i förskolan lyfts fram och att stadshusmajoritetens politik börjar motsvara de stora orden om satsningar på förskolan som vi hörde i valrörelsen. Små barn behöver små barngrupper.

Christian Carlsson (kd), Gruppledare i Utbildningsnämnden i Stockholms stad