Vi måste fortsätta att satsa på lärarna

CC_vonSchinkel

Den svenska skolans resultat har sjunkit kraftigt under lång tid, vilket bekräftats genom de så kallade PISA-rapporterna. 2013 presenterades en PISA-rapport som visade att kvalitén i den svenska skolan var under all kritik. För några dagar sedan presenterade OECD en rapport om vad som måste förbättras i den svenska skolan för att vända den nedåtgående trenden.

OECD bekräftar vad många av oss sedan länge hävdat, det vill säga att svensk skola behöver ställa högre krav på elevernas studier, upprätthålla ordning och arbetsro i klassrummet samt förses med bättre lärare, rektorer och skolledare.

Ansvaret för att studera och lära kommer alltid först och främst ligger på den enskilde eleven, men för att eleverna ska få rätt inställning när det kommer till synen på skolan och vikten av att studera är föräldraansvaret viktigt att betona. Skolan har dock i sin tur ett ansvar att erbjuda bättre möjligheter för inlärning och kunskap än i dag. Sverige behöver inte bara ämneskunniga lärare utan också lärare som genom sitt ledarskap både kan motivera eleverna och hålla ordning i klassrummet.

KDU vill ge svenska lärare bättre förutsättningar att skaffa sig auktoritet och vi menar att fler måste inse vikten av att stärka lärarna och läraryrkets status. Av OECD:s rapport framgick att lärarlönerna måste fortsätta höjas och att lärarens roll i klassrummet måste stärkas.

Vi håller med om detta. Det viktigaste verktyget för eleven är en bra lärare, men tyvärr väljer många duktiga studenter bort läraryrket på grund av att löneläget är för lågt och att det finns för få karriärvägar inom yrket. Genom att höja lönenivåerna och karriärtjänster skapar vi förutsättningar för att fler ska söka sig till läraryrket och det är viktigt.

Sverige behöver dock inte bara att fler lärare, vi behöver också bättre lärare. Därför anser KDU att man bör införa ett antagningsprov och lämplighetstest för de som önskar läsa lärarprogrammet. För att stärka lärarnas kompetens och underlätta lärarnas roll i klassrummet vill vi också se mer av utbildning i ledarskap och konflikthantering på lärarutbildningen.

Ett annat viktigt led är att se över lärarnas administrativa börda för att se till att deras fokus ligger på undervisning, förberedelser inför undervisningen och vidareutbildning. Sverige måste fortsätta att satsa på lärarna. Alla elever förtjänar bra lärare och genom att satsa på landets lärarkår satsar vi också på nästa generation – och på Sveriges framtid.

Christian Carlsson, vice ordförande (KDU)

Emil S. von Schinkel, utbildningspolitisk talesperson (KDU)

Läs debattartikeln i Enköpings-Posten: Vi måste fortsätta att satsa på lärarna

Läs debattartikeln i Västerviks-tidningen: Fortsätt att satsa på lärarna

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s