Valfriheten för Stockholms elever är hotad

IMG_9091Vårens preliminära antagning till gymnasieskolan i Stockholm visar att andelen elever från staden som söker sig till en fristående skolor ökar. Efterfrågan på fristående gymnasieskolor ökar, men stadshusmajoriteten för en friskolefientlig politik och den rödgröna regeringen har tagit initiativ till en successiv nedmontering av det fria skolvalet.

Inför valet försökte vänsterdebattörer använda skolans brister för att motivera ett avskaffande av det fria skolvalet. Det gjordes trots att bl.a. en studie från Reforminstitutet visat att kommuner där reell valfrihet råder tenderar att ha bättre skolresultat. Nu står det klart att de rödgröna inlett en nedmontering av rätten att välja skola.

Regeringen avser bl.a. att ”starkt begränsa möjligheterna att dela ut vinst” för skolföretag. En politik som innebär att möjligheten att göra vinst i princip försvinner medan möjligheten att göra förlust kvarstår riskerar dock att skrämma bort seriösa aktörer. Regeringen har också beslutat att kommunalt veto mot nyetableringar av privata friskolor ska utredas.

Frågan vi måste ställa är hur mycket som kvarstår av det fria skolvalet om rödgröna politiker i vänsterstyrda kommuner som Stockholm ges frikort att stoppa varje privat friskoleetablering eller om de vinstdrivande friskolorna tvingas bort? En undersökning från Demoskop som Friskolornas Riksförbund gjort visar i alla fall att andelen svenskar som anser att det behövs privata skolaktörer för att uppnå valfrihet uppgår till 69 procent.

Under våren har den rödgrönrosa majoriteten i Utbildningsnämnden ställt sig negativa till en rad nyetableringar av friskolor utan tillräckliga skäl. Man har visat att valfriheten för Stockholms elever är hotad om vänsterregeringens förslag om kommunalt veto blir verklighet. Vi kristdemokrater kommer inte att acceptera en ordning där vänsterpolitiker tillåts bestämma vilka skolor som Stockholms elever ska ha rätt att välja mellan. Valfriheten i välfärden är här för att stanna.

 Christian Carlsson (kd), Gruppledare i Utbildningsnämnden i Stockholms stad

Valfriheten

Vi måste fortsätta att satsa på lärarna

CC_vonSchinkel

Den svenska skolans resultat har sjunkit kraftigt under lång tid, vilket bekräftats genom de så kallade PISA-rapporterna. 2013 presenterades en PISA-rapport som visade att kvalitén i den svenska skolan var under all kritik. För några dagar sedan presenterade OECD en rapport om vad som måste förbättras i den svenska skolan för att vända den nedåtgående trenden.

OECD bekräftar vad många av oss sedan länge hävdat, det vill säga att svensk skola behöver ställa högre krav på elevernas studier, upprätthålla ordning och arbetsro i klassrummet samt förses med bättre lärare, rektorer och skolledare.

Ansvaret för att studera och lära kommer alltid först och främst ligger på den enskilde eleven, men för att eleverna ska få rätt inställning när det kommer till synen på skolan och vikten av att studera är föräldraansvaret viktigt att betona. Skolan har dock i sin tur ett ansvar att erbjuda bättre möjligheter för inlärning och kunskap än i dag. Sverige behöver inte bara ämneskunniga lärare utan också lärare som genom sitt ledarskap både kan motivera eleverna och hålla ordning i klassrummet.

KDU vill ge svenska lärare bättre förutsättningar att skaffa sig auktoritet och vi menar att fler måste inse vikten av att stärka lärarna och läraryrkets status. Av OECD:s rapport framgick att lärarlönerna måste fortsätta höjas och att lärarens roll i klassrummet måste stärkas.

Vi håller med om detta. Det viktigaste verktyget för eleven är en bra lärare, men tyvärr väljer många duktiga studenter bort läraryrket på grund av att löneläget är för lågt och att det finns för få karriärvägar inom yrket. Genom att höja lönenivåerna och karriärtjänster skapar vi förutsättningar för att fler ska söka sig till läraryrket och det är viktigt.

Sverige behöver dock inte bara att fler lärare, vi behöver också bättre lärare. Därför anser KDU att man bör införa ett antagningsprov och lämplighetstest för de som önskar läsa lärarprogrammet. För att stärka lärarnas kompetens och underlätta lärarnas roll i klassrummet vill vi också se mer av utbildning i ledarskap och konflikthantering på lärarutbildningen.

Ett annat viktigt led är att se över lärarnas administrativa börda för att se till att deras fokus ligger på undervisning, förberedelser inför undervisningen och vidareutbildning. Sverige måste fortsätta att satsa på lärarna. Alla elever förtjänar bra lärare och genom att satsa på landets lärarkår satsar vi också på nästa generation – och på Sveriges framtid.

Christian Carlsson, vice ordförande (KDU)

Emil S. von Schinkel, utbildningspolitisk talesperson (KDU)

Läs debattartikeln i Enköpings-Posten: Vi måste fortsätta att satsa på lärarna

Läs debattartikeln i Västerviks-tidningen: Fortsätt att satsa på lärarna

Vice ordförande för KDU – Sveriges blåaste förbund 

Hugo Fievet, Sara Skyttedal och Christian Carlsson (KDU)

 I helgen har jag omvalts till förste vice ordförande för Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU). Jag vill passa på att tacka medlemmarna och valberedningen så mycket för förtroendet att väljas till vice ordförande för Sveriges bästa och blåaste ungdomsförbund. Det känns fint att få fortsatt förtroende.

Verksamhetsår 2014 var ett händelserikt år. KDU bedrev som bekant hela två valrörelser, och vi var banne mig redo för en tredje, när statsminister Löfvén plötsligt ångrade sig och ställde in extravalet. Det var surt att han gjorde det. Surt för Sverige och surt för oss, därför att vår revansch och det borgerliga återtåget nu ser ut att dröja till 2018. Jag vill hur som helst tacka alla medlemmar för fantastiska insatser i  de valrörelser som faktiskt blev av under förra verksamhetåret. Tillsammans gjorde vi skillnad för Kristdemokraterna, och ett särskilt stort tack vill jag naturligtvis rikta till Sara.

Det är tufft att vara förbundsordförande i en valrörelse, men Saras hårda arbete och politiska mod under det senaste året har fått många av oss medlemmar, att extra stolt sträcka på ryggen – över att vi är KDU:are och över att vi får ha Sara som vår ordförande. Det är fint att få jobba med Sara Skyttedal och jag ser fram emot att få fortsätta att göra det tillsammans med resten av förbundsledningen under det kommande verksamhetsåret.

KDU – en organisation som tar tillvara på potentialen

Efter valet i höstas fick jag i uppdrag att leda KDU:s organisationsutredredning. Vår uppgift har varit att komma med förslag som kan optimera organisationen inför 2018 och vi har presenterat dem i en slutrapport som medlemmarna kunnat ta del av. Det har varit fantastiskt roligt att få leda det arbetet. Det har varit roligt därför att det finns en fantastisk potential i det här förbundet. Jag ser en fantastisk potential i våra medlemmar. Det finns massor av politiska talanger som kommer att kunna gå långt och bidra till att göra vårt land bättre, om de bara fortsätter att ge av sin tid och arbetar hårt för KDU och kristdemokratin.


Det kommande året vill jag tillsammans med resten av förbundsledningen genomföra flera av organisationsutredningens förslag för att försöka skapa en organisation som ännu bättre ska kunna ta till vara på den potential som finns hos KDU:s medlemmar. Jag vill att den potentialen ska förverkligas. Men för att vi ska nå dit har givetvis också varje medlem ett ansvar. Det är medlemmarna som vet vad de och det egna distriktet behöver för att stå bättre rustade inför nästa val och vilka framtidsnamn som finns bland medlemmarna i varje distrikt. Till KDU:s medlemmar är min uppmaning att prata med varandra om att satsa på KDU, uppmuntra varandra och beröm varandra när någon har gjort något bra. Jag vill att ni delar med er ännu mer av er kunskap och hjälper varandra till framgång  så når vi tillsammans längre. Redan nu börjar vårt viktiga arbete att rusta oss starka inför valet 2018 – och det är viktigt eftersom KDU spelar en allt viktigare roll i svensk politik.


Sverige behöver mer av borgerlig högerpolitik


Jag minns Almedalen 2002, då centerpartiledaren Maud Olofsson och folkpartiledaren Lars Leijonborg inför valet samma år lanserade sig som borgerlig vänster – alltså i kontrast till Kristdemokraternas Alf Svensson och Moderaternas partiledare Bo Lundgren.

Samma år gick jag med i KDU Wermland. I KDU Wermland hade vi en vision om att KDU skulle överta rollen från MUF som det självklara alternativet för borgerliga ungdomar. Idag har KDU kommit att bli det självklara alternativet för borgerliga ungdomar till höger i svensk politikmedan MUF tävlar tillsammans med CUF och LUF om platserna i det trånga hörn av borgerligheten som skulle kunna beskrivas som borgerlig vänsterVisst är det kanske en något orättvis bild av MUF  de kallar sig ju egentligen inte borgerliga längre, men min poäng är hur som helst att KDU:s position som det självklara borgerliga alternativet till höger idag är given.  Finns det fortfarande någon enda konservativ MUF:are eller LUF:are som gillar våra värderingar, men som ännu inte tagit steget att komma över till KDU – så har jag ett tydligt budskap till dem. Det är dags att komma hem nudet är dags att komma in i värmen – ni är välkomna till KDU. Kom med oss redan från början när vi rustavår organisation stark inför valet 2018.


Sverige behöver nämligen mer av borgerlig högerpolitik – för familjens frihet, en rättspolitik med rättvisa i fokus och ett starkare försvar. Vi behöver politiker som tar integrations- och migrationsutmaningarna på allvar, som presenterar realistiska förslag på lösningar och vars mål inte är att ställa olika samhällsgrupper mot varandra – utan tvärtom arbetar för samhällsgemenskap och alltid står upp för alla människors lika värdeDet behövs en röst som försvarar den fria företagsamheten, valfriheten i välfärden och som aktivt bedriver en utbildnings- och arbetsmarknadspolitik som faktiskt kan stärka Sveriges konkurrenskraft i förhållande till omvärlden. Det behövs också en positiv kraft som kan verka för ett värderingsskifte i vårt land, ett värderingsskifte som gör att fler inte enbart känner ansvar för sig själva utan också för sina medmänniskor, ett värderingsskifte som kan pressa tillbaka den psykiska ohälsan bland unga och som leder till ett varmare Sverige fullt av solidaritet och gemenskap – fritt från socialism.  


Med bättre organisation, Busch Thor som partiledare och borgerlig högerpolitik ska vi köra över den rödgröna regeringen i valet 2018 – och vårt arbete börjar nu. Det arbetet ser jag fram emot och därför vill jag än en gång tacka så mycket för förtroendet. Jag vill också tacka deltagarna vid helgens riksmöte för era fina insatser i talarstolen. Extra stolt är jag över Eric Wideen, Adam Frisk, Nike Örbrink, Karl Brunnberg, Axel Göthberg, Maria Gunnevik, Calle Reutercrona,  Niklas Arvidsson, Anton Roos, Felix Arnstedt, Nils Jakobsson, Destiny Näslund, Wiking Johansson, Ludvig Ericsson och alla andra nya som talade för första gången på KDU:s riksmöte. 


Vi ses på KDU-aktiviteter snart igen!


Christian Carlsson, vice ordförande för KDU Sverige

Skärp straffen för våldsbrott

CC_Dicksson

”För att den som utsätts för brott ska kunna känna att rättvisa skipas måste straffen stå i bättre proportion till den kränkning som brottsoffret utsätts för. Därför arbetar vi för hårdare straff för vålds- och sexualbrott”, skriver Christian Carlsson och Eric Dicksson från Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU).

Straff som följer på brott ska alltid ta utgångspunkt i den kränkning som brottet innebär för brottsoffret och brottets allvar. Från samhällets sida ska det vara tydligt, att begå brott är fel och den som begår brott skall rättvist straffas därefter. För att den som utsätts för brott ska kunna känna att rättvisa skipas måste straffen stå i bättre proportion till den kränkning som brottsoffret utsätts för. Därför arbetar vi för hårdare straff för vålds- och sexualbrott.

I dagens rättssystem finns dessutom en rad oförsvarliga ”straffrabatter” och förmildrande omständigheter. Dessa ”rabatter” tar sin utgångspunkt från gärningsmannens situation, inte brottsoffrets. Att en brottsling exempelvis kan få ett lägre straff bara av det faktum att gärningsmannen skadar sig fysiskt i samband med brott eller blivit av med jobbet på grund av sin brottslighet är inte rimligt. Straffet ska utgå ifrån den kränkning brottsoffret utsatts för, inte utifrån eventuella bieffekter gärningsmannen kan drabbas av genom sin brottslighet. Fler ”straffrabatter” och förmildrande omständigheter som finns idag står i konflikt med vår utgångspunkt om att straffet ska stå i proportion med den kränkning brottsoffret utsatts för och vi anser därför att de måste ses över.

På grund av de straffrabatter som idag finns i svenskt rättssystem är inte miniminivåerna det ringaste straffet en gärningsman kan dömas till. Miniminivån för grov våldtäkt, 4 års fängelse, blir exempelvis automatiskt 2 års fängelse om gärningsmannen är 18 istället för 21 år. Det beror på den så kallade ”ungdomsrabatten”. Straffet kan också bli lägre om brottet utfördes för lång tid sedan. Ett grovt brott, en grov våldtäkt, blir dock inte mindre grov bara för att gärningsmannen råkar vara 18 år och inte 21 år eller för att lång tid har passerat sedan det begicks. En artonåring i Dalarna dömdes för våldtäkt på en ung kvinna och fick ett års fängelse trots att minimistraffet för våldtäkt egentligen är två år. I ett annat exempel begick en artonårig misstänkt serievåldtäktsman något som polisen efteråt kallade för ”en ovanligt grov våldtäkt” i Hässelby. Gärningsmannen dömdes dock endast till ett straff motsvarande två års fängelse på grund av straffrabatten.Dagens så kallade mängdrabatt är också problematisk. Det är viktigt att varje enskilt brott ska ligga till grund för det samlade straffvärdet och vi i KDU menar att varje brott i högre grad än idag ska påverka straffets utformning och längd.

Ovan nämnda straffrabatter är moraliskt förkastliga och måste bort samtidigt som minimistraffen för vålds- och sexualbrott måste skärpas för att åstadkomma hårdare straff för vålds- och sexualbrott. Så får vi en rättspolitik med rättvisan i fokus.

Christian Carlsson, vice ordförande för KDU Sverige

Eric Dicksson, KDU Kalmar län

Läs debattartikeln i Barometern: Skärp straffen för våldsbrott