Plädering till partistyrelsen

Eftersom jag här på Kristdemokraternas extra riksting dessvärre inte hinner plädera för några av de personer som jag vill se i partistyrelse så publicerar jag istället min plädering här.

Som vice ordförande för KDU känner jag Sara Skyttedal. Sara är kommunikativ, ideologiskstrategisk och modig. Samtidigt har hennes uppdrag i KDU och YEPP gett ett värdefullt kontaktnät i Sverige och internationellt.

Sara är nu en av partiets mest populära företrädare och med henne som ordförande för KDU fördubblades andelen förstagångsväljare som röstade på KD i riksdagsvalet 2014. Det var första gången sedan 1998 som andelen förstagångsväljare som röstade på KD ökade. 

Någon annan som varit viktig för KDU:s utveckling på senare år är Aron Modig. KDU:s organisation stärktes under Arons tid som ordförande och många och långa resor till landets olika distrikt är fortfarande ett av Arons signumAron är ambitiös, professionell och påläst – och han har inte enbart hög arbetsmoral utan också högarbetskapacitet. Om Fredrik Reinfeldt är en stridshingst, är Aron Modig en arbetshäst, och sådana behövs i PS.

En av mina politiska förebilder, är Peter KullgrenPeter var en av de som en gång fick mig att engagera mig för KD var han ordförande för KDU Carlstad – idag är han framgångsrikt kommunalråd och ordförande för Kommun och landstingspolitiska rådet.

En röst på Peter är en röst för stabilitet, erfarenhet och balans och jag hoppas att han får fortsätta spela en viktig roll i partistyrelsenPeter har ett sätt som gör honom omtyckt och han förstår sig på verklighetens folk och de problem som oroar i människors vardag.

Avslutningsvis vill jag också ge mitt stöd till vår gruppledare i StockholmErik Slottner, och till vår försvarspolitiska talesperson Mikael OscarssonDet är två personer vars olika perspektivpolitiska profil och kompetens kommer att behövas i den fortsatta förnyelsen av Kristdemokraterna.

Rösta därför på Sara Skyttedal, Aron Modig, Peter Kullgren, Erik Slottner och Mikael Oscarsson till partistyrelsen!  

Stockholm måste göra mer för att stoppa islamistisk extremism

IMG_9091Upp till 300 personer har lämnat Sverige för att ansluta sig till IS och andra terrorgrupper. Trots problemets omfattning och att många radikala islamister kommer från Stockholm görs för lite från politiskt håll i vår stad. Flera svenska kommuner lämnar tyvärr i praktiken ”walk-over” och arbetar inte specifikt med islamistisk extremism. Stockholm får inte vara en av dem.

Jag har tidigare under året ställt en fråga till Utbildningsnämndens ordförande Olle Burell (s) om hur man på utbildningsförvaltningen jobbar för att förebygga radikalisering och stoppa utbredningen av islamistisk extremism. Hittills har jag inte fått något tydligt svar och då den rödgrönrosa majoriteten i Stockholms stad presenterade utkastet till instruktion för stadens råd för mänskliga rättigheter nämndes inte heller kampen mot våldsbejakande extremism med ett enda ord.

Kristdemokraterna i Stockholm stad har föreslagit flera åtgärder för att lokalt bidra till att stoppa den islamistiska extremismen. Vi vill utbilda personal i skolor och fritidsgårdar i hur man kan förebygga, identifiera och stoppa radikalisering samt inrätta ett samverkansorgan där skola, polis, socialtjänst, fritidsgårdar och säkerhetspolis kan samarbeta. Vi anser också att Stockholm stad ska bjuda in företrädare för muslimska församlingar till samtal om hur vi kan motverka extremism samt ta initiativ till ett länsgemensamt centrum som jobbar med avhopparverksamhet och anhörigstöd. Avhoppare kan på så vis användas i arbetet med att motverka extremism och en hjälplinje skulle kunna upprättas dit man kan vända sig om en anhörig eller vän radikaliseras. Det är hög tid att upprätta en handlingsplan för att motverka våldsbejakande extremism.

Christian Carlsson (kd), ers. i Utbildningsnämnden i Stockholm stad