Sverige behöver migrationspolitiska reformer

CC

Det finns en praktisk gräns för hur många flyktingar vi på kort tid klarar av att ta emot och integrera på ett bra sätt. Därför är det viktigt att fler länder också tar sitt ansvar i detta allvarliga läge. Sverige måste utöva påtryckningar för att så blir fallet. Samtidigt behöver vi själva genomföra flera migrationspolitiska reformer, skriver Christian Carlsson, vice ordförande för KDU, i Norrbottens-kuriren.

På grund av fruktansvärda situationer i omvärlden söker allt fler människor asyl i Sverige. Det handlar exempelvis om den alarmerande situationen i Irak och Syrien där Islamiska staten (IS) bedriver regelrätt etnisk rensning. Människor fördrivs från sina hem, mördas, tillfångatas och våldtas. Kristna tvingas konvertera och fanatiska jihadister mördar oliktänkande på de mest bestialiska sätt.

Kristdemokratiska ungdomsförbundet (KDU) anser att vi har ett moraliskt ansvar att bistå medmänniskor som flyr undan krig och förföljelse och att Sverige ska ta detta ansvar. Det duger dock inte att bara vi och några få andra länder tar ansvar. Det finns en praktisk gräns för hur många flyktingar vi på kort tid klarar av att ta emot och integrera på ett bra sätt. Därför är det viktigt att fler länder också tar sitt ansvar i detta allvarliga läge. Sverige måste utöva påtryckningar för att så blir fallet. Samtidigt behöver vi själva genomföra flera migrationspolitiska reformer.

Sverige behöver för det första övergå till att som utgångspunkt dela ut tillfälliga uppehållstillstånd, i stället för att som idag dela ut permanenta uppehållstillstånd. Det här är ett förslag som även Kristdemokraterna arbetar för och det är ett förslag som skulle kunna bidra till en jämnare fördelning av flyktingmottagandet inom EU.

Sverige behöver för det andra, i ett läge med så många människor på flykt, se till att vi verkligen bistår de som är i störst behov och att migrationspolitiken i övrigt fungerar som det är tänkt. Migrationsverket måste få de resurser som krävs för att på ett noggrant och rättssäkert sätt granska varje asylansökan och polisen och andra myndigheter måste ges resurser och befogenheter för att beslut ska kunna verkställas.

Gränsen för hur många flyktingar Sverige på kort tid klarar av att ta emot och integrera på ett bra sätt är inte konstant utan varierar över tid. Det beror på dels vilka som söker sig till Sverige, men det beror också på hur vi lyckas förändra den svenska arbetsmarknadens utformning, hur väl vi klarar bostadsförsörjningen och det beror också på vilken ambition som finns med integrationspolitiken.

Platsbristen för flyktingar i kommunerna är akut och trångboddheten blir allt större. Bostäder hinner inte planeras och byggas i den takt som migrationsverkets prognoser för antalet asylsökande räknas upp. Sveriges kommuner får dessutom alltför sällan tillräckliga planeringsförutsättningar av Migrationsverket för att de ska hinna förbereda en god integration. KDU anser därför att Migrationsverket borde kunna vitesföreläggas om man inte skyndsamt informerat berörd kommun om förändringar av antalet asylsökande och ensamkommande som en kommun enligt avtal har att ta emot.

Sverige behöver generellt sett en högre ambition med integrationen. Jobb, kunskap i svenska språket och det civila samhället är värdefulla nycklar till integration. Vi behöver därför fler enklare jobb som tillåter lägre ingångslöner för den som är ny på den svenska arbetsmarknaden, vi behöver ställa krav på kunskaper om språk och medborgarskap och vi behöver en skattepolitik som främjar det civila samhället.

Samhällsgemenskap ska självklart vara vägledande för integrationspolitiken och vi menar att vår kultur, svenska traditioner och vår västerländska värdegrund i högre grad skulle kunna fungera som verktyg. Förståelse för det egna samhällets historia, traditioner och kultur underlättar integrationen och får samhällsgemenskapen att stå sig starkare.

Christian Carlsson, vice ordförande för KDU

Läs debattartikeln på Kurirens hemsida: Sverige behöver migrationspolitiska reformer

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s