Fel om betygen, Olle Burell (s)!

IMG_9091Den rödgrönrosa majoriteten i Stockholms stadshus säger nej till att låta Stockholms kommunala skolor införa betyg från årskurs fyra. Detta trots att möjligheten ges, i och med överenskommelsen mellan Regeringen och Alliansen. Här ser du vad gruppledare Erik Slottner (KD) och undertecknad säger i ett pressmeddelande om det.

– Låt de skolor som vill införa betyg från årskurs fyra göra det. Vi vet att många elever och föräldrar uppskattar en tidig och tydlig kunskapskontroll och att betyg kan bidra till att elever anstränger sig lite extra. Det här är en fråga som ska avgöras av respektive skola, utifrån de förutsättningar och önskemål som råder på just den skolan, och inte av skolborgarrådet Olle Burell (S), säger Erik Slottner (KD) gruppledare för Kristdemokraterna i Stockholms stadshus

– Det är svårt att förstå stadshusmajoritetens oro och ängslan inför den egna regeringens politik. De rödgrönrosas rädsla att få fel, om enskilda skolor i Stockholm inför betyg i årskurs fyra och försöken visar sig framgångsrika, kan inte vara ett tillräckligt starkt skäl att förvägra skolorna möjligheten till tidigare betyg, avslutar Christian Carlsson (KD), utbildningsnämnden.

Totalt kommer 100 skolor över hela landet ges möjlighet att införa betyg från årskurs fyra i ett försök som enligt planerna ska genomföras 2017-2020.

Utvecklar här mina tankar om att införa betyg från årskurs fyra i Stockholm:

Om det finns enskilda skolor i Stockholm som vill gå vidare med betyg från årskurs fyra menar vi kristdemokrater att de ska de få göra det. Vi tror på en mångfald bland Stockholms skolor. Skolor som använder sig av olika arbetsmetoder kan sedan lära av varandra och det är positivt för skolans utveckling. Beslutet om att införa betyg från fyran borde därför nu ligga på enskilda skolor utan att vänstermajoriteten i stadshuset sätter stopp för dessa skolor!

Fördelen för de skolor som väljer att införa betyg från årskurs fyra är att det blir lättare för elever och föräldrar att tidigt se hur man ligger till. Det blir lättare för eleven att veta om man behöver anstränga sig lite extra för att nå upp till de mål man har och för föräldrarna att veta om man behöver ta ett större ansvar för elevens skolgång.

Föräldraansvaret är viktigt för att vända skolresultaten och för övrigt något som det talas för lite om. Det handlar delvis om något så grundläggande som att förmedla att skolan är något viktigt, att skolans ordningsregler ska följas och att klasskamrater och lärare ska bemötas med respekt. Det handlar också att som förälder kontrollera att läxorna är lästa, att eleverna äter rätt och att de lägger sig i tid. I vissa fall är det dessutom så att man som förälder själv är beredd att lägga ner mer tid på elevernas läxläsning om man tidigt ser att särskilt stöd behövs för att eleverna ska nå goda studieresultat. Tidigare betyg underlättar för föräldrar att ta aitt ansvar och att göra den typen av bedömningar.

Vissa hävdar att tidigare betyg inte löser skolans problem med alltför låga studieresultat. Det stämmer att betygen endast är ett sätt att mäta kunskap och att tidigare kunskapskontroller och tidigare betyg endast är en del av hela lösningen. Vi behöver också lärare som både klarar att leda klassen framåt, stimulera eleverna till kunskap och samtidigt hålla ordning och reda i klassrummet. Det finns dock elever och föräldrar som efterfrågar tidigare betyg och därför är det djupt beklagligt att att Olle Burell (s) och hans rödgrönrosa majoritet i Stockholms stadshus säger blankt nej till enskilda skolor som vill införa tidigare betyg.

Burell uttalar sig i Metro Stockholm (23/2) om att betygen innebär att ”sätta stämplar på barn”. En sådan syn på att mäta kunskap är mycket problematisk och visar att det behövs en attitydförändring när det kommer till betyg och kunskap. Om Burell menar allvar med att betyg innebär att ”sätta stämplar på barn” är det dock ingenting mot den stämpel som man tvingas uppleva senare i livet om man saknar goda utbildningsresultat eller ett arbete att gå till. Det är faktiskt svårt att se att Burell med inställningen att betyg först och främst handlar om att ”sätta stämplar på barn” kan förespråka betyg överhuvudtaget.

För mig är det svårt att förstå stadshusmajoritetens oro och ängslan inför den egna regeringens politik. Rädslan hos de rödgrönrosa att få fel, om enskilda skolor i Stockholm inför betyg i årskurs fyra och försöken visar sig framgångsrika, är inte ett tillräckligt starkt skäl att förvägra enskilda skolor möjligheten till tidigare betyg.

Christian Carlsson (KD), Utbildningsnämnden i Stockholms stad

 Stockholm Direkt (24/2): KD: Låt Stockholms skolor testa betyg i årskurs fyra

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s