Invandring och integration i ETC

CC

Vänsterorienterade ETC tog i förra veckan initiativ till en intervju om KDU:s integrations- och migrationspolitik. I artikeln som därefter publicerades utelämnades dock vissa delar som är relevanta för att ge en rättvisande bild. Här redogör jag därför närmare för förbundets politik på området.

På grund av fruktansvärda situationer i omvärlden söker som bekant allt fler människor asyl i Sverige. Det handlar exempelvis om den alarmerande situationen i Irak och Syrien där Islamiska staten (IS) bedriver regelrätt etnisk rensning. Människor fördrivs från sina hem, mördas, tillfångatas och våldtas. Kristna tvingas konvertera och fanatiska jihadister mördar oliktänkande på de mest bestialiska sätt.

Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU) anser att vi har ett moraliskt ansvar att bistå medmänniskor som flyr undan krig och förföljelse och att Sverige ska ta detta ansvar. Faktum är att inget land i Europa beviljade så många asylansökningar under förra året som Sverige. Det duger dock inte att bara vi och några få andra länder tar ansvar. Det finns en praktisk gräns för hur många flyktingar Sverige på kort tid klarar av att ta emot och integrera på ett bra sätt. Därför är det viktigt att fler länder ta sitt ansvar i det allvarliga läge som vi befinner oss. Sverige måste utöva påtryckningar mot andra länder för att så också blir fallet.

Samtidigt behöver Sverige i ett läge med så många människor på flykt se till att vi verkligen bistår de som är i störst behov och att migrationspolitiken i övrigt fungerar så som det är tänkt. Migrationsverket måste t ex. få resurser att på ett noggrant och rättssäkert sätt granska varje asylansökan och vi måste se till att polisen och andra myndigheter har resurser och befogenheter som krävs för att avslagsbeslut ska kunna verkställas. Vi anser dessutom att vi behöver se över i vilka situationer som man bör dela ut permanent respektive tillfälligt uppehållstillstånd samt hur försörjningskravet för anhöriginvandring fungerar.

Vi i KDU är noga med att betona att gränsen för hur många flyktingar Sverige på kort tid klarar av att ta emot och integrera på ett bra sätt inte är konstant utan att den varierar över tid. Det beror på dels vilka som söker sig till Sverige, men det beror också på hur vi lyckas förändra den svenska arbetsmarknadens utformning, hur väl vi klarar bostadsförsörjningen och det beror också på vilken ambition som finns med integrationspolitiken.

I vissa avseenden finns det saker som tyder på att vi för tillfället inte klarar av att integrera människor på ett tillräckligt bra sätt. Platsbristen för flyktingar i kommunerna är akut och trångboddheten blir allt större. Bostäder hinner inte planeras och byggas i den takt som migrationsverkets prognoser för antalet asylsökande räknas upp. Sveriges kommuner får dessutom alltför sällan tillräckliga planeringsförutsättningar av Migrationsverket för att de ska hinna förbereda en god integration. KDU anser exempelvis att det skulle vara bra om Migrationsverket kunde vitesföreläggas om man inte skyndsamt informerat berörd kommun om förändringar av antalet asylsökande och ensamkommande som en kommun enligt avtal har att ta emot. Det kommer att krävas stora reformer på bostadspolitikens område framöver och vi menar att Sverige behöver en högre ambition med integrationen.

Jobb, kunskap i svenska språket och det civila samhället är värdefulla nycklar till integration. Vi behöver därför fler enklare jobb som tillåter lägre ingångslöner för den som är ny på den svenska arbetsmarknaden, vi behöver ställa krav på kunskaper om språk och medborgarskap och vi behöver en skattepolitik som främjar det civila samhället. I det civila samhället möts människor med olika bakgrund, kontakter knyts, personer utvecklas i gemenskap och får möjlighet att känna samhörighet. Sådant underlättar en väl fungerande integration.

KDU menar dock att målet med integrationspolitiken inte kan stanna vid kunskap i svenska språket eller ett arbete. Det långsiktiga målet måste vara att de som invandrat till Sverige integreras med det svenska samhället på ett sätt som gör att personerna i fråga identifierar sig som svenskar, känner ansvar för samhällsgemenskapen och tar till sig vår gemensamma västerländska värdegrund. Vi kan aldrig tvinga någon att identifiera sig som svensk, känna ansvar för vår samhällsgemenskap eller ta till sig vår västerländska värdegrund. Vi menar ändå att målet när integrationspolitiken utformas bör vara att den som invandrar till Sverige ska känna så, ta till sig av denna värdegrund och fortsatt vilja forma sin framtid i vårt land och samhälle.

För oss i KDU är det självklart att samhällsgemenskap ska vara vägledande för integrationspolitiken och vi menar att vår kultur, svenska traditioner och vår västerländska värdegrund i högre grad skulle kunna fungera som verktyg. Förståelse för det egna samhällets historia, traditioner och kultur både underlättar integration in i det nya samhället och får samhällsgemenskapen att stå sig starkare.

Christian Carlsson, vice ordförande KDU

1 tanke på “Invandring och integration i ETC

  1. Pingback: Viktigt första steg av kristdemokraterna | Christian Carlsson (kd)

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s