Viktigt första steg av kristdemokraterna

CC Kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund presenterar idag flera bra förslag för en bättre invandringspolitik på DN debatt. Sverige står inför stora utmaningar när det kommer till invandring och integration. Kristdemokraterna vill möta detta med en förstärkt jobblinje i form av sänkta bidrag och skattesänkningar. Vi vill gå från huvudregeln att medge permanenta uppehållstillstånd till att meddela tillfälliga uppehållstillstånd de tre första åren och vi vill se en snabbare hantering av asylansökningar från länder som betecknas som säkra.

Det kommer med våra förslag att löna sig bättre att gå från bidrag till arbete, vi säkerställer att hjälpen i denna allvarliga situation i högre grad går till de som är i mest behov av den och vi skapar också förutsättningar för minskade kostnader för invandringen. Vi kommer att behöva fler förslag framöver, också sådana som höjer ambitionen med integrationspolitiken, men dagens debattartikel är ett viktigt första steg!
Christian Carlsson, vice ordförande KDU Sverige
Om KDU:s invandringspolitik: ”Invandring och integration i ETC”

Invandring och integration i ETC

CC

Vänsterorienterade ETC tog i förra veckan initiativ till en intervju om KDU:s integrations- och migrationspolitik. I artikeln som därefter publicerades utelämnades dock vissa delar som är relevanta för att ge en rättvisande bild. Här redogör jag därför närmare för förbundets politik på området.

På grund av fruktansvärda situationer i omvärlden söker som bekant allt fler människor asyl i Sverige. Det handlar exempelvis om den alarmerande situationen i Irak och Syrien där Islamiska staten (IS) bedriver regelrätt etnisk rensning. Människor fördrivs från sina hem, mördas, tillfångatas och våldtas. Kristna tvingas konvertera och fanatiska jihadister mördar oliktänkande på de mest bestialiska sätt.

Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU) anser att vi har ett moraliskt ansvar att bistå medmänniskor som flyr undan krig och förföljelse och att Sverige ska ta detta ansvar. Faktum är att inget land i Europa beviljade så många asylansökningar under förra året som Sverige. Det duger dock inte att bara vi och några få andra länder tar ansvar. Det finns en praktisk gräns för hur många flyktingar Sverige på kort tid klarar av att ta emot och integrera på ett bra sätt. Därför är det viktigt att fler länder ta sitt ansvar i det allvarliga läge som vi befinner oss. Sverige måste utöva påtryckningar mot andra länder för att så också blir fallet.

Samtidigt behöver Sverige i ett läge med så många människor på flykt se till att vi verkligen bistår de som är i störst behov och att migrationspolitiken i övrigt fungerar så som det är tänkt. Migrationsverket måste t ex. få resurser att på ett noggrant och rättssäkert sätt granska varje asylansökan och vi måste se till att polisen och andra myndigheter har resurser och befogenheter som krävs för att avslagsbeslut ska kunna verkställas. Vi anser dessutom att vi behöver se över i vilka situationer som man bör dela ut permanent respektive tillfälligt uppehållstillstånd samt hur försörjningskravet för anhöriginvandring fungerar.

Vi i KDU är noga med att betona att gränsen för hur många flyktingar Sverige på kort tid klarar av att ta emot och integrera på ett bra sätt inte är konstant utan att den varierar över tid. Det beror på dels vilka som söker sig till Sverige, men det beror också på hur vi lyckas förändra den svenska arbetsmarknadens utformning, hur väl vi klarar bostadsförsörjningen och det beror också på vilken ambition som finns med integrationspolitiken.

I vissa avseenden finns det saker som tyder på att vi för tillfället inte klarar av att integrera människor på ett tillräckligt bra sätt. Platsbristen för flyktingar i kommunerna är akut och trångboddheten blir allt större. Bostäder hinner inte planeras och byggas i den takt som migrationsverkets prognoser för antalet asylsökande räknas upp. Sveriges kommuner får dessutom alltför sällan tillräckliga planeringsförutsättningar av Migrationsverket för att de ska hinna förbereda en god integration. KDU anser exempelvis att det skulle vara bra om Migrationsverket kunde vitesföreläggas om man inte skyndsamt informerat berörd kommun om förändringar av antalet asylsökande och ensamkommande som en kommun enligt avtal har att ta emot. Det kommer att krävas stora reformer på bostadspolitikens område framöver och vi menar att Sverige behöver en högre ambition med integrationen.

Jobb, kunskap i svenska språket och det civila samhället är värdefulla nycklar till integration. Vi behöver därför fler enklare jobb som tillåter lägre ingångslöner för den som är ny på den svenska arbetsmarknaden, vi behöver ställa krav på kunskaper om språk och medborgarskap och vi behöver en skattepolitik som främjar det civila samhället. I det civila samhället möts människor med olika bakgrund, kontakter knyts, personer utvecklas i gemenskap och får möjlighet att känna samhörighet. Sådant underlättar en väl fungerande integration.

KDU menar dock att målet med integrationspolitiken inte kan stanna vid kunskap i svenska språket eller ett arbete. Det långsiktiga målet måste vara att de som invandrat till Sverige integreras med det svenska samhället på ett sätt som gör att personerna i fråga identifierar sig som svenskar, känner ansvar för samhällsgemenskapen och tar till sig vår gemensamma västerländska värdegrund. Vi kan aldrig tvinga någon att identifiera sig som svensk, känna ansvar för vår samhällsgemenskap eller ta till sig vår västerländska värdegrund. Vi menar ändå att målet när integrationspolitiken utformas bör vara att den som invandrar till Sverige ska känna så, ta till sig av denna värdegrund och fortsatt vilja forma sin framtid i vårt land och samhälle.

För oss i KDU är det självklart att samhällsgemenskap ska vara vägledande för integrationspolitiken och vi menar att vår kultur, svenska traditioner och vår västerländska värdegrund i högre grad skulle kunna fungera som verktyg. Förståelse för det egna samhällets historia, traditioner och kultur både underlättar integration in i det nya samhället och får samhällsgemenskapen att stå sig starkare.

Christian Carlsson, vice ordförande KDU

Extraval 2015 – en möjlighet till borgerlig revansch

CC

Efter två månader av politiskt flip-floppande, brutna vallöften, tillväxtfientlig politik, otydlighet och statsministerbloopers från regeringens sida ges svenska folket i och med extravalet möjlighet att sätta stopp för regeringen Stefan Löfven.

Det faktum att Stefan Löfvén (s) nu i desperation och frustration meddelat att han tänker utlysa extra val innebär fantastiska möjligheter. Efter två månader av politiskt flip-floppande, brutna vallöften, tillväxtfientlig politik, otydlighet och statsministerbloopers från regeringens sida ges svenska folket nu ännu en möjlighet att sätta stopp för regeringen Stefan Löfven.

Sverige har möjlighet att byta ut den rödgröna regeringen och kan åter få en borgerlig regering. Det här är en fantastisk möjlighet som vi ska se till att ta.

Ett första steg för att få människor att förstå att det här är en fantastisk möjlighet är att påminna om de rödgrönas politik. Här kommer därför ett axplock och åtminstone några tänkbara rödgröna valparoller:

  • Höjda inkomstskatter – det ska löna sig mindre att arbeta
  • Höjda arbetsgivaravgifter – det ska bli dyrare att anställa
  • Sluta mäta sysselsättningsgraden – utanförskapet ska döljas
  • Slopat vårdnadsbidrag och mer kvotering – mindre tid med barnen
  • Nej till vårdval – bort med valfriheten i välfärden
  • Avskaffa gåvoavdraget– välgörenhet hotar välfärdsstaten
  • Leve Palestina och krossa Bromma flygplats

Alliansen

Den rödgröna ”tvåmånaders-regeringen” ställs nu mot Alliansen som regerade Sverige i 8 år. Trots den värsta finanskrisen sedan depressionen på 1930-talet ökade sysselsättningen i Sverige med över 300 000 nya jobb, vi har låg skuldsättning och ordning och reda i ekonomin. Vi har klarat finanskrisen bättre än i stort sett alla andra länder och Alliansen har en jobbpolitik för över 5 miljoner i arbete år 2020. Samtidigt har skatterna sänkts så att människor fått större marginaler och mer pengar i plånboken.

Alliansen har en politik som skapar förutsättningar för små och medelstora företag att växa sig starka och skapa fler jobb. Vi har en politik som stärker Sveriges konkurrenskraft och som kan bidra till att lyfta skolresultaten. Vi har en politik för att bekämpa ungas psykiska ohälsa. Vi vill behålla RUT, gåvoavdraget, valfriheten i välfärden, Bromma flygplats och vi vill bygga Förbifarten. Vi vill se hårdare straff för vålds- och sexualbrott, och minskad straffrabatt för den som ska dömas för många brott. Vi vill se kraftfulla åtgärder för att sätta stopp för jihadister som reser utomlands för att strida för Islamiska staten eller för andra terrororganisationer och vi har en politik för ett starkare försvar.

Alliansen håller dessutom vad vi lovar.

Kristdemokraterna

Extravalet ger också en fantastisk möjlighet för Kristdemokraterna. Det är en chans att öka stödet för partier och stärka vår ställning i svensk politik. Det är tid för kristdemokratisk revansch och segertåg. Det finns kraxande olyckskorpar som hoppas att vi ska misslyckas i det här valet. Stefan Löfvén visade exempelvis på sin presskonferens att han är en av de som hoppas att Kristdemokraterna ska åka ur riksdagen. Vi ska dock grusa statsministerns förhoppningar. Stefan Löfvens uttalanden ska vi använda som tändvätska för att arbeta ännu hårdare för att vinna nya kristdemokratiska segrar och välta den rödgröna regeringen över bord.

Det finns andra som tror att väljarna nu kommer att söka sig till de stora partierna med mycket pengar. Det är dock inte pengar som först och främst vinner val – det är politik, engagemang och vilja. Det handlar om vilka som bäst lyckas mobilisera medlemmar och sympatisörer att arbeta hårt för valseger och framförallt om vem som har en politik som bäst tar sig an verkliga samhällsutmaningar. Kristdemokraterna får nu chansen att möta väljarna med ett ännu vassare, bättre och mer relevant budskap och det ska vi göra så att partiet står så väl rustat som möjligt när vi möter väljarna.

För att lyckas måste vi nu förbereda oss väl – vi måste få alla medlemmar att förstå att det är allvar. Det kommer bli en extremt tuff valrörelse, men när vi den 22 mars avsätter den rödgröna regeringen och bildar en Alliansregering kommer vårt slit och tuffa valrörelsearbete att vara så värt det. Vi ska se till att regeringen Löfven går till historien som tvåmånadersregeringen.

Jag ser fram emot den här valrörelsen. Det ska bli roligt och spännande och signalerna från våra medlemmar i KDU är att de känner detsamma.

Vi ska med glädje se till att skicka ut sosseregeringen från Rosenbad.

Christian Carlsson, vice ordförande KDU Sverige