Förneka värdegrunden leder inte till bättre integration

CC

På SVD Brännpunkt (2/10) kontrareplikerar Kjell Magnusson min debattartikel om betydelsen av gemensam kultur, värdegrund och samhällsgemenskap på SVD Brännpunkt (27/9): ”Också ett modernt samhälle behöver gemensam kultur”

I min artikel argumenterar jag för att en gemensam kultur och gemensamma traditioner är viktigt för att få samhällsgemenskapen att stå sig stark och att en gemensam och fast värdegrund i ett samhälle är viktigt för att vår samhällsgemenskap ska klara av att hålla samman.

Magnusson ifrågasätter detta då han menar att ”Sverige och andra länder kännetecknas av en betydande kulturell variation”. Vidare anför Magnusson att det att man identifierar sig som svensk inte betyder att man ger uttryck för en specifik världsbild eller vissa värderingar. Han påminner också om att innan invandringen till Sverige tog fart fanns ett antal ”berättelser” om vårt land och han hävdar att ingen bild hade en majoritet av befolkningen bakom sig.

Magnussons resonemang om ”kulturell variation” i vårt land eller ett ”antal berättelser om vårt land” betyder inte att det inte också finns en gemensam kultur som präglar vår identitet som svenskar och som får samhällsgemenskapen att stå starkare.

Det stämmer som Magnusson skriver att bara för att man identifierar sig som svensk så betyder inte det att man automatiskt delar en specifik världsbild eller vissa värderingar. Det är ändå min ståndpunkt att samhället måste vila på en fast värdegrund bestående av grundläggande västerländska värden som alla människors lika värde, demokrati, yttrandefrihet, jämlikhet, varje människas rätt att få möjlighet att förverkliga sin potential och rättsstatliga principer. Denna värdegrund måste vara normen och fundamentet för vårt samhälle – oavsett om enskilda individer väljer att ta avstånd från densamma. Det är värden som man från det offentligas sida inte kan betrakta som förhandlingsbara och därför bör också ett av målen med integrationspolitiken vara att den som invandrar till Sverige ska ta till sig av dessa värden.

Magnusson skriver att ”Problemet är bara att de värderingar som nämns till exempel människors lika värde och jämlikhet inte är specifikt svenska.” Varför det skulle vara ett problem att vi i Sverige inte är ensamma om att grunda vårt samhälle på dessa västerländska värden har jag personligen mycket svårt att se. Det gör knappast värdena mindre viktiga för vårt samhälle att de delas av många andra i vår omvärld.

Magnusson menar att den politik som jag företräder i realiteten innebär att ”verka för assimilation” och han förutsätter att jag menar att ”byte av identitet sker via utbildning”. Det är därför värt att betona att den samhällsgemenskap som Kristdemokratiska Ungdomsförbundet eftersträvar rymmer en kulturell och etnisk mångfald. Vi kan aldrig tvinga någon att identifiera sig som svensk, känna ansvar för vår samhällsgemenskap eller ta till sig vår västerländska värdegrund. Vi menar ändå att det bör vara målet när integrationspolitiken utformas att den som invandrar till Sverige ska känna så och ta till sig av denna värdegund. Vi är övertygade om att samhällsgemenskapen står sig starkare om det råder kännedom om det egna samhällets historia, traditioner och kultur. Vi menar också att den sortens kännedom underlättar integrationen in i det nya samhället för den som invandrar till Sverige. Att förneka värdet av en gemensam värdegrund i ett samhälle är också att förringa betydelsen av samhällsgemenskap. Det är en dålig utgångspunkt för lyckad integration.

Christian Carlsson, Vice ordförande för Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU) 

Läs min debattartikel på SVD Brännpunkt: Också modernt samhälle behöver gemensam kultur

Läs också min artikel i Svensk tidskrift: Sverige behöver en högre ambition med integrationen

3 tankar på “Förneka värdegrunden leder inte till bättre integration

  1. Hej Christian! Jag läser ditt inlägg som att det handlar om att (1) hitta en gemensam värdegrund och (2) när den gemensamma värdegrunden i (1) definierats, ge integrationspolitiken målet att försöka få invandrare till Sverige att ta del av denna gemensamma värdegrund. Jag tror du dock hävdar något starkare i och med (2), nämligen att integrationspolitiken inte enbart bör ha detta mål, utan även att faktiskt utföra det. Med denna förståelse går det att säga att om (2) ska följas involverar det ett antal praktiska problem, och för (1) ingår ett antal teoretiska problem. Det tycks mig klart att det i Sveriges grundlagar ingår en gemensam värdegrund, detta är passande att informera invandrare om, eftersom det även är lag, och jag hoppas att Sveriges grundlagar redovisas för alla invandrare till Sverige. Om du inte med (1) avser Sveriges grundlagar, vad avser du då utöver dessa och hur visar du att denna är gemensam eller hur ska du gå till väga för att visa detta? Och hur tänker du dig att (2) ska genomföras i praktiken? Jag kanske inte läst ditt inlägg finstilt, men jag hoppas att jag förstått kärnan i det hela, annars hör jag gärna om du känner att jag missuppfattat inlägget. Skulle vara intressant att få ett svar. Med vänlig hälsning, Monir

  2. Hej Monir! Det stämmer att den värdegrund som samhället idag vilar på ofta återspeglas i lagstiftningen. Den värdegrund som jag talar om i artikeln handlar om grundläggande västerländska värden som alla människors lika värde, demokrati, yttrandefrihet, jämlikhet, varje människas rätt att få möjlighet att förverkliga sin potential och rättsstatliga principer. Som en del av den svenska integrationsprocessen ska det självfallet informeras om hur dessa grundläggande värden påverkat svensk lagstiftning men också hur de har påverkat andra normer och värderingar som finns och är viktiga i det svenska samhället. Integrationspolitiken ska kunna säkerställa att den som invandrar till Sverige informeras och undervisas i denna värdegrund på samma sätt som den ska kunna säkerställa att invandrare undervisas i svenska språket och annan samhällskunskap. Syftet ska helt enkelt vara att säkerställa att den som vill eller överväger att bli en del av den svenska samhällsgemenskapen får möjlighet att förhålla sig till den värdegrund som vårt samhälle grundar sig på. Ett av målen för integrationspolitiken bör vara att den som vill bli en del av Sverige också tar till sig av dessa grundläggande värden. Idag är ett av problemen med svensk integrationspolitik enligt min mening att den i allt för hög grad saknar mål och att den har för låga ambitioner med integrationen, med vänliga hälsningar, Christian.

    • Tack för svar! Känner att svaret genljuder med mina åsikter, trots att jag tycker att det finns en viss vaghet i den om grundläggande västerländska värden men jag tänker mig nog att det finns någon betydelse i detta ord som många kan komma överens om, och särskilt den om att öka ambitionsnivån i integrationen. Med vänlig hälsning, Monir

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s