Också modernt samhälle behöver gemensam kultur

CC

På SvD Brännpunkt den 25 september skrev Kjell Magnusson att ”ett modernt samhälle hålls samman av strukturella faktorer, inte en gemensam kultur.” Vidare påstår han att de idéer om en gemensam värdegrund som varit populära i svensk politik skulle vara omöjliga att återupprätta.

Det är två felaktiga påståenden. Också ett modernt samhälle är i behov av en gemensam kultur och en gemensam värdegrund för att hålla samman och dessa idéer är inte omöjliga att återupprätta. Tvärtom är dessa idéer i allra högsta grad levande, exempelvis i Kristdemokratiska ungdomsförbundet (KDU).

Vi kristdemokrater har talat om vikten av samhällsgemenskap och gemensam värdegrund sedan partiet bildades och redan Edmund Burke insåg vikten av känslan av gemenskap för att främja medmänsklighet, solidaritet och offervilja i ett samhälle. Idéerna om samhällsgemenskap och gemensam värdegrund var relevanta långt före vår tid, de är relevanta i vårt moderna samhälle och de kommer att vara relevanta i framtiden.

Kristdemokratiska ungdomsförbundets mål med politiken är att varje människa ska få möjlighet att utveckla sin person och förverkliga sin potential i gemenskap med andra. Vi strävar också efter ett samhälle där det råder solidaritet mellan människor och ansvarskänsla för gemenskapen. En sådan samhällsgemenskap rymmer etnisk och kulturell mångfald, men samhällsgemenskap är ingenting som uppstår ur tomma intet. Samhällsgemenskap kan inte reduceras till ”strukturella funktioner” och det kan inte heller reduceras till arbetslinje, språkkunskaper eller rättsstatliga principer. Också våra gemensamma referensramar – våra traditioner, vår historia och vår kultur spelar en stor roll.

Samhället måste också vila på en gemensam och fast värdegrund. Det finns vissa grundläggande värden som alla som vill forma sin framtid i Sverige måste ställa sig bakom för att vår samhällsgemenskap ska klara av att hålla samman. Det handlar om alla människors lika värde, demokrati, yttrandefrihet, jämlikhet, varje människas rätt att få möjlighet att förverkliga sin potential och rättsstatliga principer – värden som inte är förhandlingsbara.

Den som inte ställer upp på dessa grundläggande västerländska värderingar kan omöjligt räkna med att betraktas som en integrerad del av Sverige. Det är en helt avgörande gränsdragning för framgång för såväl den som invandrar till vårt land som för det svenska samhället som helhet.

Jobb, kunskap i svenska språket och det civila samhället fungerar som värdefulla nycklar till integration, men målet med integrationspolitiken kan inte stanna vid kunskap i svenska språket eller ett arbete. Sverige behöver en högre ambition med integrationen. Det långsiktiga målet måste vara att de som invandrat till Sverige integreras med det svenska samhället på ett sätt som gör att personerna i fråga 1) identifierar sig som svenskar, 2) känner ansvar för samhällsgemenskapen och 3) tar till sig vår gemensamma västerländska värdegrund.

För oss i KDU är det självklart att samhällsgemenskap ska vara vägledande för integrationspolitiken och vi menar att vår kultur, svenska traditioner och vår västerländska värdegrund i högre grad skulle kunna fungera som verktyg. Det är vår övertygelse att förståelse för det egna samhällets historia, traditioner och kultur både underlättar integration in i det nya samhället och får samhällsgemenskapen att stå sig starkare.

CHRISTIAN CARLSSON

vice ordförande för Kristdemokratiska ungdomsförbundet (KDU)

Kommentera debatatrtikeln på SVD Opinion: Traditioner verktyg för ökad integration

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s