Debatt på Blackebergs gymnasium

CC

Det var 10 år sedan jag besökte Blackebergs gymnasium senast – då som ombud för KDU Wermland på KDU:s riksmöte.  Idag var jag tillbaka för att debattera en bättre skola, fler bostäder samt för att presentera KDU:s politik för starkare familjer,  hårdare straff för vålds- och sexualbrott samt en skola med ordning och kunskap i fokus. Alliansen vann debatten – och vi ska med hårt arbete också se till att vinna valet den 14 september!

Här kan du läsa om vad jag sa om skola och bostäder vid debatten på Blackebergs gymnasium. Jag utvecklar också resonemangen från debatten nedan:

Inledning:

KDU arbetar för personlig frihet, ansvar och trygghet. Vi tar vår utgångspunkt i principen om alla människors lika värde och vill stärka familjen och din egenmakt.

Medan de tre liberala partierna i Alliansen slåss om att vara mest mitten är vi i KDU det klassiskt borgerliga alternativet till höger i svensk politik.

Vi står som resten av Alliansen för valfrihet och en politik för fler jobb och mer företag – men vi arbetar också för starkare familjer genom låg skatt och valfrihet – vi säger konsekvent nej till kvotering. Vi vill också se fler poliser, hårdare straff för vålds- och sexualbrott, ordning & reda i skolan och ett starkare försvar.

Om du tycker som oss ska du självklart rösta på Alliansen – men du ska också rösta borgerligt, dvs. på Kristdemokraterna. Sverige behöver fler borgerliga reformer och vi kristdemokrater skäms inte för att vara borgerliga.

Bostadspolitik

Sverige har under tjugo års tid byggt för lite. Vi har byggt hälften av vad våra nordiska grannländer gjort och mindre än snittet inom OECD.

Vi har en bostadsbrist som håller människor tillbaka och som hämmar tillväxten och det är ett stort problem. Det har gått så långt att unga människor riskerar att tvingas tacka nej till utbildningsplatsen de drömt om endast på grund av att det inte finns bostäder att tillgå på den aktuella studieorten.

Alternativet för den som inte har råd att köpa sig en bostadsrätt har för många unga blivit att ge sig ut på jakt efter ett svart, osäkert och ohederligt hyreskontrakt. Det är fullständigt oacceptabelt.

Orsaken är att vi under lång tid haft en fullständigt sönderreglerad bostadsmarknad. Alliansregeringen genomför just nu den största reformagendan på bostadspolitikens område på flera decennier. Regeringen har tagit itu med problem som rör regelverk, överklagandetider, planprocessen, regional samverkan kring bostadsbyggandet och mycket, mycket mer.

Efter 2012 har vi också sett hur byggandet av bostäder ökar och nya siffror från SCB visar att bostadsbyggandet fortsätter att öka. Första halvåret i år ökade byggandet med 35 procent jämfört med samma tid i fjol.

Mer behöver dock göras för att få fram fler bostäder:

 1. Gör det mer lönsamt att äga och förvalta hyresfastigheter – mer lägesanpassade hyror får fart på byggandet.
 2. Gör det billigare att bygga – förenkla byggregler som driver upp kostnaderna. Vi behöver samordna byggreglerna i hela landet och rensa bland onödiga detaljregleringar. Om man som vänstern säger sig vilja ”bygga bort bostadsbristen med billiga lägenheter” duger det inte att som de rödgröna rösta emot den här typen av regelförenklingar.
 3. Stimulera andrahandsmarknaden – Alliansen har gjort det enklare att få hyra ut sin lägenhet i andrahand och vi vill dessutom låta den som hyr ut upp till halva sin bostad göra det skattefritt. På så vis utnyttjar vi bättre vårt befintliga bostadsbestånd.
 4.  Gör det lättare att finansiera ett första boende – Genom att slopa fribeloppet i CSN så erbjuder vi unga människor att jobba så mycket de vill och samtidigt behålla sin ersättning från CSN. Vi vill dessutom införa ett avdragsgillts bosparkonto för unga där man skattefritt ska kunna sätta in pengar för en kontantinsats till en första bostad. Unga mellan 18 och 34 år får rätt att göra avdrag för bosparandet med upp till ett halvt prisbasbelopp per år. Det skulle underlätta för fler ungdomar att få kunna förverkliga sin dröm om en egen bostad.

De rödgrönas bidragslinje – vi säger nej till vänsterns bidrag till de stora byggbolagen:

Det är intressant att vänsterpartierna vill lösa varje samhällsproblem med mer bidrag. För att få fler i arbete vill de höja bidragen för de som inte jobbar och för att få fart på bostadsmarknaden vill de införa bidrag i form av ”byggbonus” och ”byggsubventioner” till de stora byggbolagen. Det är subventioner som ingen efterfrågar (varken byggbolagen, fastighetsägarna eller någon annan), ändå tycker socialdemokraterna att skattebetalarna som ska betala byggsubventionerna. Vi håller inte med om det.  Byggbolagen behöver inga bidrag – istället behöver regelförenklingarna och arbetet med att snabba på planprocesserna fortsätta. Vi behöver stimulera andrahandsmarknaden och se till att ge unga människor bättre chans att spara ihop till ett eget boende.

Skolpolitik:

Kristdemokraterna vill forma en skola där ingen hålls tillbaka, och ingen lämnas efter. Varje elev ska få möjlighet att förverkliga sin potential. KDU vill därför se en skola med ordning och reda i klassrummet och kunskap i fokus. För det krävs en politik för bättre lärare, mer tid till undervisning och ett upprättat föräldraansvar.

Stärk lärarrollen – vi behöver bättre lärare!

KDU anser att vi behöver kunnigare och mer kompetenta lärare. Det gäller att som lärare både klara av att hålla ordning och reda i klassrummet och inspirera eleverna. En undersökning från skolinspektionen visar att inte ens hälften av eleverna i årskurs 8 upplever att de har tillräcklig lugn och ro i skolan. Vidare upplever nästan varannan elev på högstadiet och gymnasiet att personalen inte agerar om de upptäcker att någon av eleverna råkar illa ut. Det är oacceptabelt – en sådan flathet gentemot kränkande beteende får inte förekomma.

 1. Höj antagningskraven till lärarutbildningen.
 2. Underlätta yrkeskarriär och löneutveckling för att locka fler till läraryrket.
 3. Mer utbildning i ledarskap och konflikthantering på lärarutbildningen.
 4. Vi måste rensa bland lärarnas administrativa uppgifter och lätta lärarnas börda.

Mer tid för undervisning – kunskapen ska stå i fokus!

Mycket tyder på att senare decenniers resultatförsämringar i den svenska skolan kan förklaras av att den lärarledda undervisningen har minskat. Sedan 1990-talets början har skolans arbetssätt förändrats i riktning mot mer eget arbete – och forskning visar på sambandet mellan detta och elevernas sjunkande resultat.

 1. KDU vill se mer tid för undervisning, motsvarande en normal skolvecka.
 2. Mer fokus på läsinlärning – svenska är vägen till framgång i alla ämnen.
 3. Tidigare uppföljning av elevernas kunskap i form av betyg och nationella prov. Vi måste snabbt kunna sätta in åtgärder för att undvika att vissa elever lämnas efter.

Upprätta föräldraansvaret

Det är ett faktum att föräldrar som bryr sig ger bättre skolresultat, medan barn med frånvarande föräldrar tenderar att misslyckas i skolan. KDU menar att skolan måste ta sitt ansvar genom att erbjuda en bra utbildning och bättre lärare, men föräldrarna måste också ta sitt ansvar genom att se till att eleverna gör sina läxor och inte minst genom att förmedla att skolan är någonting viktigt, att skolans ordningsregler är till för att följas och att klasskompisar ska mötas med respekt. – Skolan ska upprätta ett ansvarskontrakt mellan elev, föräldrar och skolan där det framgår vem som ansvarar för vad.

Avslutning:

Alliansen har regerat Sverige de senaste åren och mycket har blivit bättre. Trots den värsta finanskrisen sedan depressionen på 1930-talet har sysselsättningen i Sverige ökat med 300 000 nya jobb, vi har låg skuldsättning och ordning och reda i ekonomin.

Skatterna har sänkts så att människor fått mer i plånboken och kunnat bygga upp ett eget sparande – och samtidigt har resurserna till välfärden ökat.

I det viktiga vägskäl Sverige står inför säger KDU konsekvent nej till vänstersvängar i politiken. Sverige behöver mer borgerlig politik för att möta framtidens utmaningar – inte vänsterstyre och socialdemokratiska återställare i form av höga skatter och bidragslinje.

Självklart ska du rösta på Alliansen – men rösta också borgerligt. Rösta på mig Christian Carlsson och på Kristdemokraterna den 14 september!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s