Moderaterna har för låga ambitioner med skattepolitiken

CCochNordwall

”Moderaternas flört med socialdemokratiska väljare genom att lägga skattesänkningarna på is är inget vi unga kristdemokrater ställer oss bakom”, skriver Christian Carlsson och Thomas Nordvall från Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU)

Statsminister Fredrik Reinfeldt och finansminister Anders Borg har nu markerat att Sveriges moderata arbetarparti inte tänker sänka skatterna något mer. Att flörtarna funnits med socialdemokratiska väljare visste vi, men detta giftermål mellan socialdemokraterna och moderaterna var varken önskat eller väntat. Det känns bara som en tidsfråga innan duo Reinfeldt-Borg kastar namnet ”Nya moderaterna”över bord till förmån för ”socialmoderaterna”.

När Alliansen vann valet 2006 påbörjades viktiga reformer för ökad frihet, ett sundare företagsklimat och mer pengar i plånboken för alla arbetande människor. Det var viktiga steg för att minska den tunga skattebörda som svenska folket bar på. Förre statsministern Göran Persson (S) bevingade ”Vi har socialiserat sparandet och privatiserat skuldsättningen” talade sitt tydliga språk. Viktiga skattereformer har gjorts, men än lever den tunga skattebördan kvar.

Jämfört med 2006 får människor behålla upp till 2 200 kr mer per månad när skatten är betald. Det är en betydande förändring som inneburit mycket för människor i Sverige och i synnerhet hjälpt de med små ekonomiska marginaler att få ekonomin att gå ihop. Reformerna har resulterat i fler jobb, ökade skatteintäkter och ökad lönsamhet att arbeta. Sverige har dock fortfarande en av världens högsta skatter på arbete. Skattetrycket uppgår till 44,2 procent och fortsatt har Sverige ett av världens högsta marginalskatter. Det är med den bakgrunden som statsministern och finansministern uttrycker att de är nöjda och påstår att det helt plötsligt är att ”ta ansvar” att inte fortsätta sänka skatterna på arbete. Istället vill man höja ett flertal skatter. För en sann borgerlig regering borde ansvar betyda att hushålla med skattebetalarnas pengar. Med höga skatter bör reformutrymme skapas genom minskade statliga utgifter. Varje krona som är överflödig staten ska stanna i enskilda människors och familjers plånböcker.

Moderaterna har uppenbarligen alldeles för låga ambitioner med skattepolitiken. Giftermålet med Socialdemokraterna hindrar fortsatt borgerlig politik i frågan. En borgerlig regering kan inte nöja sig med att människor beskattas så hårt som svenska folket fortfarande gör. Det är fel att hårt arbetande människor betalar mer än hälften av sin lön i skatt. För oss unga kristdemokrater kvarstår reformviljan för att främja frihet, flit och entreprenörskap. KDU är Sveriges borgerliga ungdomsförbund och vi kommer fortsätta att arbeta för sänkta skatter och minskade statliga utgifter.

Christian Carlsson
Vice ordförande för KDU Sverige


Thomas Nordvall
Ekonomipolitisk talesperson för KDU Sverige

Kommentera hos Nyheter24: Moderaterna har för låga ambitioner med skattepolitiken

YEPP Council Meeting Nicosia

kduyepp

Den 3-6 april representerade Sara Skyttedal, Edvin Bernhardsson och jag själv KDU på rådsmöte med YEPP i Nicosia, Cypern. Vi vann flera politiska segrar. Vi lyckades bland annat stoppa ett förslag om EU:s beslutsordning som hade inneburit mindre makt till medlemsstaterna och mer överstatlighet och vi förhindrade dessutom ett förslag om att alla medlemsländer skulle införa euron som valuta före år 2026

Den 3-6 april representerade Sara Skyttedal, Edvin Bernhardsson och jag själv Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU) på rådsmöte med Youth of the EPP (YEPP) i Nicosia, Cypern. Uppdraget var att förhandla fram en rad resolutioner tillsammans med representanter från de andra medlemsorganisationerna i YEPP. Resolutionerna på temat ”Citizens first” syftade till att stödja enskilda medborgares makt, inflytande och rättigheter i Europa men också till att finna politiska förslag för att banta EU:s byråkrati och bygga ett starkt ekonomiskt samarbete.

Styrkan med YEPP är att organisationen består av ungdomsförbunden till partierna i den största partigruppen i Europaparlamentet, European Peoples Party (EPP). Betydelsen av resolutionerna och möjligheten att påverka den faktiska politiken blir därmed större. Samtidigt blir det under förhandlingarna uppenbart att YEPP är en bred organisation, där medlemsförbunden kan komma fram till vitt skilda uppfattningar trots att vi samarbetar utifrån samma grundprinciper.

CC-Cypern2

KDU:s utgångspunkt i EU-politiken är att vi först och främst vill se EU som ett mellanstatligt samarbete mellan självständiga stater där fokus ligger på frihandel och ekonomiskt samarbete i kombination med ökade insatser mot internationell brottslighet och gränsöverskridande miljöhot. Vi säger nej till onödiga detaljregleringar från Bryssel och tar avstånd från politiker som kräver mer av överstatlighet för att på sikt kunna förverkliga idén om en enda europeisk superstat.

Det fanns flera förslag som diskuterades på Cypern som KDU var skeptiska till. Tack vare starka argument, hårda förhandlingar och vissa kompromisser vann vi också flera politiska segrar. Särskilt viktigt var det att vi lyckades stoppa ett förslag om EU:s beslutsordning som hade inneburit mindre makt till medlemsstaterna och mer överstatlighet. Vi kämpade även hårt för att hindra ett förslag om att alla medlemsländer skulle införa euron som valuta före år 2026. Också detta lyckades vi med.

10172762_846824228666348_7677567752169078468_n

Mot bakgrund av vårt arbete på Cypern och framgångarna i förhandlingarna känns det skönt att kunna möta såväl KDU:s medlemmar som väljarna och se dem i ögonen inför den stundande EU-valrörelsen. KDU är alternativet för ett bantat EU som fokuserar på de fyra friheterna, internationell brottslighet och globala miljöhot – som säger nej till mera överstatlighet, nej till euron och nej till en europeisk superstat. Vi står upp för vår linje i den politiska debatten hemma i Sverige men vi påverkar också inom ramen för EU-samarbetet. KDU gör skillnad och det ska vi vara stolta över.

Christian Carlsson
Vice ordförande KDU Sverige

CC_Cypern