Ge små företag förutsättningar att växa sig starka

Alliansen behöver göra mer för att genomdriva en politik som ger små företag förutsättningar att växa sig starka och vi i Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU) ser en reformering av turordningsreglerna i LAS som ett steg på den vägen.

Som Kristdemokraterna i Stockholms representant i Stockholm Business Region AB har jag förmånen att med jämna mellanrum träffa entreprenörer och företagare för att samtala om hur vi från politikens sida kan skapa bättre förutsättningar för företagande – i Stockholm och i Sverige.

Ett vanligt problem som många företagare då brukar nämna, är turordningsreglerna i LAS, eller den ökända sist-in-först-ut – principen. Principen infaller i samband med arbetsbrist då arbetsgivare behöver säga upp personal och innebär att den som är senast anställd är den som måste lämna företaget.

Turordningsreglerna är särskilt problematiska för mindre företag som befinner sig i en expansionsfas, som om de fick chansen att växa sig starka skulle kunna skapa massor av nya arbetstillfällen. De här företagen är särskilt känsliga och beroende av att ha rätt person på rätt plats inom företaget för att kunna växa.

Turordningsreglerna i LAS måste slopas därför att Sverige behöver reformer som skapar förutsättningar för små företag att växa sig starka. Nyföretagarbarometern visar att nyföretagandet i landet minskade med 6 % under år 2012 jämfört med året innan och den negativa trenden höll i sig under det första halvåret 2013. Det är därför extra angeläget att de som tar steget att starta företag också ges goda förutsättningar. Det är genom fler och växande företag som vi skapar fler jobb och lägger grunden för vår gemensamma välfärd. Det finns dock flera andra viktiga skäl till att avskaffa turordningsreglerna.

För det första gör turordningsreglerna att unga och invandrare får svårt att etablera sig på arbetsmarknaden då de ofta saknar en längre tid av anställning på den svenska arbetsmarknaden. För det andra är turordningsreglerna orättvisa. De är orättvisa gentemot alla de människor som riskerar att sägas upp trots att de är mer kompetenta och arbetar mycket hårdare än sina kollegor. De är också orättvisa gentemot de företagare som nekas sätta samman det team av medarbetare som de själva önskar i sitt eget bolag.

För det tredje ska vi också komma ihåg att turordningsreglerna i LAS låser fast människor som vantrivs på jobbet men som inte vågar byta arbete på grund av att risken att bli uppsagd då ökar. En så trögrörlig arbetsmarknad som detta medför hämmar inte enbart företag att växa utan gör också att det blir svårare för människor att få ett jobb. Alliansen behöver göra mer för att genomdriva en politik som ger små företag förutsättningar att växa sig starka och vi i Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU) ser en reformering av turordningsreglerna i LAS som ett steg på den vägen.

Christian Carlsson, Vice ordförande för KDU Sverige

Kommentera artikeln i Sundsvalls tidning: Ge små företag förutsättningar att växa sig starka

Frihetlig familjepolitik hotas

Vänsterfeminismen i Folkpartiet hotar en frihetlig familjepolitik och därför behövs ett starkt KD i Alliansen, skriver Christian Carlsson.

I dagens Sverige sliter många hårt för att få ihop vardagen. Arbetslivet ställer allt högre krav i kombination med upplevda förväntningar på perfektion när det kommer till alltifrån karriär och föräldraskap till relationen med vänner och sin partner. I en situation där tiden är knapp, de ekonomiska resurserna små och handlingsutrymmet i vardagen begränsade uppstår lätt bråk om tid och pengar.

Kristdemokraterna föreslår därför en frihetlig familjepolitik som gör det lättare att lägga livspussel. Vi vill förlänga föräldraförsäkringen och ge möjlighet till ett mer flexibelt uttag av den för att frigöra mer tid. Vi vill också införa barnomsorgspeng för den som vill ta hand om egna barn i hemmet eller exempelvis låta en dagmamma gör det. Det skulle öka människors frihet och innebära mer egenmakt i vardagen.

Vi är övertygade om att valfrihet i barnomsorgen och större utrymme i människors privatekonomi genom sänkta skatter skapar förutsättningar för starkare familjer och vill därför göra upp med den skruvade familjepolitik som gör att många människor känner maktlöshet i välfärdsstaten. Sverige behöver en frihetlig familjepolitik, och det är därför oroväckande att andra partier i Alliansen vill gå i rakt motsatt riktning.

Folkpartiet har under lång tid velat förneka föräldrar möjligheten att stanna hemma lite längre när barnen är små. De har sagt att valfriheten i form av vårdnadsbidraget är en kvinnofälla – som om kvinnor inte vore förmögna att se ekonomiska konsekvenser av sina egna handlingar. Som om tid med barnen vore något skadligt för den moderna människan och som om allt vi människor värdesätter här i livet skulle kunna reduceras till kronor och ören på ett lönekonto. Det är förstås strunt.

Man hade kunnat hoppas att ett liberalt parti som säger sig värna friheten också skulle stå för en frihetlig familjepolitik. Så är det dessvärre inte. När vi i SVT Agenda (2/2) hörde jämställdhetsminister Maria Arnholm (FP) tillsammans med Gudrun Schyman (Fi) argumentera för Folkpartiets vilja att kvotera mera i familjepolitiken visar det att dagens liberaler styrs av en radikalfeministisk agenda. Det är inte längre lika möjligheter för kvinnor och män som är målet för den folkpartistiska jämställdhetskampen utan lika utfall. Uppenbarligen är man dessutom beredd att offra individens frihet i den kampen.

Folkpartiets familjepolitik är en politik som inte syftar till att underlätta människors vardag utan till att styra över den. Det är en politik som försvårar i människors vardag. Vänsterfeminismen i folkpartiet hotar en frihetlig familjepolitik efter valet. Det är beklagligt men sant. Därför behövs ett starkt Kristdemokraterna i Alliansen efter nästa val. Kristdemokraterna är garanten för valfrihet och egenmakt i familjepolitiken.

Christian Carlsson, vice ordförande, KDU Sverige

Läs och kommentera debattartikeln i Nya Wermlandstidningen: Frihetlig familjepolitik hotas