Vi försvarar det fria skolvalet

Vänsterdebattörer försöker nu att använda flumskolans misslyckanden som argument för att avskaffa det fria skolvalet. Det är oacceptabelt. Det skriver Christian Carlsson, vice ordförande för Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU).

När de senaste resultaten från OECD:s internationella kunskapsmätning PISA presenterades stod det klart svenska elever halkar efter i studieresultaten. Tiden efter har vi kunnat se en välbehövlig och intensifierad skoldebatt och flera tänkbara orsaker har snabbt pekats ut.

Mycket tyder på att senare decenniers resultatförsämringar i den svenska skolan kan förklaras av att den lärarledda undervisningen har minskat. Sedan 1990-talets början har skolans arbetssätt förändrats i riktning mot mer eget arbete – och forskning visar på sambandet mellan detta och elevernas sjunkande resultat. Låga förväntningar och krav på eleverna samt en alltför dålig uppföljning har med största sannolikhet också bidragit. Oroväckande är dock att det är en helt annan orsak som förhastat pekats ut som boven i dramat. Det fria skolvalet.

Kritiker påstår att många skolor har förlorat de mest ambitiösa eleverna i och med skolvalet och att ambitionsnivån på undervisningen därmed sänkts. Detta skulle vara orsaken till kunskapsraset i den svenska skolan. Vi delar inte den uppfattningen.

Svenska skolors ambitionsnivå borde snarare ha ökat på grund av konkurrensen i och med det fria skolvalet, vilket också en studie från Reforminstitutet visat. Kommuner där reell valfrihet och många olika skolor finns tenderar att ha bättre skolresultat

Vänsterdebattörer försöker nu använda flumskolans misslyckanden som argument för att avskaffa det fria skolvalet. Det är oacceptabelt och deras alternativ rent av skrämmande. Avskaffandet av det fria skolvalet och en tillbakagång till närhetsprincipen skulle verkligen leda till att unga människor i segregerade områden hålls fast i utanförskapets områden. Vilka kunskapsresultat tror man egentligen skulle förbättras om vi tvingade eleverna från Rinkeby att studera vid Rinkebyskolan och eleverna från Östermalm att studera vid Östra Real?

KDU försvarar det fria skolvalet och kommer alltid att stå upp för elever och föräldrars rätt att välja. Skolvalet möjliggör för fler att finna en skolform som passar och den som tycker att den lokala skolan har brister kan med dagens system utan problem söka en utbildning i en annan stadsdel eller annan kommun. Alla elever ska ha likvärdiga möjligheter att söka till alla skolor, även ambitiösa förortselever ska kunna söka sig till populära innerstadsskolor. Valfriheten är här för att stanna.

Sverige måste vända den negativa trenden när det gäller sjunkande skolresultat, men att avskaffa det fria skolvalet är inte något alternativ. För att vända trenden behövs istället mer tid till undervisning och bättre lärare, fokus på läsinlärning, ett upprättat föräldraansvar och tidigare uppföljning av elevernas kunskap i form av betyg och nationella prov. Så närmar vi oss vår vision för den svenska skolan – en skola där varje elev får möjlighet att förverkliga sin fulla potential och där ingen hålls tillbaka, och ingen lämnas efter.

Christian Carlsson, vice ordförande KDU Sverige

Norrköpings tidning 2014-01-18

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s