Problem med rättvisan i rättspolitiken

”Sverige har stora problem med rättvisan inom rättspolitiken”, skriver Christian Carlsson, vice ordförande för Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU) som kräver hårdare straff för vålds- och sexualbrott.

När en gärningsman begår ett allvarligt brott mot en medmänniska, drabbas brottsoffret av ideell skada och kränkning. En moralisk obalans uppstår och därigenom också ett moraliskt krav på rättvisa. För att rättvisa ska kunna skipas krävs att gärningsmannen tar konsekvensen av sina handlingar och sonar sin skuld genom straffet. På så vis ges brottsoffret upprättelse för den orätt som han råkat ut för och brottslingen får möjlighet att återgå till att leva sitt liv som en hederlig medborgare.

Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU) menar att en förutsättning för upprättelse är att straffen står i rimlig proportion till den kränkning som brottsoffret faktiskt utsatts för. Om vi misslyckas med detta riskerar trovärdigheten och legitimiteten för hela rättsväsendet att urholkas.

Det är uppenbart att Sverige har stora problem med rättvisan inom rättspolitiken. Vi har för få poliser och en ineffektiv polisorganisation vilket gör att alldeles för få brott klaras upp och därmed att alldeles för få gärningsmän döms till ansvar. Det innebär att alldeles för många brottsoffer aldrig får uppleva att rättvisa skipats efter att man blivit utsatt för brott.  Sverige behöver fler och effektivare poliser, men problemen stannar inte med detta. Många brottsoffer får heller aldrig uppleva att rättvisa skipats – trots att gärningsmannen dömts till ansvar. Det beror på att straffen för vålds- och sexualbrott inte står i proportion till den kränkning som brottet inneburit för brottsoffret.

Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU) anser att vålds- och sexualbrott ska bestraffas strängare än idag. Vi kräver straffskärpningar för vålds- och sexualbrott och vi gör det i form av höjda lägstanivåer i straffskalorna. Detta för att åstadkomma högre abstrakta straffvärden och på så vis öka sannolikheten för att strängare straff döms ut av våra domstolar.

Vi kräver också att den omoraliska ungdomsrabatten för personer över 18 år avskaffas. Det faktum att en brottsling som är 18 år gammal automatiskt tilldöms halva straffet jämfört med en person som är 21 år är fullständigt oacceptabelt för oss som anser att det allvarliga i en brottslig handling först och främst ligger i kränkningen som brottet medför – inte i gärningsmannens ålder.  Bristande erfarenhet och omdömesförmåga i samband med brott är dessutom redan en förmildrande omständighet i sig.

Slutligen krävs också en översyn av de förmildrande omständigheterna vid straffmätning i 29 kapitlet 5 § Brottsbalken. Det är inte rimligt att svenska domstolar vid straffmätningen ska beakta som en förmildrande omständigheter och därmed leda till lägre straff att gärningsmannen riskerar att förlora jobbet på grund av brottet, att han skadat sig fysiskt till följd av detsamma eller att brottsoffret dröjt med att anmäla brottet.

Kristdemokratiska Ungdomsförbundet visar gärna vägen mot en mer rättvis rättspolitik. Vi har gjort det en tid och vi tänker fortsätta med det – men det är hög tid att fler vågar göra upp med arvet från den sociologiska skolan inom rättspolitiken. Det är dags för en rättspolitik med brottsoffret och rättvisan i fokus.

Christian Carlsson, Vice ordförande för KDU Sverige

Läs debattartikeln i senaste numret av Liv och rätt: Problem med rättvisan inom rättspolitiken 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s