Sveriges bästa skolkommun

Den här morgonen representerade jag Kristdemokratiska Ungdomsförbundet i Lärarförbundets debatt om svensk skola i samband med prisutdelningen av årets skolkommun. Debatten webbsändes och finns att betrakta här.

Vision för skolan

Kristdemokraterna vill forma en skola där ingen hålls tillbaka, och ingen lämnas efter. Vi menar att skolans första och främsta uppgift är att skapa möjlighet för varje människa att förverkliga sin fulla potential – det är den värderingen som bör styra skolan.

För att unga människor ska få möjlighet att skaffa sig ett bra liv och påverka sin framtid i en positiv riktning, krävs därför att skolan både erbjuder kunskap för ett liv på arbetsmarknaden och kunskap som utvecklar vår intellektuella förmåga och tankar om dygder & etik – om rätt och fel. Skolan ska främja det klassiska bildningsidealet.

KDU vill se en skola med ordning och reda i klassrummet och kunskap i fokus och för det krävs en politik för bättre lärare, mer tid till undervisning och ett upprättat föräldraansvar.

Stärk lärarrollen – vi behöver bättre lärare!

KDU anser att vi behöver kunnigare och mer kompetenta lärare. Det gäller att som lärare både klara av att hålla ordning och reda i klassrummet och inspirera eleverna. En undersökning från skolinspektionen visar att inte ens hälften av eleverna i årskurs 8 upplever att de har tillräcklig lugn och ro i skolan. Vidare upplever nästan varannan elev på högstadiet och gymnasiet att personalen inte agerar om de upptäcker att någon av eleverna råkar illa ut. Det är oacceptabelt – en sådan flathet gentemot kränkande beteende får inte förekomma.

– Höj antagningskraven till lärarutbildningen.
– Underlätta yrkeskarriär och löneutveckling för att locka fler till läraryrket.
– Mer utbildning i ledarskap och konflikthantering på lärarutbildningen.
– Vi måste rensa bland lärarnas administrativa uppgifter och lätta lärarnas börda – det är kunskap och undervisning som ska få vara lärarens fokus.

Mer tid för undervisning – kunskapen ska stå i fokus!

Mycket tyder på att senare decenniers resultatförsämringar i den svenska skolan kan förklaras av att den lärarledda undervisningen har minskat. Sedan 1990-talets början har skolans arbetssätt förändrats i riktning mot mer eget arbete – och forskning visar på sambandet mellan detta och elevernas sjunkande resultat.

– KDU vill se mer tid för undervisning, motsvarande en normal skolvecka.
– Mer fokus på läsinlärning – svenska är vägen till framgång i alla ämnen.
– Tidigare uppföljning av elevernas kunskap i form av betyg och nationella prov. Vi måste snabbt kunna sätta in åtgärder för att undvika att vissa elever lämnas efter.

Upprätta föräldraansvaret

Det är ett faktum att föräldrar som bryr sig ger bättre skolresultat, medan barn med frånvarande föräldrar tenderar att misslyckas i skolan. KDU menar att skolan måste ta sitt ansvar genom att erbjuda en bra utbildning och bättre lärare, men föräldrarna måste också ta sitt ansvar genom att se till att eleverna gör sina läxor och inte minst genom att förmedla att skolan är någonting viktigt, att skolans ordningsregler är till för att följas och att klasskompisar ska mötas med respekt.

– Skolan ska upprätta ett ansvarskontrakt mellan elev, föräldrar och skolan där det framgår vem som ansvarar för vad.

Mer tid för familjen

Vi  vet att många föräldrar sliter hårt för att få vardagen att gå ihop, få hinner läsa läxor med sina barn som man kanske borde och andelen föräldrar som läser högt för sina barn har minskat dramatiskt. Andelen som läser högt för sina barn dagligen har minskat från 74 % för nio år sedan till 35 % idag. Detta trots att högläsning är oerhört viktigt för barns språkuveckling. Kristdemokraterna har länge insett att det krävs en politik som möjliggör mer tid för familjen. Det måste bli lättare för föräldrar att lägga livspussel.

– Utbyggd och flexibel föräldraförsäkring
– Valfrihet inom barnomsorgen
– Skatteavdrag för hushållsnära tjänster

Viktigaste skolfrågan i valet 2014?
Den viktigaste frågan för kristdemokraterna att driva i valet 2014 är mer tid till lärarledd undervisning, framförallt i svenska och läsförståelse eftersom det skapar förutsättningar för bättre studieresultat i samtliga ämnen.

Det förutsätter dock föräldrar som tar sitt ansvar och bättre lärare – lärare som inspirerar sina elever, formar en skola med kunskap i fokus och som klarar av att upprätthålla ordning och reda i klassrummet.

Genom mer tid för undervisning och en stärkt lärarroll vill vi i KDU skapa förutsättningar för en skola där varje elev får möjlighet att förverkliga sin fulla potential – en skola där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter.

Christian Carlsson
Vice ordförande för KDU Sverige

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s