Hårdare straff för vålds- och sexualbrott

Image

Vålds- och sexualbrott måste bestraffas strängare än idag. Det är hög tid för en svensk rättspolitik med rättvisan och brottsoffret i fokus och vi hoppas att Kristdemokraterna i och med rikstinget i Karlstad den 26-29 september väljer att visa vägen mot en sådan rättspolitik, skriver Christian Carlsson och Maurice Forslund (KDU).

Vår ideologiska utgångspunkt är att när en gärningsman begår ett allvarligt brott mot en medmänniska drabbas brottsoffret av ideell skada och kränkning. En moralisk obalans uppstår och därigenom också ett moraliskt krav på rättvisa.

För att rättvisa ska kunna skipas krävs att gärningsmannen tar konsekvensen av sina handlingar och sonar sin skuld genom straffet. På så vis ges brottsoffret upprättelse för den orätt som han råkat ut för och brottslingen får möjlighet att återgå till att leva sitt liv som en hederlig medborgare.

En förutsättning för upprättelse och att brottsoffret ska kunna känna att rättvisa är skipad är dock att straffen står i rimlig proportion till den kränkning som brottsoffret faktiskt har utsatts för. Om vi misslyckas med detta riskerar trovärdigheten och legitimiteten för rättsväsendet att urholkas vilket medför en oerhörd risk.

Under 1900-talet växte sig den sociologiska straffrättsskolan stark inom svensk straffrätt. Proportionaliteten mellan brottet och straffet hamnade i skymundan vilket inte bara var moraliskt fel utan också ledde till sviktande resultat och därmed stor kritik.

Vi anser att vålds- och sexualbrott måste bestraffas strängare än idag för att bättre stå i proportion till den kränkning som brottsoffret utsatts för.

Kristdemokraterna är ett parti som betonar existensen av rätt och fel och betydelsen av etik och hederlighet i samhället. Inför Kristdemokraternas riksting i Karlstad 26-29 september önskar vi därför att partiet genom följande ställningstaganden deklarerar att rättvisan åter ska få stå i fokus för rättspolitiken.

För det första bör Kristdemokraterna fortsatt verka för straffskärpningar för vålds- och sexualbrott och detta i form av höjda lägstanivåer i straffskalorna. Detta för att åstadkomma högre abstrakta straffvärden och på så vis öka sannolikheten för att strängare straff döms ut av våra domstolar.

För det andra borde partiet ta ställning för att avskaffa den orättfärdiga ungdomsrabatten för myndiga brottslingar som ännu inte hunnit fylla tjugoett år.

I Sverige tillmäts en person som är arton och som har begått en grov våldtäkt endast hälften av straffvärdet i jämförelse med någon som är tjugoett och har begått en identisk handling under identiska omständigheter. Det här är fullständigt oacceptabelt och politiskt obegripligt för oss som anser att det allvarliga i en brottslig handling först och främst ligger i kränkningen som brottet medför – inte i gärningsmannens ålder.

Bristande erfarenhet och omdömesförmåga i samband med brott är dessutom redan en förmildrande omständighet i sig, även utan den så kallade ungdomsrabatten. Kristdemokraternas partistyrelse har ställt sig bakom vårt andra förslag till ställningstagande och det är något som vi varmt välkomnar.

Vårt tredje förslag är att Kristdemokraterna ska verka för en översyn av de förmildrande omständigheter vid straffmätning som finns i 29 kapitlet 5 § Brottsbalken. Det är inte rimligt att svenska domstolar vid straffmätningen ska beakta, som en förmildrande omständighet och därmed leda till lägre straff, att gärningsmannen riskerar att förlora jobbet på grund av brottet, att han skadat sig fysiskt till följd av detsamma eller att brottsoffret dröjt med att anmäla brottet.

Det är hög tid för en svensk rättspolitik med rättvisan och brottsoffret i fokus och vi hoppas att Kristdemokraterna i och med rikstinget i Karlstad den 26-29 september väljer att visa vägen mot en sådan rättspolitik.

Christian Carlsson,

jurist och vice ordförande, KDU Sverige 

 

Maurice Forslund,

jurist och rättspolitisk talesperson, KDU Sverige

Kommentera gärna artikeln på Dagens Juridiks hemsida: ”Höj straffen för vålds- och sexualbrott – och ta bort ungdomsrabatten för myndiga brottslingar”

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s