Bättre brottsofferstöd

På varje polisstation ska en brottsofferstödjande person ha sin arbetsplats, straffen för vålds- och sexualbrott måste skärpas och staten måste garantera att utdömt skadestånd automatiskt betalas ut till brottsoffret, skriver Christian Carlsson.

Unga människor är de som är mest utsatta för brott i vårt land. Statistiken från nationella trygghetsundersökningen (NTU) visar att ungdomar mellan 16- 24 år är de som löper allra störst risk att råka ut för personrån, misshandel och sexualbrott.

Många unga brottsoffer upplever dessvärre inte att det får tillräckligt stöd från samhällets sida efter att de har blivit utsatta för brott. Man upplever ett oprofessionellt och ifrågasättande bemötande från myndighetspersoner och orättvisa på grund av att straffen inte står i tillräcklig proportion till kränkningen som brottet innebär. Det innebär också svårigheter att få ut skadestånd på grund av en alltför omfattande offentlig byråkrati och man upplever det brottsofferstöd som erbjuds som svårtillgängligt och bristfälligt.

Rättspolitiken hade under en alltför lång tid en så stark betoning på förebyggande åtgärder och återanpassning av gärningsmannen att brottsoffret hamnade i skymundan. Det duger inte. För att försöka undvika att drömmar och framtidstro byts mot rädsla och oro hos de många människor som utsätts för brott kräver Kristdemokraterna en rad åtgärder för att stärka brottsofferstödet.

Brottsofferstöd på varje polisstation

På varje polisstation ska en brottsofferstödjande person ha sin arbetsplats. Det gör det lättare att snabbt komma i kontakt med brottsofferstödjande verksamhet och ökar också förutsättningarna för ett professionellt bemötande av brottsoffret från polisen som helhet. Efter några månader bör polisen se till att genomföra uppföljande telefonsamtal till den som anmält brott för att på nytt informera om möjligheten till stöd. Förslaget innebär att färre brottsoffer behöver fundera på när, hur och av vem de kan få det stöd som de behöver.

Hårdare straff för vålds- och sexualbrott

Straffen för vålds- och sexualbrott måste skärpas. Det är viktigt för brottsoffret att de straff som döms ut står i bättre proportion till kränkningen som brottet innebär. Vi menar att hårdare straff för vålds- och sexualbrott kommer att leda till att fler brottsoffer får upprättelse och kan känna att rättvisa skipats efter att domstolsprocessen avslutats.

Automatisk utbetalning av skadestånd

Staten måste också garantera att utdömt skadestånd automatiskt betalas ut till brottsoffret. Det får sedan bli statens roll att kräva in pengar från gärningsmannens sida. Det är orimligt att brottsoffret i vissa fall måste ge sig in i byråkratins djungel för att antingen få ut skadestånd i form av ersättning från sitt försäkringsbolag eller från brottsoffermyndigheten.

Vi från samhällets sida måste visa att vi menar allvar med ambitionen att ta socialt ansvar för de mest utsatta i vårt samhälle. Våra förslag syftar till att bryta med den brist på brottsofferperspektiv som så länge funnits inom rättspolitiken och som plågat så många människor i vårt land. Statlig byråkrati, dålig samverkan och orättvisa straff får inte längre stå i vägen för ett bättre brottsofferstöd.

Christian Carlsson

Vice ordförande för Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU)

Kommentera artikeln i Nya Wermlandstidningen: Bättre stöd till brottsoffer

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s