KDU stödjer Mitt Romney

Mitt Romney under torsdagens Victory Rally i Virginia.

KDU och Republikanerna

Endast två dagar återstår nu tills det amerikanska presidentvalet avgjorts. Det ser ut att bli ett mycket spännande val. Sedan i tisdags har jag besökt Washington DC, Virginia och Maryland för att tillsammans med Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU) för att följa Mitt Romneys presidentvalskampanj. Vi är på plats i USA för att lära mer om den amerikanska valrörelsen men också för att visa vårt stöd för Mitt Romney.

KDU delar visserligen inte samtliga politiska uppfattningar som ryms i the Republican Party, men Young Republicans är en av våra systerorganisationer i och med vårt medlemskap i IYDU och det konservativa partiet är det parti i USA som delar de flesta av våra kristdemokratiska värderingar.

Det handlar om värderingar om alla människors lika värde, rätt till frihet, rätt till möjligheten att utveckla sin fulla potential och till att förverkliga livsdrömmar. Det handlar om insikten om att samhället är större än staten, om viljan att flytta makt från den federala staten till delstater närmare människor och om att förespråka låga skatter för att stärka människors och familjers egenmakt. Det handlar också om tron på marknadsekonomi och ett blomstrande företagsklimat för att skapa välstånd och ett starkt försvar för att upprätthålla fred och frihet. Därför är det naturligt för oss att stödja Mitt Romney och Republikanerna.

Jobb och företagande främst

Det är tydligt att det är ekonomin och jobben som står i fokus i årets valrörelse men det är också tydligt att det finns stora motsättningar i USA, något som riskerar att underblåsas i och med den ovanligt smutsiga valrörelsen med mycket negativa kampanjer från båda sidor. Känslan är att många ser de fyra åren med Obama som förlorade år, att det inte blivit den ”change” som han pratade om i förra valrörelsen. USA har fortfarande en hög arbetslöshet och istället för att prioritera att få fart på ekonomin så har presidenten drivit på för reformer som lett till högre skatter, ökad statsskuld, fler människor i bidragsberoende och mer federal styrning.

Mitt Romney sätter däremot jobb och företagande främst. Han inser att låg skatt på arbete, att anställa och företagande leder till fler jobb och som företagare vet han dessutom vilka byråkratiska regleringar som hämmar ekonomin. Romney motsätter sig därför Obamas skattehöjningar för vanliga, hårt arbetande människor och företag. Romney inser också att den största klyftan i samhället består av de som har jobb och de som saknar arbete varför en politik för fler jobb är bästa sättet att bekämpa människors fattigdom.

Det som händer i USA får effekt på hela omvärlden varför det är särskilt viktigt för västvärlden att USA får fart på sin ekonomi nu när Europa går dåligt och brottas med skuldkrisen. Den amerikanska ekonomin påverkar ett exportberoende land som Sverige oerhört mycket varför det presidentvalet även är viktigt för oss svenskar. Särskilt viktigt blir det den här gången eftersom synen på frihandel skiljer sig kraftigt åt mellan de båda presidentkandidaterna. Medan Barack Obama i många avseenden för en protektionistisk ekonomisk politik är Mitt Romney en varm anhängare av frihandel och han kommer att arbeta för flera nya frihandelsavtal mellan USA och omvärlden om han väljs till president.

Om Barack Obama skulle bli omvald på tisdag kan amerikanerna vänta sig en skattechock, riktad speciellt mot företag och näringsverksamhet. Mitt Romney vill istället göra det mer lönsamt att driva företag och att arbeta, se mer frihandel och öppnare marknader samtidigt som han är fast besluten om att göra upp med den skenande statsskulden. Romneys åtgärder är absolut nödvändiga för att den amerikanska ekonomin ska kunna återhämta sig.

USA:s roll i omvärlden och ett starkt försvar

Vi befinner oss i tider av oro. USA och Europas ekonomier går på knäna, EU befinner sig i djup kris, utvecklingen går åt fel håll i ett land som Ryssland samtidigt som diktaturen Kina växer sig allt starkare både ekonomiskt och militärt. Utöver detta har oroligheterna till följd av den arabiska våren och regimskiften rört upp stora orosmoln i Mellanöstern. Iran kommer allt närmare statusen som kärnvapennation samtidigt som oron i Israel tilltar med anledning av detta och att Irans president Ahmadinejad envisas med hot om att utplåna Israel från kartan.

I ett sådant läge av oro är det viktigt att USA fortsätter att spela en stor roll i omvärlden och att man behåller sin ledande position i världen både ekonomiskt och militärt. EU borde också ta ett större ansvar för säkerheten i sitt närområde, men medan ofria stater som Kina och Ryssland rustar upp så skär man istället ner sina försvarsbudgetar i EU och även i USA under Barack Obama. Dessa nedskärningar måste upphöras och det inser Mitt Romney. Det känns betryggande att Romney varit tydlig med detta och för mig är det ytterligare ett stark skäl för att stödja Mitt Romney i årets presidentval.

Victory Rally med Mitt Romney

KDU:s USA-delegation har hittills hunnit besöka två inspirerande kampanjmöten med Mitt Romney respektive Paul Ryan, vi har pratat med väljare, delat ut flyers och knackat dörr i den viktiga delstaten Virginia. Vi har också besökt den amerikanska kongressen och imorgon väntar ännu ett studiebesök i form av ett besök på amerikanska försvarshögkvarteret Pentagon. Det har varit fantastiskt inspirerande och vi är laddade för det avslutande kampanjarbetet innan vi med spänning kan invänta tisdagens valresultat vid en republikansk valvaka. Förhoppningsvis kan vi då också fira att USA:s näste president heter Mitt Romney. Presidentvalet kommer med största sannolikhet att avgöras av vem som bäst kan leda det amerikanska folket ur den ekonomiska krisen, varför chansen för att våra förhoppningar ska infrias på tisdag är goda.

Goda skäl att stödja Romney:

  • Nej till höjda skatter. Skattereform för enskilda och företag för att göra det billigare att anställa.
  • Regelförenklingar för företagande och översyn av regler som hämmar ekonomin. 
  • Valfrihet inom välfärden som skola, äldreomsorg och sjukvård.
  • Mer makt åt delstaterna – mindre åt den federala staten.
  • Mer frihandel i världen.
  • Nej till försvarsnedskärningar.
  • Minska underskottet. Reducera storleken på staten och stoppa den skenande statsskulden.
Christian Carlsson
Andre vice ordförande för
Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU)

 Läs också intervju med mig om presidentvalet i NWT: Jag tror att Mitt Romney vinner